Pátek 30. září 2022 22:10
reklama
Dukascopy krypto
reklama
ProTradery Purple - strategie
reklama
Swissquote Bank
reklama
XTB ambasador Conora McGregor

Měli by Bitcoineři podporovat pokus Nayiba Bukeleho o znovuzvolení?

21.09.2022 13:41  Autor: Coinfy  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Salvadorský prezident Nayib Bukele je kritizován za to, že usiluje o druhé funkční období. Ale měla by bitcoinová komunita stát při něm?

Mnoho bitcoinerů považuje Salvador za maják naděje, protože je to dosud jediná země, která skutečně učinila bitcoin jednou ze svých oficiálních měn. Země poskytla mezinárodním bitcoinářům pohostinnou atmosféru, aby se mohli setkávat, dovolenkovat a investovat své stacky. Jednou z klíčových hnacích sil za přijetím bitcoinu v Salvadoru byl bezpochyby prezident Nayib Bukele.

Ale zajištění úspěchu tohoto nového projektu bude trvat ještě několik let. A mnozí se divili, co by se stalo s projektem, kdyby Bukele, jeho největší šampión, už nevedl. Někteří se ptají, zda jedno prezidentské období stačí k dokončení úkolu rozbít Salvador pomeranče.

To je důvod, proč by potenciál Bukeleho znovuzvolení pravděpodobně uvítalo mnoho bitcoinářů. Stejně důležitý je však potenciál, že by Bukele obcházel salvadorskou ústavu, aby dosáhl dalšího funkčního období a udržel se v prezidentském úřadu – zneužití moci, které by se zdálo v rozporu s důrazem Bitcoinu na pravidla, nikoli na vládce.

Nyní se zdá, že se Bukele pokusí pokračovat ve svém prezidentství i po jeho současném funkčním období. 15. září 2022, na 201. den nezávislosti Salvadoru, Bukele oznámil, že se bude snažit kandidovat na prezidenta ve volbách v roce 2024. Mnoho Salvadoranů přijalo jeho oznámení s nadšením, nadšením a bouřlivým potleskem. Naproti tomu mnoho jeho kritiků, kritiků a mezinárodních zpravodajských organizací jeho rozhodnutí kandidovat na druhé funkční období okamžitě odsoudilo jako nezákonné a protiústavní. Jejich výpovědi byly z velké části založeny na představě, že salvadorská ústava omezuje prezidentské administrativy na jediné pětileté období.

Tento článek popisuje Bukeleho právní cestu k druhému prezidentskému období. Jeho cílem není podporovat ani snižovat Bukeleho budoucí prezidentské aspirace, ale jednoduše zdůraznit požadavky na kandidaturu Bukele v rámci současné salvadorské ústavy. Pochopení jemných aspektů salvadorské ústavy, událostí, které vedly k Bukeleho oznámení, a nálady salvadorského obyvatelstva jsou kritickými faktory, které čtenáři pomohou důkladně zhodnotit situaci.

Právní otázky týkající se druhého období Bukeleho

Stejně jako mnozí v Salvadoru i sám Bukele dlouho zastával názor, že prezidentské období je omezeno na jedno a že znovuzvolení je nemožné. Kromě toho v mnoha rozhovorech uvedl, že nebude měnit ústavu, aby usiloval o znovuzvolení.

Jak se dalo čekat, změna ústavy je dlouhý a náročný proces. Za prvé, prezident sám nemůže měnit ústavu. Za druhé, navrhované změny vyžadují alespoň deset signatářů poslanců zákonodárného sboru. Za třetí, zákonodárné shromáždění El Salvadoru musí navrhovanou změnu schválit prostou většinou hlasů 50 % plus jedna. Konečně, po období na rozmyšlenou, by příští zvolené zákonodárné shromáždění ratifikovalo návrh hlasováním vyžadujícím tři čtvrtiny shromáždění.

Pro Bukeleho by bylo nemožné, i když má jeho strana v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, schválit ústavní změnu včas pro znovuzvolení ve druhém volebním období. Kromě toho článek 248 ústavy výslovně zakazuje změny části týkající se prezidentských období.

Z toho, co je známo, Bukele neměl v úmyslu usilovat o znovuzvolení. Co mu tedy umožnilo oznámit, že bude usilovat o druhé funkční období prezidenta?

Nedávná interpretace ústavy El Salvadoru

Dne 15. února 2021 zveřejnil salvadorský digitální zpravodajský kanál Diario El Mundo rozhovor s Nancy Marichel Díaz de Martínez, kandidátkou za stranu GANA v nadcházejících volbách do zákonodárného sboru. V rozhovoru se jí list zeptal, zda by podpořila znovuzvolení Bukele, odpověděla kladně.

Dne 22. března 2021, ve snaze dostat Díaze de Martínez diskvalifikovat z účasti ve volbách do zákonodárného shromáždění, na ni podal žalobu známý odpůrce Bukele a ústavní právník Salvador Enrique Anaya Barraza. Obvinění tvrdilo, že Díaz de Martínez propagoval znovuzvolení prezidenta. Podle salvadorské ústavy, článek 75, oddíl 4, je taková činnost zakázána a trestem za to je ztráta práv vašeho občana, včetně možnosti ucházet se o úřad.

Ústavní komora salvadorského nejvyššího soudu umožnila Díazi de Martínez kandidovat ve volbách za předpokladu, že pokud ji shledá v rozporu s ústavou a ve své nabídce uspěje (nebyla), sesadí ji z úřadu. V té době se Díaz de Martínez k obvinění přiznal.

3. září 2021 vynesla ústavní komora Nejvyššího soudu rozhodnutí týkající se ztráty občanských práv Díaze de Martíneze. Zpráva rozsáhle prozkoumala dopad svého rozhodnutí tím, že se opírala o soubor judikatury v záležitosti. V podstatě zjistil, že Díaz de Martínez neztratila svá občanská práva, protože:

1. Důkazy poskytnuté Salvadorem Enrique Anaya Barrazou postrádaly objektivitu a důvěryhodnost;

2. Je samozřejmostí, že komora musí při výkladu ústavy používat zdravý rozum a nepenalizovat suverénní jednotlivce za rigidní a doslovný jazyk dokumentu. Kromě toho mohou občané svobodně vyjadřovat svá politická přání, i když to ústava nepovoluje, beze strachu ze ztráty svých práv. Svoboda projevu je již zaručeným právem v ústavě a jiné paragrafy, včetně čl. 75 odst. 4, jej nemohou nahradit.

3. Dále objasnilo, že ačkoli prezident nemůže být znovu zvolen jako úřadující, může prezident usilovat o druhé funkční období získáním povolení od zákonodárného shromáždění odstoupit z prezidentského úřadu a kandidovat, pokud není prezidentem šest měsíců před začátkem dalšího funkčního období. Tento výklad umožňuje občanům prosazovat druhé volební období, protože je to ústavně možné.

4. Komora poskytla další objasnění k článku 152, oddíl 1, kde odhaluje cestu pro druhé právní období:

Překlad původní verze ústavy z roku 1983, článek 152 uvádí:

„Kandidátem na prezidenta republiky nesmí být:

Oddíl 1 – Ti, kteří vykonávali předsednictví republiky déle než šest měsíců, po sobě jdoucích nebo ne, v bezprostředně předcházejícím období nebo v posledních šesti měsících před začátkem prezidentského období.

Soud zdůraznil, že bezprostředně předcházející období není současným prezidentským obdobím; proto by se současný prezident mohl rozhodnout, že bude kandidovat, za předpokladu, že v době kandidatury není prezidentem.

Zdůraznil, že je důležité, aby kandidát nebyl prezidentem během posledních šesti měsíců před začátkem prezidentského období kvůli výhodě úřadu a využití pravomoci úřadu pro kampaň.

5. Rozhodnutí také řešilo, že pokud prezident usiluje o druhé funkční období, musí požádat o povolení odstoupit z prezidentského úřadu, aby se stal kandidátem a kandidoval.

6. Komora interpretovala pojem alternability více než změnu prezidenta. To se však může stát kvůli tomu, že současný prezident odstoupí, aby kandidoval, a roli převezme viceprezident. Komora však také definovala „alternativu“ jako schopnost voličů prostřednictvím svobodně konaných voleb mít možnost vybrat si jiného kandidáta, pokud si to přejí.

7. Důležitou součástí rozhodnutí komory byl její přímý pokyn, že je zakázáno vykonávat třetí prezidentské období.

8. Konečně komora poskytla výslovné pokyny nejvyššímu volebnímu soudu, který prosazuje pravidla a administraci voleb a usnadňuje registraci současného prezidenta, pokud si přeje kandidovat a splňuje požadavky.

Zakazuje ústava El Salvador druhé prezidentské období?

Podle Artura Mendeze Azahara, který jako ministr spravedlnosti a právní poradce prezidenta v roce 1983 působil jako jeden z autorů salvadorské ústavy, bylo druhé funkční období legální a možné od doby, kdy byla tato verze navržena.

V rozhovoru pro Bitcoin Magazine Mendez Azahar řekl: „Když porovnáte současnou verzi ústavy s tou z let 1950 a 1962, kde výslovně zakazovala prezidentovi být kandidátem, uvědomíte si, že druhé funkční období je možností. ve verzi z roku 1983 jsme tento zákaz odstranili. Možná jsme udělali chyby při navrhování částí ústavy, ale tato změna byla záměrná. Ústavní právníci mé generace už dávno pochopili, že existuje způsob, jak usilovat o druhé prezidentské období.“

Na otázku, proč se nikdo nepokusil usilovat o druhé funkční období, Mendez Azahar vysvětlil, že všichni prezidenti věřili, že mohou kandidovat pouze na jedno období. Vysvětlil, že uvězněný bývalý prezident Tony Saca úspěšně kandidoval, když nebyl způsobilý. Ve volbách v roce 2014, přestože Sacaova kandidatura byla protiústavní, mu nejvyšší volební tribunál umožnil kandidovat.

Ještě pozoruhodnější je, že poslední salvadorský prezident Salvador Sánchez Cerén měl kandidaturu, která by pravděpodobně byla považována za protiústavní. Sánchez Cerén jako bývalý viceprezident za Mauricia Funese nemohl být kandidátem, protože měl za sebou celé funkční období. Podle ústavy musel požádat o povolení a odstoupit šest měsíců předtím, než další období začalo být zákonným kandidátem. Navzdory protiústavnosti kandidatury Sáncheze Ceréna si toho nikdo nevšiml, nebo to možná bylo úplně ignorováno, a nakonec vyhrál volby a stal se prezidentem Salvadoru.

Mendez Azahar vysvětlil, že „původní ústava z roku 1950, pod záštitou USA a salvadorské oligarchie, zajišťovala, aby nikdo nemohl mít druhé funkční období, protože se obávali o vojenské držení oligarchie k věčné moci, v horším případě k civilnímu prezidentovi, který dělá dobrou práci. Ale jakmile jsme tento limit v roce 1983 odstranili, bylo naším záměrem ztížit žádost o druhé funkční období. Jen někdo jako Bukele má tu sebedůvěru, že požádá lidi o zproštění viny, aby odstoupil z prezidentského úřadu a usiloval o druhé funkční období. Salvadorané by se vysmáli každému bývalému prezidentovi, který by takovou žádost podal.

Jakou cestou půjde Bukele?

Nejpravděpodobnějším scénářem je, že Bukele požádá zákonodárné shromáždění o povolení odstoupit z prezidentského úřadu a kandidovat, jak předepisuje rozhodnutí komory. Ani se svolením zákonodárného shromáždění nemůže nejvyšší volební tribunál Bukeleho ujistit, že jeho kandidatura bude přijata, protože jde o stejný orgán, který ho zablokoval v roce 2017. Jeden z jeho klíčových členů, Julio Olivo, vystoupil v celostátní televizní diskusi. ukázat, že by mělo dojít ke státnímu převratu proti Bukelemu.

Je ironií, že ve snaze odradit Bukeleho od hledání druhého mandátu mu jeho opozice usnadnila možnost nejen kandidovat, ale téměř zaručit jeho prezidentství, vzhledem k jeho vysokému hodnocení. A i když se může zdát snadné spojit Bukeleho s latinskoamerickými caudillos, je nezbytné porozumět zákonům El Salvadoru a potenciální právní cestě, kterou musí podruhé kandidovat na prezidenta.

Někteří mohou souhlasit a někteří nebudou, ale znalost všech faktů je pro bitcoiny zásadní při hodnocení situace v zemi bitcoinů. 


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Meeting Of FED Will Start On Tuesday
  On Friday, the trading session was exceptionally bad for the majority of the main stock markets of the world. The Dow ...
 • Meeting Of The European Central Bank Is The Center Of Attention
  According to the published data in the Eurozone, the index of business activity in the services sector rose in Februar...
 • ​Meeting OPECU a NFP - tržní analýza 7.12.2018
  Od včerejšího dne probíhá zasedání OPEC, kde se jednotliví členové dohadují na snížení produkce ropy. Přijatelný výsledek je snížení o 1 mil. barelů ropy za den, avšak jednotliví členové se na snížení zatím nedohodli. Diskuse probíhají také s Ruskem, které snižovat produkci nechce, pouze o 50 % z navrhovaných 300 tisíc barelů ropy/den. Oznámení o přesném snížení obdržíme snad dnes po jejich meetingu, který stále probíhá. Snižování produkce se nelíbí Trumpovi. Nižší produkce znamená vyšší ceny ropy, které mohou způsobit inflační tlaky a vyšší inflace znamená zvyšování sazeb FEDem.
 • Meeting v Jackson Hole & FOREX & Opce
  Sympozium Jackson Hole začíná dnes, ale trhy možná budou muset počkat až na zítřek, aby získaly informace ze zásadních projevů, jak prezidenta ECB Maria Draghiho, tak prezidenta Fedu Janet Yellen. Lze předpokládat poměrně málo inovativních, či provokativních myšlenek v interview, to jak na hlavní scéně, tak v kuloárech, nebo zcela marginálních úniků mimo kongresové sály, i když se trhy právě podle těchto typ zpráv formují.
 • Megatrend E-mobility: 3 nejlepší elektromobilní akcie roku 2019
  Elektromobilní (e-mobility) trh je v pohybu. Od roku 2011 se počet elektromobilů prodaných na celém světě každý rok téměř zdvojnásobil. Pouze v loňském roce se počet prodaných elektrických a plug-in hybridních vozů zvýšil o 2 miliony podle průzkumu globálního výhledu elektrických vozidel Mezinárodní organizace pro elektřinu (IEA).
 • Megatrendy finančního odvětví v příštích deseti letech
  Ke konci loňského roku jsem byl pozván, abych v překrásném curyšském Grand Hotelu Dolder přednesl na konferenci Svět hedgeových fondů řeč o hlavních trendech finančního...
 • Megatrendy: Zlatý věk konektivity
  Jestliže krize způsobená koronavirem SARS-CoV-2 zasáhla všechna odvětví hospodářství, jedno odvětví naopak očividně posílila: nové technologie v nejširším slova smyslu. Digitalizace, online zábava a nové formy komunikace, o něž jsou snahy již několik let, se během omezení pohybu lidí staly novým standardem. Jak vysvětlují Sumant Wahi a Jon Guinness, manažeři portfolia globální strategie konektivity ve Fidelity International, změna paradigmatu je synonymem investičních příležitostí.
 • Meister (hovorca nemeckej vlády)
  "Zmenšenie eurozóny by bolo veľmi nebezpečn&eacut...
 • Melania Trumpová má vlastní token
  Melania Trumpová, bývalá americká první dáma vydá vlastní NFT, výtěžek má jít na pomoc dětem. Podobně jako jiné celebrity se tak sveze na vlně kryptoměn. První její NFT vytvořil Marko-Antoino Coulon a jmenuje se Melaniina vize. NFT Trumpové bude dostupné od 16. do 31. prosince.
 • Měl byste obchodovat forex nebo akcie?
  Finanční trhy poskytují obchodníkům celou řadu investičních příležitostí. Investice na forexových a akciových trzích mají své vlastní výhody. Abyste mohl zvolit trh, který vyhovuje Vašemu stylu obchodování a obchodní strategii, musíte znát rozdíly mezi těmito trhy, tak si pojďme promluvit o klíčových rozdílech, které byste měl mít na paměti.
 • „Meme akcie" opět na vzestupu 🎢
  Akcie společností Gamestop (GME.US) a AMC Entertainment (AMC.US) se dnes odrazily od nedávného útlumu v obchodování, zatímco akcie Bed Bath Beyond (BBBY.US) pokračují v růstu, který začal v minulém týdnu. Povede dynamický odraz k širšímu zlepšení sentimentu kolem kotací společností a způsobí opět vlnu zběsilých rally?
 • Meme akcie opět v pohybu
  GameStop (GME.US), AMC (AMC.US) a další meme akcie během dnešní seance raketově vzrostly díky podpoře retailových investorů, a to navzdory celkově negativnímu sentimentu. GameStop vyskočil o více než 20 % a růst jeho akcií byl několikrát zastaven kvůli vysoké volatilitě. AMC v jednu chvíli dokonce rostlo o více než 35 %, nicméně většina těchto zisků již byla vymazána.
 • Meme akcie spoločností GameStop a AMC opäť prudko rastú
  Zdá sa, že GameStop (GME.US) a AMC Entertainment (AMC.US) sú opäť obľúbenými akciami. Obe akcie dnes stúpajú o viac ako 12% po neuveriteľnom raste počas utorňajšieho obchodovania - GameStop vzrástol o 16,3%, zatiaľ čo AMC pridal zhruba 20%. Od začiatku týždňa vzrástli akcie spoločností GameStop a AMC zhruba o 35%, respektíve 50%.
 • Meme kryptoměny zaznamenaly největší zisky
  Bitcoin v pondělí stoupal a prodloužil svůj růst na pět dní, tedy nejdelší vítězné tažení od září. Vzrostl o 6,5 % na 43 575 USD, když se investoři na globálních trzích vrátili k rizikovým aktivům.
 • Meme mince se propadla a uvolnila své místo na žebříčku slibnému konkurentovi
  Altcoin shiba inu (SHIB) se ve středu propadl na minimum posledního měsíce (0,000036 USD) a už čtvrtý týden soustavně klesá.
 • Měnami v regionu výrazně zahýbaly centrální banky, koruna i zlotý posilují
  Před jednáním ČNB koruna oslabila až na 25,77, k čemuž dopomohla i horší čísla z domácí ekonomiky. Na rozho...
 • Méně účinné vakcíny. Trhy znovu v sevření obav z omikronu
  Dnes ráno trhy mohly potěšit indexy nákupních manažerů z Číny, které naznačily rostoucí, respektive zrychlující aktivitu v průmyslu i sektoru služeb. Jenže převážila nervozita kolem omikronu. K aktuálně dominujícímu tématu včera přišly některé povzbudivé zprávy, dnes naopak optimismus investorů zchladil šéf Moderny. Firma sice už přislíbila úpravu své vakcíny proti koronaviru, ale Stephane Bancel nyní dodal, že současné vakcíny budou na novou variantu méně účinné a široká dostupnost vakcín nových si vyžádá měsíce času.
 • Měníme výhled pro ECB – sazby nahoru již letos
  Únorové zasedání Evropské centrální banky se neslo v jestřábím tónu. Ve směru nahoru překvapila i lednová inflace, což změnilo náš pohled na další inflační vývoj i politiku ECB. Odhad inflace jsme posunuli směrem nahoru, a to samé očekáváme od nové prognózy ECB, která bude zveřejněna v březnu. S inflací nad 4 % po většinu letošního roku a jádrovou inflací nad 2 % by podle našeho názoru zachování současného status quo bylo pro ECB obtížně komunikovatelné. Předpokládáme tedy, že výrazně sníží nákupy v rámci pandemického programu již před koncem března letošního roku.
 • Měnová dohoda Číny a Japonska – směrem k jedné dominantní asijské měně?
  Čína a Japonsko ohlásily rozsáhlou měnovou dohodu, která by měla pozvednout renm...
 • Měnová politika ČNB a vývoj koruny: ČNB zvýší své sazby v tomto roce ještě dvakrát
  Česká národní banka v červnu navzdory své prognóze zvýšila základní úrokovou sazbu na rovné 1 %. Prognóza centrální banky se tehdy výrazně odchylovala od reality, a to jak v míře posilování koruny vůči euru, tak i míra inflace výrazně zrychlila nad dvouprocentní cíl banky.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Xtrade
FX Global
FXlift
reklama
Coinfy