Sobota 20. července 2024 12:44
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new
reklama
FTMO férovost

Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy

14.06.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Prop Trading   Tisk


Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.

 • V rámci exkluzivního reportu Finance Magnates o diskusi ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) týkající se regulace prop tradingu se Česká národní banka stala prvním regulátorem v EU, který se k tomuto odvětví vyjádřil.
 • Většina odborníků v oboru si myslí, že regulátoři musí zavést transparentnost a otevřenost informací v oblasti prop tradingu.

„Business modely používané firmami zapojenými do prop tradingu (technicky služby pro financování obchodníků) mohou nabývat různých forem, z nichž některé mohou podléhat regulačnímu rámci MiFID,“ sdělila výhradně Finance Magnates Česká národní banka. V tomto kontextu je také vhodné zmínit, že jedna z předních prop firem, FTMO, má sídlo v České republice.

„V těchto scénářích,“ dodal regulátor, „věříme, že příslušné úkony MiFID by se mohly vztahovat na příjem a předání objednávek týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů, vykonání objednávek jménem klientů nebo obchodování na vlastním účtu.“

Regulátor dále uvedl: „Nicméně v ostatních případech se však uplatňují výjimky z MiFID a v těchto případech entita prop firmy nepodléhá dohledu České národní banky a není potřeba na ni dohlížet. Také zdůrazňujeme, že pokud by existovalo podezření na podvod, tak takové jednání by podléhalo trestnímu právu.“

Česká národní banka potvrdila serveru Finance Magnates, že „vzala na vědomí odvětví prop tradingu“, a dodala, že si je „dobře vědoma existence a výskytu fenoménu zvanému prop trading“ a že „případná potřeba nové regulace v této oblasti by měla být posouzena na úrovni EU.“

Reakce České národní banky přišla v době, kdy Finance Magnates odhalil, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) provedl první kontrolu těchto prop tradingových firem a diskutoval o potenciálních regulacích. Také podle zakladatelky a generální ředitelky společnosti Muinmos, Remondy Kirketerp-Møller, „regulátoři provádějí studie, shromažďují data a zapojují se do konzultací s účastníky tohoto odvětví, aby lépe pochopili povahu a důsledky prop tradingu.“

Nicméně žádný z vrcholných regulátorů nepotvrdil, že by se chystal zavést regulaci prop tradingu, tímto se Česká národní banka stala první v EU, která se k regulaci prop tradingu alespoň vyjádřila.

Finance Magnates také hovořil s několika experty z oboru a stakeholdery (zainteresovanými osobami) v prop tradingu. Zajímavé je, že jejich názory se výrazně lišily.

Vyjádření expertů a stakeholderů


„Prop firmy by měly podléhat stejným pravidlům a kontrole jako FX/CFD brokeři,“ řekl Greg Rubin, šéf Axi Select, mezitím si Matúš Tutko, generální právní zástupce společnosti FTMO, nemyslí, že regulace jsou „nutné, protože současné regulační prostředí je dostatečně robustní.“ Obě firmy nabízejí služby prop tradingu.

Pozoruhodné je, že pod pojmem „současné regulační prostředí“ Tutko poukazuje na obecná obchodní pravidla, jako jsou zákony a pravidla ohledně ochrany spotřebitele, pravidla na ochranu údajů a pravidla o mezinárodních sankcích.

„Skutečně věřím, že existuje dobrý argument, proč by moderní odvětví prop tradingu nemělo být regulováno žádnou konkrétní regulací,“ uvedl Tutko a dodal, že „klienti obchodují pouze na demo účtech a nikdy nevkládají žádné peníze na skutečné obchodování, a proto jim nehrozí žádné riziko ztráty.“ Je však pro „samoregulaci, která by pomohla řídit postupy dodržování předpisů, a tím i zvýšit důvěru klientů.“


Rubin ze společnosti Axi, který zastává opačný názor, upřesnil, že „prop firmy ve skutečnosti poskytují služby retailovým obchodníkům, kteří provádějí obchody s cílem dosáhnout zisku. Nechápu, v čem se to liší od standardního FX/CFD odvětví, o kterém samozřejmě víme, že je silně regulováno.“

„Zdá se, že hlavní důvod, proč se tomuto odvětví doposud dařilo vyhýbat se regulacím, spočívá v technických aspektech používání demo účtů místo používání reálných obchodních účtů, což znamená, že se jedná o virtuální obchodování bez jakýchkoli reálných obchodů nebo finančních transakcí,“ dodal Rubin. „Když odstraníte závoj těchto technických aspektů, zjistíte, jak moc se podobá obchodování s CFD u brokera s účasti v prop trading výzvě.“


Generální ředitel společnosti Leverate, Ran Strauss, se rovněž domnívá, že „na prop trading společnosti se nakonec budou vztahovat stejné standardy regulace a transparentnosti, jaké v současné době platí v odvětví CFD.“

Zatímco ostatní většinou souhlasí s tím, že je nejvyšší čas takové regulace zavést, Quinn Perrott, spoluředitel společnosti TRAction, si myslí, že „existují důležitější regulační požadavky pro hlavní regulační orgány.“ Podle Perrotta je však „znepokojující, pokud brokeři využívají struktury účtů podobné prop tradingu, aby obešli místní zákazy obchodování s CFD pro retailové klienty nebo specifické požadavky, které jsou na CFD uplatněny.“

Nová nebo stávající pravidla?

Ačkoli regulační orgány ještě oficiálně neoznámily své plány týkající se prop tradingu, otázka zůstává, zda bude vytvořen nový soubor regulací, nebo budou ustanovení o prop tradingu přidána ke stávajícím pravidlům pro brokery?


„Pro účinnou regulaci prop tradingu by bylo možné zvážit kombinaci obou přístupů,“ domnívá se Evdokia Pitsillidou, ředitelka pro řízení rizik a compliance ve společnosti SALVUS Funds. „Stávající regulační rámec pro firmy poskytující finanční služby, jako jsou mimoburzovní retailoví brokeři, může být rozšířen tak, aby zahrnoval činnosti související s prop tradingem. Toto rozšíření by zahrnovalo aktualizaci regulačních předpisů, které by řešily konkrétní potřeby prop firem a jejich klientů.“

„Současně by mohly být zavedeny nové regulace přizpůsobené speciálně pro prop firmy. Tyto regulace by byly navrženy na základě specifických charakteristik prop tradingu, včetně typů nabízených služeb, povahy klientely a složitosti obchodních strategií, které jsou používány.“

Většina odborníků se shodla na smíšeném přístupu, nikoli na zcela novém souboru regulací.


„Přestože prop trading disponuje odlišnými charakteristikami, nejsou tyto rozdíly natolik zásadní, aby vyžadovaly zcela novou legislativu nebo jiný regulační dohled,“ uvedli Eden Lang a Ariel Yosefi, partneři advokátní kanceláře Herzog Law. „Tento přístup využívá již zavedenou regulační infrastrukturu, přičemž ji přizpůsobuje tak, aby řešila specifická rizika a příležitosti, které prop trading přináší, jako je například zmírnění licenčních a minimálních kapitálových požadavků.“

Návrh regulací prop tradingu

Prop trading firmy umožňují retailovým obchodníkům obchodovat s prostředky prop firmy a sdílet s nimi část zisku. Obchodníci však musí prokázat své schopnosti tím, že projdou obchodní výzvou, a většina činností, dokonce i obchodování na financovaných účtech (funded účtech), probíhá též v simulovaném prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o klasicky registrované firmy, nemají prop trading firmy povinnost zveřejňovat žádné obchodní údaje, které jsou naopak brokeři povinni zveřejňovat.


„Největším problémem jsou pravidla, podle kterých se výzva považuje za úspěšnou nebo neúspěšnou, protože v této oblasti je velký prostor pro manipulaci. Je ve finančním zájmu firmy, aby její obchodník neprošel,“ řekl generální ředitel společnosti Devexperts Evgeny Sorokin a dodal, že mnoho pravidel obchodování „není jasně definováno a je založeno na uvážení prop firmy.“

Transparentnost ohledně úspěšnosti výzvy je skutečně jednou z oblastí, na kterou se mohou regulační orgány zaměřit. Bylo by to velmi podobné regulaci retailových obchodů s měnami a CFD, protože mnoho špičkových regulačních orgánů vyžaduje, aby brokeři uváděli procento ztrátových klientů.

„Očekávali bychom stejnou úroveň dohledu a transparentnosti, jaká existuje u společností obchodujících s CFD,“ řekl generální ředitel společnosti Leverate Ran Strauss. „Například by měli být prop firmou prezentovány údaje jako procento úspěšných výzev, poměr výplaty ve vztahu k příjmům, odkud čerpají likviditu a podobně.“

Pokud obchodníci úspěšně dokončí obchodní výzvu, často čelí problémům s výplatami. Prop firmy jako The Funded Trader, Skilled Funded Traders a mnoho dalších náhle zastavily výplaty, což vedlo k vlnám stížností zákazníků na fórech i na sociálních sítích. Ačkoli společnost The Funded Trader slíbila, že splní své povinnosti ohledně výplat, společnost Skilled Funded Trader, která stále není v provozu, dosud neučinila žádné veřejné prohlášení.

„Stanovení struktury prop trading průmyslu a zabezpečení výplat, pokud by se firmy zabývající prop tradingem dostaly do finančních potíží, je další významnou oblastí,“ pokračoval Sorokin. „Toho by mohlo být dosaženo požadavkem, aby prop firmy měly peníze určené pro výplaty oddělené od zbytku svého podnikání. Existují také další pravidla týkající se výplat, kterých by se firmy musely držet, a zároveň by museli zajistit, že výplaty budou provedeny do jimi slíbené doby.“


Perrot ze společnosti TRAction věří, že „testování vhodnosti by bylo dobrým začátkem“ v oblasti regulace prop tradingu. „Úplné zveřejnění struktury účtů a toho, zda se obchoduje na reálných účtech nebo na syntetických účtech (demo účtech)“, je další oblast, na kterou by se měli regulátoři zaměřit.

„Měla by také existovat transparentnost ohledně tvorby cen obchodovaných aktiv nabízeným klientům, na jejichž základě se měří jejich výkonnost,“ dodal Perrot.


Justin Hertzberg, generální ředitel společnosti FPFX Tech, je přesvědčen, že regulace prop trading průmyslu by měly zahrnovat „prověření minulosti, kompetencí a finančního stavu klíčových osob v prop firmě, kontroly AML/KYC u všech obchodníků předtím, než obdrží financované (funded) účty, zavedení konzistentních a dynamických požadavků na čistý kapitál, které narůstají s počtem a objemem financovaných (funded) účtů. Dále pak zveřejnění a transparentnost kolem simulovaných/virtuálních nebo skutečných obchodních účtů včetně informacích o zdroji likvidity a protistrany pro vykonání obchodů. Regulace by měli zahrnovat i informace o střetech zájmů, vkladů aktiv, míru úspěšnosti/neúspěšnosti, počty výplat a jejich výše, kontrolu propagačních materiálů z hlediska srozumitelnosti, přesnosti a pravdivosti a roční finanční a compliance audity.“

Co je to MiFID?

Směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je evropská regulace, která má za cíl zvýšit transparentnost a bezpečnost evropských finančních trhů. Tato směrnice zavedla pravidla pro poskytování investičních služeb v členských státech Evropské unie a zlepšila ochranu investorů. MiFID byla poprvé přijata v roce 2004 a začala platit od roku 2007. V roce 2014 byla aktualizována na MiFID II, která spolu se směrnicí MiFIR (Regulation on Markets in Financial Instruments) zavedla ještě přísnější pravidla, která zahrnují větší transparentnost, lepší ochranu investorů, lepší strukturu trhu a zpřesnění pravidel pro obchodování.

MiFID II také zavádí nové povinnosti týkající se správy produktů a dále specifikuje pravidla pro provozování dark pools (neveřejných obchodních systémů) a jiných míst obchodování. Celkově MiFID II usiluje o to, aby finanční trhy byly efektivnější, konkurenceschopnější a transparentnější, zatímco zároveň poskytuje vyšší úroveň ochrany pro investory.

Budoucnost prop tradingu

Navzdory kontroverzím, které se kolem prop tradingu objevují, popularita těchto typů služeb jen roste. Několik retailových brokerů, včetně společností OANDA, Axi, IC Markets a Hantec Markets, spustilo své služby prop tradingu a očekává se, že v blízké budoucnosti se přidají další brokeři.

„Budeme svědky toho, jak se do tohoto prostoru bude dostávat stále více tradičních retailových brokerů,“ dodal generální ředitel společnosti Devexperts. „To bude pro toto odvětví a obchodníky jen dobře. Tyto firmy jsou již regulované a fungují, takže jim lze věřit, že budou řádně dodržovat pravidla, a pokud je dodržovat nebudou, ztratí více než získají.“

Hertzberg z FPFX dodal: „Brokeři jsou nejlepšími prop firmami, protože jsou obvykle dobře kapitalizovaní, vedou je manažeři se značnými zkušenostmi v oblasti finančních služeb, již provozují regulované podniky ve více jurisdikcích a mají velkou část infrastruktury potřebné k provozování takového typu služby ve velkém měřítku.“

Zajímavé je, že společnost FTMO, která začala nabízet služby prop tradingu v roce 2015, se nyní připravuje na spuštění brokerských služeb. Vzhledem k počtu společností v nově vznikajícím odvětví však lze říci, že prop trading bude dominovat jako samostatné odvětví, nikoli jako doplňková služba brokerských společností.

„Prop trading je skvělý koncept, který kombinuje kapitál firmy s dohodou o podílu na zisku a zároveň omezuje riziko pro obchodníka. Tento přístup není specializovaným produktem, ale také není univerzálně vhodný pro každého obchodníka,“ řekl Strauss ze společnosti Leverate. „Při pohledu do budoucna je prop trading připraven rozšířit svůj podíl na trhu. Aby však mohl skutečně vzkvétat, musí být prop trading podřízen odpovídající regulaci.“

Závěr

Z vyjádřeních jednotlivých členů můžeme vyčíst, že zastánci regulací jsou především brokerské firmy, které jsou aktuálně regulované a chystají se vstoupit do odvětví prop tradingu, naopak na druhé straně stojí prop firmy, které regulované aktuálně nejsou a ani být nechtějí. ČNB je zároveň první regulátor, který se k tomuto tématu vyjádřil a to, jak se k němu postaví další regulátoři není známo, každopádně pokud k takové regulaci v budoucnu dojde, určitě budete informováni.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: Partneři | FXstreet | Finance | Peníze | Rizika | Cenné papíry | Kapitál | CFD | FX | Finanční trhy | MIFID | Obchodník | Riziko | Trader | Trading | Výkonnost | ČNB | Česká národní banka | Banky | Obchodování | Regulátor | EU | Business | Oanda | Obchodovat | Regulace | Mimoburzovní | Financování | Dark pools | Obchodníci | Banka | Brokeři | Finanční služby | FXstreet.cz | Markets | Obchodování s CFD | Pro investory | Řízení rizik | Zpráva | Obchodní pravidla | ROCE | IC Markets | Traders | Podnikání | Firmy | Ztráty | Finance Magnates | MiFID II | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) | ESMA | Hantec Markets | Podniky | Poskytování investičních služeb | MiFIR | Tým FXstreet.cz | Studie | Generální ředitel | PROP Trading | Prohlášení | Regulátoři | Ředitelka | Budoucnost | Trhy | AML | Obchody | Spotřebitelé | Leverate | Podíl na trhu | Údaje | Regulační rámec | Dosáhnout zisku | Regulační orgány | Bezpečnost | Manažeři | Unie | FTMO | Transparentnost | Axi | Rizika a příležitosti | Nové regulace | Riziko ztráty | Plány | Příležitosti | Vyšší úroveň | Odvětví | Společnosti | Brokerské firmy | Odvětví Prop Tradingu | Trading firmy | Prop Trading firmy | Česká národní banka (ČNB) | Společnost | TIM | Reakce České národní banky | Rozšíření | Spoluředitel | Používání demo účtů | CZ | Regulační dohled | KYC | Evropská regulace | Vice | Společnost FTMO | Prop firmy | Prop Trading společnosti | Advokátní kanceláře | Funded Trader | The Funded Trader | Výzva | Kapitál firmy | Dodržovat pravidla | Část zisků | Radek Zalubil | Financial | Otevřenost | Odvětví prop tradingu | Služby | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy | Orgán pro cenné papíry a trhy | Obchodování na vlastním účtu | Skilled Funded Traders | Směrnice MiFID | Směrnice | Markets in Financial Instruments Directive | MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) | Regulace Prop Tradingu | Kirketerp-Møller | Matúš Tutko | Greg Rubin | Axi Select | Ran Strauss | Evdokia Pitsillidou | SALVUS Funds | Eden Lang | Ariel Yosefi | Herzog Law | Evgeny Sorokin | Devexperts | Quinn Perrott | TRAction | Justin Hertzberg | FPFX Tech | FPFX | Co je to MiFID? | Budoucnost prop tradingu | Návrh regulací prop tradingu | Vyjádření expertů a stakeholderů | Vyjádření expertů | Business modely | Právní zástupce | Regulation on Markets in Financial Instruments | MiFIR (Regulation on Markets in Financial Instruments) | AML/KYC | Kontroly AML/KYC | Kontroly AML | Leverate Ran Strauss | Procento úspěšných výzev | Poměr výplaty | Financované (funded) účty | Muinmos | Služby prop tradingu |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\prop-trading-12062024-uvod.jpg
  Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
  Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.
  C:\fakepath\broker-vs-prop-firma.png
  Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
  C:\fakepath\1712682845-prop-trading-09042024-2.png
  Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
  Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  C:\fakepath\prop-trading-29032024-uvod.jpg
  Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
  C:\fakepath\prop-trading-22042024-1.png
  Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
  C:\fakepath\prop-trading-08032024-1.png
  Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
  C:\fakepath\prop-trading-12022024-1.png
  Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

Čtěte více

 • Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
 • Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
 • Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
 • Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
 • Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
 • Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
  S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
 • Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
 • Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
  V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
 • Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
 • Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
 • Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
 • Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
 • Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
 • Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
 • Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král