Pátek 24. května 2024 19:14
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO férovost
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex ETF

Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)

17.05.2021  Autor: Satik FX  Sekce: Price Action   Tisk


V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.


Svíčkové formace (patterny) pokračující

Pokračující patterny můžeme pozorovat ať již v rostoucím, nebo klesajícím trendu a při jejich vytvoření můžeme usuzovat, že tento trend bude pokračovat. Některé mohou vypadat jako krátká korekce, jiné naopak nijak z trendu nevybočují a jsou vlastně jeho součástí.

Jenom jako malou poznámku berte v potaz to, že tyto patterny, ostatně jako všeobecně jakékoliv formace, mají vždy větší úspěšnost na delších časových rámcích (H1, H4, D1 a W1), kde jsou oproštěny od všeobecného šumu a výkyvu cen, který u kratších časových rámců vzniká především v důsledku vyhlašování fundamentálních zpráv a reakcí na různé podněty, které se k obchodování vztahují.

A jen na okraj, každý z těchto patternů má svůj přesný a strohý popis, jak by měl v ideálním případě vypadat. Trh si však žije svým vlastním životem, nechová se podle pouček a my se s tím chtě nechtě musíme vyrovnat. Z tohoto důvodu můj pohled na tvoření patternů nemusí být vždy stoprocentně podle strohých pravidel a je na každém z nás, jak se k tomu postaví. Nepůjde to ze dne na den, ale při delším pozorování grafů věřím, že úspěch se dostaví. Proto vždy přiložím oficiální výklad dané formace a následovat bude můj popis a pak se podíváme, jak to podle mých zkušeností vypadá v praxi.


Pokračující patterny v býčím - rostoucím trhu

Jelikož některé formace mají ve svých pravidlech vytvoření gapu, ale v tomto seriálu jsme se k němu ještě nedostali, tak na začátek si tento výraz ještě objasníme. Gap je vlastně mezera, která vznikne mezi dvěma po sobě jdoucími svíčkami. To znamená, že následující svíčka otevře na jiné úrovni, než uzavřela svíčka předchozí. Stává se tak například v důsledku velkého tlaku prodeje či nákupu, vyhlášením zpráv, nebo při otevření nové obchodní seance (u akciích a komodit). A jelikož forex je 24hodinový trh, tak se zde objevují gapy pouze přes víkend, kdy trh v pondělí otevře na jiné hodnotě, než na které v pátek uzavřel.Vzestupný Tasuki Gap

Tento pattern se objevuje v rostoucím trendu a signalizuje jeho pokračování.

Oficiální pravidla:

1. První svíčka musí být býčí (rostoucí) a nejlépe poměrně dlouhá.
2. Druhá otevře gapem výše a musí končit jako býčí svíčka.
3. Třetí svíčka musí být medvědí (klesající) a musí být uzavřena (hodnota close) v zóně gapu vytvořené prvními dvěma svíčkami.

Obrázek ideální formace:


Vznik ideální formace v praxi:


Moje vlastní interpretace:

První svíčka je zelená, rostoucí. Nad ní vznikne mezera, nad kterou se otevře další zelená svíčka. Jako třetí se vykreslí svíčka červená, sestupná, která však nemusí uzavřít pod předchozí zelenou a ani nemusí vyplnit gap mezi první a druhou svíčkou rostoucí. Tím můžeme předpokládat, že býci si udrželi kontrolu nad obchody a trend by mohl pokračovat ve svém vzestupném růstu.

Moje příklady v praxi:
Formace tří rostoucích (Rising Three)

Tento pattern se objevuje v silně rostoucím trendu a signalizuje jeho pokračování nahoru. Zvláštní je, že i přesto, že tři prostřední svíce jsou klesající, tak formace nese název „tři rostoucí“.

Oficiální pravidla:

1. První svíčka musí být býčí (rostoucí).
2. Druhá, třetí a čtvrtá svíčka jsou malé a medvědí (klesající). Jsou omezeny v rozsahu první býčí svíčky.
3. Poslední, pátá svíčka, je býčí a zavírá nad výškou formace.

Obrázek ideální formace:


Vznik ideální formace v praxi:


Moje vlastní interpretace:

Podle mého názoru má tato formace více podob a variant. Například uvnitř patternu mohou být i čtyři svíčky a poslední svíčka nemusí uzavřít nad maximem celé formace. Pro má vlastní pravidla mi stačí, aby první svíčka byla zelená (býčí). Druhá, třetí a čtvrtá svíčka jsou červené (medvědí), které signalizují prodejní tlak na kupující. Pátou svíčkou je opět býčí - zelená, která značí, že býci opět převzali iniciativu a růstový trend pokračuje.

Moje příklady v praxi:Tři bílí vojáci

Vzorem tří bílých vojáků je vzestupná formace svíček na cenovém grafu, která se vyskytuje v dolní části klesajícího trendu. Jak název napovídá, vzor se skládá ze tří svíček, které mají zelenou (býčí) barvu. Tato formace signalizuje nadcházející obrat cen kvůli silnému kupnímu tlaku.

Oficiální pravidla:

1. Jsou to tři po sobě jdoucí býčí (rostoucí) svíčky.
2. Všechny tři svíčky by měly uzavřít v horní čtvrtině svého rozsahu.
3. Dolní stíny svíček by neměly být příliš velké.

Obrázek ideální formace:Moje vlastní interpretace:

Tato formace je oficiálně používána jako obratový pattern, který signalizuje změnu klesajícího trendu na býčí. Já však tuto formaci používám v již zažitém trendu, jako pokračující vzor. Tři po sobě jdoucí zelené býčí svíčky, které když se objeví v již probíhajícím rostoucím trendu, signalizují jeho pokračování s naprostou převahou kupujících.

Moje příklady v praxi:
Pokračující patterny v medvědím - klesajícím trhu


Tři černé vrány

Tři černé vrány jsou ekvivalentem tří bílých vojáků, tedy je to formace, který značí změnu rostoucího trendu na medvědí a jde tedy o reverzní formaci.

Oficiální pravidla:

1. Jsou to tři po sobě jdoucí medvědí (klesající) svíčky.
2. Všechny tři by se měly uzavřít v dolní čtvrtině svého rozsahu.
3. Horní stíny svíček by neměly být příliš velké.

Obrázek ideální formace:
Moje vlastní interpretace:

Já tuto formaci používám jako pokračující pattern a používám ho v klesajícím trendu, který již probíhá a můžeme z něj tudíž usuzovat, že bude pokračovat i nadále. Jedná se o tři po sobě jdoucí červené medvědí svíčky, které signalizují převahu prodejců, kteří neustálým doplňováním pozic věří, že cena bude v nejbližším období stále klesat.Formace tří klesajících (Falling Three)

Tento pattern se objevuje v silně klesajícím trendu a je opakem metody tří rostoucích. Zvláštní je, že i přesto, že tři prostřední svíce jsou rostoucí, tak formace nese název „tři klesající“.

Oficiální pravidla:

1. První svíčka je velká medvědí (klesající).
2. Druhá, třetí a čtvrtá svíčka jsou malé a býčí (rostoucí). Jsou omezeny v rozsahu první medvědí svíčky.
3. Poslední, pátá svíčka, je medvědí a zavírá pod spodní části formace.

Obrázek ideální formace:


Moje vlastní interpretace:

A jako u formace tří rostoucích může mít také vícero podob. První svíčka je červená, medvědí. Druhá, třetí a čtvrtá svíčka jsou zelené, býčí, které signalizují momentální převahu kupujících, kteří se snaží zvrátit dosavadní trend. Pátou svíčkou je opět medvědí - červená, která značí, že medvědi opět převzali iniciativu a klesající trend pokračuje. Na grafech níže můžete vidět, že pátá svíčka nesplňuje zcela přesně oficiální zadání vzoru, přesto si myslím, že tento vzor může být platný.Sestupný Tasuki Gap

Tento pattern se objevuje v klesajícím trendu a signalizuje jeho pokračování.

Oficiální pravidla formace:

1. První a druhá svíčka jsou medvědí a poměrně dlouhé.
2. Druhá svíčka se otevře gapem pod svíčkou první.
3. Třetí svíčka musí být býčí (rostoucí) a musí být uzavřena (její hodnota close) v zóně gapu vytvořené prvními dvěma svíčkami. To znamená, že třetí svíčka je býčí a uzavírá mezi close první svíčky a open druhé svíčky - v zóně gapu.

Obrázek ideální formace:


Vznik ideální formace v praxi:


Moje vlastní interpretace:

První svíčka je červená - klesající. Pod ní vznikne mezera (gap), pod kterou se otevře další červená svíčka. Jako třetí se vykreslí svíčka zelená (rostoucí), která však nemusí uzavřít nad předchozí červenou a nemusí ani vyplnit gap mezi první a druhou svíčkou klesající. Tím můžeme předpokládat, že medvědi si udrželi kontrolu nad obchody a trend by mohl pokračovat ve svém sestupném poklesu.

Moje příklady v praxi:

Formace neutrální

Jako doplnění článku je nutno se zmínit také o tom, že existují i formace neutrální. Jsou to takové patterny, které vlastně signalizují nerozhodnost trhu (nerozhodnost mezi kupci a prodejci). Při jejich výskytu je dobré posečkat se vstupem do pozice a až následně vyhodnotit situaci ohledně dalšího pokračování.

Jako neutrální tvar můžeme považovat:

1) Doji svíčka, u které je otevírací (open) a uzavírací (close) cena téměř, nebo zcela totožná. Stíny mohou být buď stejně dlouhé na obě strany, nebo se mohou co do velikosti různě lišit.


2) Bílý kolovrátek (White spinning top) – svíčka, která má spodní i horní délku stínů větší, než tělo.


3) Černá káča (Black spinning top) – tato svíčka má podobně jako bílý kolovrátek spodní i horní délku stínů větší než je její tělo, pouze barva tohoto těla je černá.Závěr

V tomto dílu o Price Action jsme navázali na díl předchozí a naučili jsme se dohromady rozpoznávat další množství patternů, které když aplikujeme do cenového grafu, tak nám mohou pomoci k ujasnění si situace na trhu a jeho kondice.

A jako vždy, pokud vám něco nebude zcela jasné, či budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě na cokoliv zeptat v diskusi pod tímto článkem a rád vám na vše odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\price-action-18042021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
  C:\fakepath\price-action-15022021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
  C:\fakepath\price-action-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
  C:\fakepath\price-action-1.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
  C:\fakepath\trader-forex2.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
  C:\fakepath\forex-fxstreet.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Čtěte více

 • Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani