Neděle 01. říjen 2023 13:13
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

Průzkum Fidelity International ukazuje nedostatek odhodlání investorů pro spravedlivou transformaci

18.09.2023 11:09  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

·         Průzkum společnosti Fidelity odhaduje, že pouze 42 % investorů je obeznámeno s konceptem „spravedlivé transformace“.

·         91 % investorů však věří, že „spravedlivá transformace“ bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní dopad na rizikově očištěný výnos.

·         Pouze 35 % z těch, kteří jsou s tímto pojmem obeznámeni, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na „spravedlivou transformaci“.

Společnost Fidelity International ("Fidelity") zveřejnila klíčové závěry svého průzkumu o "spravedlivé transformaci", který hodnotí povědomí investorů o tomto tématu, ale i jejich chuť investovat do této oblasti. Spravedlivá transformace je jednou z klíčových priorit společnosti Fidelity v oblasti udržitelného rozvoje a v souladu se svou strategií firma ve spolupráci s Coalition Greenwich zjišťovala názory více než 120 institucionálních investorů a finančních zprostředkovatelů, aby této důležité problematice do hloubky porozuměla.

Investorům chybí pochopení i přesvědčení, že je třeba dosáhnout „spravedlivé transformace“

Pojem "spravedlivá transformace", který společnost Fidelity definuje jako "dosažení přechodu z vysokoemisní ekonomiky na nízkouhlíkovou, a to způsobem, který je pro všechny všeobecně spravedlivý", zná pouze 42 % respondentů, přičemž povědomí o něm je nižší u asijských investorů (30 %) ve srovnání s evropskými investory (47 %). 

V souladu s nedostatečnou znalostí tohoto pojmu investoři také projevili nedostatečné přesvědčení, jak jako společnost můžeme "spravedlivé transformace" dosáhnout. 43 % respondentů se domnívá, že je to nepravděpodobné, a pokud se to podaří, více než čtvrtina investorů (27 %) si myslí, že přechod bude trvat déle než 15 let. 52 % přitom očekává, že půjde o trvalý proces.

Tato nedostatečná informovanost a nízká míra odhodlání může vysvětlovat, proč pouze 35 % z těch, kteří jsou obeznámeni se "spravedlivou transformací", již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na toto téma. Zdá se, že Evropa je o krok napřed - 38 % respondentů v Evropě již má nebo připravuje specializovanou investiční strategii, zatímco v Asii je to jen 20 %. Více než polovina (52 %) investorů však v současné době uvažuje o tomto tématu jako o součásti širšího přístupu k ESG.

Investiční atraktivita: vytváření pozitivního dopadu prostřednictvím strategické alokace aktiv

V dlouhodobém horizontu se všichni dotázaní investoři v drtivé většině domnívají, že investice do "spravedlivé transformace" budou mít pozitivní dopad (91 %) na rizikově očištěný výnos, což dokazuje, že investoři toto téma vnímají jako investiční příležitost. V krátkodobém horizontu však investoři zůstávají rozděleni v názoru, zda bude mít pozitivní (21 %), negativní (26 %) nebo neutrální vliv (52 %).

Na otázku, jaké jsou hlavní důvody pro investování do "spravedlivé transformace", zvolily více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů "pozitivní dopad na životní prostředí dosažením čisté nuly" spolu s "pozitivním dopadem na společnost" (73 %), což zdůrazňuje úzkou souvislost mezi environmentálními a společenskými aspekty.

Vzhledem k této odezvě nepřekvapí, že 92 % odpovědí vyzdvihuje jako nejatraktivnější z investičního hlediska odvětví "obnovitelné energie", následované odvětvím technologií a IT (61 %) a zemědělsko-potravinářským odvětvím (60 %). Pokud jde o třídy aktiv, 89 % investorů se domnívá, že nejvýznamnější roli v dosažení "spravedlivé transformace" budou hrát akcie, následované soukromými aktivy (81 %) a tematickými investicemi (66 %).

Graf: Třídy aktiv a jejich role v dosahování spravedlivé transformace


Zdroj: Fidelity International. Otázka: Na stupnici od 1 do 5, kde "1" znamená "nevýznamný" a "5" znamená "mimořádně významný". Které z následujících tříd aktiv podle vás hrají nejvýznamnější roli v dosažení spravedlivé transformace? Základ: 127

Graf: Hlavní důvody, proč investovat do dosažení spravedlivé transformace


Zdroj: Fidelity international. Jaké jsou nebo by byly hlavní důvody pro investování za účelem dosažení spravedlivé transformace? (Škála do 5); Základ: 127

Odstranění překážek

I když je povzbudivé, že investoři vidí v dosažení "spravedlivé transformace" v dlouhodobém horizontu příležitosti k růstu, pomalé tempo jejího naplňování lze vysvětlit četnými překážkami, které přetrvávají. Průzkum totiž upozorňuje na následující problémy, které brání pokroku v této oblasti:

·         Chybí transparentní vládní politika (46 %)

·         Aktivní lobbování ze strany tradičních průmyslových odvětví za delší znečišťování (29 %)

·         Geopolitické napětí (25 %)

·         Hospodářská recese (21 %)

·         Zakořeněné chování spotřebitelů (21 %)

Emilie Goodallová, ředitelka oddělení Stewardship pro Evropu společnosti Fidelity International, uvedla: „Zjednodušeně řečeno, „spravedlivá transformace“ znamená proces přechodu na udržitelnější ekonomiku, který nikoho nenechá na holičkách. Ve skutečnosti však "spravedlivá transformace" zahrnuje množství témat spojených s klimatem, komunitami, pracovními trhy a rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. V důsledku toho je způsob měření a naplňování spravedlivé transformace neuvěřitelně komplexní záležitostí. Jedno je však jasné – společenský dopad přechodu na udržitelnou ekonomiku musí být ústředním hlediskem. A přestože investoři začínají chápat význam spravedlivé transformace, náš průzkum naznačuje, že je třeba podporovat další zvyšování povědomí o tomto tématu.“

"Ve společnosti Fidelity international hrajeme klíčovou roli pro zapojování investorů i společností, do nichž investujeme, do procesu spravedlivé transformace, způsobem, který je konzistentní, dostatečně konkrétní a který podporuje komunity a země, které tento přechod potřebují nejvíce. Jádrem našeho přístupu je aktivní správa – iniciativa, kombinace zapojení společností “zespoda”, tematického zapojení “seshora” a celosystémového pohledu na správu pro dosažení maximálního dopadu."

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Průzkum analytiků Fidelity International 2020: Zlomový rok pro ESG
  Průzkum analytiků Fidelity International 2020 ukazuje, že celosvětově jsou firmy v bodu zlomu. Již chápou, že zohledňování faktorů, jako je ochrana životního prostředí, podnikové řízení a sociální otázky (ESG – Environmental, Social and Governance factors), není jen správná věc, nýbrž také dobrý business.
 • Průzkum: Bitcoin by mohl do roku 2030 vzrůst na 270 000 dolarů
  Experti Finderu předpokládají, že bitcoin do roku 2025 dosáhne téměř 80 000 dolarů a do roku 2030 270 000 dolarů.
 • Průzkum: Bohatí Češi chtějí v krizi zrušit povolenky, zestátnění ČEZ nepodporují
  Čeští dolaroví milionáři by energetickou krizi chtěli řešit zrušením emisních povolenek nebo povolením těžby břidlicového plynu. Naopak zestátnění ČEZ a další výdaje státu, které by mohly podpořit inflaci, nepodporují. Hlavním důvodem vysokých cen energií je podle nich dlouhodobé zanedbávání investic do energetiky. Vyplývá to z průzkumu J&T Banka Wealth Report 2022. Podle průzkumu se postoje k jednotlivým opatřením mezi bohatými a většinou české společností často liší.
 • Průzkum: Bohatí investují bezpečně, vybírají si fondy a reality
  Movití Češi se stále více zajímají o nemovitosti a dluhopisy, nejčastěji ale investují do fondů renomovaných správců. Naopak dynamika zájmu o cenné kovy a půdu mírně opadá. Do akcií investují opatrně, loni věřili zejména akciím společností ČEZ a Apple. Vyplývá to z průzkumu UniCredit Private Banking, který zahrnuje informace o 6000 klientech privátního bankovnictví s majetkem přesahujícím tři miliony korun.
 • Průzkum: Češi euro nechtějí, jeho používání se ale nebrání
  Většina Čechů euro jako domácí měnu nechce, ale jeho používání, třeba při cestách do zahraničí, se nebrání. Podle výsledků červnového průzkumu České bankovní asociace se na cesty do zemí mimo eurozónu a USA raději vybaví eurem (57 procent) než dolarem (26 procent), případně obojím (17 procent).
 • Průzkum: čeští mileniálové už méně důvěřují kryptoměnám
  Po roce zopakovaný průzkum české populace ve věku od 18 do 38 let, tzv. mileniálů, ukázal, že meziročně výrazně poklesl zájem o investice do kryptoměn. Zatímco vloni kupovalo kryptoměny 16 % z mladé populace, která investuje, letos tak odpovědělo jen 9 % respondentů. Rovněž tak opadá zájem o budoucí investici do kryptoměn – zvažuje ji necelých 8 % respondentů, přičemž na jaře 2018 tento záměr mělo přes 11 % mladých. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro brokerskou společnost xPartners, který byl realizován koncem února tohoto roku na reprezentativním vzorku mladé populace (výběr hlavních výsledků v příloze).
 • Průzkum: Dopadů rostoucí inflace na svoje finance se obává 95 procent lidí
  Dopadů rostoucí inflace na svoje finance se obává 95 procent lidí. Tři čtvrtiny Čechů za poslední rok změnily pod vlivem pandemie, inflace a zdražování energií svoje uvažování o financích či úsporách, více investovat však začala pouze pětina Čechů. Vyplývá to z průzkumu Generali Investments CEE, který se konal od 11. do 15. března mezi 1050 respondenty.
 • Průzkum: Energetická krize donutila k omezení základních výdajů 11 pct lidí
  Energetická krize donutila 11 procent domácností k výraznému omezení základních výdajů na zdravotní péči či jídlo. Dalších 46 procent muselo omezit některé volnočasové aktivity nebo opatrněji hospodařit s rodinným rozpočtem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který má ČTK k dispozici. Češi podle něj zatím zvládají krizi lépe, než ještě vloni očekávali, přes 44 procent lidí hospodaří bez omezení. Pomohly k tomu i úsporná opatření, jež provedla více než polovina domácností. Obavy z dalších negativních dopadů krize ovšem přetrvávají, úspory tak budou pokračovat.
 • Průzkum Fidelity International: Evropské firmy jsou po Brexitu méně ochotny investovat ve Spojeném království
  Analytici Fidelity International v každoročním průzkumu Analyst Survey 2017* zaznamenali zlepšování ekonomických ukazatelů napříč odvětvími a regiony, přetrvává síla vyspělých trhů. V Evropě jsou ale analytici opatrnější než např. v případě USA. Ačkoli dle průzkumu není celkově nijak patrný významný vliv politického rizika, nejistota kolem Brexitu snižuje ochotu firem činit strategická investiční rozhodnutí ve Spojeném království.
 • Průzkum Fidelity International: Korporátní sentiment klesá, ale recese bezprostředně nehrozí
  Podle nejnovějšího analytického průzkumu Fidelity International klesl globální korporátní sentiment na úrovně, jaké nebyly od roku 2016 zaznamenány. Společnosti bojují se slabší spotřebou a rostoucími náklady.
 • Průzkum: Firmy nejvíce trápí rušení objednávek, menší poptávka a cestovní omezení
  Jihomoravské firmy se v současné době nejvíce potýkají s rušením zakázek, menším množstvím objednávek a byznys jim komplikují i cestovní omezení. Zásadní či částečné omezení každodenního provozu v souvislosti s epidemií koronaviru v následujících dvanácti měsících očekává 82 procent podniků. Vyplývá to z průzkumu, který mezi členskými firmami realizovala Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno).
 • Průzkum: Inflace ovlivňuje 9 z 10 Čechů, chránit svoje finance plánují dvě třetiny lidí
  Téměř 90 % Čechů už zaznamenalo dopady rostoucí inflace, která v dubnu vystoupala na meziroční hodnotu 14,2 %. Nejvíce si lidé všímají růstu cen běžného zboží a ztráty hodnoty svých úspor. Vyplývá to z průzkumu společnosti ČSOB Asset Management. Dvě třetiny dotázaných proto plánují využít investice a další produkty, aby své finance před inflací ochránili.
 • Průzkum: Jen devět procent Britů považuje brexit za úspěch
  Jen devět procent lidí v Británii považuje vystoupení Británie z Evropské unie nyní za úspěch. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila společnost YouGov. Téměř dvě třetiny dotázaných, 62 procent, pokládají brexit za neúspěch. Ostatní respondenti odpověděli slovem "nevím", nebo nepovažují brexit ani za úspěch, ani za neúspěch.
 • Průzkum: koruna je pro Čechy stále nejdůvěryhodnější měna
  Pro naprostou většinu obyvatel Česka zůstávají nejdůvěryhodnějším platidlem klasické měny – v čele je česká koruna, která je nejdůvěryhodnější měnou pro 73 procent Čechů, následována s odstupem eurem (11 %) a americkým dolarem (8 %). Bitcoin je nejdůvěryhodnější měnou pro 5 % respondentů. Tomu odpovídá i porozumění kryptoměnám, když přes 70 % obyvatel Česka přiznává, že vůbec, anebo jen částečně rozumí tomu, jak bitcoin funguje. Vyplývá to z červencového výzkumu průzkumu agentury Ipsos pro brokera TopForex.
 • Průzkum, který PlanB provedl ukázal, že pouhých 24% nevěří, že BTC překročí hranici 50 000 dolarů
  Analytik a trader, jménem PlanB svým průzkumem ukazuje, že 24% tázaných očekává, že Bitcoin v příštích 12 měsících nepřekročí hranici 50 000 USD.
 • Průzkum: Manažeři autoprůmyslu čekají do roku 2035 samořízení i létající vozy
  Automobilový sektor čekají podle manažerů automobilového průmyslu v příštích pěti až deseti letech převratné změny. Vedle očekávaného masového rozšíření elektromobilů se podle nich do roku 2035 rozšíří i samořízené autonomní vozy a objevovat by se mohly i létající auta. Vyplývá to z průzkumu poradenského společnosti KPMG mezi 1100 manažery v autoprůmyslu v 31 zemích včetně Česka.
 • Průzkum: Nemovitosti zdraží až o 19 % kvůli vzrůstající ceně stavebnin
  Nemovitosti zdraží až o 19 procent kvůli vzrůstající ceně stavebnin a chybějícím pracovníkům. Nejvíce zdražují ocel, dřevo, plasty a izolační materiály. Realizace projektů pro nižší střední třídu a nízkopříjmové skupiny se některým developerům již přitom nevyplatí. Vyplývá to z aktuální studie developerských společností H2/2021 zpracované CEEC Research, kterou má ČTK k dispozici.
 • Průzkum: Pětině Čechů na konci měsíce chybí peníze
  20 % Čechů na konci měsíce nevyjde s penězi, chybí jim obvykle kolem 2 tisíc korun. 69 % dotazovaných přebývají v průměru 4 tisíce korun. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank.
 • Průzkum PMI a implikace pro střední Evropu - komentář Radka Jáče, GI CEE
  Ekonomická aktivita v eurozóně letos v květnu dle předběžných výsledků PMI průzkumu rostla nejrychleji od února 2018. Zrychlení růstu bylo taženo sektorem služeb, kde se situace zlepšuje díky uvolňování restrikcí souvisejících s pandemií. Růst aktivity v sektoru služeb je nyní nejsilnější od června roku 2018. Růst aktivity ve zpracovatelském průmyslu se jen nepatrně zmírnil ze svého historického maxima vykázaného v dubnu a zůstává tak velmi silný. Pokrok ve vakcinaci a pozitivní vývoj na poli pandemie může v nejbližších měsících vést k dalšímu zrychlení růstu v sektoru služeb. Na aktivitu v průmyslu dopadá zpožďování dodávek a nedostatek některých potřebných komponent, což v tomto sektoru dle průzkumu PMI zároveň vede k historicky rekordnímu růstu cenových tlaků.
 • Průzkum PMI a implikace pro střední Evropu - komentář Radomíra Jáče, Generali Investments
  Průzkum PMI pro eurozónu pro letošní říjen vykresluje dvourychlostní ekonomiku, kdy se průmyslu nadále daří, zatímco sektor služeb je zasažen restrikcemi spojenými s koronavirem.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new