Pondělí 27. červen 2022 00:34
reklama
InstaMarkets
reklama
InstaMarkets
reklama
Purple broker v ziskovosti
reklama
Purple broker v ziskovosti

Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku

07.10.2013  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Déja vu stále znovu a znovu

Tohle se mi stává pořád. Jsem ziskový trader, ale nechávám příliš mnoho peněz na stole. Každý den se probouzím s rozhodnutím dodržet svůj plán. A jsem v pohodě, dokud nejsem v obchodě. Pak se ale něco stane, zejména když už jsem před tím měl nějakou ztrátu. Začnu se chovat zmateně, jak vidím, že se obchod otočil. Čím víc se držím v obchodě, tím víc cítím, jak se ve mně hromadí tlak, abych z obchodu vyskočil. Pak už nevím, co se děje. Když nakonec vidím, že se obchod obrátil do zisku, chci prostě ven z obchodu se ziskem, který mám, než o něj přijdu.

Když se dostanu z toho tobogánu, celý se rozklepu. Mám nějaký zisk. Pak sleduji, jak se obchod vyvíjí přesně tak, jak se měl vyvíjet. Vidím ho trendovat a uvědomuji si, jak moc peněz jsem zase nechal na stole. Při zpětném pohledu vím, že jsem měl dodržet svá obchodní pravidla, ale moje mysl je prostě zaslepená a strach nade mnou vždycky zvítězí. Přitom nikdy nepoznám, že to přichází. Toto je největší problém, který v tradingu mám. Kdybych tohle dokázal vyřešit, byl bych velice ziskový trader.

Silná vůle nad vzrušeným emocionálním mozkem nikdy nevyhraje

Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.

V tomto speciálním případě strachu z promeškání zisku se již trader probojoval vstupem do obchodu. Protože je ale nepřipraven na potřeby a dovednosti zvládání psychiky, kterou si přináší do řízení obchodu, jeho síla vůle donutit se k myšlení bez emocí je tváří v tvář situaci zcela smetena spolu s jeho ziskem. Problémem tradera je, že „nevidí“ strach dřív, než mu vezme schopnost řídit obchod z disciplinovaného a nestranného stavu mysli.

Právě zažil obsazení jeho racionální mysli (a jeho síly vůle) emocemi svého emocionálního mozku. Jeho snaha zbavit se emocí tváří v tvář výzvě rizika ztráty kapitálu zdánlivě fungovala – nějakou chvíli. Pak byla jeho schopnost používat silnou vůli při trvalém vystavení riziku nejistoty a negativních očekávání zabudovaných do jeho primitivních neuronových obvodů mozku překonána miliony let biologického programování. Na ně opět narazil, jak se snažil řídit svůj obchod.

Co se ve skutečnosti stalo s jeho stavem mysli? Přišlo toto její přemožení jen tak odnikud? Tak to alespoň tento trader i většina ostatních traderů vysvětluje. Neviděli, že „to přichází“. A nerozumějí tomu, jak změnit tento hluboce zabudovaný reaktivní vzor, který se již stal trvalým, aby se vyhnuli nejistotě. Ve skutečnosti tento trader (a většina traderů) míří k čelní srážce mezi silou vůle a silou emoce, která dokáže vykolejit myšlení v pár nanosekundách.

Emocionální mozek činí rozhodnutí: myslící mozek vytváří vysvětlení, kterými je zdůvodňuje

Začněme nejprve tím, že prozkoumáme některá z našich přesvědčení ohledně povahy emocí a myšlení. René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) se mýlil. Tento muž, který nám dal racionalistickou tradici svým prohlášením „Myslím, tedy jsem“, se dopustil fatálního omylu ve svém chápání toho, jaký je vztah mezi tělem, mozkem, emocemi a myslí. Je to, jako by se pokusil oddělit mysl od těla (emocí). Tato chyba se táhne celá staletí a stala se předpokladem, o kterém se v řadě disciplin, jako je západní medicína a vědecké myšlení, nepochybuje. Tento názor tvrdí, že můžete ignorovat mysl a v ní uložená přesvědčení a zabývat se pouze tělem. Mysl a tělo jsou v tomto pojetí oddělené.

Nyní se samozřejmě s nástupem neurobiologie objevilo velmi odlišné pojetí a chápání. Současné pochopení je takové, že myšlení pochází z emocí. Nynější dobře prokázaná teorie je taková, že všechno myšlení je závislé na emocionálním stavu. Tolik tedy k tomu, že máme nechat své emoce při tradingu za dveřmi! Bez přítomnosti emocí nemáte žádné myšlení. Jediná možná otázka zde tedy je, jaký způsob myšlení je traderovi k dispozici na základě jeho emocionální inteligence.

Klíčové je řízení emocí, které si přinášíte do obchodu, nikoliv tedy to, že budete mít reaktivní emoce. Ty budou ovlivňovat mysl, která obchoduje. Pokud se vrátíte k tomu „ach tak reálnému“ příběhu na začátku článku, můžete tam vypozorovat, jak trader ignoroval svou emocionální povahu na své vlastní riziko. Tím, že nevěnoval pozornost přítomnosti své emoce, jeho myšlení (to, které potřeboval úplně nejvíce) bylo oslabeno strachem. Emoce, ve které se měl správně nacházet, byla nezaujatost. Taková emoce vytváří jasné myšlení, které je tak vzácné pro tradery, kteří mají řídit své obchody ve stresu nejistoty.

Protože náš trader netuší, jak jsou emoce a myšlení spojeny, upadá stále do stejné pasti. To, co se mu jevilo jako „přicházející odnikud“, bylo ve skutečnosti velmi dobře vysledovatelné (a ovladatelné), pokud by však věděl, po čem pátrat. Nejprve si ale musí vyvinout pochopení, které mu dovolí vidět emoci velmi odlišným způsobem. Tak potom dokáže vidět svůj reaktivní vzorec v novém světle.

Emoce jsou biologickou přirozeností – vítězí nad psychologií

Než si trader z úvodního příběhu všiml toho, v jakém psychickém stavu obchodoval, byla už jeho schopnost řídit nejistotu oslabena. Nebyl na to připraven, protože netušil, na co si měl dávat pozor. Zmeškal všechny nenápadné příznaky vznikající emoce, která se změnila v sílu vítězící nad myslí, která měla obchodovat v disciplinovaném a nestranném stavu.

Protože jsou emoce biologického původu, existují psychologické změny, které začnou nastávat, jak se spouštějící se emoce zmocňuje těla a připravuje se do akce (tou akcí je v tomto případě to, že trader předčasně ukončí obchod). Emocionální vzrušení má biologický příznak, který je s ním spojen a který lze vysledovat. V případě tohoto tradera se strach z promeškání zisků projevil buď zástavou dechu, nebo tím, že dýchal velmi mělce a rychle. Stejně tak se mu v určitých oblastech těla začaly stahovat svaly. Kromě toho i jeho srdeční tep zrychloval v předtuše toho, že přijde „volání do akce“, aby se pokud možno vyhnul nebezpečí.

Tento trader si bohužel nevyvinul uvědomění, které by ho upozornilo na vzrůstající emoci ještě před tím, než začalo její chemické působení zaplavovat jeho tělo a mozek. V případě narůstající emoce našeho přítele tradera dosáhla emoce prahu, který způsobil přepnutí přepínače a donutila tradera dostat se do reaktivní akce s cílem vyhnout se nebezpečí.

Přesto se dá s tréninkem a praxí vyvinout schopnost zůstat obezřetný vůči vzorci vyhýbavého chování (vyhýbání se ztrátě), které je zabudováno do traderovy adaptivní reakce na řízení nejistoty. Záměrnou změnou dýchání a uvolněním svalů mohl trader ovládnout intenzitu emoce tak, aby nepřemohla jeho mysl při řízení obchodu.

Všimněte si zde, že se trader stává emocionálně inteligentním pozorovatelem svého těla jako součásti své emoce. To je kritické, protože emoce diktuje ten způsob myšlení, který si trader přináší do řízení obchodu. To mu také umožní postavit se tomu, čemu se původně chtěl vyhnout.

Přesvědčení se stávají emocemi

Zvládnutím emocí tak, aby se nezmocnily myšlení, nakonec trader dokáže přistoupit ke svým přesvědčením ohledně jeho schopnosti zvládat nejistotu. Jsou to právě tato přesvědčení, která generují výsledky na jeho obchodním účtu. A jsou to také tato přesvědčení, kterým se trader vyhýbal, protože mu při vynesení do vědomí způsobovala takové nepohodlí.

Tomu říkáme postavit se svým „sedmihlavým drakům“. Jejich ignorování jim dává nesmírnou moc nad vaším životem. Představovat si, že můžete používat pozitivní myšlení nebo afirmace, abyste draka jednoduše zahnali, je velmi zjednodušující. Nakonec se s ním stejně budete muset utkat.

Drak našich přesvědčení“ vypadá naprosto reálně. Je to však pouze předpoklad, který se zabydlel v našich neuronových obvodech programů mozku a vzal na sebe sílu přesvědčení. Vypadá reálný, protože se stal návykem a bodem, kolem kterého jste si vybudovali pocit svého já. To, co ovlivnilo výkonnost našeho tradera, je jeho přesvědčení o neschopnosti zvládat nejistotu.

Dokud se tomuto „draku přesvědčení“ nepostavíte, nerozložíte ho a nezreorganizujete, bude mít emocionální sílu a vliv na váš výkon ve stresu řízení obchodů. Všimněte si, že to začíná řízením emoce tak, aby již neměla sílu zvítězit. Je to právě v tomto bodě, kde může trader poodstoupit od své emoce a přesvědčení a rozpoznat, že mohou být reorganizována do vyšších funkčních stavů mysli.

Namísto vyhýbání se nepohodlí emoce emocionálně inteligentní trader rozpozná, že mu je jeho emoce učitelem. Strach vás učí nacházet sebeomezující přesvědčení, která vám brání dosahovat vašeho vyššího potenciálu. Když se vybavíte na tento druh práce, otevře vám to dveře k tomu, abyste mohli využít své strachy a impulsy jako směrníky na cestě k tomu, abyste se stali profesionálním traderem.

Trader přebuduje svá přesvědčení (ohledně své schopnosti zvládat nejistotu), která hledají jistotu výsledku (což je založeno na strachu). Změní je na mysl, která zvládá a přijímá nejistý výsledek (což je založeno na pravděpodobnosti). Pak řízení obchodu vychází z mysli, která opouští potřebu řídit výsledek. Po této transformaci se mysl, kterou si trader přináší do obchodování, zaměřuje na řízení pravděpodobnosti. Takto trénovaná mysl je ukotvena v disciplinované nestrannosti. Trader se stává manažerem emocionálního stavu, který si přináší do svého výkonu při řízení obchodu, a není již jeho obětí.

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
  Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.
 • Konzistencia – "kľúč" k úspechu
  „V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“).
 • K úspěšnému tradingu krok za krokem
  Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
 • Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
  Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
 • Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
 • Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
 • Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
  Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
 • Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
 • Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
 • Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
 • Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
 • Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
 • Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
 • Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
 • Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
 • Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
 • Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
 • Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
 • Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
HOTFOREX
AVAFX
IronFX
reklama
Coinfy