Pondělí 28. září 2020 13:44
reklama
XTB evolution
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
RoboMarkets webinare

Stanfordský väzenský experiment a Trading

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Na prvý pohľad, možno nie úplne priamo súvisiaca téma s obchodovaním. Zdanie v tomto prípade klame úplne dokonale. Tak ako trhy, ktoré nás klamú denno-denne. Z pohľadu nášho myslenia určite. Paralela medzi činnosťou na trhoch a uvedeným neslávne, ale ortodoxne známym experimentom, po dočítaní tohto článku, sa prejaví v celej svojej sile.
 • Grécka tragédia verzus psychologický experiment
 • Philip Zimbardo
 • 14. august 1971, 9:55 hod.
 • Vnútorné determinanty správania
 • Situačný tlak verzus dispozičné faktory
 • Akú moc má situácia

K spestreniu môže poslúžiť jedna z filmových verzií, prípadne články umiestnené na internete. V takom prípade bude vplyv tej-ktorej aktuálnej situácie na naše myslenie a následne konanie, ešte hmatateľnejší.

Grécka tragédia verzus psychologický experiment


Jadrom článku sú závery zo Stanfordského väzenského experimentu (SVE). Nezanedbateľné pre bežný život najmä v negatívnom smere ku skupinám, jednotlivcom, ale jednoznačne aj k sebe samému. SVE bol realizovaný za účelom psychologickej štúdie pre profesionálne účely. Nemálo záverov bolo zverejnených až po rokoch, nakoľko experiment sa hneď od začiatku stretával s problémom z etickej oblasti aj keď s bezpochybnou „reálnosťou imitujúcich možností“. Z dôstojného prostredia Stanfordskej univerzity a plánovaného vedeckého experimentu vzišiel záver s prvkami gréckej tragédie.


Philip Zimbardo (87 rokov)


Zimbardo ako hlavný protagonista, po rokoch priznáva, že bol prekvapený svojou ochotou prekročenia miery etiky, za účelom pokračovania experimentu. Psychológ – profesionál, ako vedúca osobnosť experimentu, začal po pár dňoch rozmýšľať ako „skutočný riaditeľ väznice“. Došiel až tak ďaleko, že keď sa dozvedel o možnej vzbure väzňov, týchto chcel dať previezť do skutočného väzenia. Dokonca sa dostal do konfliktu s väzenským dôstojníkom, ktorý jeho požiadavku odmietol. „Začínal sa viac vžívať do funkcie riaditeľa väzenia, ako bolo prípustné“. Začínal byť presvedčený o svojej neomylnosti. Za pozornosť stojí, že v roku 2002 bol zvolený na jeden rok (volebné obdobie) do funkcie prezidenta Americkej asociácie psychológov.

Za nedostatočnú informovanosť (zo začiatku) verejnosti je možné považovať skutočnosť, že SVE pre jeho prebiehajúcu brutalitu bol v odborných kruhoch považovaný za neetický. Práve z dôvodu surovosti dozorcov, ktorá prekračovala hranice ľudskosti, bol Zimbardo nútený SVE po piatich dňoch ukončiť. Potrebné je spomenúť, že k tomuto kroku významnou, ak nie najväčšou mierou prispela jeho priateľka, ktorá ho priamym spôsobom upozornila na prebiehajúcu beštiálnosť.

Pre účely komplexnejšieho pohľadu o SVE, odporúčam preštudovať dostupný materiál na internete. Nie je v možnostiach ani účelom tohto článku uviesť všetky skutočnosti. Za zmienku stojí článok Zimbarda, ako hlavného protagonistu – Spomienky na Stanfordský väzenský experiment: akú moc má situácia.

V krátkosti uvediem priebeh, zámer a závery zo SVE. Pre odľahčenie je možná aj cesta pozretia na túto tému spracovaných filmov. Experiment z roku 2001, The Experiment z roku 2010, alebo The Stanford Prison Experiment z roku 2015. Každý film je kvalitný s dostatočnou výpovednou hodnotou. Každý je ale aj v niečom odlišný. Vec pohľadu. Z diváckeho hľadiska je pravdepodobne najatraktívnejším filmom The Experiment z roku 2010. Skutočne populárne herecké obsadenie ponúka kvalitný divácky zážitok, umocnený skutočnými udalosťami a výskumom. Adrien Brody a Forest Whitaker, ako dvaja hlavný protagonisti, doslovne excelujú vo svojich roliach väzňa a hlavným dozorcom.


14. august 1971, 9:55 hod.

Kalifornské mesto Palo Alto, sa stalo svedkom reálneho zatknutia dobrovoľných väzňov SVE. Vtedy ešte stále mierumilovných študentov, ktorí boli vybraní za účastníkov experimentu a náhodne (losovaním) určení za väzňov, zatkla skutočná polícia. Presne podľa naplánovaných inštrukcií Zimbarda.


SVE, ktorý bol naplánovaný na dvanásť dní, bol po piatich ukončený. Do SVE bolo z cca 100 uchádzačov, vybraných 24 dobrovoľníkov. Losovaním boli rozdelený na dve skupiny – dozorcov a väzňov. Priameho experimentu sa aktívne zúčastnilo po 9 dobrovoľníkov na každej strane a šiesti uchádzači ostali v úlohe náhradníkov. Finančný benefit bol vo výške 15 USD pre každého aktéra za každý deň. Väzni sa museli naučiť a dodržiavať 17 pravidiel.

Už na druhý deň vypukla vzbura väzňov, ktorí sa ohradili proti neadekvátnemu správaniu dozorcov. Hlavnou príčinou bolo počítanie medzi polnocou a ránom. Vzbura vzbudila túžbu dozorcov po pomste a po striktnom dodržiavaní pravidiel. Tieto prikazovali vykonávať až za hranicou ponižovania ľudskej dôstojnosti s pridávaním čoraz sofistikovanejších trestov. Jednoducho hľadali hranicu neprekročenia vopred určených pravidiel.


Môžu nastať určité pochybnosti ako mohli dozorcovia neprekročiť pravidlá SVE (napr. absolútny zákaz fyzických trestov) a predsa sa ich správanie dalo posudzovať ako brutálne. Uvedené objasním dvomi príkladmi. Prvým z nich je, kedy dozorcovia prevádzali väzňov s kapucňami na hlavách za hrubého osočovania a urážok z cely do cely. Vytvárali pred jednotlivými väzňami dojem spolupráce s dozorcami. Takýto postup okrem ponižovania ľudskej dôstojnosti ešte viac naštrbil už aj tak slabú dôveru medzi spoluväzňami.

Druhým bola tá skutočnosť, že „menej problémovým väzňom“ neboli odoprené základné hygienické podmienky ako WC a pod. Problematickým väzňom na podobné činnosti slúžilo len vedro, ktoré ostávalo nevyprázdnené v miestnosti kde sa stále nachádzali. Miera zavádzania „trestov“ mala eskalujúcu tendenciu a bolo len otázkou času, kedy dozorcovia prekročia zákaz tých fyzických.

Po rokoch Zimbardo uvádza, že sám sebou bol neprípustne vtiahnutý do deja experimentu. SVE bol realizovaný v suteréne katedry psychológie Stanfordskej univerzity. Za zmienku stojí uviesť skutočnosť, že do zrušenia SVE (po piatich dňoch), bolo potrebné z psychických problémov nahradiť 5 aktérov. Samozrejme väzňov.

Vnútorné determinanty správania

Pri vyhodnocovaní sa rúcali všetky rozhodujúce determinanty výchovy človeka – sociálne prostredie, náboženské vyznanie, vzdelanie a pod. Pod vplyvom sociálnej skupiny – odovzdaním presne špecifikovanej moci, sa stali z mierumilovných ľudí dozorcovia, ktorí popreli všetky povahové črty ľudskosti.


Situačný tlak verzus dispozičné faktory

Myslím, že objasňovať podnadpis – „Situačný tlak verzus dispozičné faktory“ do praxe obchodníka čo je v tomto prípade cielená skupina čitateľov, nie je príliš potrebné. Situáciu nám určuje jednoznačne trh pod vplyvom fundamentálnych a geopolitických správ a v nemalej miere aj vstupy a výstupy skutočne veľkých „hráčov“. Tieto skutočnosti jednoducho neovplyvníme.

Dispozičné faktory sú nám vrodené a niektoré sa vieme naučiť. Niektoré vieme usmerniť, alebo dokonca sa zlepšiť až na profesionálnu úroveň. Pre obchodovanie potrebujeme skutočnú – expertíznu intuíciu, skutočné ovládanie duševného prostredia, disciplínu, trpezlivosť a pod.


Akú moc má situácia

Ako ukázali výstupy SVE, sme veľakrát a možno aj proti svojmu presvedčeniu vtiahnutí pod vplyvom situácie do niečoho čo nie je v náš prospech. Dovolím si tvrdiť, že aj do obchodov. Pri nedodržaní stratégie, pod vplyvom benevolentnejšej disciplíny, alebo pri strate trpezlivosti. Je len na každom jednotlivcovi ako sa vie, alebo ako sa naučil s takýmito situáciami vysporiadať. Trhy sú ešte viac neúprosnejšie ako boli dozorcovia počas SVE a vždy nám to dajú pocítiť.

Predpokladám, že pri silnejších individualitách väzňov by bolo možné v SVE ešte pokračovať. Netvrdím, že tam boli slabí jedinci. To určite nie, boli to zväčša študenti s najväčšou pravdepodobnosťou s primeranou psychickou odolnosťou. Za úvahu by stála myšlienka, ako by SVE prebiehal keby na jednej strane – na strane dozorcov bola väčšinová skupina ľudí doslovne s pacifickým postojom k životu a na strane väzňov, by boli chlapci vychovávaní v uliciach Bronxu. Toto sa ale môžeme len domnievať.

Faktom je, že po otvorení objednávky sme na trhoch vtiahnutí do situácií, ktoré jednoducho nevieme ovládať. Potrebujeme sa riadiť našimi money, risk manažmentmi a disciplínou. Nebyť podriadený trhu, ktorý je jednoznačne neúprosný čo i len pri najmenšom vybočení z našich pravidiel.

Okamžite po otvorení našej objednávky sa podmienky trhu menia každou stotinou sekundy. V tomto období ešte rýchlejšie. A taktiež sa mení aj naše myslenie. Pokiaľ sme zodpovedný a máme skúsenosti, tak vieme, že nášmu mysleniu musíme „šéfovať“ my a nie ono nám. Niekedy (väčšinou) je to skutočne ťažké.

Experiment prebiehal v kolektíve inteligentných ľudí a aj napriek tejto skutočnosti zlyhali. S výnimkou jeden študentky psychológie. Pritom je možné konštatovať, že skupina ľudí by teoreticky mala byť odolnejšia voči situačným vplyvom ako jednotlivec. V takomto prípade, je potrebné si uvedomiť, aké je obchodovanie náročné a akým tlakom musíme odolávať. Väčšinou obchodovanie realizujeme samy bez spolupráce s inými a nikto nám nepovie, že práve ideme urobiť veľkú chybu. ... a o to viac si je potrebné uvedomiť náročnosť obchodovania a vecí s ním súvisiacich.

Vladimír Beszédes

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • S&P 500 napravil část ztrát, k dominanci býků je ale daleko
  Z propadu o 6 % v předchozím týdnu index S&P 500 díky zisku 2,03 % lehce ubral, i tak ale březen a celé první čtvrtletí zakončil ve ztrátě.
 • S&P 500 nejvýše od konce října, USD a JPY dál slábnou
  Akcie za sebou mají druhý velmi silný den a další růstovou seanci. Risk-on efekt tak pokračuje a likvidita, kterou na trhy dodávají centrální banky včele s americkým Fedem, i nadále podpírá finanční trhy na celém světě.
 • S&P 500 testuje důležitý support, dolar se vrátil pod 1,30 EURUSD
  Minulý týden nabídnul rozporuplná data, když se k překvapivě dobrým makro výsledkům z USA přidala horší data z eurozóny a zklamání z korporátní Ameriky.
 • S ropou cloumá fundament, přetahovaná o hodnoty kolem 50 USD za barel pokračuje
  Americká ropa WTI je stále pod drobnohledem investorů, kteří (dosud marně) vyhlíželi impuls, který by její téměř půlroční pád zastavil a zejména nastartoval trend opačným směrem. O raketovém růstu ceny však zatím nemůže být řeč ani přes to, že se černému zlatu podařilo dočasně překonat hranici 50 USD za barel.
 • Srovnání platforem MT4 vs. cTrader
  Nakonec jsem se odhodlal k napsání svého prvního blogu a vybral jsem si téma srovnání staré dobré platformy MT4, kterou všichni dobře známe a poměrně mladé platformy cTrader, o které jsem se dozvěděl nedávno. Hledal jsem na internetu srovnání, ale vesměs všechno bylo v angličtině a spousta článků byla ve smyslu MT4 je hračka pro děti, ale cTrader je opravdová platforma pro tradery. Během mého působení na forexu jsem obchodoval převážně přes MT4. Zkusil jsem i platformu Plus500, jForex a nyní jsem zakotvil u cTraderu. Předchozí dvě zmiňované platformy hodnotit nemůžu, protože s nimi moc zkušeností nemám. Zůstanu tedy u MT4 a cTraderu, se kterými jsem jednoznačně strávil nejvíce času.
 • Srpen nadělil vánoční dárky
  Jak tedy probíhal sled událostí po prvním srpnu?
 • Srpnová volatilita pokračuje, index S&P 500 potřetí v řadě ztratil
  Také v uplynulém týdnu pokračovalo rozkolísané obchodování. Americký akciový index S&P 500 odepsal 1,03 % a zaznamenal třetí týdenní pokles za sebou.
 • Stabilizace pokračuje, americké akcie odepsaly přes procento
  Americký akciový index S&P 500 za uplynulý týden ztratil 1,32 % a již přes dva týdny se drží v rozpětí 5 %. To je ve světle dění v březnu vlastně velká nuda.
 • Stabilný rast CAD/JPY, breaknutie kanála na CHF/JPY a NZD/CHF testujúci rezistenciu
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Stane sa dlhodobo očakávaný short na DAXe realitou?
  Ak sa pozrieme na americké a európske akciové trhy, tak sa približne začiatkom roku 2016 ustálili a odvtedy začali rásť s pravidelnými korekciami, ale od amerických prezidentských volieb sa akciové trhy nezastavujú a s minimálnymi korekciami idú neustále hore. Niektorí ľudia to nazývajú „Trump effect“, ale je za tým aj momentálna kludná situácia (investori sa neobávajú prepadu), ktorá nemusí trvať večne.
 • Staňte sa lepším traderom vďaka použitiu emócii vo váš prospech
  Hneď na začiatku by som chcel prebrať staré klišé – neobchodujte s emóciami. Pre začiatočníkov je toto nerealistické a nemali by sa o to pokúšať. Nie sme roboti a nemali by sme sa pokúšať chovať ako robot a potlačiť čo sa deje v našich hlavách. Ako obchodníci neprogramujeme naše obchodné kritéria a neodstraňujeme „samých seba“ z rozhodujúcich procesov obchodovania ako to robia kvantitatívni obchodníci vďaka algoritmom. Aj keď nie sme kvanti, stále potrebujeme tvrdé pravidlá aby nám pomáhali pri rozhodovaní a risk manažmente. Obchodný plán. To je prvý krok k zmenšeniu negatívnych emócií a zdôrazneniu tých pozitívnych.
 • Statistiky ziskovosti klientů na forexu příjemně překvapily
  Polský orgán dohledu nad finančním trhem (KNF) v květnu vydal pro obchodníky s cennými papíry 16 obecných zásad, jak se chovat na finančním trhu. Mezi těmito pravidly je i požadavek na zveřejňování ziskovosti klientů na mimoburzovním trhu (OTC) s rozdělením do skupin podle obchodovaných finančních nástrojů (forex – měnový trh, akcie, akciové indexy, komodity, dluhopisy a úrokové instrumenty). Jinak řečeno, brokerské společnosti působící v Polsku musí kvartálně zveřejňovat, kolik procent klientů je ziskových na jednotlivých typech finančních nástrojů a naopak kolik procent z nich je ve ztrátě. Polský dohled nad finančním trhem chce tímto způsobem zvýšit povědomí retailových obchodníků o rizicích spojených s investováním do instrumentů obchodovaných na finanční páku.
 • Stejné chyby, stejné známky
  Toto klasické připodotknutí, které jsem použil v nadpisu, si určitě všichni vybaví jako slavný výrok z filmu „Marečku, podejte mi pero“. Tuček a Šlajs – „stejné chyby, stejné známky“. Přemýšlel jsem, jak vystihnout podstatu toho, o čem chci psát a i když souvislost je trochu jiná, mně se prostě tato „hláška“ ohromně líbí.
 • Stínování Evropské centrální banky
  Na dnešním zasedání Evropské centrální banky (ECB) se zřejmě rozhodne nejenom o budoucím nastavení měnové politiky v eurozóně, ale také v ostatních evropských zemích, které euro ještě nepřijaly.
 • Stírací los
  Včera se to zase stalo! Dívám se na televizi a vidím, jak běží jedna reklama za druhou. Řasenka, elektrická energie, aviváž, automobil nižší střední třídy a… stírací los. Sedím a koukám na to jako blázen a říkám si „jak je tohle vůbec možné“?
 • Stojí forex trading za riziko?
  Dnes a denně kolují na forexových fórech příběhy o obchodnících, kteří se rádoby „ze dne na den“ stali velmi bohatými, díky čemuž se jim od základu změnil život. Jsou to opravdu velmi pěkné příběhy, ale jak je to vlastně s forexem doopravdy? Má to dnes vůbec cenu do forexu investovat, když proti obchodníkům stojí takové nástrahy a rizika, jakými jsou například neregulovaní brokeři, či moderní nástroje velkých finančních institucí, kterým se ti ostatní mohou opravdu jen velmi těžko rovnat.
 • Stophunting, aneb může za to broker?
  V tomto článku se budu zabývat problematikou stop-huntingu. K napsání jsem se nechal inspirovat negativními recenzemi na většinu brokerů, kdy se přibližně v každé druhé recenzi dá dozvědět, že broker provozuje "stop-hunting", bez ohledu na to o jakého brokera se jedná. Je to ale opravdu broker?
 • Stop-Loss na B/E a částečné odprodeje – filozofie nástrojů
  Všichni, kdo občas sledují moje obchodování v praktických ukázkách, tak vědí, že posouvání Stop-Lossu k Break/Evenu (B/E) a částečné odprodeje pozic v zisku jsou moje oblíbené pomůcky, které mi dělají obchodování příjemnějším. Tím, že je používám, mám také dost klidu a času o nich občas přemýšlet. A protože beru trading jako disciplínu filozofickou, povím vám, jak se na ně dívám právě z tohoto pohledu.
 • STOPLOSS zazity mytus nebo zbytecnost?
  Posledni dobou se dost casto setkavam z narky traderu ze zadali obchod s TP a SL a SL byl zasazen a nasledne se cena vydala kyzenym smnrem k byvalemu TP ( proc tedy pouzivate STOPLOSS).
 • Strach z hyperinflace
  Je tomu 5 let, co vyspělý svět čelil relativně vysokému růstu cen a v prostředí nulových sazeb a kvantitativního uvolňování (QE) se část ekonomů začala bát, že toto zvýšení inflace centrální banky nedokážou udržet na uzdě a čeká nás hyperinflace. Proto stojí za to se zpětně podívat, jak dopadly jednotlivé ekonomiky a měny po této historické zkušenosti z roku 2011.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
LYNX
NAGA
Purple Trading
reklama
XTB evolution