Sobota 15. června 2024 13:38
reklama
CapXmaster
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader

Banky na Wall Street se po výsledcích za 1. čtvrtletí obchodují smíšeně

12.04.2024 14:46  Autor: XTB  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Obchodníkům byly dnes nabídnuty první zprávy za 1. čtvrtletí od hlavních bank na Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) a Citigroup (C.US) dnes před zahájením peněžní seance na Wall Street zveřejnily své výsledky za leden až březen 2024. Celkově se zprávy ukázaly jako poněkud konzervativní, což vyvolalo smíšenou reakci v předobchodní fázi.

JPMorgan

Společnost JPMorgan (JPM.US) oznámila výsledky, které byly lepší, než se očekávalo. Zisk se ukázal být vyšší, než se očekávalo, a to ve výši 4,44 USD, zatímco tržby ve výši 42,55 miliardy USD rovněž překonaly očekávání trhu. Vítané jsou také nižší než očekávané rezervy na úvěrové ztráty. Růst úvěrů zklamal, zatímco růst vkladů překvapil pozitivně. Přesto se JPMorgan rozhodla ponechat celoroční prognózu čistých úrokových výnosů beze změny. To je poněkud zklamáním, neboť prognóza byla již dříve považována za konzervativní. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují zhruba o 2,5 % níže.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2024

 • EPS: 4,44 USD oproti očekávaným 4,17 USD
 • Tržby: 42,55 miliardy USD oproti 41,64 miliardy USD (meziročně +8,2 %)
  • Obchodování FICC: 5,30 miliardy dolarů
  • Obchodování s akciemi: 2,69 miliardy dolarů
  • Tržby investičního bankovnictví: 1,99 miliardy dolarů
  • Celkové tržby CIB Markets: 7,98 miliardy USD oproti očekávaným 7,71 USD
  • Příjmy z poradenství: 598 milionů USD
  • Výnosy z upsání akcií: 355 milionů USD
  • Výnosy z upsání dluhu: 1,05 miliardy USD
  • Poplatky IB pro korporátní a investiční banky: 2,00 miliardy USD
 • Celkové půjčky: 1,31 bilionu USD oproti očekávaným 1,33 bilionu USD
 • Celkové vklady: 2,43 bilionu USD oproti očekávaným 2,40 bilionu USD
 • Rezerva na úvěrové ztráty: 1,88 miliardy USD oproti očekávaným 2,78 miliardy USD (meziročně -17 %)
 • Čisté odpisy: 1,96 miliardy USD oproti 2,2 miliardy USD
 • Čistý výnos z řízených úroků: 23,20 USD oproti očekávaným 23,22 miliardám USD
 • Náklady na kompenzace: 13,12 miliardy USD oproti očekávaným 12,62 miliardám USD
 • Čistý výnos z úrokově výnosných aktiv: 2,71 % oproti očekávaným 2,75 %.
 • Návratnost vlastního kapitálu: 17 % oproti očekávaným 15,9 %.
 • Poměr Common kapitálu Tier 1: 15,0 % oproti očekávaným 14,9 %.
 • Aktiva ve správě: 3,56 bilionu USD oproti očekávaným 3,57 bilionu USD
 • Hotovost a pohledávky od bank: 22,75 miliardy USD oproti 28,97 miliardy USD

Předpovědi na celý rok 2024

 • Čisté úrokové výnosy: beze změny na úrovni "přibližně 90 miliard USD".
 • Čisté úrokové výnosy bez započtení trhů CIB: "přibližně 89 miliard USD" oproti předchozím "přibližně 88 miliardám USD".
 • Upravené náklady: "cca 91 miliard USD" oproti předchozím "cca 90 miliardám USD".

Zdroj: xStation5

Wells Fargo

Společnost Wells Fargo (WFC.US) rovněž vykázala lepší výsledky, než se očekávalo, a její zisk i tržby překonaly očekávání. Čistý úrokový výnos mírně zaostal za očekáváním, stejně jako čistá úroková marže. Na rozdíl od JPMorgan Wells Fargo zklamala jak v oblasti vkladů, tak úvěrů. Stejně jako v případě JPMorgan však i Wells Fargo vykázala nižší než očekávané rezervy na úvěrové ztráty. Přesto společnost stále očekává 7-9% pokles čistých úrokových výnosů v roce 2024. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují beze změny.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2024

 • EPS: 1,20 USD oproti očekávaným 1,08 USD
 • Příjmy: 20,86 miliardy dolarů vs 20,21 miliardy dolarů
  • Komerční bankovnictví: 3,15 miliardy USD oproti očekávaným 3,35 miliardám USD
  • Firemní a investiční bankovnictví: 4,98 miliardy USD oproti očekávaným 4,85 miliardám USD
  • Správa majetku a investic: 3,74 miliardy USD oproti očekávaným 3,73 miliardám USD
 • Čistý úrokový výnos: 12,23 miliardy USD oproti 12,32 miliardy USD
 • Čistá úroková marže: 2,81 % oproti očekávaným 2,84 %.
 • Poměr účinnosti: 69 % oproti očekávaným 68 %.
 • Celkové vklady: 1,34 bilionu USD oproti očekávaným 1,35 bilionu USD
 • Celkové půjčky: 928,1 miliardy USD oproti 933,49 miliardy USD
 • Opravné položky na úvěrové ztráty: 938 milionů USD oproti očekávaným 1,27 miliardám USD
 • Návratnost vlastního kapitálu: 10,5 % oproti očekávaným 9,1 %.
 • Poměr kmenového kapitálu Tier 1: 11,2 % vs. očekávaných 11,1 %.
 • Čisté odpisy: 1,16 miliardy USD oproti očekávaným 1,15 miliardy USD
 • Osobní náklady: 9,49 miliardy USD oproti očekávaným 9,19 miliardy USD
 • Nevýkonná aktiva: 8,24 miliardy USD vs. 8,59 miliardy USD

Předpovědi na celý rok 2024

 • Wells Fargo stále očekává 7-9% pokles čistých úrokových výnosů

Zdroj: xStation5

Citigroup

Hlavní výsledky Citigroup (C.US) kopírovaly výsledky JPMorgan a Wells Fargo - zisk i tržby byly vyšší, než se očekávalo. A stejně jako v případě těchto dvou bank i Citigroup vykázala nižší rezervy na špatné úvěry (náklady na úvěry). Na druhé straně. Citi vykázala nižší než očekávané úvěry a rozhodla se ponechat prognózy na celý rok 2024 beze změny. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují mírně výše.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2024

 • EPS: 1,58 USD oproti očekávaným 1,23 USD
 • Tržby 21,10 miliard USD oproti očekávaným 20,38 miliardám USD
  • Obchodování FICC: 4,15 miliardy USD oproti očekávaným 4,12 miliardy USD
  • Obchodování s akciemi: 1,23 miliardy USD oproti očekávaným 1,11 miliardy USD
  • Tržby investičního bankovnictví: 903 milionů USD oproti očekávaným 776,9 milionům USD
 • Čistý úrokový výnos: 13,51 miliardy dolarů
 • Čisté odpisy: 2,30 miliardy USD oproti 2,18 miliardy USD
 • Náklady na úvěr: 2,37 miliardy USD oproti očekávaným 2,64 miliardám USD
 • Celkové půjčky: 674,68 miliardy $ vs. 688,44 miliardy $
 • Celkové vklady: 1,31 bilionu dolarů
 • Poměr účinnosti: 67,3 %
 • Komentář vlastní kapitál Tier 1 ratio: 13,5 % oproti očekávaným 13,4 %.

Předpovědi na celý rok 2024

 • Upravené příjmy: beze změny na úrovni "přibližně 80-81 miliard dolarů".
 • Upravené výdaje: beze změny "přibližně 53,5-53,8 miliardy USD".

Zdroj: xStation5

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Banky a jejich budoucnost
  Pečlivě vybraná investice do bankovního sektoru může být v současné chvíli vysoce zisková, i přesto ale rizika zůstávají vysoká. Pokud tedy věříte spíše bezpečným a předvídatelným investicím, měli byste se poohlédnout jinde.
 • Banky budou odvádět méně do rezerv na ochranu úvěrového trhu
  Banky budou od července letošního roku odvádět méně peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka (ČNB) dnes snížila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 procenta z jednoho procenta. ČNB o tom dnes informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.
 • Banky budou odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu
  Banky budou odvádět více peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka (ČNB) totiž zvýšila od dubna 2023 takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2,5 procenta. O rozhodnutí bankovní rady informovala centrální banka v tiskové zprávě. Naposledy centrální banka sazbu zvýšila na dvě procenta na konci loňského listopadu, a to s platností od ledna 2023. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. Aktuálně platí sazba 0,5 procenta. Sazbu ČNB stanovuje čtvrtletně obvykle s ročním předstihem.
 • Banky dnes v Praze klesaly v čele s Komerční bankou (KOMB.CZ)
  Obchodování na trzích dnes probíhá převážně v červených číslech. Investoři vybírají zisky po dobrých výkonech z první poloviny listopadu. Na negativním sentimentu se podílí také strach z růstu počtu případů koronaviru v USA, kde reportují nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie.
 • Banky EÚ v problémoch, prvý test EÚ bankovej únie?
  Banky tlačia akciové indexy nadol Jedným z dôvodov silného  poklesu akcií je pokles bánk. Od začiatku roka sa prepado...
 • Banky-Grécko 2:1
  Zlé správy pre globálnu ekonomiku, no hlavne pre euroz&oacu...
 • Banky chtějí, aby splácení hypotéky mohli po rodičích „dědit“ děti, důvodem i aktuální zvýšení úroků České národní banky. Ta je však proti těmto takzvaným mezigeneračním hypotékám
  Byty zdražují, průměrná výše hypotéky roste. A po razantnějším než očekávaném zvýšení základní úrokové sazby České národní banky tento týden bude růst ještě více. Spolu s tím se rozšiřuje okruh lidí, kteří nemají šanci dosáhnout na vlastní nemovitost. Začíná se proto mluvit o prodlužování doby splatnosti, či dokonce o mezigeneračních hypotékách, kde by úvěr přecházel z rodičů na děti. Centrální banka tomu však není příliš nakloněna.
 • Banky kolabují, ve Švýcarsku jednají o nouzovém spojení dvou tamních největších, euroatlantické bankovnictví se otřásá. Je třeba se i v Česku bát o úspory?
  V Americe padají banky. Ve Švýcarsku se otřásá jedna ze světově nejdůležitějších bank tak moc, že ji záchrannou půjčkou v přepočtu až za 1200 miliard korun musí na nohy stavět tamní centrální banka. Ale ani to asi nestačí. O tomto víkendu proto budou v režii i této centrální banky probíhat jednání o možné nouzovém převzetí Credit Suisse jejím arcirivalem, UBS. Spojily by se tak dvě suverénně největší švýcarské banky a dvě z devíti nejdůležitějších bank světa. Euroatlantické bankovnictví se po čase třese věru pořádně. Co se to děje? A hrozí něco podobného i v Česku? Je třeba se bát o úspory?
 • Banky majú alternatívu voči Londýnu – Írsko
  Pre Írsku ekonomiku, ktorej veľkosť je už v fiktívne nafúknutá kvôli daňovým relokáciám, by to bolo ďalšie skreslenie. Ostatne nie je normálne, aby bolo maličké Írsko najväčším investorom v USA (@NinjaEconomics):
 • Banky matou lidi, když říkají, že předčasné ukončení penzijního spoření je chybou. Může být, ale také nemusí, jak dokládá příklad
  Poslední dobou si čeští střadatelé v nadprůměrné míře předčasně vybírají své úspory na důchod. Předčasně totiž ukončují doplňkové penzijní spoření či připojištění. Tento vývoj potvrzují čísla prakticky všech tuzemských velkých bank. Jedním dechem tyto ústavy varují, že předčasné ukončování spoření na důchod je chybou. To však není pravda. Nelze to takto kategoricky tvrdit. Může to být naopak finančně prozíravé rozhodnutí.
 • Banky nebo štěkot? Předpověď ceny XRP vs. výkon Shiba Memu pro příští kryptoboom
  Oživení kryptosvěta v roce 2023 podpořilo rozhodnutí americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) ve prospěch společnosti Ripple Labs. Zpráva o Ripple vyvolala oživení XRP a mnoha dalších altcoinů, přičemž se na trh vrátily meme mince, které se otřepaly z kruté kryptozimy roku 2022.
 • Banky očekávají 3 zvýšení sazeb Fedu
  Největší americké banky, jako jsou Goldman Sachs a JP Morgan, naznačují, že Fed bude s největší pravděpodobností pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb až do poloviny roku. To by potenciálně vedlo ke třem zvýšením, nejspíše o 25 bazických bodů, čímž by se sazby dostaly na 5,5 %.
 • Banky odhadují IPO společnosti Arm na 30 až 70 miliard dolarů
  Podle agentury Bloomberg světové investiční banky odhadují IPO britského výrobce čipů v rozmezí od 30 do 70 miliard USD. Přesná hodnota zatím není známa. Momentálně by se skutečná hodnota měla pohybovat kolem 50 miliard USD. Japonská SoftBank minulý rok usilovala o ocenění společnosti na 60 miliard USD, uvedla agentura Bloomberg News.
 • Banky plošně zdražují hypotéky. Doba ultralevných levných hypoték je pryč, kdo ji chce ještě levně, musí si pospíšit
  Doba ultralevných hypoték je pryč. Úrokové sazby na hypotékách míří v těchto dnech nahoru celkem plošně. V poslední době zdražila své hypotéky většina tuzemských bank.
 • Banky po růstu sazeb ČNB začaly zvedat úročení spořicích účtů
  Některé banky v souvislosti s růstem úrokových sazeb České národní banky začaly zvyšovat úročení spořicích účtů. K dnešnímu dni zvýšila jejich úročení Raiffeisenbank, vyplývá z odpovědí peněžních ústavů na dotaz ČTK. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla loni po pěti zvýšeních na 1,75 procenta.
 • Banky poskytly proti loňskému dubnu více než dvojnásobek hypoték
  Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 21,9 miliardy korun, což je proti březnu růst o pětinu a proti loňskému dubnu více než dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 5,1 procenta z březnových 5,19 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
 • Banky poskytly v březnu hypotéky za 18 mld. Kč, o půlku více než loni
  Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v březnu hypoteční úvěry za 18 miliard korun, což je proti únoru růst o 15 procent a proti loňskému březnu růst o polovinu. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,19 procenta z únorových 5,36 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
 • Banky poskytly v lednu hypotéky za 15,8 mld. Kč, meziročně dvojnásobek
  Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v únoru hypoteční úvěry za 15,8 miliardy korun, což je proti lednu růst o 21 procent. Meziročně je to dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,36 procenta z lednových 5,54 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
 • Banky poslaly pražský PX do mínusu
  Evropským akciím se v průběhu úvodní seance tohoto týdne dařilo. Index Stoxx 600 za podpory všech hlavních sektorů roste o zhruba půl procenta. Nejvíce se daří farmaceutickým firmám, jejichž akcie přidávají 0,8 %. Jen v těsném závěsu je následují prodejci základního spotřebního zboží, jejichž zisky jsou jen o několik setin procenta nižší. Naproti tomu americký akciový trh zamířil na začátku dne do mínusu. Index S&P 500 zatím ztrácí čtvrt procenta. Pohyby v rámci sektorů nejsou ale nikterak významné. Nejhůře jsou na tom zatím utility, které přicházejí o 0,6 %. Důvodem jsou zřejmě komentáře ohledně toho, že Čína se zatím zdráhá v uzavření širší obchodní dohody s USA.
 • Banky potrebujú likviditu
  Talianska aukcia Talianska dlhová agentúra dnes predala dlhopisy so splatnosťou 3-, 5- a 10-ročných dlhopisov. Aukcia nedosiahla očakávaný objem 5 mld. ? a výnosy zaznamenali rast, avšak pri súčasných trhových podmienkach sa jedná o čiastočný úspech. Taliansko a Španielsko od začiatku roka emitovali už viac ako polovicu dlhopisov, ktoré mali byť emitované na tento rok a preto môže dôjsť k presunutiu aukcií v prípade vysokej volatility na trhu. Rizikom okrem samotného rastu výnosov je aj volatilita, ak by LCH clearnet urobil podobné navýšenie maržových požiadavkov na talianskych dlhopisoch, ako minulý rok. Skutočný problém by bol na svete.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader