Pondělí 19. duben 2021 17:49
reklama
Dukascopy
reklama
Patria reklama duben
reklama
Dukascopy

Lucky Seven makroekonomických ukazatelů na Forexu

Napsal:   Sekce: Pro tradery

V minulém článku jsem slíbil se makroekonomii věnovat více dopodrobna, i když věřím, že každý obchodník ekonomické ukazatele zná a ví, že mají výrazný vliv na pohyb ceny u Forexu a CFD obchodování. Makroekonomických ukazatelů je mnoho, já jsem do článku vybral jen ty, na které jsem se za dob svého obchodování zaměřil já osobně. Většina obchodníků na celém světě nechává bystrý zrak na ekonomickém kalendáři, to je kalendář, kde jsou zobrazeny nadcházející události, aby se ujistili, že mají přehled o případných náznaků na zvýšenou volatilitu.Obecně

Různé vládní a nevládní agentury po celém světě, i naše ČNB, pravidelně podávají zprávy o různých ekonomických aktivitách a událostech. Jak se sestavují tyto zpráv, výsledek a očekávání se může lišit. Máme přímá data, například vykazování měsíčních prodejů z určitého pohledu ekonomiky. Ta druhá nemusí pocházet z přesných měřitelných údajů, spíš z dat co se prováděla v průzkumech. Některé ukazatele vám řeknou o současném stavu ekonomiky, jiné mohou potvrdit to, co dříve ekonomika dělala. Ty další předpovídají, co by ještě mohlo přijít, to jsou vedoucí ukazatele. A ty jsou pro obchodníky nejzajímavější, protože nabízí nejlepší pohled na ekonomickou aktivitu. Ukazatelé, kteří nám říkají o současném stavu ekonomiky, se nazývají souběžně. Ty, které potvrzují, co již proběhlo, se nazývají ukazatelé zaostávání. Všechny tři mají své využití a ovlivňují trh různými způsoby. Hlavní problém pro začátečníky, je vědět, které z nich jsou důležité neboli řečeno, které s největší pravděpodobností ovlivní ceny a ty, které mají nízký dopad. Tato znalost je užitečná, protože v jediném dni může být vydáno mnoho ekonomických zpráv a není to opravdu praktické a jednoduché sledovat je všechny.

V mém seznamu ekonomických ukazatelů jsem zahrnoval ty, které jsem považoval za nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že USA je největší ekonomikou na světě a má nějaký primární vliv na výkonnost finančních trhů, zaměřil jsem se na americké zprávy.


1. Non-Farm Payrolls (NFP)

Nejen pro mě osobně ale i u většiny obchodníků Forexu a CFD to je nejdůležitější indikátor v kalendáři. Každý první pátek v měsíci zveřejňuje U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS (BLS) - Úřad statistiky práce spolu s mírou nezaměstnanosti (což je další ukazatel na našem seznamu) tento ukazatel v rámci zprávy o situaci v oblasti zaměstnanosti. Důvod, proč je tak pozorně sledovat, spočívá v tom, že zpráva má tendenci velice výrazně pohnout trhy. Minutový graf ze 2.4.2021 EUR/USD níže, znázorňuje nedávný pohyb. Podívejte se, jak výrazně se cena pohybovala za jedinou minutu. Také si všimněte, jak daleko větší je průměrný rozsah každé svíčky po vydání zprávy ve srovnání s dřívějšími svíčkami.


(MetaTrader 5)

Zaměstnanost a hospodářský cyklus jsou úzce spjaty a v minulosti se změny ve výplatních páskách bez příjmů zemědělského sektoru pohybovaly velmi podobně jako čtvrtletní změny HDP. Tato úzká korelace pravděpodobně znamená, že údaje o mzdách mohou být použity jako zástupce pro HDP. Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma událostmi je, že NFP vychází měsíčně a vykazuje měsíc, který skončil jen několik dní před vyhlášením. Naopak HDP je vykazován čtvrtletně a s velkým zpožděním. Dokonalá situace, která, nerad to zmiňuji, ale nikdy nenastane, je maximální zaměstnanost a stabilní ceny a to jsou monetární cíle FEDu (známo jako dvojí mandát). (https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm)

2. Hrubý domácí produkt (GDP)

Co se týká HDP, tak je to nejširší měřítko celé ekonomiky a hospodářství daného státu. Kolekce dat trvá tak dlouho, až přímý vliv na ceny FX a CFD je často takový nijaký. V momentě zveřejnění informací je mnohé již známo, a proto mohou být očekávání často poměrně trefné a předvídatelné. V praxi to znamená, že pokud se výsledné číslo výrazně liší od očekávání, je zde poměrně vysoká šance, že trh bude reagovat. I Když v nedostatku času na kolekci dat je stále velmi důležitým ukazatelem, protože je to jediná přístupová cesta k identifikaci obchodního cyklu.

Obchodní cyklus se skládá z expanzní fáze, kdy nabírá na síle řada oblastí ekonomiky a recesní fáze, kdy ekonomická činnost je utlumená. Vzhledem k tomu, že nejširší mírou ekonomické aktivity je HDP, už i ekonom Arthur Lewis určil, kde se nacházíme v hospodářském cyklu, a to jen tak, že se podíval na střídání růstu a poklesu HDP. “Websterův” slovník upřesňuje technickou definici recese jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu HDP v dané zemi. Politici, tvůrci politik a ekonomičtí analytici mají na daný ukazatel zaměřené hledí, právě proto, že je tak komplexním opatřením.

HDP je typický ukazatel zaostávání, jehož cílem je vysypat informace, které již všichni očekávají. Nedostatek času na kolekci dat, jen utvrzuje, že jeho užitečnost jako obchodního nástroj pro krátké obchodování je zmrazená, protože HDP v USA vychází pouze jednou za čtvrtletí.

Příklad HDP k dnešnímu dni:3. Index spotřebitelské důvěry / Index spotřebitelského sentimentu University of Michigan

Další bych chtěl představit dva ukazatele, které mají z mého pohledu velký dopad na trh. Index spotřebitelské důvěry je sestavený Konferenčním výborem a Index spotřebitelského sentimentu, který je sestaven Univerzitou v Michiganu což je výzkumná univerzita v Ann Arbor, v Michiganu. Máme spoustu spotřebitelských průzkumů, ale jak jsem již psal, ať toho nemáte zbytečně moc, stačí tyhle dva.

Ekonomiku USA řídí výdaje, o tom není pochyb. Spotřebitelská důvěra nám ukazuje spokojenost spotřebitelů. Když se jako spotřebitel cítíte fajn, třeba v zaměstnání, tak co můžeme vyvodit? Logicky budeme mít dost peněz a budeme je utrácet, jen podotýkám, že tenhle dokonalý stav nikdy nenastane. To teoreticky může vést k hospodářskému růstu. Výsledky indexu spotřebitelské důvěry vychází v ekonomickém kalendáři ke konci měsíce, Michiganská univerzita zveřejňuje výsledky dvakrát měsíčně. První průzkum je jeden týden a druhý týden je finální průzkum, který má konečné výsledky k vydání. Četl jsem také v jednom článku, že pozitivní spotřebitelské segmenty vedou k růstu akcií. Výsledky University v Michiganu nebo také zpráva konferenční rady, obsahuje větší množství respondentů, a proto jsou stabilnější a spolehlivější. Jsou to ukazatele zaostávání a korelují s obraty v obchodních cyklech, ale jsou silně ovlivněny trhem práce. Pokud zůstává nezaměstnanost vysoká, když se zotaví další části ekonomiky, může sentiment zůstat depresivní, a tak se za takových okolností chová jako ukazatel zaostávání.

Příklad jednoho z měřených indexů, data byla brána přímo z výzkumného ústavu:


(Copyright © 2021, The Regents of the University of Michigan. All Rights Reserved.)

4. Index spotřebitelských cen (Customer Price Index)

Já byl ve škole darebák, když jsme v makroekonomii probírali CPI. Až praxe mi ukázala, že pan profesor nemluvil jen tak do větru. CPI se zaměřuje vývoj cenové hladiny v cenovém koši a jsou sestavovány agenturou Bureau of Labor, U.S. Dep.(něco jako úřad práce). Výsledek je vidět jak rychle nebo pomalu se pohybují ceny. Vzpomínáte, cenová stabilita je součástí dvojího mandátu Fedu. Pokud je inflace na úrovni (v současné době 1,4%), považuje se za normální nebo dokonce žádoucí. Výsledky HDP jsou hlášeny pouze čtvrtletně, vyplatí se proto sledovat CPI, je to včasnější ukazatel HDP. V 70. a 80. letech 20. století byla v Americe vysoká inflace. V důsledku globální finanční krize došlo k nebezpečí deflace (trvalé snížení cen). Deflace poškozuje ekonomiku tím, že podněcuje spotřebitele k tomu, aby odložili nákupy, protože budou v budoucnu levnější, pokud ceny budou i nadále klesat. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje představují tak velkou část HDP, zpomalí hospodářský růst a mohou vytvořit bludný kruh. Inflace patří do monetární politiky, tak zpráva CPI může mít velký dopad na ceny jak na dluhopisech, tak i na devizových a akciových trzích. Poslední příklad, Pokud výsledek CPI bude vyšší než jeho očekávání, je to popud monetární politiky nějak zakročit.

12-ti měsíční procentní změna indexu spotřebitelských cen:


Úplný proces výpočtu indexu je znázorněn na obrázku dole s podrobným vysvětlením na stránkách FEDu.


Zdroj: https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Meth/MethIP.htm

Je přes sto položek ve spotřebitelském koši, který tvoří index, který je pak vykazován jako úroveň indexu. Výroba činí asi 24% celého amerického hospodářství. CPI se stavebním sektorem má na starosti změny v produkci, které jsou vidět v obchodním cyklu. CPI je procyklický proces. To znamená, že existuje shoda mezi jeho pohyby a změnami v obchodním cyklu. Korelace mezi indexem a ekonomickou aktivitou je je dle mých výpočtů kolem 81%.

(http://stats.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm)

5. Maloobchodní prodej (Retail Sales)

Úřad pro sčítání lidu (Census.gov), spadající pod Ministerstvo obchodu USA, má ve zvyku zveřejňovat výsledky dva týdny po začátku měsíce. Výsledek není ovlivněn výsledkami inflace, poskytuje tak nominální hodnotu dolaru v maloobchodním prodeji. Zpráva poskytuje včasný odhad nominální hodnoty dolaru v maloobchodě (to znamená, že číslo není upraveno o inflaci) a také hlásí číslo jako procentní změnu oproti předchozímu měsíci. Proč se tím zabývat, když se jedná pouze o výdaje na osobní spotřebu (PCE)? schválně se podívejte na odkazy pro porovnání se zprávou o osobních příjmech a výdajích z Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA). ”Jedná se konkrétně o součást PCE, která se pak napájí přímo do výpočtů HDP. Údaje obsažené v této zprávě jsou obsáhlejší než zpráva o maloobchodním prodeji. Rozhodující je však, že údaje o maloobchodních prodejích vycházejí z předcházejících pár týdnů, a tak poskytují včasnější přehled o účinně stejné oblasti ekonomiky”. (https://www.oberlo.com/statistics/us-retail-sales)

Zvyšování se maloobchodních tržeb znamená indikaci ekonomického růstu a má tendenci mít pozitivní vliv na burzu. Dobré výsledky o maloobchodním prodeji mohou vést ke zvyšování cen, což může vést k inflaci. A naopak, špatné zprávy vedou k poklesu akciového trhu, což může způsobit zdražení dluhopisů.


(Census.gov)

6. Federální úrokové sazby (Federal Funds Rate)

Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) se má za úkol scházet osm krát ročně pro určování měnové politiky. Výsledek schůzky FOMC také výrazně ovlivňuje trh Forexu, pokud dojde k rozdílu od očekávaného kurzu, tak jak je celý princip ekonomického kalendáře. Chování kurzů na forexu si představme jako úrovně úrokových sazeb ve dvou zemích EUR/USD a očekáváme výsledky úrokových sazeb. Úroková sazba federálních fondů a její změna ze strany výboru i pouhý náznak má vždy pochopitelně vliv na monetární politiku natolik, že bude trh ovlivněn. V rámci prohlášení zveřejněného po každém zasedání FOMC poskytuje Fed doporučení ohledně očekávané cesty měnové politiky. Jedná se o poměrně nedávné opatření zaměřené na zajištění větší transparentnosti v rámci snahy o snížení volatility na finančních trzích. V důsledku toho jsou změny měnové politiky zpravidla v určitém rozsahu předem sděleny. To znamená, že doporučení samotné má potenciál posunout trhy, stejně jako skutečná změna v politice.

(https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm)

7. Míra nezaměstnanosti (Unemployment Rate)

Míra nezaměstnanosti je definována jako procentní podíl pracovní síly, která aktivně hledá práci, to si pamatuju ještě ze školy. V období dobra je nezaměstnanost zaostávající ukazatel. Nezaměstnanost může růst i poté, co si HDP cucne dna. Nezaměstnanost je také úzce spjata se spotřebitelským segmentem, kterému se budu věnovat později. Pokud je období nezaměstnanosti moc dlouhé je pro spotřebitele dost škodlivé a v důsledku toho také ovlivňuje spotřebitelské výdaje a dopad na hospodářský růst. Pro porovnání na obrázku Japonsko vs. Portugalsko.


(https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm)


Závěr

Na závěr bych chtěl hlavně zmínit, že každý by si měl sám vymezit takové a tolik makroekonomický ukazatelů, na kolik se bude cítit. Dála je dobré vědět, které ekonomické ukazatele ovlivňují trh více a méně a být bystrý při vycházení zpráv, k tomu doporučí si najít kvalitní informační kanál. I když se zdá HDP k ničemu, je klíčovou součástí makroekonomické analýzy. Stejně jako u NFP, tak i údaje o nezaměstnanosti nabízejí obchodníkovi s CFD vhled do jedné z klíčových ukazatelů FEDu. To znamená, že jakékoli silné odchylky od očekávání pravděpodobně budou mít velký dopad na Forex a akciové trhy. A nakonec každý obchodník by si měl hlídat, na kdy je naplánované setkání FOMC.

Aleš Hála

Hodnocení článku:
Klíčová slova: FOREX | Japonsko | Korelace | Inflace | Deflace | OECD | EUR/USD | USA | Nezaměstnanost | Spotřebitelská důvěra | HDP | Recese | Daně | Akciové trhy | Míra nezaměstnanosti | Hospodářství | Sazby | CFD | Ekonomika | FOMC | FX | Fed | Index spotřebitelských cen | Indikátor | MetaTrader | Nástroj | Obchodník | Sentiment | Ukazatel | Výkonnost | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | Doporučení | EUR | USD | Obchodování | Finanční krize | Hospodářský růst | Úroková sazba | Ekonom | Výsledky | Hospodářský cyklus | Portugalsko | Praxe | Index | Analýzy | Cena | CFD obchodování | Forexu | GDP | Graf | Hrubý domácí produkt | Maloobchodní prodej | MetaTrader 5 | Trh | Volatility | Zpráva | Zprávy | Federal Funds Rate | Zaměstnanost | Retail | Znalost | Přehled | Globální finanční krize | Makroekonomické analýzy | Zajištění | Payrolls | Dobré výsledky | Non-Farm Payrolls | Průzkum | Krize | Spotřebitelské výdaje | Očekávání | Index spotřebitelské důvěry | Snížení volatility | Ministerstvo obchodu | HDP v USA | Zasedání FOMC | Prohlášení | Míra | Měnové politiky | Ukazatele | Spotřebitel | Trhy | Situace | Vysoká inflace | Výdaje | NFP | Ekonomické aktivity | Stabilita | Vývoj | Výsledky HDP | Spotřebitelé | Úřad práce | Růst | Potenciál | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Práce | Údaje | Statistiky | Pracovní síly | Špatné zprávy | Šance | Ceny | Důvěra | Cenové hladiny | Politici | Aleš Hála | Pohyb ceny |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Liga mistrů v tradingu na 5 = FOREX
  Obchodování měnových párů jednoznačně vnímám jako skutečný vrchol traderského umění. FOREX je hra s nulovým součtem a tedy, aby někdo vydělal nějaké peníze, musí je někdo jiný zase prodělat. Je to mimoburzovní trh (OTC), kde dle odhadů 85% obchodů probíhá jako spekulace nebo investice za účelem dosažení zisku na pohybu měn a na kterém obchody retailu tvoří zanedbatelný podíl (udává se do 5%, a to od necelých 5 milionů retailových forex traderů celosvětově).
 • Likvidita kamarát?
  Kde sú časy, keď existovali na menovom trhu špekulanti nakupujúci valuty so spredom 600 pips a, dokonca, úspešne! Dnes sa ľudia sťažujú na 2 pipsový spred a nadávajú na brokera, že tu a tam posunie cenu o 1 pip... Takéto debaty mi pripadajú veľmi úsmevné. Myslím si, že na forexe treba riešiť oveľa podstatnejšie veci. Ale pre niekoho, kto scalpuje, to, samozrejme, môže byť otázka prežitia...
 • Linie, Svícny, Body „piškvork“, aneb různé metody mapování
  K tomu, aby byli obchodníci schopni dělat relativně správná obchodní rozhodnutí a realizovat potenciálně ziskové obchody, tak musí být obvykle nejdříve schopni vybírat moudře samotné obchodní nástroje. Mezi obchodní nástroje však nepatří pouze nejrůznější technické indikátory a ukazatele, patří sem totiž i metody mapování, tedy různé typy grafů a těmi se právě tento článek zabývá.
 • Litecoin + AAVE: Co roste nejvíce na kryptoměnovém trhu
  V dnešním článku se dozvíte, co roste nejvíce na trhu kryptoměn. Podíváme se i na stále více rozvíjející se trh DeFi. Růst Bitcoinu se už přetavuje do růstu altcoinů.
 • Litecoin má větší prostor k růstu
  Krátkodobý výhled vypadá pro Litecoin vcelku pozitivně, zatímco dlouhodobé hledisko vypadá jaksi nerozhodně. Zkráceně se měna aktuálně obchoduje za 140 $ a hned na 141 $ by ji mohla zastavit velice silná rezistence. Jak tvrdí Dmitriy Gurkovskiy, vedoucí analytik společnosti RoboForex: „Litecoin tuto úroveň tento týden již otestoval, ale neúspěšně.“
 • Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory
  Nejen v Česku se lithium v posledních měsících stalo hitem zpravodajství. Zatímco u nás vzbudilo rozruch z politických důvodů, na světových trzích je spolu s palladiem předmětem nebývalého investičního zájmu. Navzdory momentální silnější korekci by se růstová dynamika neměla zpomalit, protože trh sází na vyjádření řady odborníků, které tyto „nové“ cenné kovy považují za klíčové nerostné zdroje budoucího desetiletí.
 • Live Trading - Obchodníci XTB zhodnotili účet o více než polovinu!
  V červnu minulého roku jsme se rozhodli, že půjdeme s kůží na trh. Spustili jsme Live Trading pro reálné obchodníky. Zastáváme názor, že obchodování na vlastním reálném účtu je nejlepší praxí, kterou může obchodník projít, a proto jsme v XTB rozšířili náš systém vzdělávání o tento prvek.
 • London Breakout a podobné strategie
  Jednou z klasických intradenních obchodních strategií obchodovaných na FOREXu je tzv. London Breakout. Jedná se o jednoduchou obchodní strategii, založenou na principu průrazu časového pásma. Pro ty, kdo neznají tuto strategii, popíši krátce její obsah.
 • long EURCHF, USDCHF skoro na parite
 • Long XAGUSD
  A jedeme zas!!
 • LYNX Pro: První broker zaměřený na profesionální investory
  Zajímáte se o profesionální správu kapitálu? Právě pro Vás rozjíždí brokerská společnost LYNX svou novou divizi LYNX Pro, která zajišťuje komplexní služby pro profesionální a institucionální investory.
 • LYNX vs. XTB: Porovnání poplatků a nákladů na obchodování
  XTB má pro pozitivní zprávu pro všechny akciové investory, a to především o zrušení komisních poplatků na všech fyzických akciích a ETF. Pokud tedy investor nepřekročí měsíční limit v rámci nominální hodnoty 100 000 EUR je komisní poplatek 0 %. Co to pro Vás znamená? Porovnejte následující příklady.
 • Lze udržitelným investováním změnit svět?
  Lidé si stále více uvědomují, jakou ekologickou stopu za sebou nechávají. Většina však přehlíží jednu zásadní oblast, kde může mít jednotlivec potenciálně největší vliv – vlastní investice. Naše úspory představují silný nástroj a zároveň příležitost, jak něco ovlivnit a změnit svět kolem nás.
 • Lze vydělat na Forex day tradingu?
  Různé přístupy k obchodování vyžadují různou velikost kapitálu, který je třeba mít na obchodním účtu pro případ, že trh v danou chvíli nejde, řekněme, zrovna tím „správným“ směrem. Nováčci právě kvůli tomuto faktoru často ztrácí své peníze, jelikož se snaží rychle vydělat, a proto mnohdy otevírají pozice o vysokých objemech, na jejichž udržení v budoucnu však nemají dostatečné rezervy.
 • Lze získat předstihové signály se zpožděnými indikátory?
  Obchodníci tráví čas zkoumáním různých indikátorů, obchodních systémů a dalších věcí. Zkouší je také různě kombinovat a často to končí frustrací a zklamáním.
 • Lze ziskově obchodovat sezónní cykly pomocí AOS?
  Po dokončení práce na workflow, o kterém jsem psal minule v příspěvku „Je průměrný roční zisk 18% hodně nebo málo?“, jsem přemýšlel nad tím, jak analyzovat trhy nějakým novým způsobem, protože dosud jsem testoval obchodní myšlenky pomocí vytěžování dat. Vzpomněl jsem si na sezónní obchodování neboli obchodování pomocí sezónních cyklů. Výsledek bádání mě natolik překvapil, že jsem se rozhodl se o něj podělit.
 • Maďarsko příštím Řeckem?
  Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
 • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
  Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
 • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
  Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
 • Mají středoevropské měny potenciál?
  Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets na Admirals