Sobota 20. duben 2024 12:42
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
FTMO férovost
reklama
FTMO férovost
reklama
FTMO král

Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)

24.01.2022  Autor: Satik FX  Sekce: Price Action   Tisk


Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.

Jako Smart Money se označují profesionální investoři, kteří jsou o vývoji na kapitálovém trhu dobře informováni. Často mají nadání na odhad trendů a odhalení výnosných investic dřív, než kdokoli jiný. Pokud běžný individuální trader zpozoruje, kam profesionální trader vkládá své peníze, snaží se následovat jeho chování, aby také dosáhl nadprůměrného výnosu.

Chytré peníze jsou tedy v podstatě kapitálem, který do trhu umístili institucionální investoři. Jen pro zajímavost, tento termín pochází od hráčů, kteří věděli něco navíc o sportu, což nemohla tušit ostatní veřejnost. Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, má se za to, že chytré peníze jako takové mají mnohem větší šanci na úspěch, když se obchodní praktiky institucionálních investorů liší od retailových investorů (retail = běžní obchodníci).

Existují metody, jak tyto „chytré peníze“ poznat a následně tyto poznatky využít pro osobní výhodu.

1) Objem obchodů

Většinou se tvrdí, že zasvěcení spekulanti obvykle investují větší objemy, tudíž by mělo platit, že chytré peníze je možno někdy identifikovat podle většího objemu obchodů, než je obvyklé.

2) Cenové opce

Tyto informace jsou ale pro retailové obchodníky dost složitá záležitost a jsou většinou využívány pouze úzkou skupinou obchodníků.

3) Seskupování dat

Pod tímto pojmem si můžeme představit především COT report - Commitment of Traders, který je zveřejňován každý týden na Commodity Futures Trading Commission. Tento report uvádí počty „chytrých „ a „hloupých“ příkazů (kontraktů). Bývá ovšem časově posunut.

Dobrou zprávou pro nás, retailové obchodníky je to, že velké objemy investic se do trhu nedají umístit v jednom okamžiku. Proč? Jednoduše proto, že pro velký objem prostředků by v čase nebyla protistrana, která by tento objem vykryla. Musíme si uvědomit, že tyto organizace nevstupují do trhu s 20, 30 či s 50 loty, ale když se už jednou rozhodnou, mohou se pohybovat v řádu tisíců lotů. Tento nákup či prodej má tedy svá specifika, která je možno na cenovém grafu vypozorovat. Obchodování s využitím „Smart Money“ není až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, nicméně pokud je trader důsledný a věnuje odpovídající množství času stráveného studiem grafů, dá se tato taktika zvládnout.

Průběh sledování nákupu a prodeje můžeme rozdělit do dvou až tří stupňů, podle toho jak se momentální trh vyvíjí.

1) Akumulace - subjekty nakupují aktivum.

2) Reakumulace (nebo Redistribuce) - subjekty dokupují (nebo doprodávají) aktivum. Tento krok nastat nemusí, nebo naopak může nastat v jedné, či několika vlnách. Viz obrázek číslo 3 níže v tomto článku.

3) Distribuce - subjekty prodávají aktivum.

Akumulační fáze přichází po downtrendu, naopak distribuční po uptrendu.


Akumulace tedy znamená, že velcí hráči kupují aktivum po velkém propadu, aniž by příliš hýbali cenami, naproti tomu Distribuce znamená, že velcí hráči prodávají aktivum, a opět s cenami moc nehýbou.

Při fázi akumulace a distribuce se můžeme orientovat podle supportů a rezistencí, respektive podle speciálních vzorů, ale to není tématem tohoto článku.

Zde níže na grafu vidíme akumulační fázi (obrázek 1):


Zde je fáze distribuční (obrázek 2):


Na obrázku 3 vidíme fázi Reakumulace, která přichází v uptrendu:


Na obrázku 4 vidíme tři fáze Redistribuce, která přichází v downtrendu.


V minulém dílu tohoto seriálu jsem se zmínil o vstupu do pozice při identifikování dvojitého vrcholu podle systému chytrých peněz. A právě nyní přišla chvíle k jeho podrobnému vysvětlení, na základě výše objasněné situace (je potřeba si přečíst minulý díl seriálu). Už víme, že pokud se trh nachází v situaci Distribuce, chytré peníze se připravují na prodeje. Nechtějí ale moc hýbat s cenou, aby mohli prodávat za cenu nejvyšší, a proto si připravují k těmto prodejům podmínky.

My na grafu vidíme, že cena stagnuje a jde takzvaně doprava (do strany). Cena osciluje a je možno identifikovat již minimálně dva vrcholy, po kterých cena sklouzne dolů a opět se vyšplhá nahoru. Toto je právě ten správný vstup do sell (short) pozice, který by nám mohl zaručit maximální zisk, při minimálním Stop-Lossu. Vstupujeme na polovině zelené, stoupající svíčky, která předchází svíčku druhého vrcholu, s tím, že Stop-Loss zadáváme nad maximum vrcholů. Profit-Target pak upravujeme podle své strategie. Výhoda tohoto vstupu je v tom, že při minimálních nárocích na ochranu, můžeme využít maximálního potenciálu zisku, který může být v některých případech mnohonásobný.

Pro lepší pochopení na grafu si celou konstrukci nejprve rozfázujeme:


1, 2 - Identifikovaný dvojitý vrchol.

3 - Období distribuce.

4 - Proražení swingu dvojitého vrcholu. Tomuto vzoru se také někdy říká „spring“, význam chápejte jako skok.

5 - Stop-Loss zadaný nad vrcholem (nad rezistencí).


6 - Zelená, stoupající svíčka, která je před svíčkou druhého vrcholu.


7 - Zaměření poloviny zelené svíce (6).


8 - Vstup do shortové pozice (sell) při návratu ceny k polovině zelené svíčky (6).

Na posledním obrázku je celá konstrukce vstupu pohromadě:Závěr

V tomto dílu jsme si objasnili význam chytrých peněz pro obchodování. Naučili jsme se rozeznávat jejich formy v grafu a na závěr si objasnili, jak s těmito informacemi pracovat při zadávání obchodních vstupů.

A jako vždy, pokud vám něco nebude zcela jasné, nebo budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě v diskusi pod tímto článkem zeptat. Rád vám na všechno odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\forex-07112021.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
  C:\fakepath\fibonacci-26092021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.
  C:\fakepath\fibonacci-14062021.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
  C:\fakepath\price-action-16062021.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
  C:\fakepath\price-action-18042021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
  C:\fakepath\price-action-15022021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
  C:\fakepath\price-action-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
  C:\fakepath\price-action-1.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
  C:\fakepath\trader-forex2.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
  C:\fakepath\forex-fxstreet.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Čtěte více

 • Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader