Středa 24. července 2024 20:05
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex
reklama
CapXmaster srovnani

Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?

12.06.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Prop Trading   Tisk


Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.

Ať už se jedná o ambiciózní začátečníky nebo zkušené obchodníky, správný výběr prop trading firmy je klíčový pro maximalizaci jejich potenciálu a úspěchu na trzích. Pojďme se tedy podívat na to, jakým způsobem nahlížet na výběr ideální prop firmy.

Co očekávat od Prop Trading firmy?

Prop trading firmy dávají traderům možnost obchodovat s větším kapitálem, což může výrazně zvýšit jejich obchodní výsledky.


Tyto firmy fungují na principu, že po úspěšném splnění určitých kritérií a evaluačních fází poskytnou traderům přístup k rozsáhlým finančním prostředkům. Trader tak nemusí riskovat vlastní kapitál, ale může si vyzkoušet své dovednosti “ve větším”. To je obzvláště lákavé pro ty, kteří mají omezené finanční zdroje, ale disponují potřebnými schopnostmi pro ziskové obchodování.

Moderní prop trading také nabízí oproti tradičním formám větší flexibilitu a přístup k pokročilým obchodním platformám. Díky technologickému pokroku a rostoucí konkurenci mezi firmami se prop trading stává stále dostupnějším a atraktivnějším řešením pro mnoho traderů. Pojďme si proto rozebrat, jak si můžete vybrat tu nejlepší prop firmu.

Klíčové faktory při výběru nejlepší Prop Trading firmy

Při hledání ideální prop trading firmy je několik kritérií, které byste měli zvážit, aby vaše rozhodnutí bylo co nejvýhodnější a nejbezpečnější. Z pohledu potenciálního fundovaného tradera by vás tedy měly zajímat následující body:

1. Transparentnost a důvěryhodnost

Základem je vybrat firmu, která je transparentní ve svých obchodních podmínkách a má dobrou pověst. Důvěryhodná firma by měla jasně specifikovat všechny požadavky, poplatky a podmínky spojené s obchodováním. Je důležité prověřit recenze a zkušenosti ostatních obchodníků, kteří již s firmou mají zkušenosti.

V nedávné historii jsme opakovaně byli svědky, že některé prop firmy měly krátkodobý byznys model, kde své výzvy prodávaly velmi levně s pohádkovým možným zhodnocením, což ve výsledku vedlo k destrukci této firmy a nevyplácení payoutů (výplaty pro tradery).

Proto je velmi důležité srovnávat jednotlivé prop firmy a prověřovat, zda jejich recenze nejsou falešné. Samotné obchodní podmínky je také velmi důležité důkladně prostudovat, protože díky prop tradingu si mohou obchodníci potenciálně vybírat vysoké zisky, tudíž se jedná o seriózní byznys, u kterého je vhodné vědět, co vás může čekat.

2. Obchodní podmínky a pravidla

Jak bylo před chvíli zmíněno, každá prop firma má své specifické obchodní podmínky, ale tím nejdůležitějším jsou samotná pravidla týkající se profit targetů, maximálních drawdownů, a dalších omezení jako jsou například povolené obchodní strategie.

Zde je klíčové, aby tato pravidla odpovídala vašemu obchodnímu stylu a aby byla férová a realizovatelná. Pokud jste např. swing trader a držíte pozice přes noc, je důležité, aby prop firma umožňovala v pravidlech držet pozice přes noc, protože v opačném případě by porušení této podmínky mohlo představovat ztrátu peněz (poplatku) investovaných do prop výzvy anebo ztrátu celého fundovaného účtu.

U mnoha prop firem je třeba dát si pozor na zakázané obchodní techniky, jako může být např. martingale, arbitráž, hedge, tick scalping či další obchodní přístupy. Důvěryhodná prop firma má většinou přesně definováno v FAQ sekci, které obchodní techniky jsou zakázané pro plnění výzev a obchodování na fundovaném účtu, včetně konkrétních příkladů.

V některých případech při opakovaném porušení pravidel některé prop firmy mohou dokonce “zabanovat” samotného uživatele, čímž mu znemožní plnit výzvy a obchodovat na fundovaných účtech u této firmy.

3. Struktura a výše poplatků

Prop trading firmy obvykle vyžadují zaplacení poplatku za vstup do evaluačního programu. Tyto poplatky se mohou výrazně lišit a měly by být vyváženy potenciálním ziskem, který můžete z obchodování získat. Důležité je také zjistit, zda firma nabízí nějakou formu refundace poplatků v případě úspěšného splnění evaluační fáze.

Zároveň je vhodné tyto poplatky za samotné výzvy sledovat u více prop firem a porovnávat je v kontextu potenciálního možného výnosu. Některé prop firmy také mohou využívat politiku slevových kódů či jednorázových slev při splnění free demo výzev, či dokonce při nesplnění výzvy nabídnout slevu na další pokus.

4. Podíl na ziscích a možnosti navyšování kapitálu

Zásadním faktorem je, jaký podíl na generovaných ziscích vám firma nabízí. Většina firem nabízí podíl mezi 70 až 90 % zisků pro tradera. Kromě toho, některé firmy nabízejí programy pro navyšování obchodního kapitálu na základě vašich obchodních výsledků, což může výrazně zvýšit vaše potenciální zisky.

Proto je vhodné si spočítat, jak nákladné a náročné může být propracování se k samotnému fundovanému účtu a jaká odměna pak následně může plynout se samotného zhodnocování tohoto účtu. Tento poměr nákladů na výzvy vs. potenciálních výnosů z nich může představovat velmi zajímavý výpočet návratnosti investice, přičemž samotný poměr, který prop firma vyplácí, může zásadně ovlivnit profit, který si následně vytáhnete z payoutů.

Samotné škálovací programy jsou opět zajímavým nástrojem pro konzistentně ziskové tradery, kteří jsou schopni realizovat dlouhodobě významné zhodnocení, kdy u některých prop firem je tímto způsobem možné v průběhu měsíců zvedat procento podílu zisků pro tradera. Nicméně je třeba myslet na to, že reálná statistika traderů, kteří jsou takto schopni konzistentně zhodnocovat svůj účet, je velmi malá, proto je mnohdy efektivnější strategií vnímat poplatky za výzvy jako náklad, kdy samotné payouty by měly být v případě úspěšné strategie v součtu daleko výnosnější než tyto náklady.

5. Vzdělávací zdroje a podpora

Firmy, které investují do vzdělávání svých traderů, obvykle poskytují lepší podporu a nástroje pro zlepšování obchodních dovedností. To může zahrnovat přístup k profesionálním analytickým nástrojům, webinářům, mentorování a dalším vzdělávacím zdrojům.

Je třeba si uvědomit, že podstatná část příjmů prop firem je tvořena z platby za samotné výzvy. Většina prop firem totiž nabízí svým traderům demo servery, na kterých pak obchodování probíhá, nicméně tradeři, kteří se stanou dlouhodobě úspěšnými, mohou být pro prop firmu zajímaví z důvodu posílání příkazů těchto traderů přímo do trhu.

Proto může být pro prop firmu výhodné, když se zvyšuje odbornost a obchodní dovednosti jednotlivých traderů, kteří se naučí konzistentně zhodnocovat kapitál.

6. Zákaznický servis a technická podpora

Rychlá a efektivní zákaznická podpora je nezbytná, zvláště v situacích, kdy mohou nastat technické problémy, nebo máte dotazy týkající se vašeho účtu. Dobrá prop trading firma by měla poskytovat podporu prostřednictvím různých kanálů, jako je telefon, email nebo live chat, a to v jazyce, kterému rozumíte.

Ještě před zaplacením výzvy je tedy možné si vyzkoušet, jak probíhá samotná komunikace s prop firmou, jaká je reakční doba, ochota odpovídat na dotazy a konkrétní, transparentní odpovědi.

Při výběru nejlepší prop trading firmy je tedy zásadní pečlivě zvážit všechny tyto faktory a vybrat takovou, která nejvíce odpovídá vašim obchodním cílům, očekáváním a stylu obchodování.Porovnání evaluačních a funding programů

Porozumění rozdílům mezi evaluačními programy a přímým financováním je klíčové pro každého, kdo zvažuje prop trading jako cestu ke své obchodní kariéře.

Evaluační programy obvykle vyžadují, aby obchodníci prošli testovacími fázemi a splnili specifické cíle zisku a dodržení rizikových limitů, než získají přístup k financování. Tyto programy mohou nabídnout nižší vstupní náklady a postupné navyšování obchodního kapitálu v závislosti na úspěchu.

Na druhé straně, instant funding poskytuje obchodníkům okamžitý přístup k většímu kapitálu bez potřeby procházet evaluačními fázemi, což může být atraktivní pro zkušené tradery, kteří mají důvěru ve své obchodní schopnosti a chtějí se vyhnout čekání a testování. Přestože toto může znít lákavě, obvykle jsou s tím spojeny vyšší počáteční náklady a méně výhodné podmínky rozdělení zisku.

Výhody evaluačních programů zahrnují nižší riziko ztráty vlastních finančních prostředků a možnost učení se v kontrolovaném prostředí s postupným navyšováním kapitálu. Nevýhody mohou být spojeny s tlakem splnění cílů a potenciální frustrací z delšího procesu. Instant funding naopak umožňuje rychlejší začátek obchodování, ale s vyšším finančním závazkem a potenciálně nižšími výnosy z dosažených zisků.Význam pravidel a omezení

Pravidla risk managementu jsou klíčová pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a úspěchu v obchodování, zvláště při prop tradingu, kde obchodujete s kapitálem poskytnutým firmou.

Tyto pravidla definují limity pro ztráty, které můžete utrpět, což pomáhá minimalizovat riziko a chránit kapitál firmy i váš potenciální zisk. Většina prop trading firem stanoví maximální denní a celkový drawdown, který nesmí být překročen, stejně jako další omezení týkající se například držení pozic přes noc nebo během významných ekonomických zpráv.

Jednotlivé prop firmy mají risk nastaven většinou na 5% denní drawdown a celkový drawdown 10 %. Tato procenta jsou z investičního pohledu relativně rozumná, přičemž větší povolený drawdown sice může být pro některé agresivní typy traderů zajímavý, nicméně většinou vyšší drawdown může naznačovat pochybný byznys model této společnosti.

Obráceně požadovaný zisk se může lišit většinou v rozmezí 8-10 % v první evaluační fázi a 5-8 % ve druhé fázi, přičemž na fundovaném účtu bývá často možné vybírat libovolný payout.

Tato možnost je významnou psychologickou výhodou, kdy při vybrání prvního menšího payoutu (klidně i 1-2 % zhodnocení) tak trader získá první drobné zhodnocení na účet, ale zároveň s první výplatou získává zpět i poplatek, který zaplatil za samotnou výzvu, díky čemuž se často vytrácí tlak spojený s obchodováním.

Porozumění a dodržování těchto pravidel je nezbytné nejen pro udržení vašeho obchodního účtu, ale i pro zvyšování vašeho obchodního kapitálu. Ignorování těchto pravidel může vést k rychlému ukončení vašeho financování a ztrátě příležitosti obchodovat s vyšším kapitálem.

Je tedy důležité nejenom plně rozumět všem pravidlům nastaveným prop trading firmou, ale také mít pevnou osobní disciplínu pro jejich dodržování.Závěr

Výběr správné prop trading firmy je rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit vaši obchodní kariéru. Je důležité pečlivě zvážit všechny faktory, včetně podmínek obchodování, typu podpory a vzdělávacích zdrojů, které firma nabízí, stejně jako pravidel a omezení, která mohou ovlivnit váš obchodní styl.

Při výběru firmy byste měli zvážit, jak evaluační fáze a možnosti instant fundingu odrážejí vaše obchodní dovednosti a finanční cíle. Také je důležité si vyhodnotit, jak podpora a další obchodní podmínky firmy mohou přispět k vašemu tradingovému a finančnímu růstu.

Přistupujte tedy k výběru prop trading firmy jako k investici do vaší budoucnosti, přičemž zvolte takovou, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a obchodnímu plánu a dejte pozor na jakékoliv podezřelé a neověřené firmy.

Podívejte se na náš nový srovnávač prop firem přímo zde na portálu FXstreet.cz!

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Zdroj: FTMO, Fintokei, ForTraders, EverTrader, Získej funded účet, fundovaný účet

Klíčová slova: FXstreet | Obchodní strategie | Kapitál | Zhodnocení | Arbitráž | Drawdown | Hedge | Investice | Risk | Poplatek | Pozice | Riziko | Scalping | Swing | Tick | Trader | Trading | Obchodování | Byznys | Zisk | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Financování | Obchodníci | Vzdělávání | Podpora | FXstreet.cz | Recenze | Zisky | Tradeři | Martingale | Pro tradery | Obchodní styl | Firmy | Ztráty | Zajištění | Zhodnocovat kapitál | Poplatky | Výnosy | Návratnosti investice | Ziskové obchodování | Vysoké zisky | Seriózní byznys | Zákaznická podpora | Tým FXstreet.cz | Firma | PROP Trading | Rozdělení zisku | Statistika | Problémy | Obchodní podmínky | Komunikace | Dovednosti | Technické problémy | Potenciální zisk | Potenciální zisky | Porušení pravidel | FTMO | Transparentnost | Klíčové faktory | Obchodní přístupy | ForTraders | Vstupní náklady | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Obchodní výsledky | Obchodní dovednosti | Společnosti | Trading firmy | Prop Trading firmy | TIM | | Pozice přes noc | Swing trader | Pepa Zeman | Fundovaný účet | CZ | Pověst | Zákaznický servis | EverTrader | Prop firma | Obchodní schopnosti | Byznys model | Výše poplatků | Vice | Transparentní | Finanční cíle | Fintokei | Struktura | Prop trading firma | Trading firma | Instant funding | Prop firmy | Celkový drawdown | Evaluační fáze | Evaluační programy | Moderní prop trading | Důvěryhodnost | Forma obchodování | FUNDING | Instant Funding | Možnost obchodovat | Kapitál firmy | Pravidla risk managementu | Podíl na ziscích | Rozdělení zisků | Možnosti navyšování kapitálu | Navyšování kapitálu | Specifické obchodní podmínky | Obchodovat s větším kapitálem | Možnost obchodovat s větším kapitálem | Učení se | Denní drawdown | Vlastní kapitál | Splnění evaluační fáze | Výhody | Tick scalping | Držení pozic | Technická podpora | Požadovaný zisk | Nevýhody | Chránit kapitál | Payouty | Payout | Každý trader | Vzdělávací zdroje | Nižší riziko | Nejlepší Prop Trading firmy | Nejlepší Prop Trading | Srovnávač Prop firem | Moderní forma obchodování | Unikátní příležitosti | Správný výběr prop trading firmy | Správný výběr Prop Trading | Výběr Prop Trading | Výběr prop trading firmy | Ideální Prop firmy | Co očekávat od Prop Trading firmy? | Finanční zdroje | Hledání ideální prop trading firmy | Hledání ideální Prop Trading | Ideální Prop Trading | Důvěryhodná firma | Nevyplácení payoutů | Výplaty pro tradery | Srovnávat jednotlivé prop firmy | Obchodní podmínky a pravidla | Každá prop firma | Důvěryhodná prop firma | Struktura a výše poplatků | Některé prop firmy | Poměr nákladů | Škálovací programy | Zlepšování obchodních dovedností | Dobrá prop trading firma | Dobrá Prop Trading | Porovnání evaluačních a funding programů | Výhody evaluačních programů | Význam pravidel | Výběr správné prop trading firmy | Nový srovnávač Prop firem | Funded účet | Získej funded účet |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\prop-trading-07062024-1.png
  O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
  C:\fakepath\broker-vs-prop-firma.png
  Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
  C:\fakepath\prop-trading-26042024-1.png
  Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
  C:\fakepath\prop-trading-10042024-1.jpg
  Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
  C:\fakepath\1712682845-prop-trading-09042024-2.png
  Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
  Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  C:\fakepath\prop-trading-29032024-uvod.jpg
  Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
  C:\fakepath\prop-trading-22042024-1.png
  Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
  C:\fakepath\prop-trading-08032024-1.png
  Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
  C:\fakepath\prop-trading-19022024-1.png
  Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
  C:\fakepath\prop-trading-12022024-1.png
  Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

Čtěte více

 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
 • Daří se v propu českým a slovenským obchodníkům?
  Na jaké částky dosahují čeští a slovenští obchodníci a jak si stojí v konkurenci například s Japonci? Pojďte se podívat na porovnání payoutů a ukázky obchodů a nechte se také pozvat na náš chystaný online stream. Na tom se spolu o novinkách v prop tradingu pobaví náš CEO David Varga společně s Ondrou Hartmanem.
 • Dočkáme se regulace Prop Tradingu?
  Prop trading, neboli Proprietární obchodování, je v poslední době stále častěji diskutovaným tématem mezi regulátory finančních trhů. V tomto článku se zaměříme na významnou roli, kterou sehrála Česká národní banka (ČNB), jako první regulátor v Evropské unii, který se otevřeně vyjádřil k této problematice.
 • Fintokei – recenze, zkušenosti a hodnocení
  Fintokei je proprietární společnost s českými kořeny, která nabízí úspěšným obchodníkům kapitál. Ten je možné získat díky splnění challenge nebo rovnou zakoupením fundovaného účtu bez nutnosti verifikace. U Fintokei je možné si pořídit nejlevnější challenge za 1 999 Kč, ve které se obchodník uchází o kapitál 200 000 Kč. Největší účet je u Fintokei možné otevřít v hodnotě 10 000 000 Kč za poplatek 49 999 Kč. Pro získání kapitálu je potřeba splnit dvě fáze verifikace s cílovými profity 8 % v první fázi a 5 % ve druhé fázi.
 • FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
 • Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
 • Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
 • Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
 • Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
 • Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
 • Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
 • O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
 • Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
  FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
 • Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
 • Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
 • Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
 • Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
 • Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
 • Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani