Neděle 01. říjen 2023 14:21
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Instaforex ebook
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
XTB Ondřej Hartman

Kdy konečně nastane ta recese?

15.09.2023 16:17  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Slovo recese je odvozeno z latinského slova recessio, což znamená ústup. Definice dále uvádí, že v ekonomii je tímto pojmem označován pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dobu minimálně dvou po sobě následujících kvartálů. Tento makroekonomicky jev prý může zahrnovat souběžný pokles zaměstnanosti, investic a firemních zisků. Ohledně vazby recese a pohybů cenové hladiny se mnoho nedozvíme, když poučka z Wikipedie říká, že recese může být provázena jak klesajícími, tak rychle stoupajícími cenami – jak deflací, tak inflací. Je Česko v recesi, podaří se zkrotit inflaci a kam se vydají ukazatelé nezaměstnanosti a HDP?

Nutno podotknout, že taková definice recese (především pokles HDP ve dvou kvartálech) je velmi úzká a není ani zdaleka ekonomickou obcí všeobecně akceptována. Je to logické, protože ekonomika jako celek není popsatelná jedním statistickým ukazatelem a jeho vývojem v čase. Takový jednotlivý indikátor neříká mnoho o celkovém stavu hospodářství.

Podle Ekonomického slovníku (nakladatelství C. H. Beck, 2003) je recese fází hospodářského cyklu a je charakterizovaná zpomalením růstu domácího produktu pod dlouhodobý trend neboli stavem, kdy se domácí produkt dostává pod potenciální produkt. Dále slovník uvádí, že recese je obvykle doprovázená snížením inflace a růstem nezaměstnanosti. Není vůbec zmíněn pohyb jednoho makroekonomického ukazatele (třeba HDP) bez vazby na ostatní faktory, a ani náznak o kvartálech.

Česká ekonomika pohledem slovníkové definice recese

Růst HDP je představen na následujícím obrázku. Jedná se o roční data, která jsou uvedena také v přiložené tabulce.


Od roku 2008 byl pokles ročního HDP zaznamenán třikrát, a to v roce 2009 ve výši 4,1 %, potom v roce 2013 to byl pohyb dolů o 0,9 %, a nakonec v covidovém roce 2020 ve výši 5,6 %. V roce 2012 byla zaznamenána nula, stagnace. V ostatních z 15 období byla hodnota kladná, a zdaleka se nejednalo o růsty, které by šlo označit jako malé, nepatrné, blízké nule.

Pokud se chceme na statistiku podívat detailněji, tak jsou k dispozici kvartální data. Pomocí nich je určována recese mnoha různými informačními zdroji. Následující obrázek zobrazuje graf mezikvartálních pohybů od poloviny roku 2020. Je patrné, že technicky vzato se česká ekonomika nacházela v recesi jen a pouze ve druhé polovině roku 2022. Od prvního kvartálu roku 2023, kdy byla zaznamenána nula, je ekonomika tedy již v expanzi (podle této definice) a ve druhém kvartále letošního roku byl tento vývoj potvrzen, když statistici na základě prvních dat (před revizí) vynesli mezikvartální růst 0,1 %.


Z posledních čtyř zaznamenaných hodnot je tak snad více než zřejmé, že mluvit o recesi na základě hodnot jednoho ukazatele není korektní.

Pokud se tedy na celou věc chceme podívat opravdu důkladně a s tím, že chceme vědět, jak na tom ekonomika opravdu je, tak nezbývá než udělat těžkou práci a projít více makroekonomických ukazatelů a jejich hodnot v delším čase, než je jenom několik málo předcházejících kvartálů.

Slovníková definice jako prvním a základní charakteristiku recese uváděla porovnání dosaženého HDP a potenciálního produktu (potenciální produkt je takový, který by byl vytvořen, když by ekonomika fungovala na úrovni přirozené míře nezaměstnanosti; takovou mírou nezaměstnanosti je hodnota, kdy jsou pracovní trhy v rovnováze; pro naše účely to znamená, že data k tomuto ukazateli dodá nějaký analytický ústav). Na následujícím obrázku je vyveden graf ukazatele, který se nazývá mezerou produktu. To je indikátor, který je právě rozdílem mezi dosaženým a potenciálním HDP.

HDP – potenciální – mezera výstupu


Ekonomika se nachází pod úrovní potenciálního produktu neboli mezera produktu je patrná od roku 2020. Za posledních 10 roků tato mezera byla zaznamenána v 7 případech / letech. Rozdíl mezi potenciálním a dosaženým HDP se zvětšuje od dob covidu-19 a analytický ústav (CEICDATA) předpovídá, že tomu tak bude i v letech 2023 a 2024. Ekonomika tedy je pod úrovní potenciálního produktu. První kritérium slovníkové definice recese tak je splněno.

Inflace

Definice uvádí, že recese je obvykle doprovázená snížením inflace. Inflace, tak jak je obvykle prezentována, tedy vývoj za uplynulý měsíc ve srovnání s předchozím rokem, klesá. Ovšem klesá z výše kolem 17 % a stále není ani zdaleka na cíli centrální banky, který je 2 %. Následující graf ukazuje vývoj tohoto ukazatele za posledních 5 roků.


Když definice hovoří o poklesu inflace, tak určitě neměla na mysli pokles z více jak 15 % na vyšší jednociferná čísla, tedy z abnormálního stavu směrem k normálu. Nicméně o prudký pokles inflace se zcela určitě jedná a ten je sám o sobě obvyklým doprovodným jevem, který bývá po recesi patrný.

Nezaměstnanost

Definice uvádí, že recese je také obvykle doprovázená růstem nezaměstnanosti. Pokud bychom chtěli být přesní, tak se jedná o růst cyklické nezaměstnanosti. Následující obrázek ilustruje vývoj celkové české nezaměstnanosti za posledních 5 let.


Od listopadu 2019, kdy byla dosažena hodnota 2,6 %, se nezaměstnanost vyšplhala až na 4,3 % na začátku roku 2021, od té doby klesla a byla vždy nižší než tento vrchol. V červenci letošního roku se míra nezaměstnanosti zvýšila, a to konkrétně z 3,4 % na 3,5 %, což není hodnota, která by značila růst cyklické nezaměstnanosti, potažmo recesi.

Na dalším grafu je zobrazena nezaměstnanost v ČR za posledních 10 roků. Touto optikou viděno je patrné, že v ČR aktuálně není nezaměstnanost problém číslo jedna.


Na recesi se čeká i v zámoří

Pohled do světa ukáže, že na recesi se nečeká jen v našich končinách, ale také za oceánem, a to již skoro rok. Koncem loňského roku pronesl ekonom Mark Zandi (Moody’s Analytics) následující věty: „Každý člověk v televizi říká recese. Každý ekonom říká recese. Nikdy jsem nic takového neviděl“. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Paul Krugman, k danému tématu v polovině letošního roku říká, že se ti, kteří čekali recesi, prostě zmýlili. Ve Spojených státech amerických byl oznámen pokles HDP ve dvou po sobě jdoucích kvartálech již loni na podzim, když bylo i po revizi dat potvrzeno, že první polovina roku 2022 je v záporných číslech (Q1 hodnota -1,6 % a Q2 pak -0,6 %).

Definice recese pomocí dvou kvartálů již byla představena a rok 2022 v USA je jen další důkaz, že její aplikace má své limity. Krugman se vzápětí táže, proč se ekonomové a prognostici mýlili? Před několika lety provedl Mezinárodní měnový fond studii schopností ekonomů předpovídat recesi. Výsledek lze ironicky popsat tak, že jak privátní, tak oficiální prognózy byly stejně dobré v předpovídání recesí – nikdy neuspěly.

Pesimismus analytiků může mít svůj původ také ve vývoji jiného ukazatele, který je mezi finančníky a makléři populární, a to je výnosová křivka. Tento koncept porovnává výnosy do splatnosti mezi krátkodobými a dlouhodobými dluhopisy. Více jak rok již platí, že výnosová křivka českých 5letých a 10letých státních dluhopisů je inverzní neboli klesající. Jak uvádí Pavel Kohout ve své knize Investiční strategie pro třetí tisíciletí, takový tvar signalizuje, že trh očekává pokles úrokových sazeb (potažmo pokles inflace). Kohout dále uvádí: „Výskyt je relativně vzácný́ a zpravidla se vyskytuje poté, co centrální banka z nějakých důvodů (boj proti inflaci, měnová krize) krátkodobě zvýší úrokové sazby na neobvykle vysoké hodnoty.“

Inverzní tvar výnosové křivky tedy dokáže spolehlivě předpovědět recesi. Ovšem i k tomuto modelu se Krugman vyjadřuje skepticky: „Význam převrácené výnosové křivky je však široce pochopen. Nezpůsobuje recesi. Místo toho je to implicitní předpověď o budoucí politice FEDu – totiž že FED v budoucnu prudce sníží sazby, pravděpodobně v boji s prohlubující se recesí. Převrácená výnosová křivka tedy nebyla ve skutečnosti nezávislým důkazem, jen tržním odrazem stejného konsenzu „přichází recese“, který jste slyšeli v kabelové televizi.“

Scénář recese vyvolané zvýšením sazeb se neopakuje

Zvýšení sazeb, které bylo centrálními bankami po celém světě odstartováno v roce 2021, mělo za cíl bojovat s inflací. Ekonomové se ovšem obávali toho, budeme svědky opakování příběhu z 80. let, kdy FED prudce zvýšil úrokové sazby, což sice snížilo inflaci, ovšem za cenu vyvolání recese. Dnes je jasné, že scénář z doby před 40 lety se neopakuje. Zvýšení sazeb zatím nevyvolala recesi. Pro spoustu ekonomů a analytiků se tak stalo něco opravdu nepochopitelného – panoval konsenzus, že recese je naprosto nevyhnutelná, ale ona se nedostavila.

Nezaměstnanost nevykazuje žádné známky recese. Nízké hodnoty nezaměstnanosti přetrvávají a inflace klesá. Ukázalo se, že ekonomiky většiny vyspělých zemí jsou pozoruhodně odolné. Celková poptávka USA byla silnější, než kdokoli očekával. Politika Bidenovy administrativy zřejmě rozpoutala obrovskou vlnu výrobních investic. Pokud by nedošlo ke zvýšení sazeb FEDem, tak by to mohl nastat inflační boom. FED se pokoušel ekonomiku zchladit, ve skutečnosti ale zabránil tomu, aby se ekonomika ještě více zahřála.

Snížení inflace v USA i v ČR je realitou, která možná byla jen šťastnou náhodou, ale každopádně je velmi potěšující, že k tomu dochází bezbolestně, tedy bez recese.

Ani přesto, že se USA vyhnuly recesi v roce 2022, není dostatečným důvodem, proč by se neměla recese projevit v roce letošním. Například analytik Martin Lobotka říká: „Ekonomické recesi se nevyhneme.“ Akciové indexy od začátku roku rostou, S&P 500 narostl téměř o 20 %, technologický index Nasdaq pak o více než 40 %. Během toho období ale sazby FEDu rostly, a to ze 4,5 % na 5,5 %, a navíc centrální banka slovy svého nejvyššího představitele jasně deklarovala, že boj nad inflací ještě není u konce. Podle Lobotky je tento rozpor možné vysvětlit pouze tím, že finanční trhy centrální bance nevěří nebo jí věřit nechtějí – a chtějí naopak vidět rychlé snižování sazeb. Trhy jsou prý také přesvědčeny o tom, že je možné inflaci snížit bezbolestně, tj. bez ekonomického zpomalení. Komentář uvedeného analytika také uvádí, že měnová restrikce dřív nebo později na ekonomiku dolehne. Lobotka také hledá historické paralely: „Vždy když FED takto razantně zvýší sazby, ekonomika proletí čelním sklem.“ Pro akciové trhy to pak má znamenat, že nakonec musí poklesnout.

Na svém začátku uváděl tento text jednoduché kritérium „dvou kvartálů“, pomocí něhož by mělo být možné provést rychlý odhad, zda je ekonomika v recesi, a to když hospodářství klesá dva kvartály po sobě. Následující graf ukazuje, že v případě české ekonomiky došlo k tomuto stavu za posledních 10 let celkem dvakrát. Poprvé se tak stalo v první polovině roku 2020 a podruhé pak ve druhé polovině roku 2022.


Tento text se ovšem pokusil podívat se na celou situaci detailněji. Recese není nejpříjemnějším ekonomickým jevem, a proto byla provedena analýza, která odhalila, že v recesi, tak jak je v ekonomii definována, se česká ekonomika nenachází. Hlavní scénář našich analýz a doporučení je na následující půlrok takový:

-       trh práce je silný a robustní,

-       česká ekonomika je jako celek také dostatečně odolná,

-       ČNB se vysokými sazbami podaří zkrotit inflaci na hodnoty 2 % až 4 % do poloviny roku 2024, a to i bez prudkého zvýšení nezaměstnanosti a dramatického snížení HDP.

Autor: Robert Novoměstský, investiční analytik Freedom Financial Services

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Kdo ve skutečnosti zachraňuje české živnostníky? Vláda to není...
  Od loňského března, tedy už po takřka dvanáct covidových měsíců, slyšíme, jak bude zle, že můžeme čekat nával živnostníků, resp. OSVČ na pracovních úřadech – a ono ne. Podle ČSSZ loni OSVČ přibylo, podle MPO přibylo i živností. Víme sice, že se živnosti víc přerušují, než bývalo zvykem, ale stejně – čím to je, že loni živnostníci nevymřeli? Jak to, že OSVČ přibývá?
 • Kdo vyhrál investiční soutěž?
  Investiční soutěž o iPhone 5, kterou pořádal český obchodník s cennými papíry – společnost HighSky Brokers, a.s., má své vítěze. Chytrý telefon vyhrál soutěžící...
 • Kdo vyhrál prezidentskou debatu? Stačí se podívat na jednu jedinou měnu a máte jasno
  Jedna docela vtipná zajímavost z dnešního rána. Ráno v USA proběhla první a velmi očekávaná debata mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou, kteří kandidují na amerického prezidenta. Volby v USA jsou za dveřmi (8. listopad) a prezidentské debaty jsou tradičně bedlivě sledovanými událostmi, které mají potenciál ovlivnit nerozhodnuté voliče, kterých je podle některých průzkumů stále přibližně čtvrtina. O nerozhodnuté voliče se tedy v těchto debatách hraje především a společně s americkým elektorátem je proto pozorně sledují také finanční trhy. Zkuste si teď pro sebe tipnout, jaké finanční aktivum zareagovalo dnes ráno na debatu nejcitlivěji a nedívejte se na graf níže?
 • Kdo vytěží z probíhající digitalizace nejvíce?
  Další ze série akciových analýz společnosti XTB je tady. V únorovém dílu se náš analytik Tomáš Cverna zabýval rozborem trhu s consultingem. Tento sektor se začal výrazněji rozvíjet během pandemie Covid. Růstový potenciál tohoto odvětví se však ještě rozhodně nevyčerpal. Více již nyní v našem videu. Kromě videa je dostupný i doprovodný ebook, který obsahuje spoustu zajímavých postřehů.
 • Kdo využil včerejší signál na US Bondech získává více než 700 USD_lot
  Včerejší analýza na 30leté US Bondy se prozatím ukazuje jako správná volba. Trh se odrazil od dlouhodobého supportu a dává nám při páce 1:100 kurzový zisk přes 700 USD/ lot. Pozice si vyžaduje pozornost a práci s nastavitelným rizikem.
 • Kdo zaplatí vládní konsolidační balíček?
  Vládní daňový balíček ještě ve spojení s představenými parametrickými změnami důchodového systému – protože o jeho reformu se věru nejedná – zaplatí hlavně „obyčejný člověk“. Nic moc jiného ale vlastně čekat nešlo. Vždyť vláda sama má ke svým výdajům k dispozici peníze z daní a odvodů občanů a firem. A dluh. Dluh, to jsou ale jen budoucí daně a odvody.
 • Kdo z koho? Dolar nebo dolar?
  Dnešní den bude patřit fundamentální událostem. Zatímco dopoledne proběhne jízda v Británii, tak odpoledne a večer to rozjede USA a Nový Zéland...
 • Kdybychom jen před 15 lety poslouchali ekonomy?
  „Chcete-li se dočkat spokojené a vzkvétající budoucnosti, vždy dávejte pozor na ...
 • Kdy dojdou ČNB finance?
  Česká národní banka v prosinci pokračovala v intervencích proti posilující koruně, když na devizovém trhu utratila zhruba 88 miliard korun. Šlo o výrazně větší objem než v listopadu, kdy centrální banka za intervence utratila asi 14 miliard korun. Celkem už centrální banka nakoupila od zahájeni intervencí eura za 900 miliard korun.
 • Kdy dopadne Tesla na dno?
  Akcie společnosti Tesla i nadále prudce klesají. Od 7. května klesly o více než 20 procent, od jejich vrcholu na 389 USD tak tento propad již přesahuje hranici 50 procent, vzhledem k tomu, že se aktuálně obchodují za zhruba 192 dolarů za akcii. Došlo tak na slova hned několika analytiků, kteří už nějakou dobu hlásili, že TSLA je a byla velmi nadhodnocená. Narůstající dluh a minimální zisky si tak žádají svoji daň.
 • Kdy konečně začne americký dolar růst?
  Měnový trh se před novým rokem prakticky zastavil, jednak v podmínkách započaté vánoční rally, jednak zůstává pod tlakem dvou důležitých faktorů – nové vlny pandemie koronaviru v důsledku kmene omikron a blížící se změny měnové politiky tří největších světových centrálních bank: Fedu, ECB a Bank of England. Posledně jmenovaná již ostatně v tomto směru jeden krok učinila, když na posledním prosincovém zasedání zvýšila úrokové sazby.
 • Kdy nakoupit akcie podle technické analýzy?
  Nikdo nikdy stoprocentně neví, kam se cena pohne. Technická analýza slouží k lepšímu odhadu budoucího směru. Jak správně určit budoucí vývoj a nastoupit do obchodu, aniž bychom se příliš spoléhali na pocity?
 • Kdy nás dolar překvapí?
  Nejzajímavější článek, který jsem zaznamenal po páteční katastrofální americké zprávě o nezaměstnanosti, byl od Lisy Abramowiczové z Bloombergu, která napsala, že pokud jde o směřování americké ekonomiky, „Fed neví o nic víc než vy“ (bloomberg). Poukazovat na předchozí nepřesné ekonomické předpovědi Fedu je až příliš snadné, ale tentokrát má Fed skutečně máslo na hlavě vzhledem k nedávnému pokusu o dvě až tři zvýšení úrokových sazeb ještě během letošního roku, ačkoli trh skutečně váhal, zda dojde alespoň k jednomu. Díky těmto jasným náznakům se trh v posledních týdnech rozhodl posunout dolar přece jen výš s nadějí, že pozitivní údaje v další zprávě přesvědčí Fed, aby na červnovém nebo červencovém jednání FOMC učinil další krok.
 • Kdy odzvoní tržním strašákům?
  Trh už dlouho trápí dva strašáci: brexit a obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Nyní by se jich však konečně mohl zbavit. Otázkou potom zůstává, zda trh už tuto možnost nacenil a zda zbývá ještě nějaká rezerva, která by mohla vyvolat silnější příklon k riziku.
 • Kdy přijde ekonomická krize? Společnosti hlásí rekordní tržby.
  I když se stále mluví o nastupující krizi, mnoho společností hlásí rekordní tržby. Společnost Amazon, Alza či Mironet jsou určitě v plusu. Vánoční tržby vyšly nad očekávání dobře.
 • Kdy přijde recese na akciových trzích
  Mnoho lidí, investorů, finančních poradců i analytiků přemýšlí, zda se již blíží recese, a pokud ano, kdy asi přijde. Akciové trhy rostou již rekordně dlouhou dobu. Současný vzestup trvá v USA již 9 let a v ČR 5 let. Je jen otázkou času, kdy to celé spadne dolů.
 • Kdy se akciové trhy dotknou svého dna?
  „Lokalizace dna u medvědího trhu je obtížná disciplína. Lze však předpokládat, že dno je stále před námi,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
 • Kdy se Bitcoin dostane na 500 tisíc dolarů? Odhalení toho, co říká PlanB a metriky
  V tento den loňského roku byla hodnota Bitcoinu 38 400 dolarů. V době psaní článku se však královská mince obchodovala za 29 869,80 USD po vzestupu o 2,09 % za uplynulý den a nárůstu o 0,24 % za poslední týden. Pokoušet se vytušit další pohyby Bitcoinu může být jako pokoušet se zírat skrz zeď, ale jeden analytik se domnívá, že býci mají důvod těšit se na budoucnost.
 • Kdy se Trump pustí do Íránu? Závěr týdne je o bezpečnostních hrozbách i nových datech, nálada je zatím špatná
  USA skrze svého ministra zahraniční přímo obvinily Írán z útoků na tankery v Ománském zálivu, a to na základě zpravodajských informací. Další země zůstávají opatrné ve vynášení soudů a chtějí incidenty nejprve vyšetřovat. O čem lze ale těžko pochybovat, je vyhrocení napětí v oblasti. Podle nás je otázkou času, než se do hry vloží Donald Trump. Americký prezident přitom už dříve volil vůči Íránu velmi tvrdá slova a také nyní bychom čekali razantní hrozbu použitím vojenské síly. Aktuální vývoj cen ropy, které lehce korigují včerejší nárůst, tak nemusí dlouho vydržet. Vyhrocení bezpečnostní situace by navíc neprospělo celkové náladě na trzích, takže pro akcie, snad s výjimkou producentů energií, jde o negativní riziko.
 • Kdy skončí oslabování koruny Českou národní bankou?
  Kurzový závazek České národní banky (ČNB) je s námi už více než tři roky. Česká měna nesměla a stále nesmí posílit pod 27 korun za euro. Když se banka pro jeho zavedení rozhodla, česká ekonomika byla v úplně jiné situaci, než je dnes. HDP klesalo a hrozil také pokles spotřebitelských cen do deflace. Přestože oslabení koruny se setkalo s odporem veřejnosti a dodnes je krajně nepopulární, tak ve své době mohlo dávat smysl.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank