Čtvrtek 25. duben 2024 00:28
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace

Zbavte se iluze o kontrole nad trhem

16.06.2014  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk

Autorem dnešního článku je opět Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.

Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.

Dnešní den bude jiný

Začal další obchodní den a John byl připraven. “Dnešní den bude jiný. Dnes se budu držet svého obchodního plánu – ať se děje cokoliv!? John řekl tato slova rozhodným hlasem svému obrazu v zrcadle. Praktikoval vizualizace a “prociťování úspěchu?, který mu trading má přinést. Zopakoval si afirmaci, kterou se naučil na semináři o cestě k úspěchu, jenž právě absolvoval.

Cítil stav vysoké energie, o kterém věřil, že mu nyní pomůže udržovat si “nastavení mysli na úspěch?, který mu dříve v tradingu chyběl. Po tom všem, kdy se utvrzoval, že je super trader, věděl, že přitahuje úspěch. Když dokázal přejít po žhavém uhlí, vůbec nepochyboval, že dokáže pokořit strach, který mu dosud bránil v úspěšném tradingu. “Jsem úspěšný trader. Pokořím svůj strach. Jsem sebejistý a disciplinovaný trader. Dokážu zvítězit?, sebejistě si opakoval John. A opravdu, po jakýchkoliv pochybnostech o sobě nebylo ani vidu ani slechu.

Srážka s realitou

Jak začal obchodní den, šlo všechno dobře. John se cítil skvěle. Když viděl, že se na grafu formuje jeho setup, jeho sebedůvěra byla skvělá. Cítil se výborně. Tohle bylo to, na co čekal. Jeho podmínky pro vstup do obchodu byly splněny. S nově nabytou sebedůvěrou jako svým průvodcem “stiskl spoušť?. Zpočátku se obchod vyvíjel přesně podle očekávání. Potom ale zničehonic trh začal jít do strany, začal váhat a byl nejistý tak dlouho, že už se to Johnovi zdálo jako věčnost. Párkrát už mu obchod málem vypadl na stop-lossu a trh se stále potácel na místě, aniž by se pohnul původně zamýšleným směrem.

Zcela náhle a bez varování si John přestal být jistý tím, co dělá. Přitom ještě před chvílí byl tak sebejistý! Teď ale jeho jistota ohledně tohoto obchodu zmizela jako fata morgána na poušti. Se staženým žaludkem už byl schopen slyšet jen jediné – jak mu jeho vnitřní hlas stále více a více ohlušujícím hlasem opakuje myšlenku “tohle bude ztráta?. Pochybnosti, které byly ještě před chvílí v nedohlednu, najednou opanovaly celou jeho mysl.

Nastupuje strach ze ztráty

To, co ještě před chvílí vypadalo jako jistota, se změnilo v chaos. A z náhlé nejistoty se vynořil strach ze ztráty. John si už chvíli myslel, že dokáže předpovědět, kam se trh vydá. Jakmile ho tato jistota opustila, strach ze ztráty vytryskl z nejistoty a najednou už neobchodoval podle svého plánu. Namísto toho začal obchodovat z pozice strachu z nejistoty. Co se to stalo, že se jeho myšlení změnilo tak rychle a tak hluboce?

Mýtus o jistotě

Největší problém, který udržuje tradery uvízlé v podprůměrnosti, je jejich slepota vůči potřebě změnit své myšlení, které je zvyklé předpovídat jistý výsledek, na myšlení v pravděpodobnostech. Trader se musí naučit žít s nejistotou – doslova se v ní cítit pohodlně, přestože neví, co se stane. Vyžaduje to vnitřní odvahu, abychom dokázali změnit toto biologicky a psychologicky vrozené myšlení. Velmi zřídka se stane, že mysl, se kterou se člověk začne věnovat tradingu, je tou myslí, která mu přinese úspěch. Myšlení, které v jiných oblastech činnosti, zaměřených na výkon a na to, že svět okolo nás ovlivňujeme silou vůle nebo pozitivním naladěním na úspěch, v tradingu málokdy přináší kýžené výsledky. Mít takovou mysl, která usiluje o vítězství, není v tradingu automaticky zárukou úspěchu.

Síla biologických programů

Evoluční biologické nastavení mozku nás predisponuje k hledání jistoty a vyhýbání se nejistotě. To je náš (emocionální) mozek zaměřený na přežití v akci. Pro náš primitivní mozek se nejistota a chaos spojují se strachem ze smrti a to je pro vývoj tradingové mysli vážná závada. Přidejte k tomu skutečnost, že netrénovaná mysl nedokáže rozlišovat mezi tím, co ohrožuje biologické pokračování našeho života a psychologické nepohodlí. To je v tradingu závažný problém, protože v nejistotě, a tedy i v psychologickém nepohodlí, jsme vždy.

Mozek je v jádru strojem na rozlišování vzorů, který organizuje naše vyvíjející se “? do sady přesvědčení. Tato přesvědčení řídí to, jak interpretujeme různé okolnosti spojené s nejednoznačností (tak jako v tradingu) a jak na ně reagujeme. Jakmile mozek jednou najde náhodné řešení výzvy, které čelíme, zabuduje si toto řešení do sady automatických reakcí, aby podobné situace už nevyžadovaly dodatečné myšlení nebo řešení problému. To vytváří napevno zabudované neuronové spoje, které se automaticky aktivují, když je organismus (trader) vystaven nejednoznačnosti nebo riziku (ohrožení). Tento mechanismus probíhá mimo naše pracovní vědomí a má reaktivní povahu. U tradera pak vytváří skutečnou bariéru, která omezuje jeho schopnost pracovat v podmínkách nejistoty, které v tradingu vždy existují. Konkrétní řešení, které takto mozek nachází, nemusí být zdaleka nejlepší, ale je to úspěšná krátkodobá reakce na prostředí a nejistotu, které mozek musel čelit.

Zobecňování – nepřítel tradera

Mozek potom udělá další krok – zobecní vnímanou situaci a svou reakci na vnímané ohrožení (nejistotu) z jedné oblasti do ostatních, které jsou jí podobné. To se nazývá zobecnění reakce. Najednou se mysl a všechna její naučená přesvědčení a chování, která si trader přinesl do tradingu, stanou překážkou rozvoje úspěšné tradingové mysli. Mysl, která vychází z biologie mozku, nerozlišuje mezi nejistotou, nejednoznačností, zmatkem a strachem. Emocionální mozek je nastaven tak, aby viděl nejistotu v tradingu jako ohrožení. Tento mozek a tato mysl nebyly nikdy utvářeny pro překonávání těžkostí spojených s tradingem. Je to zátěž, kterou si jako trader nesete do tradingu jako biologické nastavení. A svou mysl musíte přeučit tak, aby se stala úspěšnou v zacházení s nejistotou.

Touha po jistotě a kontrole

Mozek, který je zaměřen na vytváření pocitu jistoty (bezpečí před ohrožením), vytváří vysoce reaktivní vzory chování, abychom si zachovali iluzi toho, že máme kontrolu nad okolnostmi. Tento jev má dokonce svůj název – kognitivní disonance. (Pozn. překl.: Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi postoji a skutečným stavem věci proto, že lidé mají vrozenou tendenci jednat v souladu se svými zažitými postoji.) Mozek, který si přinášíme do tradingu, nepřijme fakta nebo postoje, které nepodporují aktuální strukturu přesvědčení ohledně jeho schopnosti zvládat nejistotu (ohrožení). Čím více faktům vystavíte své zažité přesvědčení, tím více se naopak upevní. Toto nastává proto, aby si mozek a mysl mohly udržovat iluzi o tom, že mají vše pod kontrolou.

A je to právě tato iluze o kontrole, kterou si trader přináší do tradingu a kterou je nezbytné změnit, aby dokázal přejít od uvažování o jistotách k myšlení v pravděpodobnostech.

Zbavujeme se iluze o kontrole

Trading nutně vyžaduje myšlení v pravděpodobnostech. Je třeba vyvinout úsilí o osobní a profesionální rozvoj, tak aby trader dokázal využít nástroje a dovednosti v obchodování a zahrnout do toho sadu přesvědčení, která dokážou zvládat pravděpodobnost a nejistotu. Jinak trader uvízne ve snaze o vytvoření jistoty. To obnáší tzv. ontologickou změnu, kterou většina traderů zanedbává, ignoruje, nebo se jí vyhýbá (protože se jedná o změnu, jejíž výsledek je nejistý). (Pozn. překl.: Ontologie je učení o bytí jako takovém a o jeho nejobecnějších určeních a pojmech.) Kvůli tomuto odporu k vypořádání se s mýtem kontroly zůstávají tradeři uvízlí v sebe-omezujících přesvědčeních, která nadále podporují iluzi o kontrole. Toto musí trader změnit, aby udělal skok od hledání jistoty k řízení nejistoty a rizika.

Základem je uvědomění

Úplně první krok k přeměně přesvědčení o hledání jistoty, které si trader přirozeně přináší do tradingu, je uvědomění si těchto přesvědčení. Většina traderů se bezmyšlenkovitě snaží vtěsnat silou trh do patternů, které se dají s jistotou předpovídat – to se běžně nazývá snaha o trading beze ztrát. To je princip, který byl zabudováván do našeho vnímání po bezpočet generací. Většina traderů hovoří o pravděpodobnosti, ale když mají slova uvést do praxe a jde o jejich obchodní účet, vynoří se jiný příběh.

Strach ze ztráty je?

Strach ze ztráty v mozku (a zmatení generované nejistotou) je postaven naroveň strachu ze smrti. To je to, co pak opanuje myšlení tradera a co se snaží o předvídání nejistoty. Když se podíváte na závažné problémy se stisknutím spouště nebo nesprávný způsob myšlení, ke kterému dochází při řízení obchodu po jeho otevření (jako v případě našeho přítele z úvodního příběhu), je tato korelace zcela zjevná.

Musíme myslet v pravděpodobnostech

Myšlení a vnímání v pravděpodobnostech nepřijde samo od sebe. Tradeři obvykle procházejí dlouhou učební křivkou, než se dostanou od myšlení, se kterým do tradingu přišli (založeném na přemýšlení o jistotách), k myšlení, které je potřebné pro úspěšné obchodování. První krok je probudit se ze zaslepenosti, která brání traderovi vidět jeho sebe-omezující přesvědčení, která ho udržují v myšlení zaměřeném na rozpoznávání vzorů a nedovolují mu zvládat situace nejistoty.

A je to právě tento AHA! moment, který otevírá dveře k možnosti změny. Většina traderů zjistí to, že zaměření na jistotu je v nich hluboce zakořeněno a jeho změna vyžaduje skutečnou práci. Poznají, že zóna komfortu, ve které se nacházeli, je pro ně překážkou v myšlení, které je pro úspěch v tradingu nezbytné. To je první krok na nové cestě k objevení svého nového já. Pouze z této pozice může být „“ předěláno směrem zevnitř ven.

V úvodním příběhu jsme viděli problém, se kterým se trader John potýkal. Snažil se o změnu zvenčí. Protože ale nepochopil sílu biologického vzoru, plynoucího z potřeby jistoty, nedokázal si vyvinout dovednosti a nástroje, potřebné pro změnu fungování svého mozku. Jeho zažitý myšlenkový vzorec byl mnohem primitivnější a silnější než různé chabé triky, které používal, když se snažil navodit změnu.

Ve skutečnosti se John změně v člověka, kterým se potřeboval stát, bránil. Namísto toho si pletl krátkodobé stavy „cítím se skvěle“ s mechanismem změny. Zůstával „slepý vůči tomu, vůči čemu byl slepý“. Unikalo mu, že musí udělat první krok – rozpoznat svou potřebu jistoty. Tato potřeba ho „vlastnila“ a byla mu natolik běžně známá, že to nedokázal „prohlédnout“.

Jak poznáme, že se nás to také týká?

Podívejte se na svůj obchodní účet. Ten přesně odráží vaše přesvědčení a východiska, která jste si přinesli do tradingu. Pokud váš účet zůstává nepatrný nebo dokonce opakovaně potřebuje kapitálové injekce, pak se musíte ptát sami sebe: „Co když jsem slepý vůči tomu, co mi brání uplatnit v tradingu můj potenciál?“. Zůstaňte s touto otázkou. Naslouchejte. Co se bude dít? Všimněte si odporu v sobě. Všimněte si, co se stane s vaší zónou komfortu. Všimněte si tendence stáhnout se zpět do svých starých známých vzorů myšlení bez ohledu na to, že vám k úspěchu nepomohly. Čeho si všimnete na své potřebě udržovat si pocit jistoty tváří v tvář nejistotě? Z jakých přesvědčení (o řízení nejistoty a jistoty) to vše vyplývá?

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  zona komfortu 24022014-2.png
  Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
  pribeh penez 17022014-2.png
  Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  trading psychologie 03112013-2.png
  Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
  trader monitory hlava.jpg
  JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.

Čtěte více

 • Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
 • Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
 • Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
 • Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.
 • Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
 • Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
 • Umění diverzifikace v tradingu
  Diverzifikace je v tradingu klíčovým slovem, o kterém se mluví často, ale ne vždy je plně pochopeno, co všechno může zahrnovat. Většinou si ho spojujeme se světem investic, nicméně je třeba pochopit, že nejde čistě jen o rozložení investic mezi různé finanční instrumenty, ale o mnohem širší koncept, který má za cíl snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
 • V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
 • Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
 • Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
 • Z čeho pramení úzkost v tradingu a jak to napravit
  Stejně jako většina náročných povolání může i trading (obchodování na finančních trzích) přinášet velký tlak a stres. Tento článek ukáže některé z běžných příčin úzkosti z obchodování a způsoby, jak je můžete řešit. Nemyslete si, že se vás to netýká. Dříve nebo později to potká většinu traderů, tak je lepší se na tu situaci řádně připravit.
 • Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
  Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.
 • 3 kroky ke správnému money-managementu
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.
 • 3 návyky pro efektivní řízení otevřených pozic
  Věřte tomu nebo ne, otevřené pozice jsou stejně tak důležité, jako jakýkoliv obchodní plán a je potřeba se jim věnovat. Není dobré se domnívat, že vstupem do pozice a nastavením výstupních úrovní vaše práce s obchodem končí.
 • 3 způsoby, jak kontrolovat riziko
  Jistě jste se někdy ocitli v situaci, že jste byli bezradní ohledně ukončení obchodu ve ztrátě. Kde přesně obchod ukončit? Cena jde stále proti vám a vy se jen modlíte, aby se trh otočil vaším směrem. Dnešní vzdělávací článek navrhuje několik základních rad, abyste se těmto situacím v budoucnu úspěšně vyhnuli.
 • 4 způsoby, jak se vyhnout ovlivnění nedávnými výsledky
  Termín "zkreslení z nedávné minulosti" se v obchodním prostředí často skloňuje, ale co to přesně je? V nejzákladnějším smyslu se zkreslení z nedávné minulosti týká tendence obchodníků sledovat pouze nejnovější soubor událostí, zatímco starší, ale stejně důležité (nebo někdy dokonce důležitější) informace ignorují.
 • 5 kroků k full-time tradingu
  Tradingem se dá velice slušně živit a mnoho úspěšných traderů je živoucím důkazem, že to skutečně lze. Není to ovšem životní styl, který je vhodný pro každého z nás. Jako každý jiný byznys má obchodování na forexu své pasti a nástrahy, kterým se mnozí nováčci nedokáží vyhnout, hlavně díky nedostatečné přípravě a slabým znalostem.
 • 5 lekcí z psychologie tradingu z roku 2018
  Loňský rok nám mohl poskytnout mnoho různých lekcí z psychologie tradingu a my si z nich můžeme do tohoto roku vzít ponaučení. Pojďme se podívat na ty základní, které nám mohou v tradingu pomoci.
 • 6 důvodů, proč vám utíkají ziskové obchody
  Pro některé obchodníky je jen jediná věc horší než ztrátový obchod. A tím je ziskový obchod, kterého jste si sice všimli, ale nevyužili ho! Určitě jste se v této situaci už ocitli.
 • 6 klíčových dovedností úspěšného tradera
  Brett Steenbarger a jeho 6 dovedností tradera. Brett se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budeme se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující texty jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster