Neděle 03. březen 2024 06:17
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Instaforex ebook

Jak funguje Prop Trading?

12.02.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Prop Trading   TiskÚvod do světa Prop Tradingu

V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

Co je to Prop Trading?

Prop trading, neboli proprietární obchodování, má dlouhou historii, která sahá až do osmdesátých let minulého století. Zpočátku byl tento termín spojován především s bankami a finančními institucemi, které investovaly vlastní kapitál do různých druhů aktiv s cílem dosáhnout zisku. Oproti tradičním obchodním modelům, kde instituce vydělávají na provizích z klientů, prop trading umožňoval těmto institucím výrazněji zvyšovat své zisky díky přímému obchodování na trzích.

V posledních letech však prop trading zažívá jakousi renesanci a transformaci, která přináší nové možnosti i pro individuální obchodníky. Moderní prop trading firmy, jako jsou Fintokei, FTMO, The Funded Trader, a mnoho dalších, nabízejí různorodé programy, které umožňují traderům obchodovat s vysokými objemy kapitálu (kapitál v hodnotě několika stovek tisíc až několik milionů Kč), výměnou za splnění určitých kritérií a podmínek. Tímto způsobem prop trading otevírá dveře talentovaným obchodníkům, kteří nemusí mít dostatečné finanční prostředky, ale disponují dovednostmi a schopnostmi generovat zisk.

Tradiční Proprietary Trading

Tradiční proprietary trading má své kořeny v bankovním a finančním sektoru, kde instituce využívaly své rozsáhlé kapitálové zdroje k dosahování zisků přímo na finančních trzích. Tato praxe byla zejména před finanční krizí v letech 2007-2008 velmi lukrativní a přispívala významně k celkovým ziskům institucí. Avšak po finanční krizi došlo v mnoha zemích k regulaci a omezení prop tradingu, zejména v bankovním sektoru, s cílem snížit systémová rizika.

Přestože je tradiční prop trading stále přítomen, nároky na obchodníky ve finančních institucích jsou extrémně vysoké. Kandidáti musí často splňovat přísné požadavky, včetně profesionálních certifikací, vyššího vzdělání a dokonce i psychologických testů. Konkurence je obrovská a pouze ti nejlepší z nejlepších mají šanci stát se součástí elitního týmu traderů v renomovaných finančních institucích.

Jak funguje moderní Prop Trading?

Moderní prop trading je v podstatě mostem, který spojuje talentované obchodníky bez dostatečného kapitálu s obrovskými možnostmi na finančních trzích. Prop firmy tak přinášejí do hry nový model, kde není počáteční kapitál to hlavní, na čem záleží, ale jde spíše o schopnosti a dovednosti samotného tradera.

Tyto firmy nabízejí obchodníkům něco jako testovací jízdu. Místo dlouhých pohovorů nebo složitých přijímacích procesů rovnou poskytují přístup k platformě, kde můžete ukázat, jak dobře umíte obchodovat. Ale nejprve musíte projít evaluačním procesem. To znamená splnit určité podmínky, jako např. profit target, což je procento zisku, kterého musíte dosáhnout, anebo zůstat v mezích maximálního dovoleného denního a celkového drawdownu, tedy poklesu hodnoty účtu. Na dosažení profit targetu byl dříve omezený čas, nicméně s rostoucí konkurencí moderních Prop firem toto pravidlo odpadlo.

Samotný evaluační proces, neboli výzva či “challenge” je opravdová zkouška vaší schopnosti obchodovat zodpovědně a ziskově. Profit target je tu proto, abyste ukázali, že umíte generovat zisk. Limit na drawdown pak potenciálně chrání kapitál firmy před přílišným riskováním a zároveň také ukazuje vaši disciplinovanost a tradingové schopnosti.

Evaluační proces má většinou dvě fáze a pokud je úspěšně zvládnete, otevře se vám možnost obchodovat s větším kapitálem a podělit se o zisky. Je to systém, který odměňuje dovednosti a disciplínu, a to je přesně to, co moderní prop trading definuje.Fáze 1: Challenge/Výzva

Tato fáze testuje vaši schopnost dosáhnout stanoveného ziskového cíle, zatímco zůstáváte v mezích definovaných pravidly pro maximální celkovou a denní ztrátu. Konkrétně se můžete setkat s následujícími kritérii:

Profit Goal: Stanovený procentuální zisk, kterého musíte dosáhnout. Většinou 8-10 %.
Maximální ztráta: Omezení celkové ztráty, kterou můžete na účtu utrpět, obvykle kolem 10 %.
Maximální denní ztráta: Limit pro ztrátu, kterou můžete za jeden obchodní den zaznamenat, většinou kolem 5 %.
Minimální počet obchodních dní: Počet dní, kdy musíte aktivně obchodovat, aby byl váš pokus považován za platný, může být v rozmezí 3-10 dní.
Časový limit: Doba, během které musíte splnit stanovené cíle, například 30 dní. Nicméně toto pravidlo už většina Prop firem zrušila.

Fáze 2: Verifikace

Po úspěšném dokončení první fáze přichází na řadu fáze verifikace. Zde jsou požadavky praktické stejné jako v první fázi, ale s jedním klíčovým rozdílem: profit goal bývá významně snížen (třeba i na polovinu). Tato fáze slouží k potvrzení vaší schopnosti obchodovat konzistentně a ziskově z dlouhodobějšího pohledu, aby tak bylo sníženo riziko, že byla výzva splněna jen díky štěstí či náhodě.


Co mě čeká, když splním evaluační fázi?

Pokud úspěšně splníte evaluační fázi v rámci moderního prop tradingu, otevírá se před vámi nová kapitola vaší obchodní kariéry. Splněním výzev a kritérií evaluační fáze dokazujete nejen svou schopnost generovat zisk, ale také dodržovat pravidla risk managementu a projevit konzistentní obchodní chování. Co tedy následuje?

Obchodování s fundovaným účtem

Po úspěšné verifikaci získáte přístup k fundovanému obchodnímu účtu s takovým kapitálem, jehož výzvu jste si zakoupili a splnili. To vám umožní obchodovat s větším objemem a potenciálně dosahovat vyšších zisků. Zároveň poplatek, který jste za tuto výzvu zaplatili, bývá často vrácen v rámci první výplaty zisků z fundovaného účtu.

Podíl na ziscích

Jednou z klíčových výhod úspěšného dokončení evaluační fáze je možnost podílet se na ziscích z vašeho obchodování. Většinou si můžete ponechat významnou část zisků, které na účtu vytvoříte, přičemž poměr rozdělení zisků bývá drtivě ve vašem prospěchu. Tento podíl může být ve výši 80-90 % ve váš prospěch, nicméně vždy to závisí na konkrétních podmínkách prop trading firmy. 

Ještě je potřeba dodat, že ztráty plně kryje prop tradingová firma a nikoliv trader. Takže pokud byste na fundovaném účtu obchodovali ztrátově, tak po zasažení maximální povolené ztráty bude zastaveno obchodování, ale trader nic neriskuje.

Možnosti navyšování kapitálu

Mnohé prop trading firmy také nabízí možnost postupného navyšování kapitálu, s nímž obchodujete. To obvykle závisí na vašich obchodních výsledcích. Pokud dosahujete konzistentních zisků v dlouhodobém horizontu a dodržujete pravidla risk managementu, může vám být postupně poskytnuto více kapitálu k obchodování.

Další vzdělávání a podpora

Úspěch v evaluační fázi často otevírá dveře k dalšímu vzdělávání a podpoře. Můžete mít přístup k pokročilým obchodním nástrojům, analytickým službám a dokonce i osobní konzultace s profesionálními obchodníky nebo mentory. Tato podpora je zaměřena na další rozvoj vašich dovedností a zlepšování obchodních výsledků.

Jaká úskalí či omezení Prop Trading přináší?

Přestože úspěšné projití evaluační fáze otevírá mnoho dveří, je důležité si být vědom několika výzev a omezení, která s sebou tato cesta nese. Obchodování s kapitálem prop trading firmy není bez rizika a vyžaduje od obchodníka nejen technické dovednosti, ale také pevnou psychiku a zodpovědný přístup.

Pravidla risk managementu

Jednou z klíčových výzev je dodržování pravidel risk managementu. Prop trading firmy stanovují jasné limity pro maximální ztráty, které můžete na účtu utrpět, jak na denní, tak na celkové bázi. Tyto drawdowny se vypočítávají z majetku (neboli equity), tudíž je třeba si hlídat nejenom uzavřené, ale i otevřené pozice. Překročení těchto limitů může vést k okamžitému nesplnění evaluační fáze a propadnutí poplatku za výzvu, či uzavření fundovaného účtu, což může být psychicky náročné a finančně nevýhodné.

Obchodní podmínky

Dalším úskalím mohou být specifické obchodní podmínky, které mohou omezovat váš obchodní styl. Některé firmy mohou například zakazovat držení pozic přes víkend nebo během důležitých ekonomických událostí. Může být také omezen výběr obchodních nástrojů nebo použití určitých strategií, jako je scalping nebo automatizované obchodní systémy (AOS). Proto je třeba prozkoumat podmínky jednotlivých Prop firem a najít takové, které budou váš styl co nejméně omezovat.

Psychologické aspekty

Psychologie hraje v obchodování naprosto zásadní roli, a to obzvláště v prop tradingu, kde je tlak na výkon větší díky vědomí, že obchodujete s mnohem větším kapitálem. Strach z chyby nebo ztráty, chamtivost nebo naopak paralýza rozhodování mohou vážně ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí. Zvládnutí emocí a udržení chladné hlavy jsou nezbytné pro dlouhodobý úspěch.Alternativa k evaluačním programům: Instant Funding

Pokud evaluační proces zní jako příliš mnoho práce nebo stresu, instant funding může být vhodným kompromisem k obchodování s větším kapitálem. Jedná se o přístup, kde můžete za poplatek ihned získat účet s významným obchodním kapitálem, aniž byste museli procházet jakoukoliv evaluační fází.

Tato možnost je ideální pro ty, kteří mají důvěru ve své obchodní schopnosti a chtějí se pustit do akce bez čekání. V praxi to funguje tak, že si vyberete velikost účtu, který chcete obchodovat, zaplatíte odpovídající poplatek a okamžitě získáte přístup k obchodnímu kapitálu. V případě úspěchu se můžete těšit na rozdělení zisků, které může být ve vašem prospěchu většinou v rozmezí 50-90 %, a to s možností vyplácení každých 14 dní.

Ještě je potřeba zmínit, že instant funding nenabízejí všechny prop trading firmy, ale pouze některé. Většina firem nabízí pouze klasický dvoufázový evaluační proces (výzva či challenge).

Závěr

Navzdory výzvám a omezením, které prop trading přináší, zůstává pořád atraktivním pro ty, kdo hledají příležitosti k obchodování s vyšším kapitálem, díky čemuž tak mohou trading posunout na úroveň plnohodnotného či atraktivnějšího zdroje příjmů.

Ať už se rozhodnete pro tradiční cestu nebo využijete instant funding jako rychlejší alternativu, klíčem k úspěchu je vždy odhodlání, disciplína a neustálé zdokonalování obchodních dovedností a psychologie tradingu.

Prop trading tak stojí na prahu nové éry, kde talent a dovednosti mohou překonat bariéry kapitálu a otevřít dveře k novým finančním horizontům.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Psychologie | Obchodní systémy | Disciplína | Equity | Rizika | Kapitál | AOS | Drawdown | Risk | Poplatek | Pozice | Profit Target | Riziko | Scalping | Trader | Trading | Obchodování | Psychologie tradingu | Zisk | Chamtivost | Strach | Obchodovat | Vzdělávání | Praxe | Podpora | Finanční prostředky | FXstreet.cz | Online obchodování | Zisky | Obchodní den | Automatizované obchodní systémy | Vzdělání | Úspěch | Obchodní styl | Firmy | Ztráty | Odhodlání | Počáteční kapitál | Obchodování na trzích | Obchodní rozhodnutí | Tým FXstreet.cz | Firma | PROP Trading | Rozdělení zisku | Pozornost obchodníků | Další rozvoj | Rozvoj | Ztráta | Obchodní podmínky | IHNED | Dovednosti | Rozhodování | Tradingové schopnosti | Bez rizika | Práce | Proprietary Trading | Dosáhnout zisku | Generovat zisk | JDE | FTMO | Příležitosti k obchodování | Paralýza | Cíle | Příležitosti | Konkurence | Otevřené pozice | Štěstí | Chování | Obchodní účty | Dodržování pravidel | Trading firmy | Prop Trading firmy | Pozornost | Target | | Hry | Instituce | Dlouhodobý úspěch | Pepa Zeman | Fenomén | CZ | Challenge | Proprietární obchodování | Obchodní schopnosti | Vice | První fáze | Procentuální zisk | Fintokei | Instant funding | Prop firmy | Evaluační fáze | Prop tradingová firma | Co je to prop trading? | Moderní prop trading | Maximální ztráty | FUNDING | Zdroje příjmů | Instant Funding | Dosahování zisků | Možnost obchodovat | Velikost účtu | Co je to prop trading | Úvod do světa Prop Tradingu | Moderní prop trading firmy | Funded Trader | The Funded Trader | Objemy kapitálu | Tradiční Proprietary Trading | Kapitálové zdroje | Omezení prop tradingu | Systémová rizika | Tradiční prop trading | Jak funguje moderní Prop Trading? | Nový model | Dosažení Profit Targetu | Omezený čas | Evaluační proces | Výzva | Limit na drawdown | Kapitál firmy | Challenge/Výzva | Profit Goal | Stanovený procentuální zisk | Maximální ztráta | Omezení celkové ztráty | Celkové ztráty | Maximální denní ztráta | Denní ztráta | Limit pro ztrátu | Minimální počet obchodních dní | Počet obchodních dní | Časový limit | Stanovené cíle | Verifikace | Fáze 2 | Fáze 1 | Fáze verifikace | Dokončení první fáze | Potvrzení vaší schopnosti obchodovat | Obchodovat konzistentně | Obchodovat konzistentně a ziskově | Dodržovat pravidla | Pravidla risk managementu | Konzistentní obchodní chování | Obchodní chování | Obchodování s fundovaným účtem | Přístup k fundovanému obchodnímu účtu | Obchodovat s větším objemem | Výplaty zisků z fundovaného účtu | Podíl na ziscích | Dokončení evaluační fáze | Část zisků | Poměr rozdělení zisků | Rozdělení zisků | Možnosti navyšování kapitálu | Navyšování kapitálu | Možnost postupného navyšování kapitálu | Další vzdělávání | Další vzdělávání a podpora | Vzdělávání a podpora | Úspěch v evaluační fázi | Osobní konzultace | Konzultace s profesionálními obchodníky | Rozvoj vašich dovedností | Zlepšování obchodních výsledků | Omezení Prop Trading | Projití evaluační fáze | Úspěšné projití evaluační fáze | Obchodování s kapitálem prop trading firmy | Obchodování s kapitálem prop trading | Obchodování s kapitálem | Technické dovednosti | Zodpovědný přístup | Dodržování pravidel risk managementu | Limity pro maximální ztráty | Nesplnění evaluační fáze | Propadnutí poplatku za výzvu | Propadnutí poplatku | Uzavření fundovaného účtu | Specifické obchodní podmínky | Držení pozic přes víkend | Výběr obchodních nástrojů | Podmínky jednotlivých Prop firem | Psychologické aspekty | Tlak na výkon | Strach z chyby | Strach z chyby nebo ztráty | Výkon | Paralýza rozhodování | Zvládnutí emocí | Udržení chladné hlavy | Chladné hlavy | Alternativa k evaluačním programům | Akce bez čekání | Přístup k obchodnímu kapitálu | Jaká úskalí či omezení Prop Trading přináší? | Úskalí či omezení Prop Trading | Obchodování s vyšším kapitálem | Příležitosti k obchodování s vyšším kapitálem | Zdokonalování obchodních dovedností | Bariéry kapitálu | Dveře k novým finančním horizontům | Účet s významným obchodním kapitálem | Získat účet | Za poplatek ihned získat účet | Ihned získat účet | Dvoufázový evaluační proces | Talent | Talent a dovednosti | Obchodovat s větším kapitálem | Možnost obchodovat s větším kapitálem | Automatizované obchodní systémy (AOS) |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

Čtěte více

 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
 • Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
 • Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
 • Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
 • Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
 • Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Instaforex ebook