Středa 24. července 2024 21:20
reklama
Dukascopy new
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei Payout
reklama
CapXmaster srovnani

Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)

04.07.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.

Co jsou to price swingy?

Price swing má dva významy, buď je může jednat o samotnou obchodní strategii anebo o určitý cenový pohyb či kolísání hodnoty obchodního instrumentu na trhu. V našem kontextu se bude jednat o druhou možnost, a to o určitý pohyb ceny na trhu. Už od samotného slova swing můžete pochopit, že se jedná především o pohyby, které rozhodně netrvají měsíce, jelikož možná znáte pojem swingové obchodování, což je styl obchodování, kde obchodníci využívají korekce na trhu, aby naskočili do přetrvávajícího trendu a tyto pozice drží přes noc, ale zároveň nejsou drženy více než několik týdnů. U klasické definice price swingu se jedná o vzdálenost high a low na vyšších time framech, což pro nás, kteří obchodujeme nižší time framy a využíváme denních pohybů nemá žádný význam, z toho důvodu berou strategie na bázi denní likvidity price swingy, které jsou z nižších time framů a zároveň se ještě dělí na několik kategorií, a to konkrétně na:

1.     Denní price swing.
2.     Price swing v dané open session.
3.     Price swing od high po low.
4.     Retracement od open session.

Tyto čtyři body lze zároveň rozdělit a značit podle vašich obchodních časů neboli timingu. Máte možnost používat buď klasický timing nebo upravený timing, který je vhodnější pro tuto analýzu. Podrobnosti o upraveném timingu naleznete v předešlé kapitole.

Důležité je taky říci, k čemu se price swingy převážně využívají. V našem kontextu jde především o krátkodobou predikci pohybu ceny v daný moment a to tak, že nám řekne, kde je ideální nastavit Take-Profit či po kolika pipech či bodech je vhodné obchod uzavřít nebo alespoň vzít část zisku, jelikož je zde určitá pravděpodobnost, že se proti nám může otočit daný pohyb, jedná se tedy o další přidanou konfluenci, která nám řekne, kde je vhodné brát zisk a jak velký pohyb trh pravděpodobně udělá na základě výsledků z minulosti. Nyní si můžeme jednotlivé body rozebrat více do detailu, abychom pochopili, co se pod nimi skrývá.

Denní price swing

První druh price swingu je denní price swing a je to zároveň základní druh price swingu. Jedná se o to, že se změří průměrný denní pohyb na určitém obchodním instrumentu v jednotlivých dnech. Na rozdíl od ostatních druhů price swingu, tedy price swing v dané open session, price swing od high po low a retracement od open session, se denní price swing měří od 00:00 UTC, tedy přímo od začátku obchodního dne. Tento údaj je vhodný k tomu, že můžete počítat s určitou průměrnou denní volatilitou daného obchodního instrumentu a přizpůsobit tomu své obchody. Z dat za posledních 10 týdnů můžeme vyčíst například to, že průměrný denní pohyb na měnovém páru EUR/USD byl 57 pipů. Z toho důvodu, pokud chcete mít v daný den uzavřeny všechny obchody, je vhodné mít toto číslo v hlavě. Denní price swingy lze taky rozdělit podle dnů a též se jimi řídit.


Graf znázorňující průměrné denní price swingy

Zde na předchozím grafu tedy vidíme průměrné denní price swingy v jednotlivých dnech na měnovém páru EUR/USD. Průměr je tedy 57 a pokud by někdo z vás preferoval medián, tak ten lze taky použít.

Price swing v dané open session

Na rozdíl od předešlých denních price swingu jsou price swingy v daném otevření session zaměřeny na jeden časový úsek z celého dne. Z názvu asi chápete, že se jedná o pohyb při otevření dané obchodní session. Zde se též můžete zaměřit na klasický timing uvedený v předchozí kapitole, ale primárně se doporučuje zaměřovat se na upravený timing podle konceptů likvidity. Tedy pokud si to vysvětlíme například na příkladu, kdy budeme čekat na Frankfurt open na 8:00, tak v moment, kdy odbije osmá hodina se počítá pohyb, který nastane v prvních 15 minutách po Frankfurt open. Tedy se změří rozdíl v pipech mezi cenou, která nastala při otevření na 8:00 a cenou, která byla v momentu 8:15. Tyto výsledky v jednotlivé dny se zprůměrují a vyjde nám hodnota v pipech, která znamená pravděpodobnou velikost pohybu při otevření dané session. Tyto price swingy jde vypočítat pro všechny časy našeho upraveného timingu, kromě LBM 1 a 2, jelikož u těchto časů se předpokládá, že trh bude pomalejší a to, co čekáme v daný moment, je pohyb do strany.

Price swing od high po low

Další typ price swingu, který nám může pomoci odhadovat velikosti pohybů je price swing od high po low. Tento typ se dělí na typ užšího charakteru a širšího charakteru. První typ užšího charakteru se řídí klasickými pravidly značení externí struktury, kterou jsme si právě popisovali v kapitole 4. Postup je naprosto jednoduchý, začnete klasickým značením externí struktury na trhu a změříte pohyb mezi jednotlivými highs a lows a hodnotu znova zprůměrujete nebo uděláte medián. To vám dá představu o tom, jak velká může být pravděpodobně vzdálenost mezi jednotlivými body externí struktury, což vám zase může pomoci odhadnout Take-Profit obchodu nebo dát lepší informace o upravování otevřeného obchodu. Druhý způsob je širšího charakteru a spočívá v tom, že neberete highs a lows podle pravidel značení struktury jako v prvním případě, ale značíte přímo nohy hlavních vrcholů daného pohybu, toto značení je více subjektivní, jelikož nemá jasně stanovená pravidla, každopádně mezi těmito vrcholy noh znova změříte vzdálenosti a vyjde vám průměr. U tohoto druhého způsobu se jedná spíše o delší pohyb než u první varianty. Pro lepší pochopení si to ukážeme na obrázku.  

První si ukážeme, jak je myšlen price swing užšího charakteru.


Price swing užšího charakteru

Zde na obrázku vidíme, že nejprve jsme si vyznačili strukturu trhu (zelená kolečka) včetně breaků struktury (BOS), ale ty v našem případě nejsou podstatné. Podstatná je totiž vzdálenost mezi zelenými body. Měření je znázorněno červenou tečkovanou čárou, jelikož vždy se postupně změří počet pipů od high po low a tato hodnota se zaznamená. Jakmile máte zmapovaný určitý počet, můžete tyto hodnoty zprůměrovat a vyjde vám price swing od high po low (samozřejmě se bere taky price swing od low po high) užšího charakteru.

Nyní přejdeme k širšímu charakteru. Jak už jsme si řekli, značení se zde nemusí řídit přesnými pravidly, a proto může být dost subjektivní. Každopádně se zde berou celé nohy svíček a značení probíhá zpravidla z vyššího time framu.


Způsob značení širšího charakteru

Zde vidíme, že už neznačíme strukturu trhu, ale bereme takzvaně od oka celé nohy, které cena vytvořila. Konkrétní měření pipů pak probíhá naprosto totožně jako u užšího charakteru, což vidíme na obrázku níže.


Způsob měření širšího charakteru

Retracement od open session

Nyní můžeme přejít k poslednímu bodu price swingů, a to k price swingu, který nastane u retracementu od otevření dané session. První si ale vysvětlíme, co je to retracement. Retracement je určitý pohyb v opačném směru oproti původnímu trendu. Představte si trend a následnou korekci a po korekci následné pokračování v trendu, tak této korekci se říká retracement nebo někdy i reversal. Jak už z názvu lze pochopit, tak u tohoto typu price swingu čekáme, že po open session nastane nějaký směr a po něm nastane opačný, my budeme měřit ten opačný. Časový úsek, po který se tento typ měří, je od okamžiku, kdy uvidíme, že se trh otočil proti trendu, který nastal od open session do následného začátku další open session, přičemž se měří vždy největší ucelený pohyb, nikoli více menších pohybů. Pro lepší pochopení si to ukážeme graficky i na příkladu.


Znázornění měření retracementu od open session

Zde vidíme, že nastal Frankfurt open na 8:00, prvotní pohyb byl longový a pak přišel právě retracement (zelený pohyb), následně přišlo navrácení a před otevřením další session, tedy Londýna na 9:00, přišly další menší pohyby, které už jsou pro nás nepodstatné, jak jsme si řekli, proto je taky nebudeme měřit (červené pohyby).Příklad měření retracementu od open session

Zde můžeme znova vidět, že nastal open session na 8:00 a rovnou s ním longový pohyb, který vzápětí následoval short a pak znova long, tedy retracement byl v tomto případě short. Longové pohyby do London open na 9:00 pokračovaly, ale nebyly tak velké jako ten původní v zeleném kruhu, proto je neměříme (ty v červeném kruhu). Po London open na 9:00 následovaly shorty s tím, v 9:30 nastal retracement do longu a po skončení retracementu jsme znova pokračovali v trendu do shortu. Můžeme tedy změřit tento pohyb (modrý kruh). Měření této session nám končí s příchodem dalšího timingu a to je LBM 1 v 10:30.

Dole pod grafem máme ještě zjednodušené schéma, kdy retracementy, které budeme měřit jsou zbarveny zeleně.

Závěr

Price swingy jsou dost užitečné pro odhadování toho, kam by se trh mohl pravděpodobně dostat, jak velký by mohl být retracement či pokud chcete jinak pullback nebo kde by mohlo přijít pravděpodobně otočení daného trhu. Tyto informace mohou ušetřit spoustu peněz i při obchodování s prop firmami, obzvlášť u těch obchodníků, kteří mají účty nastavené na trailing drawdown, jelikož při otevřené větší pozici se vystavujete většímu risku, že se trh otočí a i když vám stále pojede na účtu zisk, drawdown se počítá od nejvyššího dosaženého zůstatku a tím pádem můžete tohoto drawdownu jednoduše dovršit, proto je vhodné znát price swingy a vědět, kde uzavřít část zisku z otevřené pozice a tím eliminovat potencionální dovršení pohybujícího se (trailing) drawdownu. V příští kapitole se podíváme na Asia high a low.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\timing-31052024-1.png
  Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
  C:\fakepath\imbalance-20052024-uvod.png
  Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
  C:\fakepath\break-struktury-03052024-uvod.png
  Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
  C:\fakepath\price-action-15042024-uvod.png
  Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
  C:\fakepath\price-action-05042024-uvod.jpg
  Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Čtěte více

 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
 • Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
 • Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
 • Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král