Pondělí 05. červen 2023 11:28
reklama
ProTradery Purple - appka
reklama
ActivTrades banner
reklama
Instaforex krypto
reklama
Instaforex krypto

Trpíte sebedestruktivním chováním?

19.08.2013  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Obvyklý scénář sebesabotáže neboli sebedestruktivního chování při tradingu

Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.

Připraven do boje John zapnul počítač, sledoval, jak se rozsvěcuje monitor, a pak se objevily grafy. Byl připraven obchodovat a zvítězit. Co se stalo pak, je pro Johna ještě pořád záhada. Nehledě na jeho nejlepší předsevzetí se nějak stalo, že utrpěl ztrátu na obchodě, který byl přinejmenším pochybný. Určitě to nebyl prvotřídní obchod založený na jeho obchodních kritériích – o kterých si přísahal, že budou ta jediná, na základě kterých bude obchodovat. Nicméně stalo se a John utrpěl ztrátu. Vše další už byl pro Johna jako v mlze.

Vše, co ví, je jen to, že nějak upadl do sebedestruktivního chování, které ho vedlo k touze pomstít se (k tzv. revenge-tradingu – vysvětlení pojmů je na konci článku). Než jeho obchodní seance skončila, John měl (už zase) ztrátový den. A opravdu nechápal, co se stalo a jak zabránit tomu, aby se to neopakovalo. Byl otřesen a už nebyl tím sebejistým traderem, jak si namlouval před zahájením obchodního dne.

Tento scénář už se mu děje příliš dlouho. Byl tak blízko (ale i tak daleko) od úspěchu, po kterém toužil. Už ho cítil na dosah, ale z nějakého důvodu upadal do sebedestruktivní pasti a namísto toho přitahoval potupu, a ne vítězství.

Podrobnější prozkoumání sebesabotáže z jiné perspektivy

To, co vypadá jako nepochopitelné chování, které přispívá k negativním výsledkům, může být ve skutečnosti způsobeno pozitivním záměrem. To pochopíme, když prozkoumáme, jak naše biologie – nebo DNA – a naše mysl spřádá reaktivní vzory chování pro krátkodobé přežití. To je přesně to, k čemu se náš emocionální mozek v průběhu evoluce vyvinul. Tato krátkodobá orientace na problém přežití, pevně uložená v naší DNA, nebyla nikdy nastavena na uvažování v pravděpodobnostech, které je nutné pro trading. Namísto toho byla nastavena tak, aby vytvářela přesvědčení o nutnosti krátkodobého přežití. A jsou to právě tato vestavěná přesvědčení a předpoklady, se kterými se trader musí naučit pracovat a změnit je, pokud se mu má podařit využít potenciál, který trading nabízí.

Sebedestruktivní vzorce chování v určité oblasti (jako např. v tradingu) mohou být původně pozitivním chováním, naučeným v jiné oblasti a v jiném čase. Nazýváme to druhotný prospěch. Vyhýbání se nejistotě (nebezpečí) je úkolem našich přesvědčení v mozku, určených k přežití. Dokonce i útok na „příčinu“ nejistoty a nebezpečí je hluboko uložen v naší DNA, a to díky tomu, že se nám osvědčoval po bezpočet předchozích generací. Když tento útok nebo motivace zaměřené na vyhýbání se určitým emocím vytvářejí úspěch (odstranění ohrožení), je takové chování považováno za úspěšné z hlediska primárního příkazu přežít. A když je toto spojení emocí, vnímání a chování uspěje v krátkodobém přežití, pak se napevno uloží v naší neuronové paměti a stane se návykem – a ten jen čeká na to, až bude opět spuštěn v případě vnímaného nebezpečí.

Zde se zápletka, působící proti efektivnímu tradingu, ještě zesiluje. Po mnoha opakovaných vyhýbáních se nebo útocích na vnímaná nebezpečí v jedné oblasti (řekněme přesvědčení o tom, že za křovím číhá šavlozubý tygr) a zakódování tohoto poučení do vysoce nabitého obvodu v mozku, si tento styl učení přináší trader do tradingu, kde je nutné zvládat nejistotu myšlením vyššího řádu.

Bez tréninku bude mozek reaktivně vnímat nejistotu výsledků, jaká v tradingu existuje, jako nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout nebo na ně zaútočit. To je prostě biologie emocí, která vítězí nad schopností udržet si mysl nastavenou na myšlení v pravděpodobnostech. Neschopnost „stisknout spoušť“, když jsou splněny všechny podmínky, je formou naučeného vyhýbání. Zejména revenge-trading je formou útočné motivace, kterou se mozek naučil, když se snažil útočit na vnímané nebezpečí. Mysl tradera byla během času obsazena emocemi zaměřenými na přežití. Trader přijme ztrátu (důsledek nebezpečí) a nyní (v této situaci, která opanuje jeho emoce) reaktivně útočí na nebezpečí, aby dostal zpět to, o co přišel.

Když je tato reakce v plné síle, je v podmínkách tradingu vysoce sebedestruktivní. Když se na emoce zaměřené na přežití podíváte z perspektivy části mozku, která se na toto přežití specializuje, pak to, co nazýváme revenge trading, je prostě práce emocionální části mozku, která dělá to nejlepší, co umí, aby nám pomohla bojovat o naše přežití. Emocionální část mozku se vyvinula k tomu, aby uměla řešit situace z jiného času a prostoru. Není jednoduše schopná pochopit, že už tu nejsou žádní šavlozubí tygři, ohrožující naše přežití. Nedokáže „vidět“ pravděpodobnost poměru rizika k zisku, což je úhel pohledu, ze kterého musí jednat tradingová mysl.

Poté, co se trader několikrát spálil těmito emocemi, nastane nová situace, za které amygdala (sídlo reaktivního myšlení, založeného na strachu, neboli to, co ve své práci nazývám „Sirotek“) nedůvěřuje myslícímu mozku, že dokáže zvládnout situaci a – BUM – naučené sebedestruktivní obvody se sepnou a převezmou vládu znovu? a znovu? a znovu.

Učíme se zacházet s emocionální částí mozku, abychom dokázali myslet jako trader

Někteří tradeři se naučí během času znecitlivět a vyvinout si mysl, která dokáže myslet při tradingu bez vášní. Je to vzácný případ, ale je to podle učitelů tradingu ze staré školy to pravé. Jiní tradeři pokračují v sebedestruktivním chování, zatímco se vytrvale drží přesvědčení, že odpověď je možné najít vně sebe sama. Další lidé s tradingem skončí, protože nevědí, jak se změnit, a už si nemohou dovolit další ztráty. A konečně další tradeři se rozhodnout přecvičit svůj mozek na lepší výkonnost. V tomto posledním případě trader přijal skutečnost, že mozek (a odpovídající způsob myšlení), který si přinesl do tradingu, je málokdy mozek, který dokáže zvládat nejistotu a pravděpodobnosti pro úspěšný trading.

Prvním krokem na této cestě je uznání a pochopení toho, že mozek na základě svých primitivních úkolů diskutovaných dříve, je emocionální povahy a organizuje svou psychologii na základě emocí a vnímání nebezpečí a krátkodobého přežití.

Rozvoj naší emocionální inteligence (EQ) se stává podstatně důležitější než naše na znalostech založené myšlení (IQ). Znalosti a chytrost jsou emocemi snadno překonány v žáru okamžiku – pokud nemáte dobře trénovanou mysl. V metodách, které vyučuji, je ovládání emocí (učení se tomu, jak zvládat intenzitu emocí) velmi podstatná. Bez naučení se tomu, jak zvládat emoce, se nemůžete nikdy dostat k sebeomezujícím přesvědčením, která si držíte v mysli.

Struktura mysli

Při regulaci emocí se mohou uplatnit znalosti mysli (která způsobí, že kliknete). A zjistíte, že mysl je podstatně komplikovanější, než jak jste ji dosud vnímali. Pokud je mozek společenství mezi sebou rivalujících emocionálních programů, z nichž čas od času dominují pouze některé, pak je mysl prostorem, kde tyto programy dostávají slovo. Vnitřní bitva, kterou prožíváte, když se snažíte o dobrá tradingová rozhodnutí, jsou ve skutečnosti nepřátelské programy, soupeřící o kontrolu nad myslí.

To je to, co vnímáte jako své „myšlenky“. A bez struktury, která vám umožní pochopit různé hráče (všechny ty emocionální programy, které dostávají slovo v mysli) a jejich záměry, je trader v podstatě slepý vůči silám, které řídí jeho vnímání. A z tohoto vnímání vyplývá vaše výkonnost v tradingu.

Rozumějte však, že tyto myšlenky, o kterých věříte, že to jste „vy“, nejste vy. Jsou to jednoduše hlasy emocionálních programů, vypálených do DNA, do mozku, který jste si přinesli do tradingu a který má aktuálně kontrolu nad vaším myšlením. Složení této mysli je organizace vašeho já, do které vás mozek zformoval, aby vás přizpůsobil okolnostem vašeho prostředí během období, kdy jste se utvářeli.

Je to právě tato organizace, která se musí změnit, aby se mohla rozvinout efektivní tradingová mysl. V podstatě budete potřebovat přeorganizovat historické programy, které se staly dominantními před tím, než jste se začali probouzet a uvědomovat si, že se můžete stát kapitánem sil, které působí ve vaší mysli.

Až to uděláte, začnete přebírat zodpovědnost za mysl, kterou jste si přinesli do tradingu. Není zde žádné špatné já, které musíte skrývat před druhými nebo před sebou samými. Vaše „“ se prostě stane historickou organizací „sebe sama“, kterou jste si přinesli do tradingu. A ta se samozřejmě musí vyvinout znovu a jinak.

Abyste se vysvobodili ze zóny komfortu, kterou si mozek vytvořil, ale která se nyní stala vězením vašeho růstu jako tradera (a jako lidské bytosti), s odvahou přijmete svou historii (jako jednu z mnoha možných organizací sebe sama) a začnete přijímat zodpovědnost za reorganizaci sebe sama. A tady začíná tradingové myšlení.

Autorem článku je Rande Howell - tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Vysvětlivky pojmů:

 • 1.        Revenge-trading je obchodování, kdy se trader chce pomstít trhu za ztráty, které utrpěl. Zpravidla vede k dalšímu prohlubování ztrát.
 • 2.        Amygdala je párová mozková struktura obratlovců (včetně člověka), umístěna ve střední části spánkového laloku a jako součást Papezova emočního okruhu je propojena hojnými drahami do ostatních částí limbického systému a do mozkové kůry. Amygdala hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Významně ovlivňuje chování při strachu, radosti. (Wikipedia)
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
 • Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
 • Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
 • Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
 • Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.
 • Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
 • Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
 • Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
 • Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
 • Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.
 • Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
 • V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
 • Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
 • Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
 • Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
 • Z čeho pramení úzkost v tradingu a jak to napravit
  Stejně jako většina náročných povolání může i trading (obchodování na finančních trzích) přinášet velký tlak a stres. Tento článek ukáže některé z běžných příčin úzkosti z obchodování a způsoby, jak je můžete řešit. Nemyslete si, že se vás to netýká. Dříve nebo později to potká většinu traderů, tak je lepší se na tu situaci řádně připravit.
 • Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
  Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.
 • 3 kroky ke správnému money-managementu
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.
 • 3 způsoby, jak kontrolovat riziko
  Jistě jste se někdy ocitli v situaci, že jste byli bezradní ohledně ukončení obchodu ve ztrátě. Kde přesně obchod ukončit? Cena jde stále proti vám a vy se jen modlíte, aby se trh otočil vaším směrem. Dnešní vzdělávací článek navrhuje několik základních rad, abyste se těmto situacím v budoucnu úspěšně vyhnuli.
 • 5 kroků k full-time tradingu
  Tradingem se dá velice slušně živit a mnoho úspěšných traderů je živoucím důkazem, že to skutečně lze. Není to ovšem životní styl, který je vhodný pro každého z nás. Jako každý jiný byznys má obchodování na forexu své pasti a nástrahy, kterým se mnozí nováčci nedokáží vyhnout, hlavně díky nedostatečné přípravě a slabým znalostem.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank