Neděle 21. července 2024 18:27
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei Payout
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept

Fundamentální analýza forexu – základy fundamentální analýzy na forexovém trhu (1. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza forexu

Článek vysvětluje, jak HDP, inflace, úrokové sazby a obchodní bilance ovlivňují hodnotu měn na forexových trzích. Také popisuje vliv politické stability, ekonomických zpráv, geopolitických událostí a komodit na měnové kurzy. Dále se věnuje strategii carry trade a dopadu fiskální a měnové politiky na měnové hodnoty.


Forexový trh je jedním z nejlikvidnějších a nejdynamičtějších finančních trhů na světě, na kterém se každý den uskuteční obchody v hodnotě bilionů dolarů. Jako obchodník na tomto trhu je nezbytné mít komplexní znalosti o různých faktorech, které ovlivňují směnné kurzy měn. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak tento přehled získat, je fundamentální analýza.

Fundamentální analýza je metoda hodnocení aktiv na základě vnitřních a vnějších faktorů, které mohou ovlivnit jejich budoucí hodnotu. Tato metoda je obzvláště důležitá na devizovém trhu, kde jsou měnové kurzy silně ovlivňovány ekonomickými ukazateli a politickými událostmi. V tomto článku se zaměříme na klíčové pojmy a ukazatele, které jsou nezbytné pro efektivní fundamentální analýzu na forexovém trhu. Mezi tyto pojmy patří hrubý domácí produkt (HDP), inflace, úrokové sazby a obchodní bilance.

Cílem tohoto článku je poskytnout čtenářům základní, ale ucelený přehled o tom, jak tyto klíčové metriky interpretovat a využívat při obchodování na forexových trzích.

Úvod do klíčových pojmů a metrikHrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů, který měří celkovou ekonomickou výkonnost země. Vysoký HDP často signalizuje silnou ekonomiku, a tedy i silnou měnu, zatímco nízký HDP může být známkou ekonomické slabosti.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Rast HDP: Obvykle vede ke zhodnocení měny.
 • Pokles HDP: Může způsobit znehodnocení měny.

Inflace

Inflace je měřítkem růstu cen zboží a služeb v ekonomice. Mírný nárůst inflace je často považován za pozitivní signál, protože může znamenat, že ekonomika roste. Vysoká inflace však může představovat problém, protože snižuje hodnotu měny.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Nízká inflace: Může vést ke zvýšení hodnoty měny.
 • Vysoká inflace: Může vést k poklesu hodnoty měny.

Úrokové sazby

Úrokové sazby stanovují centrální banky a mají přímý vliv na hodnotu měny. Vyšší úrokové sazby nabízejí vyšší návratnost investic do dané měny, což zvyšuje její atraktivitu.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Zvýšení úrokových sazeb: Obvykle vede k posílení měny.
 • Snížení úrokových sazeb: Může vést ke slabší měně.

Obchodní bilance

Obchodní bilance je rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu dané země. Kladná obchodní bilance (více vývozu než dovozu) je dobrým znamením silné měny.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Kladná obchodní bilance: Obvykle vede k posílení měny.
 • Záporná obchodní bilance: Může vést ke slabší měně.

Další faktory

 • Politická stabilita: Politická nestabilita může vést k volatilitě a nejistotě, což může negativně ovlivnit hodnotu měny.
 • Ekonomické zprávy a události: Různé ekonomické zprávy, jako jsou údaje o zaměstnanosti, čísla z výroby a spotřebitelská důvěra, mohou mít na devizové trhy významný vliv.
 • Geopolitické události: Války, teroristické útoky a další významné události mohou způsobit výrazné výkyvy na forexových trzích.

Světové rezervy

Některé měny, například americký dolar a euro, se často používají jako světové rezervy. Tento status může mít významný vliv na hodnotu měny.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Zvýšená důvěra v rezervní měnu: Může vést k jejímu zhodnocení.
 • Ztráta důvěry v rezervní měnu: Může vést k jejímu znehodnocení.

Carry trade

Carry trade je obchodní strategie, při které si obchodníci půjčují peníze v měně s nízkou úrokovou sazbou a investují je do měny s vyšší úrokovou sazbou. Tato strategie se často používá na forexových trzích a je důležité jí porozumět při provádění fundamentální analýzy.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Atraktivita carry trade: Může vést ke zhodnocení měny s vyšší úrokovou sazbou.
 • Ukončení carry trade: Může vést k znehodnocení měny s vyšší úrokovou sazbou.

Souvislost s komoditami

Některé měny jsou silně vázány na ceny komodit. Například kanadský dolar je často vázán na cenu ropy, zatímco australský dolar je vázán na cenu zlata.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Růst ceny komodity: Může vést k posílení navázané měny.
 • Pokles ceny komodity: Může vést k znehodnocení navázané měny.

Fiskální a měnová politika

Fiskální a měnová politika země může mít významný vliv na hodnotu její měny. Fiskální politika se týká vládních výdajů a daní, zatímco měnová politika je zaměřena na regulaci množství peněz v oběhu a úrokových sazeb.

Jak to ovlivňuje forex:

 • Expanzivní fiskální politika: Může vést k devalvaci měny.
 • Restriktivní fiskální politika: Může vést k posílení měny.

Závěr

Na závěr je důležité zdůraznit, že fundamentální analýza je nedílnou součástí úspěšného obchodování na devizovém trhu. Jak jsme viděli, existuje řada klíčových ukazatelů a konceptů, které je třeba při vyhodnocování měnových párů brát v úvahu. Od ekonomických ukazatelů, jako je HDP, inflace a úrokové sazby, až po geopolitické události a fiskální politiku, každý z těchto faktorů může mít významný vliv na hodnotu měny.

Je také důležité si uvědomit, že devizový trh je velmi dynamický a podléhá řadě vnějších vlivů. Proto je nezbytné, abyste byli ve svých obchodních strategiích vždy aktuální a flexibilní. Důležitou roli zde hraje také neustálé vzdělávání a sledování aktuálních událostí, které by mohly trh ovlivnit.

Začleněním těchto klíčových aspektů do své fundamentální analýzy budete schopni lépe porozumět dynamice forexového trhu a efektivně reagovat na příležitosti, které se objeví. Získáte tak konkurenční výhodu, která vám umožní dosáhnout obchodních úspěchů.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: FOREX | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Peníze | Kanadský dolar | Australský dolar | Inflace | Spotřebitelská důvěra | HDP | Měnová politika | Forexový trh | Daně | Politika | Sazby | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | Carry trade | Centrální banky | Devizový trh | Ekonomika | Euro | Fiskální politika | Komodity | Kurzy měn | Měny | Obchodní bilance | Obchodník | Výkonnost | Úrokové sazby | Banky | Obchodování | Ceny komodit | Obchodníci | Vzdělávání | Analýzy | Devizové trhy | Dolar | Ekonomické zprávy | Forexu | Hrubý domácí produkt | Kurzy | Měnové kurzy | Ropy | Směnné kurzy | Trh | Zprávy | Hrubý domácí produkt (HDP) | Přehled | Zvýšení úrokových sazeb | Obchodování na forexových trzích | Obchodování na devizovém trhu | Zprávy a události | Snížení úrokových sazeb | Směnné kurzy měn | Návratnost investic | Pokles ceny | Vyšší úrokové sazby | Bilance | Nízká inflace | Měnové politiky | Ztráta | Návratnost | Ukazatele | Trhy | Silné měny | Pokles | Vysoká inflace | Obchody | Expanzivní fiskální politika | Stabilita | Výkyvy | Pokles HDP | Růst | Signál | Války | Údaje | Trade | Posílení | Politická nestabilita | Ceny | Důvěra | Významné události | Množství peněz | Politická stabilita | Růst ceny | Základy fundamentální analýzy | Příležitosti | Zhodnocení měny | Fundamentální analýzy | Hodnoty měny | Geopolitické události | Znehodnocení | Pozitivní signál | Vice | Neustálé vzdělávání | Jakub Matis | Rezervy | Znehodnocení měny | Teroristické útoky | Fundamentální analýza forexu | Základy fundamentální analýzy na forexovém trhu | Fundamentální analýzy na forexovém trhu | Úvod do klíčových pojmů | Jak to ovlivňuje forex | Souvislost s komoditami | Fiskální a měnová politika | Výkyvy na forexových trzích | Restriktivní fiskální politika | Atraktivita carry trade | Ukončení carry trade | Zvýšená důvěra | Pokles ceny komodity | Růst ceny komodity |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
 • Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
 • Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
  Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
 • Fundamentální analýza forexu – makroekonomické faktory a jejich vliv na forexové trhy (2. díl)
  Článek se zabývá tím, jak různé ekonomické ukazatele jako zaměstnanost, veřejný dluh, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, a peněžní zásoba ovlivňují hodnotu měny na devizových trzích. Čtenář se dozví, jak tyto faktory signalizují sílu nebo slabost měny a proč jsou důležité pro forex obchodování.
 • Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
  Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
 • Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
  Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
 • Fundamentální analýza forexu – vliv sezónních a časových faktorů na forexové trhy (6. díl)
  Článek zkoumá, jak různé sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy. Čtenáři se dozvědí, jak svátky, daňová období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu trhu. Článek také vysvětluje vliv obchodních hodin, jednotlivých dní v týdnu a časových pásem na tržní podmínky, a nabízí strategie pro plánování obchodů a řízení rizika s ohledem na tyto faktory.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 • Fundamentální pohled na kanadský dolar za první čtvrtletí
  Na páru s americkým dolarem je od začátku roku kanadský dolar v mírném zisku, to však neodráží v jaké je aktuálně kondici. Začátkem ledna mu výrazně pomohl růst rizikových aktiv včetně ropy. Právě s vývojem ceny ropy je kanadský dolar úzce propojen kvůli silné závislosti kanadské ekonomiky na exportu ropy. Zároveň začátkem roku mírně klesla poptávka po americkém dolaru, jakožto bezpečném přístavu. Pokud však odmažeme silné lednové zpevnění kanadského dolaru, tak měnový pár USDCAD osciluje v širším cenovém pásmu a většinu času spíše oslabuje.
 • Fundamenty z Británie mohou příští týden rozhýbat trhy (17.05.-23.05.)
  Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.
 • Funguje vůbec Elliottova vlnová teorie?
  Na konci minulého blogu jsem sliboval výsledky ohledně obchodování podle Teorie Elliottových vln. V dnešním blogu se seznámíme s tím, jak to během testovacího měsíce dopadlo.
 • Funny Money: Kim Dotcom
  Kim Dotcom zakladatel služby Megaupload kandiduje do novozélandských parlamentních voleb. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je reálné, že díky spojení se stranou Mana, která bojuje za práva domorodých Maurů, získá 5 procent hlasů a dostane se tak do parlamentu. Následné spojení s opoziční stranou a porážku vládnoucích konzervativců by trhy nepřijaly pozitivně, na což by mohla doplatit domácí měna výprodejem. Naopak potvrzení vítězství premiéra Keye může zajistit NZD stabilitu.
 • FUNNY MONEY: Platina a Palladium
  Těžební doly Jihoafrické republiky (JAR) jsou již od ledna mimo provoz kvůli probíhající stávce odborů, jež požadují zvýšení mezd horníků. Téměř půlroční výpadek těžby platiny a palladia, jichž je JAR primárním a sekundárním světovým producentem, se už začíná projevovat na zásobách a přirozeně i cenách těchto komodit. Co se děje v dolech JAR vám přiblíží další díl FUNNY MONEY!
 • FUNNY MONEY: Vývoj USD v čase snižování objemu QE a vyšších úrokových sazeb
  Pro americký dolar začíná nová éra. Americká centrální banka (Fed) se letos rozhodla definitivně ukončit program kvantitativního uvolňování (QE) a navíc naznačila možnost zvýšení úrokových sazeb v příštím roce. Co bude znamenat nová monetární politika pro USD a jaký bude mít vliv na vývoj jeho ceny?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new