Sobota 01. říjen 2022 19:56
reklama
Purple Trading Room
reklama
XTB ambasador Conora McGregor
reklama
Instaforex krypto
reklama
Vantage

Trading beze ztrát

16.03.2015  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk

Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.

Další příběh ze života

Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Jak je u Randeho Howella zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem Steva, kterému se v tradingu nedařilo.

Začtěte se do následujících odstavců a pokuste se poznat, zda i vy obchodujete tak, abyste neměli žádné ztráty?

Zamaskovaný strach ze ztráty

Steve sledoval vznikající pattern. Bylo to téměř přesně to, na co čekal. Tento pattern viděl už mnohokrát a věděl, že je u něj vysoká pravděpodobnost úspěšného obchodu – přesně v souladu s jeho obchodním plánem. Teď už zbývalo jen dostat správnou cenu. Zadal objednávku na co nejlepší cenu, aby docílil správného rizika. Pak čekal na její vyplnění. Čekal a čekal, jenže trh mu začal utíkat. Steve znovu zůstal bez obchodu – jeho objednávky nebyly vyplněny (nebyl zvalidován trhem). Toto se mu nestalo poprvé. Byla v tom nějaká záhadná pravidelnost, kterou si neuměl vysvětlit.

S frustrací hleděl na graf a zjistil, že už si po tisící nechal utéct obchod s nízkým rizikem a vysokou pravděpodobností úspěchu jen proto, že trval na vstupu na úplně nejlepší ceně. Kdyby ale jednal v souladu se svým obchodním plánem, mohl do obchodu vstoupit a dosáhnout zisku, dokonce s velkou rezervou. Tato situace se v jeho tradingu neustále opakovala a on to nechápal. Současně pociťoval úlevu, že neztratil kapitál. Opravdu si přál udržovat potenciální ztráty na naprostém minimu. Jako bývalý auditor a účetní byl velmi pyšný na to, že se vyhýbal ztrátám. Když se díval na poměr svých ziskových obchodů ke ztrátovým, usmíval se. Byl velice dobrý.

Problém byl, že nevstupoval do dostatečného počtu obchodů, aby si zajistil potřebné zisky. A přitom věděl, jak má obchodovat, a to pro něj bylo opravdu frustrující. Byl dost dobrý ve své metodice, klidně by ji mohl vyučovat. Jak to viděl on, problém byl v tom, že zatím nedokázal najít tu nejlepší kombinaci indikátorů a signálů, které by zajistily dokonalé fungování jeho systému. Jakmile by toto překonal, věděl, že by mohl uskutečnit své finanční sny.

Jsme slepí ke svým omezujícím návykům

Pokud se podíváte na Stevovu situaci s odstupem a bez emocí, je snadné uvidět jeho problém. Prostě jen potřebuje upravit svůj obchodní plán tak, aby v něm měl více flexibility co do vstupní ceny, kterou je ochoten akceptovat pro vstup do obchodu. Vždyť tam měl spoustu prostoru pro zisk. Kdyby upravil svůj plán, měl by více svobody při vstupu do pozic a pohodlně by mohl využívat příležitosti s vysokou pravděpodobností a malým rizikem. Tím by se jeho problém vyřešil.

Pokud by tradeři byli racionálními a emocionálně odpojenými bytostmi, bylo by po problémech. Nicméně protože jsou to pouze lidé, je jejich myšlení vždy závislé na emocích. A to, co číhá ve stínech mysli (potlačeno hluboce pod vědomou úroveň), vytváří převládající vzory vnímání, emocí, myšlení a chování, které omezují traderův potenciál špičkové výkonnosti. Trader se stává slepým vůči vzoru, operujícímu na pozadí jeho vědomí – dokonce ani nevidí, že ovlivňuje jeho vnímání. Neviděn trvale zhoršuje jeho schopnost být úspěšný v tradingu.

Jak jeden trader popsal svou "slepotu"

Většina traderů nevěří tomu, že jednou z klíčových proměnných pro úspěšný trading jsou oni sami. Proto ignorují a podceňují důležitost sebe jako klíčové součásti puzzle, a tak podléhají “tunelovému vidění? svých obchodních metod.

Také vidím, jak se situace eskaluje, když si tradeři uvědomí, že mají problém s disciplínou. Prostě neustále upadají zpět do pasti toho, že problém je v jejich obchodní metodě, i to tak veřejně tvrdí.

Stejně tak k problému přispívá to, že mnozí z těch, kteří nabízejí rady ohledně disciplíny, doporučují změnu, úpravu nebo vyladění obchodní metody. Tento vzor myšlení pomáhá utvrzovat se v tom, že když upravíme obchodní metodu, staneme se disciplinovanými tradery. Takto to ale nefunguje.?

Neradi si připouštíme problém

Stejně jako mnozí před ním se i Steve nechtěl zabývat tím, jak on sám byl součástí problému. Hledal všude kolem, ale nepodíval se na svůj psychologický příspěvek k jeho problémům v tradingu. Jako racionálně založený člověk byl přesvědčen, že problém leží “někde venku?. A také že on se choval naprosto racionálně. Problém, jak ho vnímal, spočíval v tom, že bylo třeba změnit některé proměnné jeho obchodního plánu. Obchodní plán byl tím problémem, který, pokud by byl napraven, by vše vyřešil. Musel si však nakonec připustit, že po pěti letech racionálního “opravování? svého obchodního plánu (který fungoval na demo účtu velmi dobře) byl problémem on sám.

Obchodujeme, abychom se vyhnuli ztrátám, nebo abychom využívali svou statistickou výhodu?

Když Steve začal zkoumat svá přesvědčení, která si přinesl do tradingu, zjistil, že si v sobě nesl více emocionální zátěže, než si původně myslel. A tato hluboká přesvědčení bez jeho vědomí hluboce ovlivňovala to, co jeho racionální mysl dokázala vidět. Jeho přístup, kdy se za každou cenu chtěl vyhnout ztrátám, nebyl racionálním důvodem, byl to pouze zamaskovaný strach.

Steve postupně objevil, že používal své “racionální myšlení? jako způsob, jak se vyhnout nepohodlí, které trading znamenal pro jeho vědomou mysl. Nejistota a ztráty se mu spojily a ovlivnily jeho způsob myšlení. Nesl si v sobě strach ze ztráty v prostředí nejistoty jako omezující přesvědčení. Tento strach však byl ukryt pod povrchem. Byl jako ponorka pod hladinou, torpédující lodi na hladině. Strach byl tou ponorkou. Racionální mysl byla lodí na hladině. A jeho trading byl tím, kdo nakonec utrpěl.

Když obchodoval, upadal do tohoto způsobu myšlení, které se tak stalo sebenaplňujícím proroctvím. Pravdou ale bylo, že věřil, že nejistota na trhu musí vést ke ztrátám, pokud nebude opatrný. Z pozice tohoto na strachu založeného přesvědčení si vytvořil racionální zdůvodnění ztrát. Tím, že nikdy nedostal cenu, jakou si přál, se vlastně vyhýbal strachu z nejistoty, který neustále podminovával jeho tradingový plán.

Vyhýbáte se ztrátám?

Svým racionálním myšlením, založeným na strachu, se vyhýbal potenciálním ztrátám z tradingu.  Na jeho obchodním plánu nebylo nic špatného, jak nakonec zjistil. Omezení jeho tradingu spočívalo v nejistotě a strachu, které se naučil, když vyrůstal v rodině, která zažívala ohromné finanční ztráty. Ve snaze o přežití se naučil, že je velmi těžké vyhnout se nejistotě a že riskovat se má pouze tehdy, když nelze nic ztratit.

Tento náhled na svět jako na nebezpečné místo, kde je lepší být velmi obezřetný, se stal jeho skrytým přesvědčením, které řídilo Stevův risk management. V jeho profesi před tradingem, kdy pracoval jako auditor, mu to fungovalo dobře.  Steve však nechápal tuto perspektivu jako osobní přesvědčení, domníval se, že “tak to prostě je?. To proto, že se mu tento způsob myšlení stal zažitým vzorem a byl potlačen do pozadí jeho mysli.

To, co bylo pro Steva výhodou v oblasti korporátních financí, se mu v tradingu stalo překážkou. Vyvinul si návyk snažit se obchodovat beze ztrát. Nepřijal existenci rizika a pravděpodobností, které trading vyžaduje.

Steve nakonec dospěl k tomu, že ne jeho obchodní plán, ale on sám se potřeboval změnit. Tím neříkáme, že obchodní plán se nemůže vyvíjet spolu s ním, jak bude v tradingu postupovat. Steve pochopil, že svou psychologii nemůže od tradingu oddělit. Všechny prvky – od platformy přes metodologii až po osobní psychologii musí být vzájemně propojeny, aby vznikl úspěšný trading.

Normální chování není nutně správné

Bez podrobného prozkoumání přesvědčení, která tkvěla v jeho psychologii, mu chyběl přístup ke klíčovému elementu tradingu. Upadl do omylu, že se chová racionálně, normálně, dokonce dokonale. Cítil se bez emocí, což ho jako tradera učili. To byl další blok v jeho růstu. Objevil, že být “racionální? je vlastně jeden z mnoha emocionálních stavů. A že mohl své pocity nepohodlí ukrývat za fasádu “bez emocí?.

Racionálnost se mu stala obranou, která mu dovolovala vyhýbat se nahlédnutí hlouběji do sebe sama. Po bližším průzkumu objevil, že jeho hluboce zakořeněný strach ze ztrát způsoboval, že se nepouštěl do obchodů. To, že vyžadoval vstupní cenu, kterou mu trh nebyl ochoten nabídnout, se pro něj stalo způsobem, jak obejít svůj strach ze ztráty. A se svým logickým a racionálním myšlením si vytvořil obchodní plán s komplikovanými kritérii, která vypadala dobře, a současně ho držela mimo trh. A protože mu byl jeho způsob myšlení tak blízký a známý, nikdy si neuvědomil, že jej ovlivňovala jeho omezující přesvědčení.

Uvědomění jako součást psychologického obchodního plánu

Poznali jste příběh tradera, který se probudil ze své nevědomosti. Byl tak pohlcen svou logikou, že ho to zaslepilo vůči jeho hlavnímu problému. Drželo ho to na povrchu, takže viděl symptomy, ale považoval je za problém samotný.

Otázky pro rozvoj vašeho uvědomění:

(1)   Když se díváte na symptomy svého tradingu, co objevíte?

(2)   Co je konzistentní vzor chování, který se u vás stále opakuje?

Pak jděte o něco hlouběji:

(3)   Co je vaším hlavním plánem?

Pro tradera z uvedeného příběhu bylo hlavním plánem “vyhnout se ztrátám?. Jeho plán nezahrnoval řízení rizika a nejistoty tak, aby byla pravděpodobnost na jeho straně. Stále si ve svém sebeklamu opakoval, že obchoduje pro vítězství, avšak jeho chování vypovídalo o něčem jiném. Jeho logika ve skutečnosti zastírala hlubší sebeomezující přesvědčení, které bylo klíčem k jeho nedostatečnému výkonu.

Druhou částí jeho plánu bylo skrývat se před svým strachem, což docílil tím, že uvízl v jistém “logickém myšlení?, které potlačovalo existenci problému a zůstávalo pouze na povrchu. Tím se vyhýbal vědomému přístupu, který hledá přesvědčení, která se ukrývají za jeho špatnou výkonností.

(4)   Podle vašich výsledků v tradingu – tedy ne podle toho, co tvrdíte – jaká přesvědčení skutečně řídí váš trading?

Uvedené otázky jsou postaveny tak, aby vám pomohly objevit váš aktuální psychický stav, který řídí váš trading. Být vědomý je významným krokem k přechodu na efektivnější přesvědčení, která otevírají možnost špičkového tradingového výkonu.

Skrytá přesvědčení jsou nevědomá

Dokud jsou vaše přesvědčení skrytá, jsou nevědomá. Přesto stále ovlivňují vaši výkonnost. Zůstáváte ale slepí vůči jejich vlivu stejně jako kůň s klapkami na očích. Tak vzniká “tunelové vidění?, které omezuje to, co jste schopni vidět a na základě čeho jste schopni se rozhodovat. Rozvoj uvědomění je významným prvkem traderovy evoluce. Bez toho zůstanete uvízlí v hledání důvodů “někde venku?. S uvědoměním si ale začnete být vědomi tunelového vidění, které vás omezovalo. Klapky dolů a objeví se nové vidění, které dává šanci na špičkový úspěch v tradingu.

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  psychologie-penize-10102014.png
  Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
  psychologie tradingu 25082014-3.png
  Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
  psychologie-forex-15062014-1.png
  Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
  pribeh penez 17022014-2.png
  Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  trading psychologie 03112013-2.png
  Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Psychologie Profit-Targetu
  Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.
 • Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.
 • Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
  Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.
 • Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
  Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.
 • Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
 • Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
 • Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
 • Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
 • Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
 • Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.
 • Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
 • Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
 • Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
 • Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.
 • Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
 • Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
 • V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
 • Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
 • Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
 • Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxPro
AGM Markets
DeGiro
reklama
Coinfy