Středa 27. říjen 2021 12:50
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple vyroci
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaMarkets

Ukončenie testovania „stratégie“

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Za desať obchodných dní som účet (40 000 EUR) zhodnotil o 5 % (2 000 EUR). V článku prednostne uvediem štatistické ukazovatele, môj pohľad na „stratégiu“ a „Emočný“ denník. Na základe úspešnosti, uzavriem „poslednú“ kapitolu testovania. Testovanie prebiehalo nepretržite, od piatka 13. novembra 2020 a priebežne jeden rok, od pondelka 3. februára 2020.


Každé testovanie môže (nie musí) byť úspešné. Je to vecou vedomostí, skúseností a správnosti nastavenia parametrov.

 • Hodnotenie 1. a 2. obchodného týždňa
 • Základné štatistické ukazovatele
 • Plus ďalšie negatíva
 • Plus ďalšie pozitíva
 • Equity krivka
 • Nie je „stratégia“ ako stratégia
 • Usain Bolt
 • „Emočný“ denník
 • Apropo
 • Koniec-koncov

Hodnotenie 1. a 2. obchodného týždňa

V predchádzajúcom článku https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-hodnotenie-3-tyzdna-2021.html som zhodnotil 1. obchodný týždeň (3/2021). V krátkosti zrekapitulujem sumárne s ďalšími 5 obchodnými (4/2021) dňami testovanie „stratégie“. Tieto pre jej úspešnosť („stratégie“) boli zároveň aj „poslednými“.

Z výpisu účtu je zrejmé, že prišlo k predčasnému splneniu cieľa. Ten bol za 20 obchodných dní zhodnotiť účet (40 000 EUR) o min. 2,5 %, v lepšom prípade o 5 %. Uvedené sa takmer naplnilo už 9. obchodný deň. 10. som už len „symbolicky“ potreboval zrealizovať ziskový obchod vo výške 0,98 EUR 😉.

Podotýkam, že sa jedná „poslednýkrát“ o demo verziu. Zároveň je potrebné pripomenúť, že sa jedná o demo verziu, ktorá je takmer totožná s reálnym obchodovaním. Možnosť obchodovať na takomto demo účte stojí v závislosti na veľkosti kapitálu rádovo v stovkách EUR.

Základné štatistické ukazovatelePlus ďalšie negatíva

 • „Mizerné“ RRR, kde priemer ziskových obchodov bol podstatne menší ako priemer stratových.
 • V jednom obchode strata na hranici ochrany kapitálu (209 EUR). Maximálna možnosť prípustnej straty – 0,75 % zo základného kapitálu (300 EUR). Upozornenie – nejedná sa v prípade, keď bol vytvorený zisk v ten-ktorý deň a následnej straty väčšej ako maximálna „štandardná“ možnosť (300 EUR). Tak, ako to bolo v prípade najväčšej straty vo výške 537,98 EUR, ktorej predchádzal zisk vo výške 399 EUR.
 • Dĺžka 7 obchodov – 2:45 min., 5:50 min., 25:57 min., 2:57 min., 2:50 min., 2:19 min., 4:17 min.
 • Lepší dôraz na drawdown. Drawdown vo výške 1,30 % je samozrejme prijateľný, ale predpoklad bol ešte nižší. V prvom týždni bol 0,72 %, čo bol cieľ aj pre týždeň druhý.

Plus ďalšie pozitíva

 • Vysoká úspešnosť (87,88 %) v pomere ziskových oproti stratovým obchodom 29 : 4. Pri tomto parametre mám určenú úspešnosť 70 % a viac, s minimálnym limitom pomeru ziskových oproti stratovým obchodom 7 : 3 (koeficient > 2,33), ktorý bol viac ako výrazne prekročený (koeficient 7,25). Uvedené samozrejme „ospravedlňuje“ aj „mizerné“ RRR. Fakt ale je, že „mizerné“ je a je s tým niečo potrebné robiť. To bolo ale jé-jé-jé (kdepak ty fajn holky jsou 😉).
 • Dĺžka 26 obchodov – kde sa časová dĺžka obchodov pohybovala od 0:06 min. po 1:29 min., štatisticky 8 obchodov do 10 sekúnd, 10 obchodov v rozmedzí 11 – 30 sekúnd, 4 obchody od 31 sekúnd do 1 min. a 4 obchody od 1:01 do 1:29 min.
 • Priemer časovej dĺžky všetkých obchodov – 1:48 min., 1. obchodný týždeň – 3:54 min., 2. obchodný týždeň – 0:45 min.
 • Po odpočítaní najdlhšieho a najkratšieho obchodu v jednotlivých etapách bol priemer časovej dĺžky všetkých obchodov – 1:05 min., v 1. obchodnom týždni – 1:53 min., v 2. obchodnom týždni – 0:37 min.
 • Časová dĺžka obchodov je pre mňa podstatná, nakoľko zarobiť 100 EUR za 8 hodín pred platformou, alebo za cca 30 min. vrátane prípravy a vyhodnotenia, je nezanedbateľný rozdiel.

Ostatné ± sú uvedené v emočnom denníku. Podotýkam, že k uvedenému by sa dalo napísať viac, ale mám za to, že pre účely tohto článku sú tieto údaje vrátane štatistických ukazovateľov postačujúce.


Equity krivka

Oproti equity krivky z 1. obchodného týždňa (3/2021), kedy som ju hodnotil ak „čaptavú“, konečná krivka má už celkom solídny charakter, až na „prepad“ pri 27. obchode. K tomuto „prepadu“ je potrebné dodať, že sa jednalo o stratu, ktorej predchádzal „vytvorený“ zisk (399 EUR).


Pre úplnosť údajov prikladám odkaz na článok, ktorý prvotne pojednáva o uvedenom splnenom pláne https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-obchodny-plan-20-dni.html


Nie je „stratégia“ ako stratégia

Úvodzovky pri slove stratégia píšem úmyselne. Mojim cieľom je dosiahnuť v priemere min. 2,5 % mesačné zhodnocovanie účtu zo základného kapitálu. Počnúc 1. februárom 2021 a končiac 20. decembrom 2021. Obchodovanie bude prebiehať na reálnom účte, ktorého základ je 40 000 EUR. Následne po splnení tohto plánu budem môcť o svojej „stratégii“ písať ako o stratégii 😉. Je to samozrejme výlučne môj pohľad.


Pokiaľ jednotlivé determinanty nie sú previazané medzi sebou, obchodovanie nemá šancu na úspech.

Stratégia je kontinuálna previazanosť všetkých determinantov obchodovania. Možno by uvedené niekto nazval obchodným plánom. To je už uhol pohľadu. Money a risk manažmentu (MRM), pracovného a predovšetkým duševného prostredia, motivačný faktor atď., atď.

Písať na týchto stránkach, že stačí to, či ono, je viac ako zavádzajúce. Nie nestačí to, či ono. Je potrebné na sebe neustále a dovolím si napísať, že roky pracovať a až potom sa výsledky dostavia. Nemá zmysel tvrdiť, že je to jednoduché. Nie, nie je. Ale ... Ale, ako rád píšem, že za každým ale, je niečo ...

Usain Bolt

Viem, väčšinou píšem o nástrahách obchodovania ako o tom, aký je trading „jednoduchý“. Nuž, on v skutočnosti „jednoduchý“ „JE“. Pozrite si, ako zabehol Usain Bolt svetový rekord na 100 m v Berlíne počas MS 2009 v Berlíne za 9:58 sekúnd.

Pozreli ste? „Jednoduché.“ Či? Koľko doslovne driny aj napriek talentu, koľko času, technického zabezpečenia a ďalších činiteľov potreboval, aby dosiahol takéto a ďalšie víťazstvá?

Osobne som presvedčený, že je to tak isto aj pri obchodovaní. Je potrebné vynaložiť „všetko“ pre dosiahnutie konzistentných výsledkov. Nuž, a potom trading bude „jednoduchý“.

„Emočný“ denník

Prikladám „Emočný“ denník z II. obchodného týždňa, nakoľko z prvého som priložil v predchádzajúcom článku. Poprosím, ako som písal v predchádzajúcom článku – je to viac ako len osobná záležitosť. Pre účely tohto článku som neupravil z jeho pôvodného znenia ani len čiarku. Na základe uvedeného, prosím čitateľov, aby na túto skutočnosť brali ohľad.

Apropo

Som rád, že som testovanie neskončil s výsledkami LTT (len-tak-tak), alebo ako-tak, ale s veľmi dobrou časovou rezervou a bez väčších „prepadov“ equity krivky. 1. týždeň bol drawdown 0,72 % a druhý 1,3 %. Teraz mi ostáva uvedené potvrdiť v ďalších obdobiach. Nakoľko som testovanie zvládol s veľkou rezervou, som presvedčený, že zhodnocovať účet o 2,5 % mesačne bude reálne. A duševné prostredie? Verte-neverte, život a aj moja povaha ma pripravili na väčšie úskalia ako prerobiť 500, alebo 1 000 EUR za jeden deň. ... ale nech nepredbieham – uvidíme. 😉

Koniec-koncov

Uvedený článok nie je pravdepodobne posledný z tejto etapy. Zvažujem, či budem výsledky zverejňovať aj z reálneho väčšieho účtu (s menšieho zverejňujem). Viac-menej som naklonený aj pre túto alternatívu, nakoľko mám za to, že každý jeden príspevok v diskusnom fóre FXstreet.cz bol pre mňa prínosom. Každý a za to som vďačný všetkým prispievateľom. Verím, že články, alebo aspoň ich časti bola prínosom aj pre niektorých čitateľov, ktorým chcem touto cestou poďakovať za ich záujem.

Vladimír Beszédes

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Učte se obchodování na trzích od těch nejlepších v rámci Online trading konference 2021
  Nová doba definovaná globální pandemií proměnila i pořádání tradičně prezenčních konferencí a seminářů. Ve snaze omezit sociální kontakty na minimum se podobné oborové a vzdělávací akce přesouvají do online prostředí. Nejinak tomu bude u plánované investiční konference zaštítěné předním brokerem XTB, která se zaměří na vše, co potřebuje každý investor a trader vědět o obchodování na trzích v roce 2021. Koná se už 27. března a účast je na základě e-mailové registrace zdarma.
 • Udalosť roka? Prezidentské voľby v USA
  Dnes sa pozrieme na asi najdôležitejšiu udalosť, ktorá nás v tomto roku bude čakať. Jedná sa o prezidentské voľby v USA.
 • Ukazatele pro analýzu akcií - seznamte se s P/S
  Než začnete investovat do akcií společnosti, je důležité prostudovat si její graf a finanční výkazy. Nejčastěji to však nestačí a možná budete muset použít ukazatele. Tento článek je věnován jednomu z nich: popisuje princip jeho práce a jak může pomoci investorům na akciovém trhu. Tímto ukazatelem je P/S.
 • Ukázka časem ověřených a efektivních Forexových strategií
  V kruzích profesionálního tradingu existuje velké množství forexových strategií, s pomocí kterých úspěšní obchodníci mohou dosahovat potenciálně velmi zajímavého zhodnocení.
 • Ukázka obchodu
  Dnes bych Vám chtěl ukázat jeden obchod,který jsem uskutečnil včera večer.
 • Ukázka obchodu 2
  Předem se omlouvám,že článek dávám tak rychle,ale je to dobrá ukázka,jak jde někdy jednoduše naplánovat obchod.
 • Ukázka obchodu 3
  Konec víkendu,tak se zase pusťme do práce.Víkend celý deštivý tak jsem připravil další článek,kde chci ukázat,jak přesně na páru USD/CAD fungovala TA.Tak pojďme se na to podívat.
 • Ukážkové obchodné príležitosti na FX pároch
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Poďme sa pozrieť na to aké obchodné príležitosti teraz vznikli na EUR/AUD, USD/CAD a AUD/USD na daily timeframe. Tieto obchodné príležitosti sú ako z knihy pekne na pripojenie sa do trendu, kde je veľmi vysoká šanca na úspech.
 • Uklidňující se EUR/USD
  Nedávno jsem psal o tom, jak je dobré mít flexibilní strategii, která umí reagovat na volatilitu trhu a díky tomu vytěžit z trhu maximum možného. Také jsem už psal o tom, že se příliš nezabývám tím, abych dělal nějaké analýzy. Až na jednu výjimku.
 • Úkol zní jasně – přežít
  Všichni jsme si přišli do tradingu vydělat peníze. Hodně peněz. Mraky peněz. A podle toho také o našem obchodování uvažujeme, jenže to je ta naše největší chyba. Podstata tradingu totiž spočívá v něčem úplně jiném. V přežití. A jen pokud v tradingu přežijeme dost dlouho, tak teprve můžeme mít to, pro co jsme si do něj přišli, tedy peníze.
 • „Umenie obchodovania“ a „Umenie vojny“
  Článok je zameraný na porovnanie umenia obchodovania a umenia vojny. Z vojenského prostredia som za príklad zobral knihu „Umenie vojny“ („The Art of War“) od legendárneho čínskeho generála Sun Tzu, ktorý žil v 6. storočí pred naším letopočtom.
 • Update: Aussie, kiwi, chunnel
  Update: Aussie, kiwi, chunnel...
 • Update na commodity trading ideas
  V tomto blogu poukážem na zaujímavé situácie ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad bude strednedobý/dlhodobý, no očakávam držanie pozícii na 6-18 mesiacov. Tento blog je pokračovanie tradingových nápadov na komodity, ktorý som písal pred mesiacom s tým, že už ide do tuhého na káve, cukre a na kukurici môže do konca roka vzniknúť takisto nákupná príležitosť.
 • Update na komodity – zlato, ropa a zemný plyn
  V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na minimálne niekoľko týždňov či mesiacov.
 • Úprava strategie
  Také by se tento článek mohl jmenovat „jak jsem opět nepoužil demo účet“, ale nechci nikoho popichovat, takže jsem zvolil název pragmatičtější.
 • Úprava strategie – jak jsem dostal přes prsty
  Vždy říkám, že každá změna musí být promyšlená, musí mít nějaké opodstatnění, musí být pečlivě otestovaná a nesmí být revoluční. Myslím si, že všechno toto se mi podařilo dodržet, když jsem v minulém týdnu rozdělil svoji strategii a použil mírně upravené nastavení. A to tak mírné, že se týkalo pouze jediné součásti obchodů - Take-Profitu (TP).
 • Úprava ve velikosti range
  Trh je něco jako řeka. I když vypadá stejně, tak nikdy stejný není. A proto je potřeba neustále drobně upravovat strategii tak, aby v tom proudu dokázala setrvávat na stejném místě, tedy aby nebyla ztrátová.
 • Úprk do USD nepolevuje
  Nadšení na české koruně ze včerejšího zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB nevydrželo dlouho. Všeobecná nechuť nakupovat „rizikové“ měny zahnala EUR/CZK zpět k 26korunové hranici. Ostatní emerging markets měny zažívají ještě hlubší propad, který má jednoho jmenovatele a tím je návrat peněz zpět do USA.
 • Určování S/R úrovní pomocí vyplňování svící
  Jak najít mrknutím oka důležitou cenu.
 • Urobí Ethereum čoskoro 100% pumpu?
  Toto je téma, ktorá sa posledné hodiny a dni asi najviac rieši na Twitteri a v celej krypto komunite. Má však tento predpoklad reálny základ alebo je to len prianie krypto fanúšikov?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple vyroci