Pondělí 08. srpen 2022 19:23
reklama
Coinfy
reklama
Coinfy
reklama
ProTradery Purple - indikátor
reklama
Instaforex webinar riskmanagement

Teorie chování v komfortních zónách

23.08.2021  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.

Všechny procesy a moderní nástroje uzavírají člověka do malé klícky, ve které svůj život neprožívají, ale přežívají. Lidé se sami v těchto klíckách zamykají a vytváří tak iluzi své komfortní zóny, která je jen pouhou výsečí všech možností, které jim život mimo ní nabízí.  

Nástroje, které lidstvo používá pro vytváření neproduktivních komfortních zón, honosně nazývá nástroje optimalizace. Většinou se mluví o optimalizaci procesů tedy o zjednodušování a zefektivňování určité lidské činnosti, která je prováděná s cílem vytvořit určitý fyzický nebo duševní produkt.

Jenže není cílem optimalizace místo „zjednodušení“ spíše destrukce kreativity? A co je pak cílem optimalizace? Lidé nebo proces?

Vznik komfortní zóny


Jedná se o velmi nenápadný proces, v němž jsou rozhodující tzv. ukotvující prvky. Jedná se o rutinní neustále se opakující činnosti, které jedinec vykonává v pravidelných intervalech po stejnou dobu a ve stejný čas.

Neustálé opakování ukotvujících prvků zapříčiní budování nových neuronových spojení v lidském mozku, které neustále se opakující činnosti fixují a vytvářejí tzv. automat, tedy duševní stav, ve kterém člověk provádí určitou činnost, aniž by o ní musel přemýšlet. Právě tento duševní stav je onou komfortní zónou.

Příklady ukotvujících prvků:

 • Chození stejnou cestou do práce
 • Držení zubního kartáčku ve stejné ruce
 • Obědvání ve stejný čas
 • Opakující se fyzická zátěž – při cvičení
 • Obchodování jedné metody, jednoho časového rámce, jednoho finančního aktiva
 • Atd.

Ukotvujících prvků lze nalézt v našem životě velké množství. Důležité ovšem je spíše porozumět principům jakým vznikají a následně si jejich vliv na svůj život uvědomovat.

Ukotvující prvky bývají v lidském životě aktivní cca po 21 dnech neustálého opakování a stejnou dobu trvá i jejich deaktivace. Během tohoto časového intervalu dochází jednak k tvorbě neuronových spojení v mozku popisujících nově vznikající návyk a také rovněž dochází k distribuci této informace do odpovídající svalové tkáně (svalová paměť – odpovědná za fyzické projevy ukotvujících prvků), ve které dochází k fixaci nově vzniklého návyku.

Komfortní zóny v tradingu

Na komfortní zóny se lze dívat ze dvou úhlů. Buď se jedná o komfortní zónu, která je destruktivní a brání traderovi se dále rozvíjet anebo mu neumožňuje využít jeho znalosti a dovednosti na maximum.

Druhý úhel pohledu je konstruktivní komfortní zóna, která upevňuje ziskové obchodní návyky. Systematizuje trading do logických a na sebe navazujících kroků, které z dlouhodobého hlediska přináší obchodníkovy zhodnocení jeho finančních prostředků.

Výstup z destruktivní zóny

Je velmi složité opustit zónu komfortu, protože se jedná o závislost na určitém druhu chování. Vznik zóny komfortu je v podstatě ochranný systém našeho mozku a biologické konstrukce. Pomocí neustálého opakování se provádí zápis takového chování, které umožňuje naší biologické schránce přežít. To je hlavní cíl zóny komfortu. Udržovat takové chování, které umožní přežití!

Tento ochranný mechanismus možná kdysi pomohl lidské rase sbírat takové bobule, po kterých by se pračlověk neotrávil, ovšem v dnešní době se jedná spíše o mechanismus využívaný k rozšiřování a udržení člověka v konzumním způsobu života, kdy tendence lidí opakovat stále dokola ty samé věci vede ke stabilizaci zisků na úkor lidské svobody.

Obecně lze říci, že k opuštění již vzniklé zóny komfortu vedou pouze dvě cesty:

 • Velké cíle – prvním takovým hnacím motorem k upuštění starých, omezujících a nefunkčních návyků jsou velké cíle. Vnitřní touha dosáhnout svých tužeb a přání je velmi silná a dodává člověku dostatek energie a vůle k překonání všech duševních i biologických „pout“, kterými je ke své zóně komfortu připoután. Velké cíle umožňují traderovi zkoumat nové obchodní strategie, absolvovat školení (semináře), seznamovat se s jinými obchodníky, zkrátka touha dosáhnout vysněného cíle pomáhá vystoupit ze zóny komfortu, a navíc díky této zkušenosti jsou i následující životní změny snazší a lehčí.
 • Velká bolest – druhým hnacím motorem k výstupu z komfortní zóny je velká bolest. Jedná se o méně ušlechtilou cestu, která je ovšem v dnešní společnosti více rozšířenou. Velká bolest umožňuje opustit aktuální nevyhovující „zónu komfortu“, a to skrze bolest duševní (výčitky, strach, zloba…) nebo bolest fyzickou (násilí, šikana, týrání…). V tradingu je tato cesta aplikována v případech, kdy trader inkasuje velkou finanční ztrátu. Tato bolest je natolik silná, že dodává energii k překonání duševních a biologických pout a tak umožní traderovi další rozvoj například v jiné obchodní strategii nebo zcela v jiném obchodním přístupu.

Pozor: Výstup ze zóny komfortu metodou velké bolesti je zákeřný v tom, že získaná energie je tzv. na dluh. Velký výdej energie k překonání „pout“ je následně kompenzován duševní nebo tělesnou únavou. Z toho důvodu se jedná o dlouhodobě neudržitelnou metodu změny. Především nevědomé aplikování této metody v dlouhodobém měřítku může vést k fyzickému kolapsu nebo k duševnímu vyhoření.

Vstup do konstruktivní zóny

Jistě jste si povšimli, že vznik a zánik komfortních zón je úzce spjat s časem. Každý z nás ve svém životě nalezne situace, kdy velká bolest časem odezněla. To samé se dá říci i o úspěchu, který rovněž časem zevšednil.

Čas je tedy nejlepším nástrojem pro vstup do konstruktivních zón komfortu. Poté, co trader nalezl dostatek energie (jak jsme si již popsali), je na řadě tvorba a fixace nových zvyků.

Tento proces se nejlépe provádí při duševním stavu zvaném vlna úspěchu“. Když je trader na „vlně úspěchu“, daří se mu vydělávat peníze, je to ten správný okamžik zahájit fixaci nových vzorců chování a tím vytvořit konstruktivní komfortní zónu.

Nástroje pro fixaci jsou shodné jako při vytváření destruktivní zóny komfortu (v rámci manipulace) a rovněž využívají ukotvující prvky.

Aby mohlo být cíle dosaženo, je potřeba nejprve identifikovat nové ukotvující prvky. Je důležité, aby si trader na „vlně úspěchu“ zaznamenal své rutinní chování, a to i takové, které s tradingem přímo nesouvisí.

Příklad nových ukotvujících prvků:

 • Jaké sleduji nové časové rámce?
 • Obchoduji ráno nebo odpoledne?
 • Co v ziskových dnech jím a piji?
 • Jakou poslouchám hudbu?
 • Začal jsem sportovat?
 • Atd.


Recidiva

Recidiva se dá popsat jako návrat ke starým zvykům. Během procesu tvorby nových komfortních zón, je částečná recidiva součástí procesu. Jedná se o pozůstatek starých myšlenkových vzorců, které doposud nebyly zcela odstraněny.

Setká-li se trader při vytváření nové komfortní zóny s recidivním chováním, je to velmi dobrý signál, který značí určitý posun ze starých nefunkčních zvyků k novým.

Recidiva rovněž přináší jeden důležitý poznatek a to, že si trader uvědomí absurditu svého předchozího způsobu myšlení a sám sobě položí otázku: Proč jsem se tehdy tak vlastně choval?“. Dojde-li k položení této otázky, je trader na dobré cestě, protože si jednak uvědomuje nefunkčnost předchozí destruktivní zóny, čímž se zabrání návratu do starých zvyků a také si uvědomí přínosy nově vznikající konstruktivní zóny.


Děkuji za přečtení a přeji mnoho úspěšných obchodů!

Martin Klass

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\psychologie-trading-25062021-1.jpg
  Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
  C:\fakepath\fxstreet-11072021-1.jpg
  Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování
  Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
  C:\fakepath\trading2.png
  Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
  zona komfortu 24022014-2.png
  Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
  psychologie fxstreet 26112013-2.png
  O psychologii spekulativního obchodování
  Pokud jste pravidelnými čtenáři serveru FXstreet.cz, není pro vás tajemstvím, že klademe velký důraz na psychologii tradingu. Důvod je jednoduchý – každý úspěšný trader se přesvědčil, že správně „vyladěná“ psychika tradera má významný dopad na stav jeho obchodního účtu.
  obchodni plan.png
  Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
  Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.

Čtěte více

 • Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
  Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?
 • Psychologie Profit-Targetu
  Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.
 • Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.
 • Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
  Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.
 • Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
  Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.
 • Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
 • Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
 • Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
 • Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
 • Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
 • Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
 • Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
 • Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
 • Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
 • Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.
 • Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
 • Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
 • V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
 • Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
 • Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bidaskbit ebook