Neděle 02. duben 2023 02:01
reklama
Instaforex krypto
reklama
Swissquote Bank
reklama
The Trading Pit
reklama
Instaforex Autochartist nove

Jaký je váš příběh peněz?

17.02.2014  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.

Příběh ze života

Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem Davida z Arkansasu. Začtěte se do následujících odstavců a pokuste se poznat, jak se příběh peněz týká vás?

Skryté motivace, které řídí váš úspěch v tradingu

David vyrůstal v rodině, která tvrdě pracovala na farmě v Arkansasu. Jeho rodiče, kteří vyrůstali za Velké hospodářské krize, ale téměř o farmu přišli. Tato zkušenost je opravdu změnila. Snažili se šetřit to málo, co měli, a dospěli k přesvědčení, že když nemá člověk jistotu ohledně budoucnosti, může se mu stát něco zlého. David se tedy narodil s tímto dědictvím.

Když David opustil farmu, aby se vypravil za nějakými většími příležitostmi, stal se bankéřem v oddělení banky, kde měl na starosti ochranu hodnoty jemu svěřených aktiv. Ve své práci, kde chránil kapitál svých klientů před nebezpečím, byl přirozeným talentem. Jak šel čas, banka rostla a David se už cítil přesycen. V rámci kariérního postupu se začal zabývat tradingem. Dobře se naučil prověřenou metodiku řízení rizika a byl připraven obchodovat. Na co ale připraven nebyl, bylo několik dalších let váhání a nervozity, které zažíval a které nedokázal překonat, když riskoval kapitál.

Mozek, paměť a podvědomí

Mozek, paměť, navyklé vzory chování a vaše podvědomí jsou velmi nepravděpodobně dobrými partnery vaší obchodní metodiky. Stejně jako David ve výše uvedeném příběhu tradeři poté, co investují řadu let do studia a ladění metodiky, která by jim měla zaručit obchodní výhodu, často zjistí, že jim stále něco chybí. A to omezuje jejich úspěch. Nakonec dojdou k závěru, že je neomezuje jejich metodika, ale omezují se oni sami. Přestože touží po úspěchu, neustále upadají do pořád stejných vzorců sebeomezování. Stále a pořád dokola. Bez ohledu na to, co zkusí, kdo je trénuje nebo komu naslouchají, uvíznou na místě a nevědí proč.

Když chtějí vydělávat peníze a jsou ochotni investovat čas a energii do učení, čekali byste, že svého cíle dosáhnou už jen svou vytrvalostí. Je to ale jako kdyby je něco zbavilo kontroly nad jejich myslí a zmocnilo se jejich schopnosti řídit se bez emocí svým obchodním plánem. Když se kouř rozplyne a vrátí se jim normální uvažování, má většina traderů pocit, jako by jejich tělo a mysl byly při obchodování obsazeny nějakými skrytými silami. Pokud jste takový pocit někdy měli – nejste sami.

Co skutečně určuje vaše vnímání peněz

V kapitalistické kultuře, jako je ta naše, je náš pocit osobní hodnoty, kvality, významu a moci svázán s naším vnímáním peněz. Ukažme si to na příkladu. Začínající trader (který je zatím neúspěšný) je na koktailové párty. Dostane se do konverzace s neznámým člověkem a ten se ho zeptá „A čím se živíte?“ Trader si zde okamžitě spojí svou identitu s tradingem. Další otázka je „A vy opravdu tradingem vyděláváte?“ Přestože se trader teprve snaží dostat do stádia, kdy se dokáže tradingem uživit, jeho odpověď je „Ano“. A pak pokračuje ve vytváření fikce, ve které růžovými barvami vykreslí svůj život tradera.

Ve skutečnosti tento trader cítí erupci studu a pocitu, že je „něco méně než“. A tak lže, aby zamaskoval své pocity trapnosti. Traderovo vnímání toho, co znamená být úspěšnou lidskou bytostí, a jeho pojetí důležitosti ve světě je natolik svázáno s tím, kolik peněz by měl vydělávat, že najednou začíná lhát. Jeho hodnota, jeho důležitost a jeho společenské postavení se odvíjejí od jeho vztahu k penězům. Peníze se pro něj staly měřítkem, kterým určuje hodnotu sebe jako lidské bytosti.

Dokud je jeho vnímání peněz jednotkou, podle níž posuzuje svou cenu, bude neustále zápasit o nalezení úspěchu v tradingu. Externí potvrzení jeho hodnoty jeho výkonností v tradingu se stane tím, co určuje jeho charakter. Jeho schopnost vydělávat peníze tradingem se ze schopnosti uplatnit se v určité oblasti (kde mu chyby ukazují, co se ještě potřebuje naučit a v čem se má zlepšit) mění na hodnotící měřítko jeho hodnoty jako člověka. Odkud se to vzalo?

Rodíme se do scénáře psaného penězi

Vraťte se k Davidovu příběhu. David se narodí do určitého příběhu a jeho mozek se adaptuje na podmínky a prostředí, ve kterých žije. Jeho rodiče byli finančně zruinováni krizí. Život jeho rodiny začal být velmi nejistý a nevěděli, zda finančně přežijí. Žili ve strachu, že nebudou mít na jídlo a přijdou o střechu nad hlavou. Peněz měli nedostatek a už si nemohli dovolit žádné další ztráty. Toto byla jejich životní mantra. Jako mnozí jiní z jejich generace i oni začali spořit a rizikům se vyhýbali prakticky za každou cenu. Vytvořili si averzi vůči riziku a naučili se vnímat svět jako nebezpečné místo, kde se mohou věci snadno pokazit – a ony se skutečně pokazily. Vytvořili si z toho návyk. A tento návyk začal určovat to, jak vnímali svůj život.

Zvykli si pohlížet na nejistoty v životě z pozice obětí okolností, které se vymykaly jejich kontrole. Do těchto podmínek přišel jejich syn David. Narodil se do této směsice názorů na riziko, peníze, nedostatek, beznaděj a ne-možnosti. Jeho mozek se těmto okolnostem přizpůsobil. Nikdo z nich si nevšiml, že tento způsob, jakým začali nahlížet na svět, zcela ovládl jejich vnímání. Cítili se v něm jako ryby ve vodě. Jejich nová východiska se pro ně stala tak normální, tak pravdivá, že o nich nikdy nezapochybovali. A všechny jejich předpoklady ohledně rizika, kapitálu, moci a hodnoty se zakódovala do neuronových obvodů Davidova mozku a mysli – a vytvořila jeho systém přesvědčení. A to je příběh peněz.

Svůj příběh peněz si přinášíme do dospělosti

Stejně jako další lidé, kteří se stali tradery, i David dospěl a odešel z domova. A začal se věnovat tradingu jako své druhé kariéře. Nikdy si ale neuvědomil, že si do své dospělosti z domova přinesl hluboce zakořeněnou historii (vzpomeňte si na jeho první zaměstnání). A to vše si přinesl i do tradingu.

 Většina traderů – stejně jako náš přítel David – nikdy nepochybuje o svých přesvědčeních ohledně peněz- o příběhu peněz. Rozumějte ale, že VY nemáte příběh peněz – spíše ten příběh peněz má VÁS. Není váš – vy patříte jemu. Tradeři se zřídkakdy ptají zejména na otázky jako „Co pro mne znamenají peníze?“, „Odkud se vzala moje přesvědčení ohledně peněz?“. Kolem peněz si vytvoříte jistou symbolickou představu, se kterou se pojí váš pocit moci, bezmocnosti, dostatečnosti, nebo nedostatečnosti, důležitosti, nebo nedůležitosti. To vše vytvoří váš vlastní a zcela osobní příběh peněz. A ten pak působí, když máte prst na spoušti a riskujete kapitál.

V Davidově případě se peníze pojily s jeho pocitem moci a bezmocnosti a také s jeho pocitem hodnoty a nedostatečnosti. Vyhýbal se střetu s těmito pečlivě zakrývanými sebeomezujícími přesvědčeními, která o sobě měl, až do doby, kdy začal s tradingem. Svému příběhu peněz (a tomu, co pro něj peníze znamenaly) se ale musel postavit čelem, kdykoliv se snažil otevřít nový obchod. Jeho vnitřní konverzace o možnosti ztráty všeho a o bezmocnosti (do které se narodil a kterou přijal za své, aniž by si toho byl vědom a aniž by to bylo s jeho souhlasem) si vždy pospíšila do popředí jeho pozornosti, pokaždé když se snažil stisknout spoušť.

Jakmile si začal být vědom tohoto skrytého příběhu peněz, začal jej měnit. Největším problémem traderů je, že si odmítají připustit přítomnost a sílu jejich vlastního příběhu peněz. Tradeři většinou nemají takové štěstí, aby se narodili do prosperující rodiny s příběhem finanční hojnosti, kde existuje harmonie kapitálu a řízení rizika. Většina vyrůstá v rodině, která se snaží vyhýbat nejistotám a rizikům tím, že se snaží nedělat chyby. Nicméně právě příběh peněz, který zahrnuje řízení rizika a nejistoty je pro úspěch v tradingu zásadní.

Jak odhalit svůj skrytý příběh peněz

Jaký je váš příběh peněz, který si nesete z minulosti? Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak odhalit své názory, které se změnily v sebeomezující přesvědčení ovládající váš trading, je položit si dvě jednoduché otázky:

Zaprvé – jaká osobní hodnocení, kritiky a odsudky máte, když se trestáte za ztrátu? To vám ukáže, jaké pocity sebehodnoty, důležitosti moci a schopnosti si spojujete s penězi.

Zadruhé – sledujte svá hodnocení sebe sama, když jste právě uzavřeli ziskový obchod. Všimněte si, jak se váš výkon stane měřítkem vaší ceny a pocitu osobní hodnoty jako lidské bytosti, nebo mírou vaší osobní moci. Peníze se staly symbolickým představitelem toho, kdo jste (jinak řečeno zaměnili jste hodnotu svého účtu se svou sebehodnotou). Problém je v tom, že tento příběh peněz se vás zmocnil, patříte mu – a jste jeho zajatcem.

Osvoboďte se už konečně?

Když se naučíte uvědomovat si svůj příběh peněz, můžete docílit enormní svobody. Už nebude mít kontrolu nad tím, jaký význam budete přikládat penězům, výkonnosti, hodnotě, a schopnostem, protože svůj příběh peněz, do kterého jste se zrodili, zrušíte. Nejsilnější na tom je, že v tom okamžiku si můžete začít budovat mnohem silnější příběh o penězích, hodnotách, smyslu, moci a možnostech. A váš trading se stane pouhou aktivitou, kterou budete vyhodnocovat a zlepšovat, namísto abyste podle ní soudili svůj život.

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  trading psychologie 03112013-2.png
  Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
 • Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
 • Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
 • Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
 • Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
 • Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
 • Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
 • Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
 • Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
 • Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
 • Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
 • Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
 • Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
 • Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
 • Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
 • Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy forex