Úterý 16. července 2024 05:19
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
FTMO férovost

Fundamentální analýza forexu – vliv sezónních a časových faktorů na forexové trhy (6. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza forexu

Článek zkoumá, jak různé sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy. Čtenáři se dozvědí, jak svátky, daňová období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu trhu. Článek také vysvětluje vliv obchodních hodin, jednotlivých dní v týdnu a časových pásem na tržní podmínky, a nabízí strategie pro plánování obchodů a řízení rizika s ohledem na tyto faktory.


V dnešním článku se budeme věnovat jednomu z nejméně prozkoumaných, ale přesto klíčových aspektů forexových trhů – sezónním a časovým faktorům. Tyto faktory, včetně svátků a obchodních hodin, mají významný vliv na likviditu a volatilitu na forexových trzích. Jak ví každý zkušený obchodník, pochopení této dynamiky je nezbytné pro efektivní fundamentální analýzu a úspěšné obchodování.

Sezónní a časové faktory jsou v tradiční analýze často přehlíženy, ale jejich význam nelze podceňovat. Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí, od změn v obchodních hodinách v různých časových pásmech až po vliv svátků na aktivitu na trhu. V tomto článku se pokusím rozluštit, jak tyto sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy a jak je můžete využít ve svůj prospěch.

Sezónní faktory

Svátky

Svátky, jako jsou Vánoce, Nový rok a Velikonoce, často vedou ke snížené likviditě, protože mnoho obchodníků je mimo trh.

Nízká likvidita může zvýšit volatilitu, protože i malé objemy obchodů mohou výrazně ovlivnit ceny.

 • Víkendový efekt: Forexový trh je o víkendu uzavřen, ale to neznamená, že se nic neděje. Geopolitické události, ke kterým dojde během víkendu, mohou ovlivnit otevírací ceny v pondělí.

Vliv svátků

 • Místní svátky: Svátky, jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo státní svátky, mohou vést ke snížení likvidity a volatility, protože mnoho obchodníků je mimo trh.
 • Globální svátky: Svátky, jako je Nový rok, mohou mít globální dopad na forexové trhy, protože se slaví ve více zemích současně.

Daňová období

Konec daňového roku v různých zemích může vést ke zvýšené likviditě, protože institucionální investoři uzavírají nebo otevírají nové pozice.

Toto období může být spojeno s vyšší volatilitou, zejména u měnových párů, které jsou s danou zemí přímo spojeny.

Letní měsíce

Letní měsíce (zejména červenec a srpen) jsou známé nižší likviditou, protože mnoho obchodníků je na dovolené.

Nižší likvidita může vést k vyšší volatilitě, ale je to méně pravděpodobné než během prázdnin.

Změna ročních období

Změny ročních období mohou ovlivnit ekonomickou aktivitu, a tím i devizový trh. Například přechod z léta na podzim může znamenat návrat obchodníků z dovolených, což zvyšuje likviditu a potenciálně stabilizuje volatilitu.

Časové faktory

Obchodní hodiny

V hlavních finančních centrech, jako je Londýn, New York a Tokio, je likvidita nejvyšší během obchodních hodin.

V těchto hodinách je také nejvyšší volatilita, zejména pokud se obchodní hodiny překrývají (např. Londýn a New York).

 • 24hodinový trh: Forex je trh, který funguje 24 hodin denně, pět dní v týdnu. To znamená, že obchodníci musí být ostražití, protože podmínky na trhu se mohou kdykoli změnit.
 • Seance: Forexový trh má tři hlavní obchodní seance – asijskou, evropskou a americkou. Každá z nich má své vlastní charakteristiky, jako je likvidita, volatilita a obchodní příležitosti.
 • Překrývající se seance: Období, kdy se dvě obchodní seance překrývají, se často vyznačují vyšší likviditou a volatilitou. Například překrývání evropských a amerických seancí je jedním z nejaktivnějších období na forexových trzích.Dny v týdnu

Pondělí a pátek se obvykle vyznačují nižší likviditou, zatímco středa je považována za den s nejvyšší likviditou.

Volatilita je obvykle nižší v pondělí a postupně se zvyšuje s blížícím se koncem týdne.

 • Střed týdne: Úterý až čtvrtek jsou obvykle dny s nejvyšší likviditou, protože v těchto dnech jsou profesionální obchodníci nejaktivnější.
 • Pondělí a pátek: Tyto dny jsou ve srovnání s prostředkem týdne méně likvidní. Pondělí je často dnem, kdy se trhy "rozjedou", zatímco v pátek mnoho obchodníků uzavírá své pozice.

Časová pásma

Různá časová pásma mají různou úroveň likvidity. Například období, kdy jsou otevřeny asijské trhy, může být ve srovnání s evropskými nebo americkými trhy méně likvidní.

Volatilita může být vyšší během překrývajících se obchodních hodin mezi dvěma hlavními finančními centry, například mezi Londýnem a New Yorkem.

 • Časové rozdíly: Rozdílná časová pásma mohou ztížit sledování tržních událostí a zpráv, zejména pro obchodníky, kteří obchodují měnové páry z různých regionů.
 • Časové údaje: Zprávy a ekonomické ukazatele jsou často zveřejňovány v určitý čas, který obchodníci potřebují znát, aby mohli účinně reagovat na pohyby na trhu.

Strategie a doporučení

 • Plánování obchodů: Pro minimalizaci rizika a maximalizaci zisku je důležité plánovat obchody v souladu s těmito sezónními a časovými faktory.
 • Řízení rizika: Znalost těchto faktorů vám umožní lépe řídit riziko, například úpravou velikosti pozice nebo použitím stop-loss příkazů.
 • Flexibilita: Klíčová je flexibilita přístupu a schopnost přizpůsobit se různým tržním podmínkám.
 • Sezónní a časové zajištění: Povědomí o sezónních a časových faktorech může obchodníkům pomoci vytvořit účinné zajišťovací strategie, které mohou zmírnit rizika spojená s těmito faktory.
 • Algoritmické obchodování: Použití algoritmů může obchodníkům pomoci efektivně se orientovat v sezónních a časových výkyvech, protože algoritmy lze naprogramovat tak, aby tyto vzorce identifikovaly a reagovaly na ně.

Závěr

V dnešním článku jsme se podrobně zabývali vlivem sezónních a časových faktorů na forexové trhy. Zkoumali jsme, jak různé svátky, daňové období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu na trzích. Podívali jsme se také na význam obchodních hodin a dnů v týdnu a na význam různých časových pásem.

Je nezbytné zdůraznit, že pochopení těchto faktorů je klíčem k efektivnímu obchodování. Obchodníci by měli být flexibilní a schopni přizpůsobit své strategie v reakci na tyto sezónní a časové výkyvy. Znalost těchto faktorů umožňuje lepší řízení rizik a optimalizaci obchodních příležitostí.

V kontextu neustále se měnícího a globalizovaného forexového trhu je důležité být vždy aktuální a připraven se rychle přizpůsobit. Tento článek je pouze začátkem; vždy existuje prostor pro další výzkum a učení. Vzhledem k tomu, že se trhy neustále mění, budou i nástroje a techniky fundamentální analýzy vyžadovat pravidelné aktualizace a revize.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
  Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
 • Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
 • Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
  Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
 • Fundamentální analýza forexu – makroekonomické faktory a jejich vliv na forexové trhy (2. díl)
  Článek se zabývá tím, jak různé ekonomické ukazatele jako zaměstnanost, veřejný dluh, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, a peněžní zásoba ovlivňují hodnotu měny na devizových trzích. Čtenář se dozví, jak tyto faktory signalizují sílu nebo slabost měny a proč jsou důležité pro forex obchodování.
 • Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
  Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
  Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
 • Fundamentální analýza forexu – základy fundamentální analýzy na forexovém trhu (1. díl)
  Článek vysvětluje, jak HDP, inflace, úrokové sazby a obchodní bilance ovlivňují hodnotu měn na forexových trzích. Také popisuje vliv politické stability, ekonomických zpráv, geopolitických událostí a komodit na měnové kurzy. Dále se věnuje strategii carry trade a dopadu fiskální a měnové politiky na měnové hodnoty.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 • Fundamentální pohled na kanadský dolar za první čtvrtletí
  Na páru s americkým dolarem je od začátku roku kanadský dolar v mírném zisku, to však neodráží v jaké je aktuálně kondici. Začátkem ledna mu výrazně pomohl růst rizikových aktiv včetně ropy. Právě s vývojem ceny ropy je kanadský dolar úzce propojen kvůli silné závislosti kanadské ekonomiky na exportu ropy. Zároveň začátkem roku mírně klesla poptávka po americkém dolaru, jakožto bezpečném přístavu. Pokud však odmažeme silné lednové zpevnění kanadského dolaru, tak měnový pár USDCAD osciluje v širším cenovém pásmu a většinu času spíše oslabuje.
 • Fundamenty z Británie mohou příští týden rozhýbat trhy (17.05.-23.05.)
  Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.
 • Funguje vůbec Elliottova vlnová teorie?
  Na konci minulého blogu jsem sliboval výsledky ohledně obchodování podle Teorie Elliottových vln. V dnešním blogu se seznámíme s tím, jak to během testovacího měsíce dopadlo.
 • Funny Money: Kim Dotcom
  Kim Dotcom zakladatel služby Megaupload kandiduje do novozélandských parlamentních voleb. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je reálné, že díky spojení se stranou Mana, která bojuje za práva domorodých Maurů, získá 5 procent hlasů a dostane se tak do parlamentu. Následné spojení s opoziční stranou a porážku vládnoucích konzervativců by trhy nepřijaly pozitivně, na což by mohla doplatit domácí měna výprodejem. Naopak potvrzení vítězství premiéra Keye může zajistit NZD stabilitu.
 • FUNNY MONEY: Platina a Palladium
  Těžební doly Jihoafrické republiky (JAR) jsou již od ledna mimo provoz kvůli probíhající stávce odborů, jež požadují zvýšení mezd horníků. Téměř půlroční výpadek těžby platiny a palladia, jichž je JAR primárním a sekundárním světovým producentem, se už začíná projevovat na zásobách a přirozeně i cenách těchto komodit. Co se děje v dolech JAR vám přiblíží další díl FUNNY MONEY!
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXGiants
NAGA
RoboMarkets
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept