Středa 23. září 2020 11:00
reklama
Bossa live mentoring
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Dukascopy

Co je to IPO?

Napsal:   Sekce: Akcie

Jak obchodovat IPO? To se dozvíte v tomto článku. IPO je zkratka pro “Initial Public Offering”, tedy v překladu počáteční veřejná nabídka akcií společnosti na akciovém trhu. Jinými slovy, prostřednictvím IPO vstupují společnosti na kapitálový trh, kde se může kdokoliv stát investorem – a to jednoduše, nákupem jejích akcií. IPO lze provést dodatečným vydáním akcií nebo prodejem těch stávajících.Cíle IPO

Získávání nových finančních prostředků pro společnost bylo vždy považováno za hlavní cíl IPO. Někdy jsou však tyto operace prováděny emitenty, kteří více prostředků nepotřebují. V tomto případě je IPO určeno pro stávající investory, kterým jsou získané peníze určeny. Akcionáři by mohli prodávat i na sekundárním trhu, ale to by vyžadovalo vyjednávání s kupci ohledně optimální ceny. Naopak prodej akcií na hlavním trhu umožňuje stanovit tržní cenu akcií a zvýšit jejich likviditu. A pokud emitent další finanční prostředky nepotřebuje, je cena akcií obvykle vyšší než na sekundárním trhu.

Výhody IPO

IPO také ke společnosti pomáhá přilákat špičkové profesionály, což je zásadní pro její rozvoj a zvyšuje to motivaci i pracovní morálku. Publicita zahrnuje odhalení všech informací o společnosti, takže lze říci, že IPO zvyšuje důvěru investorů.

Další důležitou skutečností je, že vydavatel akcií může své akcie použít jako platební prostředek v případě převzetí nebo sloučení s jinou společností. Nebo může vydávat další akcie. Zjednodušeně vzato, dokud je společnost pro investory zajímavá, může virtuálně „tisknout peníze“ a získávat prostředky pro své potřeby, aniž by si půjčovala peníze s úroky, které se musí splácet. Další výhodou IPO je tedy dostupnost neomezených finančních prostředků, které může společnost získat a využít pro svůj rozvoj.

Nevýhody IPO

Má to ale i svou druhou stránku. V našem případě IPO znamená závazek odhalit veškeré informace o společnosti. A co víc, pokud během IPO bylo na trh uvrženo více než 50 % akcií, počáteční vlastníci riskují ztrátu kontroly nad vydávající společností. Objevují se nové výdaje, například náklady spojené s poskytováním informací o činnosti regulačním orgánům a investorům. V případě selhání hradí všechny náklady pouze vydavatel. Pokud se na to podíváme z perspektivy, pokles ceny akcií může vést až k podání žaloby ze strany investorů, která může obvinit správu společnosti z poskytování nepravdivých informací nebo nesprávného výkladu stávajících informací. Situace na trhu někdy způsobuje pokles cen akcií i úspěšných společností jen proto, že indexy na burze klesají. V důsledku toho cena akcií není vždy v souladu s aktuální pozicí společnosti na trhu.

Druhy IPO

Existují dva způsoby vstupu na trh. První zahrnuje spolupráci s agenturami. Společnost tak podepíše smlouvu s upisovatelem, který bude připravovat IPO. Druhým způsobem je přímé kótování, což ve zkratce znamená, že si společnost připravuje IPO samostatně. Jakým způsobem vstoupí na trh si emitent rozhoduje sám.

Přímé kótování není příliš populární, protože to pro stávající akcionáře představuje určitá rizika a také jelikož nedochází k vydávání nových akcií. V tomto případě totiž společnost prodává akcie, které již existují.

Nejprve se podívejme na tradiční IPO, tj. to, který se provádí pomocí upisovatelů.

Upisování

Upisování na akciovém trhu je proces emise akcií a veřejného umisťování na trhu, poskytovaný finančními organizacemi. Takové organizace se nazývají upisovatelé a nejčastěji jde o banky a pojišťovny.

Druhy smluv mezi emitentem a upisovatelem

Při přípravě na IPO se společnost musí rozhodnout, koho najme jako upisovatele a jaký typ smlouvy podepíše.

Existují dva typy smluv:

1. První se nazývá Pevný závazek. Zde upisovatel přebírá všechna rizika spojená s IPO. Společnost prodává své akcie upisovateli za podhodnocenou cenu, získává své peníze a sleduje IPO. Úkolem upisovatele je prodávat akcie na trhu za co nejvyšší cenu a dosahovat zisku. V případě selhání bude peníze ztrácet upisovatel, jelikož společnost již své peníze obdržela.

2. Druhý typ smlouvy se nazývá Nejlepší úsilí. V tomto případě emitent uvádí na trh určité množství akcií a úspěch závisí na tom, zda je investoři kupují či nikoliv. Pokud se poptávka ukáže jako nízká, cena akcií začne klesat a společnost nedokáže získat očekávanou částku. IPO bude označeno jako selhání a poplatek za umístění na trhu spotřebuje většinu prostředků získaných prodejem akcií. Upisovatel nenese žádnou odpovědnost za množství akcií prodaných na trhu.

Aby se investor rozhodl, do jakých akcií má na IPO investovat, měl by se podívat na upisovatele společností.

Pokud je společnost známá a konkurenceschopná, upisovatelé mohou bojovat o právo uvádět jejich akcie na trh. V tomto případě si emitent vybírá největší a nejoblíbenější upisovatele, jako jsou Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs a další banky. Jedna společnost může mít i několik upisovatelů. Pokud ale na trh vstoupí neznámá společnost, zřejmě si nebude moct dovolit služby hlavních upisovatelů, takže volba bude mnohem skromnější. S tím však stoupá riziko, jelikož zájem investorů může být v tomto případě minimální.

Přímý zápis

V případě tradičního vstupu na trh najímá emitent odborníky, kteří se sami věnují papírování, reklamě nebo lákání investorů. Emitent za tyto odborné služby platí a sleduje obchodování. Přímý zápis znamená, že společnost dělá všechny přípravy sama. Náklady budou 3 - 4krát nižší, ale příprava může trvat delší dobu. Po prodeji akcií na trhu získá společnost stejné výhody jako po tradičním vstupu. Rozdíl je pouze v tom, že společnost nevydává nové akcie, a proto nepřitahuje peněžní prostředky.

Rizika přímého zápisu (kótování)

Jedním z hlavních cílů IPO je přilákání veřejných prostředků, k čemuž nedochází v případě přímého kótování. Poté vyvstává otázka: Proč by společnost, která nepotřebuje další prostředky, chtěla IPO?

Po krizi v roce 2008 zahájily vlády předních zemí politiku kvantitativního uvolňování. To vedlo ke zvýšení objemu peněz v oběhu na trhu a odpovídajícím způsobem rostla i částka investorských peněz. Proto je pro společnosti obtížné přilákat soukromé prostředky na rozvoj a pro IPO existuje málo důvodů.

Například společnost Slack Technology (NYSE: WORK), která vstoupila na trh přímým zápisem v červnu 2019, měla kolem 900 milionů USD ve volných prostředcích a peníze nepotřebovala. Zde bylo cílem zvýšit likviditu akcií a prodat je za tržní cenu v souladu s přáním akcionářů. Dokud byla společnost finančně stabilní, neobávala se rizik přímého kotování, která jsou zde určitě přítomna.

Za prvé, při přímém obchodování na burze neexistuje blokovací období. To znamená, že investoři mají právo prodat akcie již v první den obchodování. Blokační období je společností stanoveno na 90 až 180 dní, aby investoři prodejem nesnížili cenu akcií.

V případě standardního IPO mohou investoři nakupovat akcie před IPO se slevou. Nastavením doby blokování společnost zajišťuje, aby bezohlední investoři nenakupovali celou řadu akcií před IPO a neprodali je okamžitě po něm, což by vyvolalo vážný pokles cen a selhání celého IPO.

Dalším rizikem je růst volatility, jelikož je zájem investorů testován přímo na trhu. V případě běžného IPO si upisovatel dopředu prostuduje zájem o společnost a podle toho upraví cenu akcií. V případě přímého kótování je cena vytvořena na základě informací o cenách na sekundárním trhu. A co víc, upisovatel se chová jako kupec akcií, pokud cena začne klesat. Jejich akce jsou na grafu jasně viditelné jako podpora na určité úrovni, čímž se obnoví poptávka a cena akcií se vrátí na původní hladinu.


Samozřejmě existují i výjimky. Tou bylo IPO Facebooku: tlak na akcie byl tak silný, že upisovateli došly zdroje a cena akcií se oproti původní ceně IPO snížila o 50%.

Road Show

Ačkoli přímé kótování není úplně neobvyklé, není ani vcelku běžné. Jedním z hlavních způsobů, jak dosáhnout zisku z IPO je pro běžné obchodníky růst cen akcií. V případě tradičního IPO je totiž stanoveno blokační období, a proto zde není žádná šance na zisk (nebo pokles ceny). Přímé kótování je tak nejčastěji voleno silnými společnostmi, jelikož může být riskantní prodat jejich akcie ihned po IPO.

Z růstu cen akcií lze vydělávat dvěma způsoby:

1. Prvním a nejjednodušším způsobem je nákup akcií v den IPO bez ohledu na to, jaký typ IPO si společnost zvolila.

2. Druhý způsob zahrnuje nákup během Road Show, tedy během období přípravy na IPO, kdy je upisovatel aktivní.

Road Show představuje sérii setkání s potenciálními investory a analytiky v zemích s již rozvinutými akciovými trhy. Upisovatel inzeruje emitenta prostřednictvím připravených prezentací, hovoří o jeho finančním stavu a perspektivách rozvoje. Kromě toho upisovatel zasílá reklamu i do masmédií, s cílem přitáhnout co nejvíce pozornosti. Chce tím vzbudit zájem investorů a doufá v dobrá doporučení analytiků.

Jak na IPO vydělat

Během Road Show jsou investorům nabízeny akcie za zvýhodněnou cenu, což vypadá lákavě, zejména pokud se jedná o velkou společnost. Obyčejný obchodník, který má na svém účtu okolo 10–50 tisíc USD si však nemůže dovolit nakupovat akcie přímo od upisovatele, protože ten hlavně pracuje s investory, kteří na svých účtech vlastní přes 1 milion USD. Proto existují společnosti, které shromažďují žádosti investorů a potom hromadně nakupují přímo od upisovatele pod svým vlastním jménem. Jde to však jen teoreticky, protože v praxi upisovatel ne vždy vyhoví takovýmto žádostem.

Proto je prvním způsobem, jak vydělávat na IPO, nákup akcií ještě před nabídkou.

Pokud se vám z nějakého důvodu nepodařilo koupit akcie ještě před umístěním na trh, nebo jste to z důvodu blokovacího období nechtěli, můžete tak učinit vždy v den IPO.

Během posledního týdne v červnu provedlo 7 emitentů IPO na NASDAQ a pouze dva z nich relaci uzavřeli se ztrátou v první den obchodování. Akcie první společnosti se zastavily na počáteční úrovni, zatímco akcie zbývajících 4 emitentů dosáhly zisku od 0,5% do 35%.

Takže i „slepý“ nákup akcií vám může přinést zisk v den IPO. Je však stále žádoucí analyzovat otevřené zdroje informací o společnosti. Obzvláště důležitý je upisovatel emitenta. Čím větší a slavnější upisovatel je, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšného IPO. Důležitá je také výše čistého zisku. Není totiž neobvyklé, že i velké společnosti vstupují na trh bez čistého zisku a nevyplácejí dividendy. Jejich jediným zdrojem příjmu je růst ceny akcií, který může bránit zájmu investorů o koupi akcií společnosti. Také množství akcií plánovaných pro umístění na trh může ovlivnit úspěch IPO; příliš velký počet nabízených akcií totiž může snížit jejich cenu v první den obchodování. Počet akcií by měl být srovnatelný s počtem akcií podobných společností v podobném segmentu, jež jsou již nějakou dobu na trhu.


Druhým způsobem, jak vydělat na IPO, je nákup akcií přímo v den IPO.

Investoři, kteří již nakoupili akcie během Road Show, je nemohou během IPO prodat. Stávají se tak investory na středně dlouhou dobu a jsou povinni držet akcie ve svých portfoliích několik měsíců. Upisovatel spolupracuje s investory, kteří investovali více než 1 milion USD, a mohou tedy být nazýváni zkušenými účastníky trhu. Pokud kupují určité akcie bez ohledu na blokační období, dává běžným investorům větší smysl nákup akcií stejné společnosti a jejich ponechání v portfoliu po dobu několika měsíců. Samozřejmě je stále nutné analyzovat informace o emitentovi: jeho upisovatele, finanční stav a výhledy do budoucna. Nepřímým ukazatelem, který je nejsnadněji analyzovatelný, je počáteční cena IPO.

Například v květnu tohoto roku provedlo IPO 23 společností. Pouze 8 z nich vykazuje negativní návratnost vlastního kapitálu, přičemž pouze jedna společnost z těchto 8 má cenu IPO vyšší než 20 USD.

Společnost

IPO cena (USD)

Tržní hodnota (mln. USD)

Návratnost vlastního kapitálu (%)

Red River Bancshares Inc (RRBI)

45.00

27.0

-12

Uber Technologies Inc (UBER)

45.00

8100.0

4,7

Parsons Corp (PSN)

27.00

500.0

26

Beyond Meat Inc (BYND)

25.00

218.8

371

Axcella Health Inc (AXLA)

20.00

71.4

48

South Plains Financial Inc (SPFI)

17.50

59.2

0

Cortexyme Inc (CRTX)

17.00

75.0

105

Mayville Engineering Co Inc (MEC)

17.00

106.3

-14

Luckin Coffee (LK)

17.00

510.0

-26

TransMedics Group Inc (TMDX)

16.00

91.0

27

Sciplay Corp (SCPL)

16.00

352.0

-28

Fastly Inc (FSLY)

16.00

180.0

0

NextCure Inc (NXTC)

15.00

75.0

8

Milestone Pharmaceuticals Inc (MIST)

15.00

75.0

25

Avantor Inc (AVTR)

14.00

2900.0

24

Bicycle Therapeutics Ltd (BCYC)

14.00

60.7

-40

So-Young International Inc (SY)

13.80

179.4

0

Yunji Inc (YJ)

11.00

148.5

-23

Sonim Technologies Inc (SONM)

11.00

39.3

14

Trevi Therapeutics Inc (TRVI)

10.00

46.7

-20

Trevi Therapeutics Inc (TRVI)

10.00

40.0

14

Ideaya Biosciences Inc (IDYA)

10.00

50.0

-41

Rattler Midstream LP (RTLR)

10.00

333.3

11

CELKOVÁ návratnost vlastního kapitálu474

 

Kdybychom v květnu nakoupili akcie za cenu IPO nad 20 USD, bylo by možné z výnosu vlastního kapitálu dosáhnout zisku 437,7%.

Samozřejmě existují takové společnosti jako Beyond Meat Inc (BYND), jejichž akcie aktuálně přinášejí obrovský zisk.


V loňském roce vykázala kanadská společnost Tilray (NASDAQ: TLRY) ještě vyšší návratnost vlastního kapitálu. Za měsíc se cena jejích akcií zvýšila z 23 USD na 300 USD, což přineslo návratnost větší než 1200%.Shrnutí

IPO poskytuje jednotlivým investorům příležitost podílet se na budoucnosti společnosti a profitovat z ní. Vše záleží na správném výběru společnosti. Investor se musí rozhodnout pouze na typu a délce ponechání investice ve svém portfoliu. Podle statistik mají společnosti najímající slavné upisovatele dobré vyhlídky na rozvoj, vykazují povzbudivé finanční výsledky a nastavují vysokou cenu IPO. Tito emitenti tak s největší pravděpodobností přinesou pozitivní návratnost vlastního kapitálu. V některých případech vám můžou akcie přinést superprofit, ale to většinou jen těm akcionářům, kteří se IPO účastní.

Obchodujte akcie, které vstoupily na trh prostřednictvím IPO, u RoboMarkets za těch nejvýhodnějších podmínek! Reálné akcie můžete obchodovat v platformě R Trader od 0.0045 USD na akcii, minimální poplatek za obchod činí 0.25 USD. Obchodování v platformě R Trader si můžete vyzkoušet i na demo účtu, registraci do Členské zóny provedete snadno na webu RoboMarkets.

Tým RoboMarkets

Zřeknutí se odpovědnosti: Veškeré předpovědi jsou založeny na individuálním názoru autora. Na tuto analýzu by nemělo být nahlíženo jako na obchodní doporučení. RoboMarkets nenese žádnou zodpovědnost za výsledky obchodních aktivit založených na doporučeních a shrnutích v této analýze.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Co by znamenalo vítězství Marine Le Penové pro euro a evropské akcie?
  Dvoukolové francouzské prezidentské volby zatím v průzkumech favorizují středového politika Emanuele Macrona. Avšak zkušenosti z loňska naznačují, že musíme počítat i s méně pravděpodobnou událostí, jakou je vítězství krajně pravicové předsedkyně Národní fronty Marine Le Penové. Francouzské prezidentské volby představují letos největší politické riziko pro eurozónu a euro jako takové. Marine Le Penová by nejraději den po volbách uspořádala referendum o setrvání v Evropské unii a zařídila návrat Paříže k franku. Hlavně proto, aby devalvovala rostoucí dluhy sociálního státu, který politikové zatím nebyli schopni pořádně zreformovat. Když to nejde přes reformy, tak si vybrala Le Penová cestu devalvace dluhu.
 • Co čekám od prázdnin
  Prázdniny jsou příjemná část roku. Dovolená, cestování, zábava, voda, hory, adrenalinové aktivity, prostě příjemná část roku asi pro všechny. Ale stejně jako u jiných profesí, které jedou v tzv. prázdninovém režimu, tak i finanční trhy pokračují ve své jízdě, ačkoliv jejich tempo je prázdninami rovněž ovlivněno.
 • Co čekat od ČNB?
  Za dva týdny se dozvíme, jestli se Česká národní banka (ČNB) na svém měnovém zasedání znovu odhodlala ke zvýšení úrokových sazeb. To znamená, že ještě týden mají představitelé bankovní rady na veřejná prohlášení týkající se jejich názoru na měnovou politiku, než začne 7 dní mlčení.
 • Co dává dolaru největší sílu?
  Americký dolarový index od února letošního roku nepřetržitě roste. Zdá se, že všechny faktory hrají v jeho prospěch. Ať už jde o vysoký hospodářský růst podpořený razantním snížením daní, zrychlující inflaci, obchodní válku, úprk kapitálu z rozvíjejících se zemí a neposlední řadě rostoucí úrokové sazby v USA. To vše dokázalo vyšroubovat hodnotu dolaru proti koši měn do blízkosti historického maxima, kterého dosáhl krátce po zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Může tato krasojízda pokračovat dále? A na jaké proměnné si dát největší pozor?
 • Co dělat dříve, hledat příležitost nebo tvořit strategii?
  Nepochybuji o tom, že odpověď každého tradera na tuto otázku bude s nějakým dovětkem, a že každý názor bude trochu odlišný. Povím vám ale, jak se na tuto věc dívám já.
 • Co dělat o prázdninách?
  Prázdniny na trzích obecně jsou celkem často diskutovaným tématem, vidím, že na to téma běží anketa i zde na serveru FXstreet.cz. Červenec a srpen – často se mluví o prázdninovém efektu, nízké volatilitě i nízkých objemech obchodů. Pokud jsou vysoké teploty, tak to každého láká někam k vodě – pravda, dnes existují takové možnosti, že se dá obchodovat odkudkoli. Ale na druhou stranu - odpočinek je pro tradera důležitý a dovolená pročistí hlavu, člověk získá odstup a čas pro nové myšlenky. Nicméně AOSům je počasí celkem fuk a odpočinek nepotřebují.
 • Co je Dollar-Cost Averaging a jak funguje?
  Dollar-cost averaging (DCA) se stává v poslední době čím dál tím víc oblíbenou strategií pro investování. Velký podíl na tom má volatilita některých trhů. Například u trhu kryptoměn se jedná o jednu z hlavních zásad při dlouhodobém investování. Nicméně své jméno razí i ve světě akcií a komodit, do kterého vstupují každým dnem noví investoři všech demografických skupin. O co vlastně jde a jak to funguje?
 • Co je Heiken Ashi a jak ho používat?
  Heiken Ashi je indikátor trendu, který je schopný poskytnout zajímavé obchodní signály. Zjistěte, co je to Heiken Ashi, z čeho se skládá a jaké jsou jeho výhody!
 • Co je na finančních trzích nyní levné a zralé na nákup?
  V dnešní době mnohdy přepálených cen aktiv a nízkých výnosů se těžko hledá něco přímo „zralé na nákup“. Přesto se dají objevit měny a komodity, které mají potenciál připsat si slušné zisky, a to zejména kvůli tomu, že na dnešní stále ještě hodně optimistickou dobu nejsou dostatečně in.
 • Co je to CFD short selling a jak jej využívat při obchodování
  Na finančních trzích můžete nakupovat a prodávat různá aktiva, jako např. akcie, měnové páry, komodity, dluhopisy a tak dále. Obecně platí, že když něco nakoupíte, tak to pak můžete prodat. Představte si, že máte nakoupené akcie společnosti Apple a jejich hodnota se zvýší o 10%. Vy se je rozhodnete prodat a realizujete tak z této investice zisk. CFD short selling vám však umožňuje prodat i něco, co nemáte. Jak je to možné?
 • Co je to likvidita?
  Zjednodušeně řečeno, likvidita označuje schopnost nakoupit/prodat aktivum v krátkém časovém období za cenu, která se blíží nebo se rovná požadované ceně. Pokud se do tématu likvidity ponoříme, tak zjistíme, že likvidita znamená příležitost převést aktivum na jeho peněžní ekvivalent.
 • Co je to Stop-Loss a Take-Profit? Jak je umisťovat a proč?
  Stop Loss (SL) je ochranný obchodní příkaz, který omezuje možné ztráty z otevřené pozice. Tento příkaz automaticky uzavře obchod ve chvíli, kdy je dosaženo určité cenové úrovně nebo výše ztráty. Stop Loss se umisťuje buď za účelem omezení ztrát, nebo za účelem zajištění zisku. Ve druhém případě je SL objednávka umístěna v ziskové oblasti.
 • Co je za obzorem?
  Představte si sami sebe. Před několika tisíci lety stojíte na břehu oceánu a nevíte, že je to oceán, protože do školy jste nikdy nechodili a nikdo vám nevysvětlil, co jsou řeky, moře, oceány. Vidíte jen vodu, o které ani nevíte, proč je tak slaná když o kus dál je také voda, které sice není tak velké množství, oproti tomu však chutná jinak. Neumíte číst, neumíte psát, nevíte co je to zeměpis a nevíte spousty dalších věcí. Jen se díváte do nekončící dálky, kde vidíte modrobílý horizont a říkáte si, co tam asi je? Vždy když na to místo přijdete, je to jako okamžik odpočinku a naděje, protože tam, kde nyní žijete, nejste spokojeni. Utiskuje vás ten, kdo má větší sílu. Co mělo vyrůst, nevyrostlo a celkově je potravy málo, takže vaše devítičlenná rodina má co dělat, aby přežila. Pořád se vracíte k onomu místu na pobřeží a zvažujete, jestli je pro vás lepší jistota bídy, ačkoliv i ta může být hodně nejistá, anebo by dávalo smysl vydat se někam, kde je mnohem lépe. Ale je tam skutečně lépe? A co tam vlastně je?
 • Co jsou ETF? Průvodce pro začátečníky
  Fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds - ETF) jsou zajímavou alternativou nejen pro portfolia institucí, ale i drobných, retailových traderů a investorů. V tomto článku Vám ETF představíme, vysvětlíme a řekneme, jak a kde se dají obchodovat. K tomu přidáme i výhody a nevýhody ETF.
 • Co kdyby došlo k neřízenému brexitu?
  Téma brexitu rezonuje finančními trhy už notně dlouhou dobu a dnes si jeho tvrdou verzi zkusíme navázat na vývoj kurzu britské libry, která není v posledních týdnech v souvislosti se spojenými nejistotami úplně miláčkem investorů.
 • Co když na trading není čas
  Chcete obchodovat a rádi byste se fenoménu, kterým je FOREX rádi věnovali naplno. Víte, že burza je byznys, který si Váš čas zaslouží více než cokoliv jiného. Jenže se i tak nedokážete odtrhnout od Vaší skvělé práce nebo prosperující firmy. Přesto existuje možnost, jak vydělávat na trhu a nezabít tím moc času. Svěřte své peníze jiným obchodníkům. Je na čase přenést se přes nepsaná obchodní pravidla říkající, že správa peněz druhými lidmi je hazard.
 • Co koupit v povánočním výprodeji na trzích?
  V maloobchodě už začínají povánoční výprodeje a ceny zboží klesají i o desítky procent. Podobné je tomu i na finančních trzích, kde pokračují panické výprodeje při vysoké volatilitě z podzimu. Akcie všeho druhu, ropa i třeba britská libra – to jsou hlavní artikly, které si prošly během končícího čtvrtletí pořádným snížením cen.
 • Co lze čekat od vývoje britské libry po parlamentních volbách?
  Výsledky letošních britských parlamentních voleb, v nichž suverénně vyhrála vládnoucí strana vedena premiérem Davidem Cameronem, nastartovaly britskou libru k silnému růstu.
 • Co mě z finančních zpráv zaujalo?
  Rozhodla jsem se odstartovat nový blog, v němž budu psát o tom, co mě v poslední době nejvíce upoutalo ze zpráv na finančních trzích. Doufám, že vás tyto informace zaujmou stejně jako mě.
 • Commodity trading ideas: sugar, coffee and soybean
  V tomto blogu poukážem na zaujímavé situácie ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad bude strednedobý/dlhodobý, takže minimálne na 1-2 mesiace. Výhľad bude technický, no poukážem aj iné veci, ktoré môžu ovplyvniť budúcu cenu daných komodít.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB evolution