Čtvrtek 26. květen 2022 09:35
reklama
InstaMarkets
reklama
virarosi krypto
reklama
Dukascopy krypto
reklama
XTB analyticke forum

Čtyři pětiny Čechů cítí dopady inflace na vlastní úspory, více než 35 % z nich už aktivně hledá způsoby, jak je ochránit

10.05.2022 11:15  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Navzdory současné vysoké inflaci nechává přes 90 % Čechů své finance ležet na běžném účtu. Takové zjištění přinesl březnový průzkum společnosti Broker Consulting mezi 1050 respondenty z celé republiky. Dále ukázal, že polovina z nich využívá také spořicí účet, dvě pětiny pak spoléhají na penzijní spoření. Na stavební spoření si peníze ukládá více než čtvrtina Čechů, podílové fondy či státní dluhopisy využívá pětina z nich. Více než desetina oslovených si hotovost nechává doma. Téměř čtyři pětiny lidí si myslí, že inflace má nebo může mít dopad na jejich vlastní finance, a cítí tedy obavu ze ztráty jejich hodnoty. 35 % z nich už zároveň hledá cesty, jak hodnotu svých peněz ochránit. Na obranu domácího rozpočtu před dopady inflace volí nejčastěji šetření, úspory pak chrání převedením peněz z běžného na spořicí účet, standardními investicemi, o něco méně pak stavebním spořením, alternativními a též spekulativními investicemi. Pokud jde o způsoby šetření, více než dvě pětiny národa omezují výdaje na osobní potřebu i na zábavu a třetina Čechů šetří na nákladech za domácnost. Desetina respondentů pak nešetří na ničem.

Mezi způsoby uložení peněz vede běžný účet, nejméně oblíbené jsou termínované vklady

Výsledky průzkumu* Broker Consulting ukázaly, že90,5 % Čechů nechává své finance na běžném účtu. Nejčastěji jde o lidi ve věku 45-53 let a obyvatele Moravskoslezského kraje. Není to však jediný způsob, kam Češi ukládají své peníze. Polovina z nich (50,9 %) také spoléhá na spořicí účet, nejčastěji Pražané. Téměř dvě pětiny lidí (39,8 %) pak mají část peněz uloženou i v penzijním spoření, týká se to zejména osob starších 54 let. Stavební spoření využívá k uložení financí více než čtvrtina Čechů (28,3 %), nejčastěji lidé mezi 36 a 44 lety. Ve standardních investičních nástrojích, jako jsou podílové fondy či státní dluhopisy, ukládá peníze pětina respondentů (21 %). Převažují muži (26,8 %), ženy používají tyto nástroje mnohem méně (14,4 %). Standardní investice volí nejčastěji lidé mezi 45-53 lety.

Více než desetina Čechů (13,1 %) si také ukládá hotovost doma na bezpečném místě, nejvíce věková skupina 27-35 let, zatímco starší generace 54+ volí tuto možnost nejméně často. Hotovost „pod polštářem“ mají nejčastěji Jihočeši a lidé se základním vzděláním. Malá část respondentů (5,2 %) pak uvádí, že si peníze ukládá také do kryptoměn a dalších spekulativních investic, zejména muži a mladí do 26 let, přičemž obliba tohoto nástroje klesá s věkem. K uložení peněz v alternativních investicích, např. v drahých kovech, starožitnostech či uměleckých dílech, přistupuje jen 5 % Čechů. Převažují mezi nimi lidé mezi 36 a 44 lety a s vysokoškolským vzděláním. Nejméně využívají Češi pro uložení peněz termínované vklady (4,6 %), a to převážně lidé starší 54 let.

„Mezi regiony jsou patrné  rozdíly v oblibě způsobu uložení volných prostředků. Spojujícím faktorem je ovšem to, že drtivě převažují běžné nebo spořicí účty. Tyto produkty ale mají sloužit pro držení krátkodobé rezervy a pro běžné platební operace. Pro jakékoliv dlouhodobé ukládaní jsou naprosto nevhodné,“ uvádí k výsledkům Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.


Inflaci berou vážně čtyři pětiny Čechů

Bezpochyby největším ekonomickým strašákem současnosti je rychle rostoucí inflace. Čtyři pětiny dotázaných (79,6 %) si myslí, že inflace má anebo může mít dopad na jejich vlastní peníze. Tento názor zastávají nejvíce občané nad 54 let, Pražané a lidé s vysokoškolským vzděláním. Zda inflace dopadá na jejich peněženky, netuší 15,7 % dotázaných.Nejistota panuje zejména ve věkové skupině 27-35 let a u lidí na Královehradecku. Pouze 4,7 % Čechů míní, že inflace na jejich peníze žádný vliv nemá. Nejčastěji takto odpovídají lidé ve věku 36-44 let a obyvatelé Olomouckého kraje.

Bezmála všichni (96 %), kteří si uvědomují vliv inflace na vlastní úspory, se současně obávají ztráty hodnoty peněz. Dopadu inflace na vlastní peněženku se spíše neobávají 3,6 % Čechů, jde přitom častěji o mladé lidi do 26 let. Pouze půl procenta dotázaných necítí žádné obavy z toho, že by jejich peníze kvůli inflaci ztrácely na hodnotě, opět se takto vyjadřují především mladí do 26 let.

Před inflačními dopady je samozřejmě vhodné se bránit. Ochránit své úspory před inflací tak plánuje více než třetina z těch, kteří se jí obávají (35,4 %). Nejčastěji jsou to mladí ve věku 18-26 let. Z hlediska vzdělání převažují vysokoškoláci a současně lidé se základním vzděláním. Chránit své úspory před inflací už reálně začala pětina respondentů, mnohem častěji muži a lidé mezi 45 a 53 lety. Téměř dvě pětiny dotázaných, kteří se inflace obávají, zatím nezvažují podniknout kroky, kterými by své peníze před inflací ochránili. Častěji jde o ženy, osoby starší 54 let a obyvatele Olomouckého regionu. Jen pět procent z těch, kteří mají strach z inflace, deklaruje, že proti ní žádné kroky podnikat nebude.Jde hlavně o osoby starší 54 let.

Šetření je u Čechů nejoblíbenějším způsobem ochrany peněženky před inflací

Nejčastějším způsobem, jak respondenti chrání svůj domácí rozpočet před dopady inflace, je šetření. Takto odpovědělyvíce než dvě pětiny z nich (42,9 %), o něco častěji ženy než muži a obyvatelé Pardubicka. Z hlediska věku nejčastěji šetří skupina 36-44 let.

Z pohledu dlouhodobější ochrany úspor pak bezmála dvě pětiny „bojovníků“ proti inflaci volí převedení části svých peněz z běžného na spořicí účet (37,4 %). Nejčastěji jsou to lidé starší 54 let se středoškolským vzděláním a obyvatelé Královehradeckého kraje. Standardní investice, jako jsou podílové fondy a státní dluhopisy, si jako protiinflační nástroj volí více než třetina z nich (34,3 %), výrazněčastěji jsou to muži než ženy. Převažují lidé ve věku 27-35 let, Pražané a absolventi vysoké školy. Stavební spoření jako ochranu před inflací si založila či se k tomu chystá téměř pětina z nich (18,1 %). Nejčastěji takto odpovídají osoby starší 54 let, z Jižních Čech a se středoškolským vzděláním.

Vložit peníze do alternativních investic, jakými jsou drahé kovy, umění apod., se rozhodlo či se k tomu chystá 16,4 % „bojovníků“ proti inflaci. Nejčastěji jsou to lidé ve věku 36-44 let, opět Jihočeši a vysokoškoláci. Ochránit své peníze před inflací chce jejich vložením do spekulativních investic typu kryptoměny 11,9 % z nich. Tento způsob nejvíce preferujílidé ve věku 27-35 let, obyvatelé Prahy a osoby se základním vzděláním. Nemovitost na investici zakoupilo či plánuje zakoupit 13,9 % Čechů, tuto odpověď uvádějínejčastěji lidé ve věku 36-44 let a ve středních Čechách. Termínovaný účet jako ochranu vlastních peněz před inflací zvolilo nebo jej zvažuje pouze 8,2 % dotázaných, a to starší lidé a občané Karlovarského kraje.

„U správy financí průzkum potvrdil mírně znepokojivý trend. Velmi konzervativní Češi se na jedné straně doslova obávají prověřených investičních nástrojů a raději dlouhodobě drží velkou část majetku na běžném účtu. Na druhou stranu jsou často ochotni uvěřit lákavým nabídkám rychlého zbohatnutí v řádu desítek procent, a bezmyšlenkovitě tak posílají peníze do nejrůznějších velmi rizikových podniků,“ upozorňuje Martin Novák.

 

Dvě pětiny Čechů krátí výdaje na osobní potřebu, naopak desetina z nich se v ničem neomezuje

Průzkum také ukázal, že Češi v současné době nejčastěji šetří na výdajích na osobní potřebu. Jde o více než dvě pětiny národa(44,2 %). O něco více krátí výdaje na oblečení, kosmetiku či knihy ženy než muži. Z hlediska věku tímto směrem šetří hlavně lidé starší 54 let a regionálně pak obyvatelé Pardubicka. Naopak nejméně šetří na výdajích pro sebe generace od 18 do 26 let, lidé na Ústecku a se základním vzděláním. Ve stejné míře lidé šetří i na zábavě, volném času a kultuře, jak uvádí celkem 44 % dotázaných, opět více ženy než muži. Výlety, návštěvy restaurací, kin, divadel, koncertů, ale i koníčky tak nejčastěji omezují lidé ve věku 36-53 let a obyvatelé Jižních Čech. I v tomto případě jsou na zábavě a volném času nejméně ochotní šetřit mladí do 26 let.

Na výdajích na domácnost, kam patří jídlo, energie, vytápění apod., šetří dnes téměř třetina Čechů (31 %), o něco častěji muži. Z hlediska věku převažují lidé starší 54 let, Jihočeši a lidé se základním vzděláním. Výdaje na domácnost naopak nejméně krátí lidé ve věku 27-35 let, z pohledu vzdělání jde nejčastěji o vysokoškoláky. Výdaje na dopravu, a to především omezením cest autem, šetří 17,9 % všech dotázaných. Převažují mladí do 26 let a obyvatelé Karlovarska. Nejméně své náklady na dopravu omezují lidé mezi 45 a 53 lety a obyvatelé Pardubického kraje. Výdaje na sport omezuje 17,4 % respondentů, častěji jsou to ženy. Konkrétně šetří výdaje na „fitko“, fotbal, hokej či tenis lidé ve věku 45-53 let a obyvatelé Olomouckého a Jihomoravského kraje. Desetina Čechů přiznává, že na ničem nešetří (11,3 %), častěji jsou to muži a mladí do 26 let a také lidé s vysokoškolským vzděláním. Z pohledu regionů se k této odpovědi kloní hlavně obyvatelé Liberecka a Pardubicka.


*Průzkum zrealizovala společnost Broker Consulting na konci března 2022 prostřednictvím aplikace Instant Research od Ipsos, a to mezi 1050 respondenty ve věku 18 – 65 let napříč Českou republikou.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Čtvrtletní výhled Saxo Bank: Dokáže Evropa uhájit svou pozici?
  Dánská investiční banka Saxo Bank dnes vydala své čtvrtletní vyhlídky pro globální trhy ve druhém čtvrtletí roku 2019. Ty zahrnují akcie, forex, měny, komodity a dluhopisy, i celou řadu makroekonomických témat, která mohou ovlivnit vývoj klientských portfolií v nadcházejícím kvartálu. Co od něj očekává hlavní ekonom a CIO Saxo Bank, Steen Jakobsen? Především další nárůst preferencí populistických uskupení ve volbách do Evropského parlamentu a pokračující krach německého růstu.
 • Čtvrtletní výsledky Facebooku pokořily odhady trhu o 20 %
  Příjmy Facebooku vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně zhruba o polovinu na 8,03 mld. Amerických dolarů, což pokořilo odhady trhu, které byly naceněné na 7,83 mld. dolarů. Výnosy na akcii Facebooku mezitím vyletěly o 73 % na 1,04 USD, což překonalo očekávání analytiků ve výši 0,87 USD. Výsledky největší světové sociální sítě tak pokořily odhady trhu o 20 %.
 • Čtvrtletní zisk majitele Facebooku klesl, jeho akcie ale posilují
  Zisk společnosti Meta Platforms, která je majitelem sociální sítě Facebook, v prvním čtvrtletí klesl o 21 procent na 7,5 miliardy dolarů (174,2 miliardy Kč), informoval dnes podnik ve výsledcích hospodaření. Firma překonala odhady analytiků a její akcie posilují.
 • Čtvrtletní zisk PEPSICO vzrostl téměř o 8 %
  Společnost PEPSICO CZ s.r.o. je součástí mezinárodní společnosti PepsiCo Inc. Na českém trhu vyrábí a distribuuje zejména nealkoholické nápoje, mezi které patří například Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Rockstar, Evervess, Schwip Schwap a od roku 2000 přibyly také výrobky značky TOMA. Nedílnou součástí jejich portfolia je i značka bramborových chipsů Lay’s.
 • Čtvrtletní zisk Totalu kvůli levné ropě klesl o 35 procent
  Francouzské ropné společnosti Total klesl v prvním čtvrtletí očištěný čistý zisk o 35 procent na 1,78 miliardy USD (44,3 miliardy Kč). Na hospodaření má negativní dopad pandemie koronaviru, která prudce snížila poptávku po pohonných hmotách, a nízké ceny ropy. Výsledky ale překonaly odhady analytiků a firma slíbila, že ponechá čtvrtletní dividendu na loňské úrovni. Sníží však dále plánované investice na letošní rok.
 • Čtvrtstoletí na trhu, rok jako Trinity Bank. Za tu dobu získala nejmladší česká banka už přes 20 500 klientů, skokově rostla i výše depozit
  Trinity Bank dnes 19. února slaví svůj první rok na bankovním trhu. Ryze české bance se za tak krátkou dobu podařilo naplnit prvotní očekávání. Počet klientů zdvojnásobila a aktuálně čítá přes 20 500, výše klientských vkladů pak narostla na sumu 16,6 miliard korun. Za dvojnásobným růstem banky stojí především nadstandardní zhodnocení klientských vkladů a výjimečná péče o klienty.
 • Čtvrtý kvartál přinese americké volby, jaké nikdo z nás nezažil
  Obáváme se, že americké volby jsou největším politickým rizikem za posledních několik desetiletí, protože přicházejí v momentě souběhu konce ekonomického cyklu a značné nerovnosti, sociálních nepokojů a tržního šílenství vyvolaného politickou reakcí na současnou hlubokou ekonomickou krizi. Masivní oficiální pojistka, s garancemi poptávky a pracovních míst ve světě státního kapitalismu, znamená bezprecedentní útok na trhy i svobodu jednotlivců.
 • Čtyři důvody, proč by měl Fed v září zvýšit sazby
  Nikdo nemůže tvrdit, že se americká ekonomika dokázala navrátit do stavu před rokem 2007. Tlak na mzdy, podíl pracovní síly, který ve srovnání s předkrizovým stavem poklesl o 440 bazických bodů, a slabší ekonomický růst než během poslední fáze zotavení, kdy USA dokázaly dosáhnout růstu HDP o 4 %, možná dokonce i 5 % – to vše potvrzuje, že nynější americká ekonomika je slabší a mnohem křehčí. Jak ukazuje i prognóza slabšího růstu HDP (2 % v letech 2015-2025 ve srovnání se 3 % v období 2000-2007), Spojené státy vstupují do období určité ekonomické stagnace. Není to jen důsledek zničených výrobních kapacit v návaznosti na ekonomickou krizi v roce 2007. Jde o celosvětový fenomén. Odráží stárnutí populace, zpomalení produktivity i strukturální změny, které ovlivňují ekonomiku („uberizace“ trhu práce, robotizace průmyslových odvětví, všudypřítomné avšak nijak přelomové inovace). Monetární politika se s takovou situací dokáže vyrovnat. Dosáhla svých hranic a nyní je na čase, aby žezlo převzala rozpočtová politika.
 • Čtyři FX supporty, které se vyplatí sledovat
  Minulý týden přinesl na devizový trh zvýšenou volatilit a na některých měnových párech také zajímavou price action. Tento týden bude na data chudší. Fed již máme za sebou a tak by na významu mohla získat technická analýza. Už při letmém pohledu na některé měnové páry přitom vidíme supporty, které by v tomto týdnu mohly sehrát pro další price action důležitou roli. Čtyři nejdůležitější nabízíme níže.
 • Čtyři možnosti jak se vyhnout tvrdému Brexitu
  Po podpisu rozvodových papírů v Bruselu stačilo britské vládě, aby dohodu protlačila v parlamentu. To se však v posledních dnech ukázalo jako nemožné, protože množství odpůrců vyjednaného rozvodu převážilo jeho zastánce. Britská premiérka tedy byla přinucena okolnostmi zrušit hlasování naplánované na dnešek (11. prosince). Je tedy Velká Británie odsouzena k tvrdému Brexitu, tedy odloučení od EU bez dohody? Sesumírovali jsme možnosti, které má britská vláda, a to až do 29. března příštího roku, kdy by bez další dohody a jednání k tvrdému Brexitu skutečně došlo.
 • Čtyři velké tržní události - jste připraveni?
  I když to na první pohled nevypadá, trhy si procházejí nervózním obdobím. Obchodní dohody mezi USA a Čínou stále nebylo dosaženo a slibované zavedení cel by mohlo náladou obchodníků otřást. Ve hře jsou ovšem také další faktory, které se projeví už v následujících seancích. Pojďme se teď na ně podívat.
 • Čtyři zásady nemovitostního investora v roce 2022 podle realitní kanceláře LEXXUS
  Investovat v roce 2022 do nemovitostí a vydělat bude těžší než jsme zvyklí. V posledních letech stačilo koupit téměř cokoliv a trh vyhnal cenu ročně o 10 % až 15 %. Nyní musejí investoři nákup lépe zvažovat. Na druhou stranu ústup zájemců z řad střední třídy dává šanci jednat o ceně a najít správnou investiční příležitost. Do jaké nemovitosti dát peníze a kdy se raději poohlédnout jinde radí Peter Višňovský a Jana Panochová z realitní kanceláře LEXXUS.
 • Čtyři z deseti Čechů finančně krvácí už teď, nemají rezervu, a to přitom hrozí ještě druhá vlna pandemie. Kvůli dovolené se zbytečně zadlužují u lichváře
  Hned dvě pětiny Čechů nemají finanční rezervu pro nečekané situace podobné pandemii koronaviru. Jde především o lidi s nižším vzděláním a nižšími příjmy, často také o rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnané. Dvě třetiny lidí, kteří rezervu nemají, to ale do budoucna zvažují. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Polovina Čechů uvedla, že si finanční rezervu vytváří dlouhodobě. Týká se to hlavně lidí starších 66 let, dále lidí s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Více než desetina Čechů (11 procent) si rezervu začala dělat kvůli obavám spojeným s koronavirem.
 • Čtyřtýdenní volume na DAXu nejníže od začátku roku, USD díky příznivému makru začíná znovu zpevňovat
  Po včerejším uklidnění na finančních trzích v USA se dnes také na evropské burzy vrátila dobrá nálada a evropské indexy pozvolna likvidují své dřívější ztráty. Většina evropských burz roste o půl procenta, i když i tentokrát obchodování probíhá na výrazně podprůměrných objemech, které jsou například v Německu 50 % pod dlouhodobým průměrem. O nízkých objemech poslední dobou mluvíme téměř každou obchodní seanci, což je trochu zvláštní vezmeme-li v potaz, že se srpen z pohledu implikované volatility zdá být zatím nejzajímavějším měsícem. Realita je ale skutečně taková. Například v případě německého DAXu se čtyřtýdenní klouzavý průměr u denních objemů v posledních pár týdnech výrazně propadl a je nejníže od začátku letošního roku. Růst averze k riziku je tak do značné míry spíše jen mediálním tématem a i když evropské trhy ztrácí, nízké objemy nasvědčují tomu, že obchodníci zůstávají i nadále v naprostém klidu a nemají potřebu své pozice ve výrazněji přeskupovat.
 • Daily: Akcie pokračují v korekci, na trhy se vrací nervozita
  Ani včera se akciové indexy nedokázaly poprat s negativním sentimentem, který se na trhy za...
 • Daily: Americká data skončila opět za očekáváním
  Akciové indexy včera zamířily po delší době opět do zelených čísel a začaly umazávat vysoké ztráty, kte...
 • Daily: Americká ekonomika může zpomalit, Fed se na problémy začíná připravovat
  Včerejšek nám poskytnul další střípek do mozaiky s názvem problémy americké ekonomiky. Z USA t...
 • Daily: Americká ekonomika pokračuje v růstu, pomohla spotřeba ale i zásoby
  Americký Úřad pro ekonomické analýzy závěrem minulého týdne potvrdil to, co naznačovala již v minulých měs...
 • Daily: Americká obchodní bilance překvapila vyšším deficitem, dnes v hledáčku Bernanke
  Po raketovém růstu, ke kterému akciím v minulých týdnech pomohla stále zřejmější signalizace Fedu, že...
 • Daily: Americké domácnosti začínají méně utrácet a více spořit, trhy zůstávají klidné
  Po pondělním prudkém růstu, kterým si prošly světové akcie a ostatní rizikovější aktiva, jsme se včera do...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
eToro
FxNet
Bernstein Bank
reklama
XTB analyticke forum