Úterý 25. června 2024 15:19
reklama
CapXmaster
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)

20.05.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.

Co je to imbalance?

Slovo imbalance by se dalo přeložit do češtiny jako nerovnováha či nevyváženost, už jen z tohoto názvu vyplývá, že se jedná o určitou nerovnováhu obchodních příkazů, to znamená, že v daný moment se počet nákupních a prodejních příkazů liší a jedna strana nad druhou výrazně převažuje, což v konečném důsledku masivně pohne s cenou. Důležité je taky upozornit, že taková situace je na grafu prakticky pořád, jinak by se cena nepohybovala, každopádně v tomto kontextu se tento pohyb bere tak, že se cena pohne nepřirozeně, tedy vytvoří v jeden moment velký pohyb a díky tomu vznikne právě taková imbalance. Než se posuneme dál, tak je taky důležité pochopit, že koncepty likvidity jsou založeny na několika věcech a dvě z nich jsou likvidita trhu a neefektivita trhu, to znamená, že to, co hýbe s cenou, je určitá skutečnost, že se neustále hledá a vyplňuje likvidita obchodních příkazů jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, což značí pojem likvidita a nerovnováha neboli neefektivita je právě ta situace vyplývající z přebytku nákupních nebo prodejních příkazů, která znemožňuje sladění příkazů kupujících a prodávajících, což právě vyústí v nerovnováhu na trhu, tedy vznikne imbalance.

Imbalance se též někdy označuje jako FVG (Fair Value Gap), česky rozdíl ve spravedlivé hodnotě. Každopádně význam je totožný a v tomto článku budeme používat pojem imbalance. Někdy se též můžete setkat se zkratkou IOO (Imbalance Of Orders), což je zase to samé jako imbalance.

Jak chápat imbalanci

Imbalanci je potřeba v kontextu likvidity chápat jako magnet, který cena následuje. Důležité je taky upozornit na to, že cena nemusí ihned vyplnit imbalanci, pokud nám například vznikla velká imbalance před 10 minutami, tak cena nemusí tuto imbalanci vyplnit ihned, může ji vyplnit například za hodinu, několik dní, let, nebo i za pár minut, vždy záleží na mnoha dalších faktorech, jelikož jak už jsme si říkali, imbalance slouží především jako doplněk pro lepší analýzu trhu. Zároveň taky na 100 % vždy přijde vyplnění takové imbalance v budoucnu, nikdo přesně neví kdy, ale toto vyplnění vždy nastane.

Imbalance znázorňuje tedy agresivní pohyb ceny z důvodu silného nákupního nebo prodejního tlaku zapříčiněn „neshodou“ příkazů mezi prodávajícími a nakupujícími. Představte si tři po sobě jdoucí svíčky, například v bullish trendu, když první svíčka bude bearish, druhá bullish a třetí znova bearish (přesně ta kombinace, kterou vidíte na úvodním obrázku). Imbalance v takové kombinaci vzniká, pokud horní stín (nebo tělo) první bearish svíčky a zároveň dolní stín (nebo tělo) třetí bearish svíčky nezaplní celou bullish svíčku, která je uprostřed. Pro lepší pochopení si to ukážeme na obrázku, kde bude znázorněna tato bullish struktura.


Příklad vzniku imbalance č.1

Zde vidíme, že nejvyšší a nejnižší body (v našem případě stíny) červených svíček nezaplnily část prostoru dlouhé zelené svíčky mezi nimi, proto tento žlutý prostor můžeme označit jako imbalanci.

Naopak opačná situace v bearish struktuře by byla postavena na stejném principu. Můžeme se na to podívat na obrázku níže.Příklad vzniku imbalance č.2

Samozřejmě imbalance nemusí nutně nastat jen mezi rozdílnými barvami svíček, může vzniknout i v určitém trendu, kde jednotlivé svíčky budou ve stejných barvách. Takovou situaci si můžeme znázornit na obrázku níže.Příklad vzniku imbalance č.3

Pro další ukázku si zase ukážeme, co naopak imbalance není.


Příklad zaplněného prostoru

Na tomto obrázku vidíme, že u prvního příkladu zleva nenastala žádná mezera mezi dvěma stíny bearish svíček, jelikož cena reagovala přesně, to znamená, že i když cena reaguje přesně na námi pomyslně zaznačené modré tečkované čáře, tak jednoduše nevznikla žádná mezera a nemůžeme vyznačit žádnou imbalanci. Druhý případ je už zřetelnější, kdy jde perfektně vidět, že zde není též žádná mezera mezi dvěma stíny svíček, proto zde taky není žádná imbalance. Poslední příklad je příklad s tělem svíčky, u kterého postupujeme úplně stejně jako u případů se stínem, tedy též nevznikla žádná mezera a nemůžeme zaznačit imbalanci.

Imbalance může být taky tvořena z více svíček, ale musí být splněny určité podmínky. Podmínky jsou:

1.     Svíčky musí mít stejnou barvu v jednom směru pohybu.
2.     Tyto svíčky se stejnou barvou musí být za sebou.
3.     Ani jedna ze svíček nesmí mít v místě přechodu na druhou svíčku jakýkoli stín, ale pouze tělo.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, můžeme zaznačit imbalanci z více svíček. Pro lepší pochopení si to můžeme graficky zaznačit takto:


Příklad imbalance vytvořené z více svíček


Praktické příklady na grafu

Nyní se podíváme na pár praktických případů na grafu. Dnes už imbalance nemusíte manuálně značit na grafu, doba se posunula a existují indikátory, které vám každou imbalanci zaznačí automaticky, ale to nic nemění na tom, že když už něco používáte, tak byste tomu měli alespoň rozumět a dokázat to zaznačit i sami. Příklady budou na měnovém páru EUR/USD z 1minutového (M1) time framu a rozdělíme si je na imbalance vytvořené bez fundamentu a imbalance vytvořené fundamentem.

První se podíváme na situaci, kdy nastal fundament a zanechal za sebou imbalanci, jak ji tedy zaznačit? První je důležité, aby se uzavřela jakákoli svíčka po fundamentu, tedy pokud jste na TF (time framu) 1 minuta, musí se po fundamentu uzavřít buď bearish nebo bullish svíce z 1minutového TF, jinak by nebylo možné zaznačit mezeru, tedy imbalanci. Následně najdeme vrchní nebo spodní stín (tělo) první svíčky (to, zda bude vrchní nebo spodní záleží na směru fundamentu), což je svíčka před fundamentem (je jedno zda je bullish nebo bearish) a k ní taky následnou svíčku po fundamentu (je jedno, zda bude bullish nebo bearish) a zde též najdeme vrchní nebo spodní stín svíčky (to, zda bude vrchní nebo spodní záleží znova na směru fundamentu). Pokud bude mezi těmito dvěma levely mezera, je to imbalance. Příklad máme na obrázku níže.Obrázek imbalance vytvořené fundamentem

Zde vidíme, že první svíčka před fundamentem byla bearish (černá svíčka označena černým číslem 1), následně přišel fundament a vytvořil velký longový pohyb (tato svíčka je označena šedým číslem 2) a po fundamentu se uzavřela černá svíčka (označena černým číslem 3). Jak už bylo výše popsáno, první se musí uzavřít svíčka po fundamentu (č. 3), aby bylo možné zaznačit imbalanci, což se stalo. Následně vidíme, že první svíčka je bearish a svíčka fundamentu je bullish, proto bereme vrchní stín první bearish svíčky jako jedno z našich ohraničení imbalance a následně po uzavření třetí bearish svíčky můžeme vzít její spodní stín, jelikož fundament byl longový. Zde nám tedy vznikla horní hranice imbalance. Mezi těmito hranicemi vznikl žlutý prostor, který nazýváme imbalancí. Na následujícím obrázku uvidíme, že se tento prostor postupně zaplnil v následujících dvou hodinách.


Obrázek imbalance vytvořené fundamentem – výsledek

Nyní přejdeme k imbalancím, které nebyly vytvořeny fundamentem.Obrázek imbalance nevytvořené fundamentem

Pro přehlednost si zvolíme kritérium, že budeme značit pouze imbalance, které jsou větší než jeden pip, v našem případě se jedná o měnový pár EUR/USD. Žluté imbalance větší, než jeden pip znamenají, že jsou stále v platnosti, červené imbalance větší, než jeden pip znamenají, že už byly zaplněny a tím pádem už nejsou platné a nemají pro nás žádný význam. Na obrázku vidíme i imbalanci, která je tvořena ze dvou svíček, to jsme mohli udělat proto, že ani jedna ze dvou svíček neudělala v moment přechodu jakýkoli stín, jednoduše to bylo plynulé navázání, a proto to můžeme klasifikovat jako jednu svíčku a tím i označit imbalanci, která byla zrovna vyplněna částečně, proto vrchní žlutá část stále platí a spodní červená neplatí, jelikož byla vyplněna. 

Na následujícím obrázku se můžeme podívat, jak vypadá značení imbalancí pomocí indikátoru, princip je naprosto totožný, jen indikátor ještě navíc rozděluje imbalance vytvořené na bullish svíčce a imbalance vytvořené na bearish svíčce.


Obrázek značení imbalance pomocí indikátoru


Závěr

Imbalance sama o sobě netvoří žádnou obchodní strategii, i když existují strategie, které jsou postaveny primárně na využití imbalancí (například vstupy do obchodu na 50 % imbalance), tak koncepty likvidity tuto možnost využívají jen jako doplněk ať už na potvrzení bias (směru trhu), tedy směru trhu, nebo na nastavení SL nebo TP, protože jak jsme si už řekli, imbalance funguje jako magnet na cenu. Nyní si ještě shrneme na závěr pár základních bodů, které byste si měli pamatovat:

1.     Nerovnováha podle konceptů likvidity nastává, když burza obdrží příliš mnoho příkazů jednoho druhu a nedostatečný počet příkazů opačného druhu.
2.     Pokud je daná svíce ze svou stran vyplněna tělem nebo stíny svíčky, imbalance nevznikla.
3.     Imbalance se na grafu vyskytují prakticky pořád, čím větší imbalance, tím důležitější, každopádně obecně u měnových párů EUR/USD a GBP/USD je lepší brát ty imbalance, které mají velikost více než dva pipy.
4.     Je jedno, jaké barvy bude mít první nebo třetí svíčka, pokud vznikne mezera, je to imbalance.
5.     Imbalanci může vytvořit i více svíček jdoucích po sobě, pokud splní určité podmínky (jsou vypsány v článku výše).

V příští kapitole se podíváme na pokročilejší řešení timingu (načasování).

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | EUR/USD | GBP/USD | Bias | Burza | Fair Value | Gap | Indikátor | Indikátory | Likvidita | Měnový pár | Pip | Smart money | Trading | EUR | USD | GBP | Trading strategie | Likvidita trhu | Cena | FXstreet.cz | Měnový pár EUR/USD | Pipy | Tým FXstreet.cz | Situace | IHNED | Vstupy | Fundament | JDE | Ceny | Pár EUR/USD | Pohyb ceny | ICT | Načasování | TIM | | SMC | CZ | Vice | Struktura | Velký pohyb | M1 | Fair Value Gap | FVG | Value Gap | EUR/USD a GBP/USD | Imbalance | Koncepty likvidity | Radek Zalubil | Bullish | Bearish | ICT a SMC | Lepší pochopení | iBOS | BOS | Breaky struktury | Praktické příklady | Strategie Smart Money | Co je to imbalance v tradingu | Imbalance v tradingu | Co je to imbalance? | Nerovnováha | Nevyváženost | Imbalance - Fair Value Gap | Neefektivita trhu | Likvidita obchodních příkazů | Pojem likvidita | Neefektivita | Sladění příkazů | FVG (Fair Value Gap) | Rozdíl ve spravedlivé hodnotě | Pojem imbalance | IOO | Imbalance Of Orders | IOO (Imbalance Of Orders) | Jak chápat imbalanci | Doplněk pro lepší analýzu trhu | Doplněk pro lepší analýzu | Agresivní pohyb ceny | Bullish struktura | Příklad vzniku imbalance | Příklad zaplněného prostoru | Mezera mezi dvěma stíny svíček | Žádná imbalance | Imbalance vytvořené z více svíček | Praktické příklady na grafu | Příklady na grafu | Imbalance vytvořené fundamentem | Imbalance vytvořené bez fundamentu | Longový pohyb | Svíčka fundamentu | Ohraničení imbalance | Bearish svíčky | Hranice imbalance | Imbalance nevytvořené fundamentem | Značení imbalancí | Značení imbalancí pomocí indikátoru | Imbalance vytvořené na bullish svíčce | Imbalance vytvořené na bearish svíčce | Imbalance pomocí indikátoru | Využití imbalancí | Potvrzení bias | Nastavení SL | Nastavení SL nebo TP | SL nebo TP | Magnet na cenu | Nerovnováha podle konceptů likvidity | Větší imbalance |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\break-struktury-03052024-uvod.png
  Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
  C:\fakepath\price-action-15042024-uvod.png
  Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
  C:\fakepath\price-action-05042024-uvod.jpg
  Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
  wrb-skryty-gap-1-2.png
  Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.

Čtěte více

 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
 • Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Smart Money Concept