Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.

05.03.20121,143,146, - 1,143,  Autor: Satik FX  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Začátky v koncích
Když jsem někdy počátkem tohoto tisíciletí začínal pochytávat první zmínky o FOREXu, bylo to „jednoduchý jako facka“. Třídenní seznamovací kurz: nahoru BUY, dolů SELL (měnové páry USD/CHF a USD/JPY mají obráceně USD, což mi zpočátku dělalo dost velké potíže); na denním grafu klouzavý průměr 50 a co je nad, tak „kupujte“, co je pod, „prodávejte“. Příkazy po telefonu a plav, jak umíš? Od těch dob se naštěstí hodně změnilo. Tou hlavní výhodou dneška jsou informace. To, k čemu jsem se musel dlouho horko těžko prokousávat, je nyní na dosah ruky, respektive kliknutí myši. Všeho míra indikátorů, EAček, skriptů, platforem, rad, doprovodných videí i tisíců „zaručených“ systémů. V dnešním  přetechnizovaném světě obchodu se však poněkud zapomíná na staré, známé a osvědčené prostředky a techniky. Stejně spolehlivě, jako fungovaly dříve, totiž fungují i nyní. Dnes je však až zarážející, jak jsou tyto úspěšné „systémy“ jednoduché. K jejich používání vám totiž většinou stačí věrní mušketýři ze školních lavic: papír, tužka a pravítko.

Fibonacciho objev
Autor nekonečné posloupnosti Leonardo Fibonacci se pro dnešní tradery stal velmi důležitou personou objevem číselné řady, která má velmi specifické vlastnosti. Každé její následující číslo je součtem dvou čísel předchozích a poměr mezi dvěma následujícími se rovná 1,618. Říká se mu „zlatý řez“.  Tento poměr lze dle Fibonacciho nalézt všude - od proporcí lidského těla, rozměrů pyramid, vývoje šnečích ulit, až po expanzi galaxií. Pro tradery se však posloupnostní mekkou stává velmi mocný, dvouslovný nástroj: Technická analýza.

Fibonacci a Inside/Outside svíce
V tomto případě jsou čísla používána s vysokou pravděpodobností k výpočtům supportů a resistencí, retracementu, tedy také k předpovědím bodů zvratů. Zastávám názor, že tyto S/R (potažmo body zvratu) nejsou dílem Fibonacciho čísel, ale  výtvorem „haldy“ obchodníků, kteří pozorují grafy ve stejný čas a aplikují na nich dané poměry. Svou „spoluprací“ podle mě tyto linie a body vytváří? Existuje několik metod, jak posloupnost využívat, nás však bude v tomto okamžiku zajímat pouze Fibonacci retracement a jeho návaznost na Inside and Outside bars. O tom, jak se s Fibonacciho Retracementem pracuje, zde máme velmi dobrý článek od Ondřeje Hartmana: Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu? Dalším bodem zájmu jsou Inside and Outside svíce (Inside and Outside bars).

Z mé praxe: Co to vlastně je a hlavně, jak si vyložit obraz grafu?
Upozorňuji předem, že mnou podávaný výklad se odvolává na vlastní praxi, tudíž se může lišit od specifikace metod obecně používaných. Jak z názvu vyplývá, Inside svíce je taková, která  se nachází uvnitř svíce předchozí.  A naopak Outside svíce je taková, která svým tělem pohltí svíčku předchozí. Pro potřeby tohoto „systému“ bereme v potaz pouze situaci, kdy po velké delší svíčce následuje svíčka menší (Inside bar), která je v ní ukryta. Následně je velká svíčka proražena nahoru či dolů. Abychom předešli případným komplikacím okolo nejasnosti názvosloví, budeme ji pro zjednodušení vždy nazývat Inside/Outside bar.

Logika výkladu je tato:
Trh jde určitým směrem. Nastane okamžik, kdy z určité příčiny (trh je překoupen, trh je přeprodán, trh ovlivňují negativní či pozitivní zprávy...) vyvstane situace, kdy obchodníci na straně býků i medvědů najednou nemají správné podněty, aby obchodovali s důkladnou razancí, a váhají. V tomto období se po větší svíci vykreslí svíce menší, naše Inside bar. V následném období se rozhoduje, jakým přívržencům kterého zvířectva (medvědů a býků) se podaří najít převahu a posunout trh svým směrem. Tento směr bývá s velkou pravděpodobností potvrzen proražením high (maxima) nebo low (minima), předchozí velké svíčky v některém dalším časovém úseku. Neobchoduji tedy proražení malé Inside Bar svíčky, ale proražení té větší svíčky před Inside bar. Tomu budeme říkat Inside/Outside svíce.


Poznámka: Pokud si budete zkoušet tuto techniku, neberte v potaz svíčky, které se vytvoří na večerním nedělním open. Tyto "miniaturní" výtvory trhu je třeba odfiltrovat.

Tato metoda vykazuje poměrně vysokou úspěšnost, je však nutno ji používat na větších časových rámcích, ideálně na denních grafech, kde se indikuje výhled na budoucí pojetí trendu.

Nyní se pojďme podívat na to, co se stane, když obě tyto metody spojíme a aplikujeme do jednoho grafu.Na obrázku č.1 vidíme jasně zformovaný trend EURa, které od  května 2011 na velkém týdenním časovém rámci (Time Frame) míří neustále jižním směrem a evokuje v nás myšlenky na otevírání především shortových pozic. Je zde ale také vidět, že tento směr není přímočarý a EUR/USD svůj směr v jistých časových úsecích koriguje. Jak se s tím tedy vyrovnat?

Právě na tuto otázku je možná odpověď v podobě použití Fibonacciho retracementu v kombinaci s Inside/Outside svícemi.Obrázek č. 2 nám zobrazuje situaci, ve které se EUR/USD nacházel v období od 27.10.2011 do 13.1.2012. Náš výchozí bod bude okamžik, kdy cena prorazila Fibonacci retracement (fibo) 23.6%, dotkla se fibo 38.2% a zároveň prorazila Inside/Outside svíci na hodnotě 1,3864. Toto můžeme považovat za opětovné potvrzení sestupného trendu (bod A). Následně nám cena osciluje v rozmezí fiba 38.2% a 50%. Zde se konsoliduje trh, poté proráží Inside/Outside svíci na hodnotě 1,3608 a zároveň se dostává k fibu 61.8%, kterou proráží (bod B).

Na dalším pokračování grafu vidíme falešný průraz Inside/Outside svíce (bod C), při kterém však nebyla překonána  původní sestupná  hranice fiba 61.8%. Dalším sestupem, proražením fiba 100% a malou korekcí se dostáváme do bodu D, který je pro nás v tomto případě zlomový.

 

Obrázek č. 3 nás uvádí do pozic, ve kterých se trh nachází po 13.1.2012.  Cena, která se v průběhu čtrnácti dní pohybuje v rozmezí cca 220 pipsů, hledá svůj směr, který nachází 19.1.2012 průrazem Inside/Outside svíce z 13.1.2012 na ceně 1,2878 (bod D) a následným proražením fiba 23.6%. Po opětovném ustálení ceny na hranici mezi fibem 23,6% a 38,2%  nastává druhý útok nakupujících, kdy cena proráží Inside/Outside svíci na jejím high (maximu) 1.3218 (bod E) a zároveň protíná Fibonacci retracement 38,2%. Po jejím průrazu  koriguje a následně se vrací průrazem Inside/Outside svíce na hodnotě 1,3155 k fibu 23.6% (bod F).

Spojením těchto dvou obecně známých metod dostáváme do rukou poměrně přesný, silný a jednoduchý nástroj. Jeho podstata tkví v tom, že přesně víme, co a proč děláme. Na druhou stranu je třeba na něj nepohlížet jako na ucelený systém, nýbrž jako na nástroj, který nám velkou mírou pomůže nalézt to, co je pro trading jednou z nejdůležitějších věcí - určení trendu. Určení trendu na takovém časovém úseku, kde se jeví efektivní a míra „šumu“ (tzn. oscilace ceny po některých událostech, která se projevuje na menších time frame) je zanedbatelná.

Pro tentokrát je to vše. Budete-li mít zájem, můžeme příště pošpitat o tom, jak tento základ rozšířit a propracovat se tak k plnohodnotnému systému včetně vstupů, SL a TP.“

Satik

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
 • Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

 • Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
 • Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
 • Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
 • Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
 • Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
 • Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
 • Jak využít korelaci měn při obchodování?
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
 • Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
 • Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
 • Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
 • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
 • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
  Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
 • Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
 • Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
 • Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
 • Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
 • Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
 • Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
 • Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
 • Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
LYNX naklady

Kurzy obchodování

Dub
13

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Kvě
18

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bossa mentoring
reklama
LYNX ecn
reklama
Bernstein Bank - soutez
reklama
CLEO.one