Pondělí 23. květen 2022 07:41
reklama
Instaforex webinar kveten
reklama
InstaMarkets
reklama
Purple Dulovec VWAP
reklama
XTB analyticke forum

Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia

26.06.2020 14:17  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.

Co je to hedging? Jaké jsou výhody a rizika hedgingu? Jaké je využití hedgingu v praxi? K čemu se hedging používá? A proč je o něm dobré vědět? To vše a mnohem více se dozvíte v následujícím článku.

Co je to hedging

V následujícím článku se dočtete:

 1. Co je to hedging
 2. K čemu se využívá hedging
 3. Jak funguje hedging
 4. Příklady využití hedgingu v praxi – příklady
 5. Rizika hedgingu

Co je to hedging?

Heding, něboli zajištění, je investice, která snižuje riziko nepříznivých pohybů cen u otevřených pozic. Zajištění obvykle zahrnuje otevření vyrovnávací pozice u souvisejícího cenného papíru. Hedging lze v zásadě přirovnat k obdobě pojistné smlouvy. Pokud vlastníte dům v oblasti náchylné k povodním, budete chtít chránit tento majetek před rizikem povodní uzavřením pojistky. V tomto příkladu nemůžete zabránit povodni, ale můžete včas pracovat na zmírnění ekonomických dopadů, pokud k povodni dojde. Zajištění je spojeno s kompromisem mezi odměnami a riziky; – zatímco se snižuje potenciální riziko, snižují se i potenciální zisky. Jednoduše řečeno, zajištění není zdarma. V případě příkladu pojištění proti povodním se sčítají měsíční platby, a pokud povodeň nikdy nepřijde, pojistník nedostane žádnou výplatu. Většina lidí by se přesto rozhodla preferovat předvídatelnou a ohraničenou ztrátu, spíše než riskovat celý majetek.

Hedging je stručně řečeno „doprovodná“ investiční pozice určená k vyrovnání potenciálních ztrát, které mohou vzniknout při jiné investici. Slovo hedge je odvozeno ze staroanglického slova hecg, což v původním významu znamená plot. Nejběžnějším způsobem zajištění v investičním světě jsou deriváty. Jedná se o cenné papíry, které se pohybují v korelaci s jedním nebo více podkladovými aktivy. Deriváty zahrnují opce, swapy, futures a forwardové smlouvy. Podkladová aktiva mohou být akcie, dluhopisy, komodity, měny, indexy nebo úrokové sazby. Deriváty mohou být účinným zajištěním svých podkladových aktiv, protože vztah mezi nimi a podkladovými aktivy je jasně definován. Je možné použít deriváty k vytvoření obchodní strategie, ve které je ztráta jedné investice zmírněna nebo vyrovnána ziskem adekvátního derivátu.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

K čemu se využívá hedging v praxi?

Nyní se podíváme na využití hedgingu. Ve světě investic funguje zajištění obdobným způsobem, jako výše zmíněná pojistka domu. Investoři používají zajišťovací postupy ke snížení a kontrole rizika jejich investic. Aby se dosáhlo přiměřeného zajištění v investičním světě, je třeba strategicky využídvat různé nástroje k vyrovnání rizika potenciálních nepříznivých cenových pohybů na trhu. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je provést další investici cíleným a kontrolovaným způsobem. Paralely s výše uvedeným příkladem pojištění jsou samozřejmě omezené: v případě pojištění proti povodním, by v případě pojistné události byla pojistníkovi pravděpodobně uhrazena celá ztráta nebo její značná část. V investičním světě je zajišťování složitější a komplexnější aktivitou.

Perfektní zajištění je takové, které eliminuje všechna rizika v pozici nebo portfoliu. Jinými slovy, zajištění je 100% nepřímo korelované se zranitelnými aktivy. V reálu je dosáhnout 100% zajištění prakticky nemožné. „Basis risk“ označuje riziko, že se aktivum a zajištění nebudou pohybovat podle očekávání, protože vždy může dojít k odchylkám.

Čtěte také >> 5 nejúspěšnějších hedgeových fondů historie

Jak funguje hedging?

Co je hedging už víme. Uveďme si nyní hypotetický příklad hedgingu prostřednictvím opcí. Pokud investor nakoupí 100 akcií hypotetické společnosti STOCK za 10 USD na akcii, mohl by se pojistit proti případnému propadu ceny dané akcie nákupem put opce se strike cenou 8 USD a datem expirace 1 rok, která by stála 5 USD. Tato opce dává investorovi právo kdykoliv až do data expirace opce prodat 100 akcií společnosti STOCK za 8 USD. Pokud se budou o rok později akcie STOCK obchodovat za 12 USD, investor tuto opci  neuplatní a přijde o 5 USD, které opce stála. Jeho zisk by tedy činil 195 USD (200-5).  Pokud se však akcie STOCK bude obchodovat za 0 USD, investor naopak uplatní opci a prodá své akcie za 8 USD a realizuje ztrátu 205 USD (200+5). Bez této opce by přišel o celou investici (1000USD).

Účinnost derivátového zajištění je vyjádřena jako delta – někdy nazývaná „zajišťovací poměr“. Delta je částka, o kterou se cena derivátu změní, když se cena podkladového aktiva změní o 1 USD. Dnes již různé druhy opcí a termínových kontraktů umožňují investorům zajistit se různými způsoby u většiny podkladových aktiv (akcie, úrokové sazby, měny, komodity, …) proti celé řadě nepříznivých scénářů.

Konkrétní zajišťovací strategie, jakož i oceňování zajišťovacích nástrojů, bude pravděpodobně záviset na riziku poklesu podkladového cenného papíru, proti kterému by se investor chtěl zajistit. Obecně platí, že čím větší je riziko poklesu, tím dražší je zajištění. Riziko poklesu má tendenci se zvyšovat s vyšší úrovní volatility. Opce, která vyprší za delší dobu a která je spojena s nestabilnějším cenným papírem, bude tedy jako prostředek zajištění dražší. Ve výše uvedeném příkladu STOCK platí, že čím vyšší je strike cena, tím dražší bude opce a tím vyšší ochranu také poskytne. Tyto proměnné lze upravit tak, aby vytvořily levnější variantu, která nabízí menší ochranu, nebo dražší variantu, která poskytuje vyšší ochranu.

Hedgové strategie – příklady

Zajišťovací strategie obvykle odkazuje na obecnou politiku řízení rizik, které společnost nebo retailový investor využívá k minimalizaci rizik. Jak bylo nastíněno výše, většina investorů používá k hedgingu deriváty. Nejčastěji používaným derivátem je opce. Nicméně podívejme se napřed, jak diverzifikovat bez derivátů.

Zajištění diverzifikací

Použití derivátů k zajištění investice umožňuje přesné výpočty rizika, ale vyžaduje míru sofistikovanosti a často i větší kapitál. Deriváty však nejsou jediným způsobem zajištění. Za zajištění lze považovat i strategickou diverzifikaci portfolia za účelem snížení určitých rizik. Investor by například mohl investovat do společnosti s luxusním zbožím s rostoucí marží. Může se však obávat, že by recese mohla zlikvidovat trh s luxusním zbožím. Jedním ze způsobů, jak zajistit portfolio, je nákup defenzivních tabákových akcií, které jsou odolné vůči recesi a zpravidla vyplácí vysoké dividendy.

I tento přístup má své kompromisy: Jsou-li mzdy a zaměstnanost vysoké, mohou výrobci luxusního zboží profitovat a nudné anticyklické akcie mnoho investorů nepřitahují. Obrovským rizikem je, že neexistuje žádná záruka, že akcie luxusního zboží a zajišťovací pozice se budou pohybovat opačným směrem. V období velké krize mohou oslabovat obě akcie.

Diverzifikace může být i napříč třídami aktiv. Někteří investoři například investují do dluhopisů, aby se chránili proti propadu ceny akcií. Když ceny akcií klesají, hodnoty dluhopisů zpravidla rostou. To platí pouze pro vysoce kvalitní firemní dluhopisy nebo státní dluhopisy.

Vertical spread

Známým typem zajištění pro opční obchodníky jsou tzv. opční spready, které mohou být buď vertikální, nebo horizontální. U vertikálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejným datem expirace a rozdílnými strike cenami. U horizontálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejnými strike cenami a rozdílným datem expirace.

Čtěte také >>5 nejlepších short ETF DAX pro ochranu vašeho investičního portfolia v roce 2020

Rizika hedgingu

Hedging je technika používaná ke snižování rizika, ale je důležité mít na paměti, že téměř každá zajišťovací praxe bude mít i své vlastní nevýhody. Zaprvé, jak je uvedeno výše, zajištění je nedokonalé a není 100% zárukou zmírnění ztrát. Investor by měl tudíž zvážit výhody a nevýhody zajištění konkrétní investiční strategie.

Mnoho investorů hedging záměrně neaplikuje. Například dlouhodobí investoři mají tendenci ignorovat krátkodobé výkyvy daného cenného papíru. V těchto případech nejsou krátkodobé fluktuace kritické, protože investice v dlouhodobém horizontu pravděpodobně poroste.

Pro investory, kteří spadají do kategorie buy-and-hold, se může zdát, že nemají důvod se o hedging zajímat. Vzhledem k tomu, že velké společnosti a investiční fondy mají tendenci své investice zajišťovat, i dlouhodobí investoři by se v měli v možnostech zajištění investic vzdělávat, aby byli schopni lépe chápat, jak tito větší hráči na burze fungují.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

Jak vybrat nejlepšího brokera

Jak vybrat brokera v roce 2020 – 10 tipů pro začínající investory a tradery

04. listopadu 2019 | Burzovní průvodce

Jak vybrat online brokera? ✅ Objevte, které varovné a pozitivní signály sledovat při výběru brokera. Znáte je opravdu všechny?

Číst dále
Maržové obchodování

Maržové obchodování – jaké má výhody a rizika?

02. srpna 2019 | Burzovní průvodce

Co je maržový účet, proč by to pro Vás mohlo být zajímavé a jaká rizika jsou s ním spojená? Zjistěte jak na maržové obchodování.

Číst dále
Fond kvalifikovaných investorů

Fond kvalifikovaných investorů

18. října 2018 | Burzovní průvodce

Jedním z investičních vehiklů, který mohou profesionální asset manageři využívat, je fond kvalifikovaných investorů (FKI).

Číst dále
Klíčová slova: Vertical spread | Rizika hedgingu | Zajištění diverzifikací | Co je to hedging? | Jak funguje hedging? | Historie | Profitovat | WP | Výkyvy | Guru | Komunikace | Dlouhodobí investoři | Ztráta | Na burze | Buy-and-Hold | Snižování rizika | Jak se stát lepším investorem | Burzovní průvodce | Maržový účet | Maržové obchodování | Majetek | Anticyklické akcie | FKI | Fond kvalifikovaných investorů | Očekávání | Krize | Mzdy | Zajištění | Swapy | Zajištění investice | Firemní dluhopisy | Burze | Zaměstnanost | ROCE | Hold | Buy | Put | Zisky | Volatility | Trh | Strategie řízení | Státní dluhopisy | Signály | Řízení rizika | Řízení rizik | Pro investory | Portfolia | Management | Investiční | Fondy | Expirace | Cena | Akcie Stock | Investiční strategie | Delta | Aktivum | Praxe | Ceny akcií | LYNX | Investovat | Obchodovat | Expirace opce | Zisk | Fond | Investoři | Indexy | Obchodování | Dluhopisy | USD | Deriváty | Úrokové sazby | VaR | Trigger | Spread | Short | Riziko | Put opce | Pozice | Portfolio | Podkladové aktivum | Opce | Nástroj | Fluktuace | Měny | Risk | Margin | Komodity | Investování | Investor | Investice | Hedge | Hedging | Futures | Finanční deriváty | Diverzifikace | DAX | Stock | Zhodnocení | Aktiva | Akcie | Sazby | Kapitál | Cenné papíry | Spready | Rizika | Daně | Recese | Dividendy | Investiční fondy | ETF | Obchodní deník | Obchodní strategie | Money management |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • HDP USA: decentní růst pokračuje
  V součtu propadu HDP v prvním kvartále kvůli tuhé zimě a rychlým růstem v následujících čtvrtetích ekonomika USA pokračuje v trendu...
 • HDP v Británii prekonalo odhady, posiela libru na týždenní maximá
  Britská libra sa v stredu dostala na týždňové maximum voči zelenej bankovke po nie až tak zlých dátach HDP, aké boli trhom očakávané. Dáta znova podporili stávky na zvyšovanie sadzieb na ďalšom zasadnutí Bank of England, ktoré sa koná druhého novembra.
 • HDP v Indii 7% v roce 2018
  Ve třetím čtvrtletí vzrostla indická ekonomika o 6,3 procenta, což je zrychlení oproti druhému čtvrtletí, které vykazovalo růst 5,7 procenta, nárůst o 0,6 procenta. Demonetizace v loňském listopadu měla impakt na hospodářský růst v první polovině letošního roku, neboť vedla k obrovskému poklesu růstu peněžní zásoby. Růst investic byl zvláště pozitivní. Avšak dopad nyní klesá. Indická ekonomika těžila ze solidní globální ekonomiky v roce 2017, která podpořila indický export. Růst dovozu prudce vzrostl na počátku roku 2017, ale v poslední době se snížil.
 • HDP v USA – malá pozitivní zpráva z konce roku
  Ekonomika USA ve čtvrtém čtvrtletí zpomalila na 2,6 % (mezikvartální anualizovaný růst) z předchozího tempa 3,4 %, když trh čekal 2,2 %. Náš odhad s ohledem na propad zahraničního obchodu a maloobchodu na konci roku ukazoval 1,8 %. Výkon ekonomiky byl tedy silnější, než se čekalo. Odhadovaná spotřeba domácností zpomalila tempo růstu na 2,8 % z předchozího tempa 3,5 %, když se čekalo 3,0 %.
 • HDP v USA rychlejší, než se čekalo
  Finanční trh dnes především vyčkává na výsledek rozhodnutí americké centrální banky (Fedu). Od té se všeobecně čeká snížení úrokových sazeb. Oznámení o zrušení plánovaného summitu v Čile vzbudilo otazníky nad tím, kdy se k jednání setká americký president s čínským, neboť k setkání mělo dojít právě tam. Trhy dnes potěšilo zveřejnění HDP v USA za třetí čtvrtletí. Růst nepatrně zpomalil na 1,9 % (mezikvartální anualizovaný růst) z předchozího tempa 2,0 %, když trh čekal 1,6 %. Americký dolar dnes vůči euru mírně ztrácel.
 • HDP za 2Q v USA: Horší výsledek doprovodila pozitivní revize, dolar hledá směr
  Na první pohled nevypadají výsledky americké ekonomiky příliš pozitivně. HDP rostlo ve druhém čtvrtletí o 2,3 %, očeká...
 • Hedge fondy nastupují do průmyslových a zemědělských komodit. Pro nejbližší měsíce odkládají zlato
  Přelom roku přinesl výrazný nástup hedgeových fondů do dlouhých pozic na komoditách. Jejich čisté pozice v rámci komoditních futures narostly o 18 procent na bezmála 537 tisíc kontaktů. Prudce mizí sázky na další pokles cen mědi, ropy, obilí, kakaa a dalších potravin. Opak se ale děje na zlatu a dalších drahých kovech. George Soros na zlatě trvá na bublině a konci býčího trendu, manažeři dalších fondů jsou opatrnější, nástup k dalšímu růstu ale u něj čekají až před koncem roku 2012.
 • Hedge fondy vítězem řecké směny dluhu? Evropa zaplatí víc, tak prodají
  Hedgeové fondy výrazně zasáhly do cen řeckého vládního dluhu poté, co evropští ministři financí odmítali za dluh, který bude zpětně odkoupen, zaplatit více než 28 procent face value. Fondy zájem na této úrovni zmrazily a nakonec to budou zejména ony, kdo zajistí úspěch směny za nových podmínek, ve kterých v prosinci získají až 34,1 procenta. Tím, kdo zaplatí víc, bude ve finále EFSF. Kdo bude v řecké PSI II prodávat a vydělá?
 • Hedgeové fondy navýšily dlouhé pozice v zemědělských komoditách nejrychleji v šesti měsících
  Obavy z nadměrného vlhka v Argentině a slabého výsevu ozimé pšenice v USA přiměly hedgeové fondy navýšit objem čistých dlouhých pozic v zemědělských komoditách o největší objem za posledních 6 měsíců.
 • Hedgeový fond miliardáře Pausona se letos spálil, sázka na hlubší krizi v Evropě nevychází
  Klienti amerického miliardáře Johna Paulsona v letošním roce opětovně utrpí ztrátu. Hedge-fondům stratéga...
 • Hedžové fondy sázejí na vzestupný trend zlata, zatímco cena stříbra vykazuje sestupnou tendenci
  Obchodníci hedžových fondů zaujali v polovině února medvědí pozice na stříbro. Začátkem března, v den nástupu nového šéfa FEDu Jeroma Powella, ceny stříbra klesly o 3,1 % ve srovnání s hladinou, na které se pohybovaly k 1. lednu 2018. Současně ti samí obchodníci a investoři navýšili býčí pozice v opcích a futures na zlato, a to takovým způsobem, že jejich hodnoty dosahují více než trojnásobku průměrné úrovně za posledních deset let.
 • Hedžové fondy špekulujú na rast ceny ropy
  Hedžové fondy špekulujú na rast ceny ropy. Nepokoje v Lýbii spôsobili riziko poklesu produkcie čierneho zlata, na čo reagovali špekulanti. Objem čistých špekulatívnych dlhých pozícií na rope WTI zaznamenal nárast už siedmy týždeň v rade, pričom objem dlhých pozícií je najvyšší od októbra 2018. Ropa rozširuje zisky, v pondelok sa cena dostala na najvyššiu úroveň za posledných 5 mesiacov. Ropa WTI testuje support okolo úrovne 64 USD/bbl. V prípade prerazenia smerom nahor, by sa otvoril priestor na rast k úrovni 65-66 USD/bbl.
 • Hedžové fondy vsadily kartu na „divokou jízdu“ mědi
  Manažeři hedžových fondů zvýšili objem sázek na rallye cen mědi na nejvyšší úroveň v historii. Analytici Goldman Sachs nicméně v růst nevěří, a tak se největší rallye cen mědi ze posledních téměř šest let stala předzvěstí myšlenkového souboje mezi manažery fondů a analytiků Goldman Sachs Group Inc.
 • ,,Helikoptéra" Ben pozvedl náladu na akciových trzích
  Evropské akciové indexy otevřou v pondělí výše poté, co B. Bernanke prohlásil, že zvažuje navýšení již š...
 • Henkel
  Německý výrobce spotřebitelského zboží vykázal za čtvrté čtvrtletí nárůst zisku i tržeb. Čtvrtletní zisk činil 765 milionů eur, tržby vzrostly o 10,8 procenta na 4,86 miliardy eur.
 • Henry Kissinger: Spojené státy a Čína jsou na prahu studené války
  „Negativní ekonomické důsledky, které zažíváme v souvislosti s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou, by byly zanedbatelné v porovnání s hospodářskými dopady studené války mezi oběma velmocemi,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Here má nové investory. Asijské firmy dostaly pozvánku ke spolupráci od BMW, Daimleru a Audi
  Německé automobilky BMW, Daimler a Audi se po akvizici společnosti Here rozhodly přizvat pro další rozvoj aktivit asijské investory. Chtějí si tak podle agentury Reuters otevřít dveře na čínský trh.
 • HighSky Brokers: Letní forexová soutěž o stylový iPhone 6
  Hrajte o iPhone 6 a 5x1000 Kč v investiční soutěži. Vydělávejte na každodenních pohybech měnových kurzů, komodit i akcií a obchodovat na počítači, telefonu nebo tabletu.
 • HighSky Brokers: Nově MetaTrader 4 a 1000 Kč za komodity
  Společnost HighSky Brokers, a.s. rozšířila nabídku svých obchodních platforem a kromě MetaTrader 5 je možné využívat nově také MetaTrader 4...
 • HighSky Brokers: Výhodnější účty se 4% zhodnocením a nižšími spready
  Český forexový obchodník s cennými papíry HighSky Brokers, a.s. představuje zcela nové typy účtů. Novinkou je...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bidaskbit ebook