Pátek 18. září 2020 15:49
reklama
Purple Trading USA volby
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Admiral spread new

Kartel OPEC vznikl přesně před šedesáti lety. První schůzku svolala československá rodačka

13.09.2020 10:08  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Jak a proč vznikl kartel OPEC, Organizace zemí vyvážejících ropu

Měli krátce před přistáním na milánském letišti Linate. Jenže na ranveji už se nikdy neocitli. Ten podzimní den, 27. října 1962, se trosky havarovaného letounu, čtyřmístného stroje Morane Saulnier 760 B, našly v katastru vísky Bascapè, asi patnáct kilometrů od milánské ranveje. Při nehodě zahynuli všichni tři pasažéři, zkušený pilot Bertuzzi, s 11 260 nalétanými hodinami, americký novinář McHale a Enrico Mattei, prezident ropného konglomerátu ENI. Po něm zbyl poškozený zlatý prsten. Jeho detailní fotografie je zobrazena i na stránkách odborné studie dvou vědců z turínské polytechniky. Vydali ji roku 2009 a po téměř půlstoletí, zdá se, prokazuje to, o čem se po celou předchozí dobu jen šuškalo. Na palubě letadla tehdy opravdu explodovala nastražená bomba.

„Flek“ v Agipu

Mattei byl schopný muž, někteří by možná řekli, že všehoschopný. Po druhé světové válce mu osvobozeneckým výborem byla svěřena zásadní role: měl skoncovat s Agipem, státní ropnou společností, pozůstatkem to fašistického režimu. Mattei, jenž sám do Mussoliniho fašistické partaje v roce 1931 vstoupil, však místo toho Agip přetvořil právě v ENI, čili Národní palivový trast, a stal se tak jedním z nejmocnějších mužů v zemi. ENI byl nezřídka připodobňován ke státu ve státě. Jak prozíravé bylo, musel si tehdy Mattei říkat, že za plné válečné vřavy, v roce 1943, po Mussoliniho rezignaci, převlékl kabát a dal se ke křesťanským demokratům a jejich partyzánským bojůvkám. Za válečné hrdinství jej Američané vyznamenali Stříbrnou hvězdou. A spolustraníci zase zmíněným „flekem“ v Agipu.

Matteiho ambice byly nenasytné, a ačkoli v padesátých letech neochvějně vládl ropnému „státu ve státě“, toužil ještě výš. Možná se chtěl stát jakýmsi J. D. Rockefellerem druhé půle dvacátého století. Tato jeho zjevná tužba byla snad umocněna i tím, že jej Rockefellerovi nástupci nevzali mezi sebe. Svůj úděl – vlastně úděl všech Italů – rád připodobňoval k osudu kotěte, jež se přiblíží k misce plné dobrot, u níž však hoduje několik velkých psů. Ti kotě nevybíravě napadanou a snaží se jej od misky zahnat co nejdále. „My, Italové, jsme jako to kotě: v misce je dost ropy pro každého, ale kdosi nechce, abychom se k ní byť jen přiblížili,“ říkával.

Těmi velkými psy bylo v jeho očích sedm obřích ropných koncernů, které tou dobou panovaly světovému obchodu s ceněnou surovinou: Anglo-Persian Oil Company (dnes BP), Gulf Oil, Royal Dutch Shell, Standard Oil of California (dnes Chveron), Standard Oil of New Jersey (dnes ExxonMobil), Standard Oil of New York (dnes ExxonMobil) a Texaco (dnes Chevron). Mattei tuto skupinu koncernů, v jeho očích jasný oligopol, ba kartel, chytlavě pojmenoval „Sedm sester“. Popudem ke sbratření, lze-li to tak v případě sester říci, jim bylo znárodnění íránského ropného průmyslu roku 1951, do té doby ovládaného Anglo-Persian Oil Company; v reakci na tento akt vlády ministerského předsedy Mosaddeka bylo na íránskou ropu uvaleno mezinárodní embargo. V roce 1954 americké ministerstvo zahraničí po opětovné změně režimu v Íránu, po svržení Mosaddeka a dosazení pro-amerického šáha, navrhlo ustavit konsorcium klíčových ropných společností, které by se zasadily o návrat íránské ropy zpět na mezinárodní trhy. Vzniklé „Konsorcium pro Írán“ je vlastně jen jiným označením spolku, jejž Mattei po svém nazval „Sedm sester“. Před prvním ropným šokem, k němuž dojde roku 1973, ovládaly „sestry“, z nichž hned třem byl „otcem“ někdejší Rockefellerův Standard Oil, až 85 procent světového trhu s ropou.

Levní Sověti

Sto procent však „sestry“ neměly. V polovině padesátých let tak Sovětský svaz mohl vystupňovat svoji „hospodářskou ofenzívu“, jež spočívala ve vývozu rozličných surovin, zejména pochopitelně ropy, na trhy nekomunistických zemí, a to za velmi atraktivní ceny. Tuto strategii měli Sověti dobře vyzkoušenou na Finech, s nimiž poměrně čile obchodovali v podstatě od konce druhé světové války. Cílem bylo podmanit si danou nekomunistickou zemi nejprve ekonomicky a pak, bude-li třeba, využít vypěstované závislosti na straně západního partnera k dosažení politických cílů. I Sověti si již v padesátých letech dobře uvědomovali, že případná třetí světová válka by mohla – kvůli potenciálu jaderných či vodíkových bomb – spolehlivě vyhladit podstatnou část lidstva, pročež usilovali rozšiřovat svůj vliv právě prostřednictvím ekonomických tlaků a propagandy. Spojené státy nahlížely možné důsledky této praxe za podobně ohrožující jako přímý vojenský střet. A stejně tak Britové.

Tisíce a tisíce barelů levné ropy z Povolží a Uralu tak v druhé půli padesátých let plynuly nejen na trhy zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci, nýbrž kromě Finska také do Západního Německa, Rakouska, Itálie, či dokonce do Japonska. V roce 1959 Itálie předstihla Finsko a stala se vůbec největším nekomunistickým odběratelem sovětské ropy. Pod italskými obchody se Sověty nebyl pochopitelně podepsán nikdo jiný Mattei. Američané a Britové sledovali s nelibostí už obchody Finů se Sověty, ale když se na místo Finska dostala Itálie – stát geograficky mnohem bližší západu Evropy – byli kriticky znepokojeni. Levná ropa je ohrožovala nejen geopoliticky, ale také ekonomicky. Zejména v případě Velké Británie, ale pochopitelně také z hlediska Spojených státu či Nizozemí, byly dobré hospodářské výsledky největších ropných firem – „Sedmi sester“ – klíčovým státním zájmem.

Anglosaské zájmy na sklonku padesátých let vážně ohrožovala nejen „hospodářská ofenziva“ SSSR, ale i dohoda Matteiho ENI s íránským šáhem z roku 1957. Ta bezprecedentním způsobem dělila výnosy z ropných obchodů, a to v poměru 25-75 ve prospěch šáha (který íránskou ropu opanoval díky zmíněnému znárodnění z roku 1951). Dosud tomu bylo tak, že západní ropné koncerny se s vládami zemí, na jejichž území se dané naleziště vyskytovalo, dělily „fifty-fifty“.

V reakci na nastalý vývoj se „Sedm sester“ rozhodlo na přelomu padesátých a šedesátých let k několikerému zlevnění ropy, iniciovaném nejprve British Petroleum (nástupnický koncern Anglo-Persian Oil Company) a posléze Standard Oil of New Jersey. Jeho nově jmenovaného nejvyššího šéfa – poměrně neznalého reálií Blízkého východu – značně děsila představa, že Rockefellerovo impérium, byť legislativně rozdrobené na několik menších koncernů, bude zaplaveno a pohřbeno Chruščovovou lacinou ropou. „Sedm sester“ drželo při sobě, a zlevnila-li jedna, následovaly další. Tím však rozlítily blízkovýchodní režimy, které pro své státní rozpočty počítaly s vyššími příjmy, než jakých se jim mělo dostat po tomto zlevnění. Bagdádský zástupce Standard Oil of New Jersey tak do Ameriky informoval, že je rád, že z irácké metropole unikl živý – tak značné tehdy rozlícení potentátů bylo.

Wanda a OPEC

Novinářka Wanda Jablonski, československá rodačka, nejvlivnější žurnalistka té doby zabývající se ropným průmyslem, měla toto rozlícení z první ruky. Využila atmosféry doby a svých kontaktů a domluvila osudovou schůzku v jachtklubu na káhirském předměstí Maadi. Při večeři se sešel „Rudý šejk“ Abduláh Tárikí, saúdský ropný ministr, jeho venezuelský protějšek Pérez Alfonso, a klíčový kuvajtský, íránský a irácký a představitel zodpovědný za ropný průmysl. Účastníci tajnosnubné schůzky se gentlemansky dohodli, že se zasadí o vytvoření propojených národních ropných společností, a stejně tak o změnu poměru dělby ropných výnosů z obchodu se „Sedmi sestrami“ z 50-50 na alespoň 60-40. Tak vlastně vznikl OPEC, Organizace zemí vyvážejících ropu, jenž byl oficiálně ustaven o rok později, 14. září 1960. Vznikl kartel, jenž měl podle slov mnohých delegátů zakládající schůzky, hájit své zájmy tváří v tvář jinému kartelu, totiž „Sedmi sestrám“.

Zpočátku však „Sedm sester“ organizaci OPEC celkem pohodlně přehlíželo. S výjimkou situace v Íránu totiž ropa na základě uzavřených kontraktů náležela právě ropným koncernům, nikoli ropným státům. V běhu roků, zejména pak v sedmdesátých letech, však členské státy OPEC převzaly kontrolu nad svými nalezišti a jaly se surovinu využívat k podobnému účelu jako Sověti – k prosazování svých politických zájmů. Prvním skutečně velkým „kouskem“, jenž je OPEC obecně připisován, je ropné embargo z let 1973 a 1974, které bylo odpovědí na podporu Izraele ze strany USA a některých západoevropských států během Jomkipurské války.

Mattei už se embarga nedožil. Nestal se ani novodobým Rockefellerem. Jeho ambiciózní plány a smělé činy však zásadně přispěly k přetvoření celého ropného byznysu. „Sedm sester“ nezahubil, to nejspíše ony jeho, nicméně zásadně napomohl oslabení jejich vlivu.

Lukáš Kovanda

Wanda Jablonski: „Něco na té ženě je“

„Nejlepší novináři bývají částečně také detektivy, ba diplomaty – a někdy dokonce ovlivní dějiny. Wanda Jablonski taková byla,“ píše se v recenzi knihy Queen of Oil Club: The Interpid Wanda Jablonski and the Power of Information, jež vyšla v roce 2009 v akademickém žurnálu The Middle East Journal.

Dnes jen poměrně málo známá Jablonski novinářsky pokrývala ropný průmysl od padesátých až po osmdesátá léta. Kromě jiného založila týdeník Petroleum Intelligence Weekly, jenž se stal jakousi „biblí“ celé ropné branže. Výše zmíněná kniha pochází z pera Anny Rubino, která pro Jablonskou pracovala v osmdesátých letech. Dozvíme se například, že už zhruba před šedesáti lety Jablonski na jisté konferenci pravila, že „Američané se potřebují naučit myslet tak, jak myslí Arabové, a nemyslet tak, jak se domníváme, že by Arabové měli myslet“. Právě neschopnost západních koncernů, „Sedmi sester“, dostatečně nahlédnout důsledky poměrně razantního snížení ceny ropy na sklonku padesátých let se stala zásadním impulsem pro vznik OPEC.

Jablonski se narodila roku 1920 na Slovensku polským rodičům. Její otec, geolog, cestoval po celém světě a vštípil jí nejen lásku k ropě, nýbrž i jisté světoobčanství. Jelikož prestižní univerzity typu Harvardu, Yale nebo Princetonu v té době ještě nepřijímaly ke studiu ženy, studovala nakonec na Cornellově univerzitě. Z důvodu svého pohlaví měla následně značné potíže prosadit se v novinařině týkající se tak neženské tématiky, jakou zvláště v té době ropný průmysl býval. Ženský šarm však jí rozhodně nepřekážel v kultivaci vztahů se zdroji z okruhu „Sedmi sester“, druhdy největších ropných společností. Vypěstovala si nakonec pověst tak dobře informované žurnalistky, že to byli nejvyšší šéfové ropných koncernů, a nikoli ona, kdo žádonil o interview. Když ji agenti CIA roku 1954 požádali, aby pro ně monitorovala situaci v Íránu – v době po převratu, v němž padl Mosaddekův režim –  nebyla nadšená. „Tihle muži toho o ropě a o Blízkém východu vůbec moc nevědí,“ řekla.

S dějinami pohnula na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy se stala klíčovou neformální hybatelkou v ustavení OPEC. Vavříny sbírala i v sedmdesátých letech, kdy pokrývala ropné krize, a dále, vlastně až do své smrti roku 1992. Londýnský představitel národní kuvajtské ropné společnosti na její adresu poznamenal: „Na té ženě je cosi, co přiměje i tiché muže s pevnou vůlí, aby se jí svěřili s tím, co mělo zůstat tajemstvím.“ 

Lukáš Kovanda
Národní ekonomická rada vlády (NERV)
Hlavní ekonom, Trinity Bank

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Kapitalismus potřebuje bankroty
  Co uděláte, když zkrachujete a nemáte přístup k úvěru? Nabízí se restrukturalizace dluhů, snížení úroků, nebo pokud jste stát, vypůjčení peněz k zpětnému nákupu vašeho dluhu za zlomek jeho dřívější hodnoty.
 • Kapitál je stále mimoriadne dostupný. A to aj napriek prepadu akcií
  Už viackrát som písal, že výpredaje akcií z minulého týždňa našli zatiaľ odozvu len na akciových trhoch. Pozrel som sa na viacero indikátorov, ktoré ukazujú averziu na finančných a úverových trhoch, z ktorých sa dá odčítať, či majú firmy a domácnosti problém dostať sa k úverom (v prípade firiem aj predávať akcie a dlhopisy). Použil som nasledujúce indikátory:
 • Karanténa téměř zastavila zahraniční obchod
  Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,9mld.Kč. Ten byl oproti stejnému měsíci před rokem nižší o 42,9 mld. Kč. Výsledek výrazně zklamal tržní očekávání, která počítala zhruba s vyrovnanou bilancí zahraničního obchodu. Vývoz pokračoval v poklesu, který se však v dubnu výrazně prohloubil na 39,3 %, meziročně, zatímco dovozy klesly o 27,0 %.Celkový zahraniční obchod se zbožímovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru, tedy uzavření hranic, odstávky výrob a přerušení provozu firem. Projevilo se to zejména na snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly (o 35,7 mld.), nižší přebytky vykázal i obchod s elektrickými přístroji a strojním zařízením. Na druhé straně příznivě působil menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem a to zejména zásluhou nižších cen ropy na globálních trzích.
 • Karanténní opatření omezila přeshraniční obchod
  Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,1mld.Kč. Ten byl oproti stejnému měsíci před rokem nižší o 12,6 mld. Kč. Výsledek zklamal i tržní očekávání, která počítala se saldem lepším o cca 10 mld. Vývoz pokračoval v poklesu, který se však v březnu výrazně prohloubil na 13,3 %, meziročně, zatímco dovozy klesly o 9,9 %.Celkový zahraniční obchod se zbožímovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru, tedy odstávky výrob a uzavření firem. Projevilo se to zejména na snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly (o 12,9 mld.), nižší přebytky vykázal i obchod s elektrickými přístroji a strojním zařízením. Na druhé straně příznivě působil menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem a to zejména zásluhou nižších cen ropy na globálních trzích.
 • Karanténní opatření srazila maloobchodní tržby
  Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v březnu meziročně poklesly o 8,9 %, tedy zhruba v souladu s tržním očekáváním. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku snížily o 15,5 %. Výsledky maloobchodních prodejů byly ovlivněny zavedením karanténních opatření, kvůli kterým byla řada prodejen převážně s nepotravinářským zbožím část měsíce zcela uzavřena nebo měla omezený provoz. Utrácení spotřebitelů se tak omezilo jen na nákup nezbytných věcí, zejména potravin. K nejvýraznějším poklesům tržeb tedy došlo u oděvů a obuvi a za výrobky pro sport kulturu a rekreaci. Po očištění o sezónní faktory byly tržby v maloobchodě reálně meziměsíčně nižší o 12,2 %. Rostly však útraty za potraviny a za farmaceutické a zdravotnické zboží.
 • Karanténní opatření zmrazila průmyslovou výrobu
  Český index nákupních manažerů ve výrobě klesl v dubnu o dalších 6,2 bodu na hodnotu 35,1, tedy na nejnižší úroveň od března 2009. Tržní očekávání byla ještě pesimističtější, když počítala s poklesem až na 33,2 bodu. Dubnová data ukázala nejprudší pokles objemu výroby a nových zakázek v českém zpracovatelském sektoru od začátku sběru dat v červnu 2001. Pokles zákaznické poptávky byl z velké části dáván za vinu rozšíření epidemie koronaviru 2019 a zavedení karanténních opatření. Omezení dopadla i na zahraniční odbyt a exportní zakázky výrazně klesly. Pokles odbytu pak způsobil nejvýraznější pokleszaměstnanosti od finanční krize v roce 2009. I přesto, že se omezení pomalu uvolňují, vyhlídky podnikatelů na další období zůstávají chmurné.
 • Kariéra v Bossa
  Investiční společnost Bossa vstoupila na český trh v roce 2012 s nabídkou online investování na finančních trzích, převážně na trhu Forex. Za touto společností stojí v Polsku velká finanční skupina s dvacetiletou tradicí pod zkratkou DM BOŚ (Makléřský dům Banky ochrany životního prostředí).
 • Kartel OPEC i Rusko budou dále omezovat těžbu ropy, čeští řidiči se ale zdražování pohonných hmot bát nemusí. I kvůli dalším clům USA na zboží z EU
  Kartel OPEC a další klíčoví producenti v čele s Ruskem budou omezovat těžbu ropy i v druhé polovině roku a v prvním čtvrtletí roku 2020. Po náročném, více než desetihodinovém jednání se na tom včera dohodli účastníci vídeňského summitu kartelu. Stávající limity těžby ropy prodloužili od dalších devět měsíců. Čeští řidiči se ale růstu cen pohonných hmot zatím příliš bát nemusejí.
 • Kartel OPEC postupně ztrácí svou moc
  Poslední dva měsíce dochází na čerpacích stanicích v České republice k výraznému snižování cen. K 1. lednu 2019 se průměrná cena benzínu pohybovala na úrovni 31,89 koruny. Průměrná cena nafty byla vyšší a dosahovala úrovně 32,31 koruny. Současné ceny pohonných hmot se podobají cenám z května 2018. Tehdy stál barel ropy Brent přibližně 75 dolarů, přičemž kurz koruny vůči dolaru se pohyboval kolem úrovně 21,50 CZK/USD. V současnosti sice koruna vůči dolaru oslabila na kurz 22,60 CZK/USD, nicméně cena ropy na světových trzích se propadla až k úrovni 53 dolarů za barel. Celkové náklady na dovoz ropy i zpracovaných pohonných hmot umožňují pumpařům tvořit nadstandartní marže. Na trhu proto existuje prostor pro další snižování cen pohonných hmot v řádu desetihaléřů.
 • Kartel OPEC rozhodl. Ropa bude drahá
  „Kartel OPEC společně s Ruskem se dohodnul, že vysoké ceny ropy budou přetrvávat i v druhém pololetí letošního roku. Produkce ropy se sice navýší, ale na výrazný pokles cen to nebude stačit,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
 • Kaspersky Lab – ochrana při obchodování s kryptoměnami
  Nové řešení ochrany pro společnosti, které podnikají v oblasti blockchainu a kryptoekonomie nabízí Kaspersky Lab, balíček služeb pro kyberbezpečnost, ochranu proti phishingu a Incident Response.
 • Katalánská krize ve středu pozornosti
  Švýcarská národní banka měla ziskový rok: její devizové rezervy vzrostly o téměř 80 miliard CHF na 724 miliard. CHF, včetně zářijového skoku o 7,5 mld. CHF. Trvalý růst FX není způsoben obchodováním, ale posílením stávajícího vlastnictví SNB. V létě omezila centrální banka FX intervence, zatímco frank ztratil proti většině ostatních měn půdu pod nohama. Prozatím se bude SNB nadále držet zpátky a relaxovat, protože inflace se pomalu zvyšuje a pár EUR/CHF se obchoduje kolem 1,15 CHF za euro. Samozřejmě by se mohla kdykoli objevit krize a krize způsobená katalexitem naznačuje, že Evropská unie není z nejhoršího venku.
 • Katalánska nezávislosť by bola pre španielsku ekonomiku veľkým problémom. Trhy to zatiaľ neriešia
  V nedeľu sa v Katalánsku uskutoční referendum o samostatnosti a trhy to zatiaľ príliš neriešia. Index očakávanej volatility na španielske akcie sa drží blízko tohtoročných miním (@queenofchartz):
 • Katalánsko zatápí španělské vládě dluhem. Ta ztratí důvěru investorů, nebo voliče. Přidají se další regiony?
  Velikostí ekonomiky celého Portugalska svírá klíčový španělský region Katalánsko centrální vládu pr...
 • Katastrofický scénář ruského rublu může ovlivnit i českou korunu
  Ruská centrální banka utratila za záchranu rublu přes 110 mld. dolarů. Přesto boj o záchranu rublu vzdala. S Janem Kovalovským, vedoucím Patria Forex...
 • Kauza Huawei drží trhy pod tlakem. Dolaru se však na závěr týdne daří
  Závěr týdne je na trzích opět o čínsko-americkém obchodním sporu, ale tentokrát trochu jinak. Probírají se možné důsledky posledních sankcí, které vyhlásil americký prezident na čínskou Huawei. Jejich plné uplatnění by firmu hodně dolehlo a poškodilo také řadu jejích amerických dodavatelů. Můžeme tak spekulovat, že v praxi bude postup po poznání menší a USA si ponechají možnost zamítnout nákupy od amerických firem jako argument pro vyjednávání s Čínou. To na druhou stranu ale není vůbec jisté a i tak jsou čínskou reakcí náznaky neochoty dál jednat o obchodní dohodě.
 • Kauza J.O. Investment
  Okrádání klientů firmou J.O. Investment probíhalo přes obyčejné s.r.o., které se zapsalo do registru ČNB jako „alternativní fond“, který není možné veřejně nabízet. Jak jednoduché bylo neveřejně získat klienta! Stačil web zaměřený na online obchodování přes nějakou novou, úspěšnou platformu, kde klient může pouze vydělat. Ztráty se nepřipouští. Prostě a jednoduše lhali. Po shlédnutí prezentace účastníci webináře dostanou neodolatelnou nabídku, kdy prezentující odborník (vlastně podvodník) vše udělá za ně se slíbeným např. 30% výnosem, pokud ho tím pověří. Takže se vlastně o nic nestaráte, vše za vás udělají podvodníci a jen čekáte na slíbené zisky. Jak je známo slibem nezarmoutíš, ale pak Vám mohou zůstat pouze oči pro pláč.
 • Kauza Smartwings: Jak vlády zachraňují letecké dopravce v zahraničí
  V souvislosti s možným nouzovým převzetím leteckého dopravce Smartwings českou vládou se opět rozvířila debata nad opodstatněností takového kroku. Kromě otázky principiálnosti takového převzetí ve vztahu k záchraně dalších částí ekonomiky (viz včerejší komentář) je třeba vzít v potaz fakt, že záchrana by se týkala i značky historicky cenné České aerolinie, ČSA, které jsou součástí skupiny Smartwings.
 • ☕ Káva Arabica roste nad 120 📈
  Přestože se brazilskému realu příliš nedaří, tak cena kávy obnovila rostoucí trend a dostala se nad 120 centů za libru. Cenu kávy podporují klesající zásoby na monitorované komoditními burzami. Kávu by mohl dále podpořit klesající dolar. Pokud by nadále byly podmínky na trhu příznivé, tak by se cena kávy mohla přiblížit lokálním maximům z počátku srpna.
 • Káva – krátkodobý výhled
  Společně s dobrými makro čísly v USA se nám směrem vzhůru pohybují v poslední...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets webinare