Pondělí 25. září 2023 22:49
reklama
Instaforex ebook
reklama
Purple trading AI
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Dukascopy new

Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action

21.08.2023  Autor: Purple Trading  Sekce: Technická analýza   Tisk


Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.

Pokud přirovnáme funkční obchodní strategii k dobře postavenému domu, pak Price Action lze chápat jako základy. Obchodník díky ní má vyšší šanci předpovědět, kdy dojde k obratu trendu, či kdy trend naopak bude pokračovat, či kde se cena s určitou měrou pravděpodobnosti odrazí od supportu či rezistence.

Price Action je tedy velice užitečným nástrojem, který by neměl chybět ve výbavě žádného obchodníka. Jenže stále se jedná zejména o statistický model, který na základě zkoumání historických dat o chování ceny, předpovídá, jak se cena zachová v budoucnosti. A ačkoliv při správně zmáknuté Price Action mají obchodníci šanci dostat se mnohdy až k 70% úspěšnosti, co se odhadu budoucích pohybů ceny týče, stále jim tato technika příliš nedovolí vidět věci ve větších souvislostech. Pořád tak mluvíme pouze o základech “našeho domu”, na kterých by se mělo stavět dále.

V případě, že se tedy jako tradeři chcete dostat někam dál a nezakládat svou strategii pouze na jakémsi pokročilém tipování vývoje ceny, je potřeba sáhnout po technikách, které vaší strategii dodají potřebnou hloubku. Na základech tvořených Price Action tak vznikne opravdu bytelný obchodní systém. Jednou z takových technik je Market Profile.

Co je to Market Profile

Market Profile je obchodní technika vynalezena v 80. letech 20. století na Chichagské burze americkým komoditním obchodníkem Peterem Steidlmayerem. Tato technika vizuálně znázorňuje rozložení obchodní aktivity v určitém časovém období a pomáhá tak obchodníkům pochopit, na kterých cenových úrovních docházelo k nejvíce obchodům. Tím obchodníkům poskytuje opravdu jedinečný a hloubkový vhled do dění na trzích.

Pokud totiž chceme vědět, kterým směrem se bude trh ubírat, zkoumat rozložení svíček na grafu, tak jak nás to učí Price Action, nám pomůže jen částečně a jen v některých případech. Absolutně stěžejním ukazatelem je v tomto ohledu hodnota trhu. Pozor, zde je důležité neplést si pojmy hodnota trhu a cena, kterou vidíme na grafu platformy. Tím, že Market Profile sleduje celkový objem objednávek na trhu, dokáže určit na které konkrétní cenové úrovni docházelo mezi všemi účastníky trhu k nejvíce obchodům a panovala zde tedy jakási shoda o hodnotě trhu. Tím Market Profile vypovídá o opravdové hodnotě trhu.

Obchodníci, kteří díky Market Profile dokážou zjistit, které cenové hladiny jsou na trhu skutečně klíčové, mají daleko větší úspěch při určování oblastí supportů a rezistencí a také při rozhodování o vstupu či výstupu z trhu. Pojďme se tedy podívat, pomocí jakých ukazatelů Market Profile obchodníkům sděluje, které cenové hladiny jsou důležité a které nikoliv.

Hlavní ukazatele Market Profile


Histogram

První věc, kterou při spuštění jakéhokoliv indikátoru Market Profile spatříte, je kromě standardního svíčkového grafu také histogram. Ten je promítán do levé části obrazovky a pomocí vodorovných čar obchodníkům poskytuje vhled do profilace trhu. Čím delší čára, tím důležitější cenová úroveň (tím vyšší objem objednávek byl na této úrovni obchodován).


Graf č. 1: Zobrazení dat Market Profile za pomoci histogramu


Value Area (VA)

Obchodník, který dokáže určit, na jakém cenovém rozsahu docházelo v dané seanci či časovém rámci ke zvýšené obchodní aktivitě, je na stopě zajímavé obchodní příležitosti. Přesně s tím u Market Profile pomáhá údaj nazývaný Value Area (VA). Jedná se o oblast, na které docházelo přibližně k 68 % objemů obchodů.


Graf č. 2: Znázornění Value Area (VA) na histogramu Market Profile


Value Area low + high (VAL + VAH)

Když je řeč o rozeznání úrovní supportů a rezistencí na základě hloubkové analýzy trhu, pak máme na mysli úrovně Value Area Low + Value Area High (VAL + VAH). VAL představuje dolní hranici VA a je obvykle označována jako její nejnižší cena. VAH je pravým opakem a označuje tedy nejvyšší cenu v rámci VA. Pokud máme VA ohraničenou pomocí VAH a VAL, máme před sebou oblast s vysokou likviditou a obchodním zájmem. Obě tyto úrovně tak mohou zároveň sloužit jako důležité supporty či rezistence.


Graf č. 3: Znázornění Value Area High a Value Area Low na histogramu Market Profile


Point of Control (PoC)

Na každém histogramu Market Profile lze zpozorovat horizontální čáru, která se táhne po celé jeho délce. Jedna se o tzv. Point of Control (POC) - cenovou úroveň, na které docházelo k největšímu hromadění objemu objednávek v daném časovém období. Tam, kde je nejvíce objednávek od prodávajících i nakupujících, musí být logicky také nejvyšší míra shody na ceně. A přesně o tom vypovídá PoC.


Graf č. 4: Point of Control na histogramu Market Profile

Na histogramu zobrazené Value Area (včetně VAH a VAL) a Point of Control jsou důležité ukazatele, které nám v Market Profile pomáhají určit, kudy se s nejvyšší pravděpodobností bude ubírat tržní sentiment a s ním i cena. Samotná analýza pak probíhá ne zcela nepodobně od Price Action, jen s tím rozdílem, že svíčkové formace zde vyměníme za tzv. tržní profily. Těch v závislosti na vykresleném tvaru histogramu existuje několik tipů, my si zde dneska ukážeme tzv. p-Profil.


Market Profile webinář

Market Profile se u nás v Purple Trading věnují také členové našeho Purple Trading Clubu - Aleš Hála a David Šimek. Ti budou mít 13. 9. webinář, na kterém vás seznámí se základy této pokročilé obchodní techniky, přidají pár ukázek z praxe a zodpoví na jakékoliv vaše dotazy. Webinář je zcela zdarma a registrovat se na něj můžete na webu.

Profily trhu a jak je obchodovat

Tvar, do kterého se profiluje histogram Market Profile, má nesmírnou vypovídající hodnotu o rozložení celkového poměru sil nakupujících a prodávajících na trhu. Zkušení obchodníci jsou tak schopni letmým pohledem zjistit poměrně velké množství informací. Na základě toho pak mohou naplánovat své další obchody či přímo spatřit právě vznikající obchodní příležitosti.


p-Profil

Pokud histogram tvarem připomíná písmeno p, vypovídá o trhu, na kterém se obchodní aktivita odehrává převážně v horní části. Jedná se teda o silně nákupní profil, na kterém se obchodní aktivita účastníků postupně směrem dolů utlumuje. Úplně dole už nechtějí příliš obchodovat ani nakupující ani prodávající.


Graf č. 5: Zobrazení p-profilu na histogramu v rámci Market Profile.

Jak obchodovat p-Profil

Při pohledu na p-profil si musíme uvědomit, že pohyb v dolní části nebude nikdy zcela bez objemu. Pokud se tedy podíváme do spodní části profilu (“nožičku” písmene p), můžeme si všimnout cenových výstupků. Ty nás zajímají z toho důvodu, že mohou sloužit jako supporty v případě, kdy se cena vydá mimo VA. Zkrátka a dobře, pokud už trh jednou odmítl ceny na této úrovni, odmítne je s nejvyšší pravděpodobností i po druhé.

Vstup na otestování dolní části (VAL)

Pokud se cena přibližuje k úrovni VAL seshora a následně se od ní odrazí směrem nahoru, naznačuje to možnost budoucího vzestupného pohybu. V tento moment tak kupující projevují sílu a ochotu posunout cenu výše od úrovně VAL zpět do VA. Jedná se o možný signál ke vstupu do trhu ve směru long, cena totiž bude pravděpodobně dále stoupat. Než tak však učiníte, je vhodné počkat na potvrzení. Právě zde přijde vhod znalost Price Action, jako potvrzení totiž můžeme zvolit kteroukoliv býčí svíčkovou formaci.


Graf č. 6: Obchodní příležitost, která vznikla odrazem od VAL u p-profilu.


Kde se naučit Market Profile?

Pokud se řadíte mezi pokročilejší obchodníky, či máte pocit, že obyčejná Price Action vám nedává plnou odpověď, co se týče opravdového dění na trzích, je Market Profile tím správným krokem. Máte-li zájem dozvědět se o Market Profile a jednotlivých profilech trhu více a naučit se také kompletní Market Profile obchodní strategii, doporučujeme stáhnout náš nejnovější ebook.

STÁHNOUT EBOOK


CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Klíčová slova: Price Action | Peníze | Market Profile | Kypr | Daně | Rizika | Svíčkové formace | Analýza | CFD | Foreign Exchange | High | Long | Low | Obchodní systém | Obchodník | Rezistence | Riziko | Sentiment | Trading | Trend | Obchodování | Zkušenosti | Obchodní příležitosti | Obchodní příležitost | Jak obchodovat | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Obchodníci | Praxe | Analýzy | Cena | Exchange | Graf | Investiční | Investiční poradenství | Market | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zprávy | Tradeři | eBook | Tržní sentiment | Burze | Investment | Úspěch | Znalost | Ztráty | CySEC | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | Obchodní aktivita | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Obchodní aktivity | Dění na trzích | Objem | Histogram | Vysoké riziko | Míra | Point of Control | Value Area | Objem objednávek | Poradenství | Ukazatele | L.F. Investment | Pochybnosti | Obchody | Rozhodování | Prodávající | Signál | Poradce | Investovat peníze | Unie | Ceny | Výzkumy | Cenové hladiny | Signál ke vstupu | Chování ceny | CARA | Aleš Hála | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Zkušení obchodníci | Vývoje ceny | CAR | Chování | Společnosti | Společnost | TIM | | Oblasti supportu | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Analýzy trhu | Ztráty peněz | Vice | David Šimek | Hodnota trhu | Co je to Market Profile | Obchodní technika | Hlavní ukazatele Market Profile | Ukazatele Market Profile | Hlavní ukazatele | Value Area (VA) | Value Area low | PoC | Point of Control (PoC) | Market Profile webinář | Profily trhu | p-Profil | Jak obchodovat p-Profil | Kde se naučit Market Profile |
Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
 • Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
 • Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
 • Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
 • Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
 • Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
 • Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
 • Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
 • K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
 • Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
 • Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
 • Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.
 • Měsíční report finančních trhů (březen 2023)
  Máme za sebou velmi pestrý měsíc, při kterém byli obchodníci zavaleni mnoha negativními zprávami především z akciového trhu. Problémy v bankovním segmentu se podepsaly hlavně na růstu cen komodit, a také na posílení většiny světových měn vůči americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v březnu stal švýcarský frank, který dokázal posílit téměř o 3 %. Dvouprocentní hranici překonaly rovněž libra, euro a japonský jen. Naopak nejslabší měnou se stal australský dolar, který vůči americkému dolaru oslabil o 0,67 %. Nyní se již pojďme podívat na jednotlivé obchodní instrumenty trochu blíže.
 • Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
  Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
 • Měsíční report finančních trhů (červenec 2023)
  První letní měsíc je za námi a s ním i červencové obchodování. V závěru měsíce americký Fed zvýšil svou základní úrokovou sazbu, na což trhy příliš nereagovaly. Jinak se červenec nesl ve znamení vysoké volatility na finančních trzích, což si za malou chvilku ukážeme. Nejsilnější světovou měnou se v červenci stal švýcarský frank, který dokázal proti americkému dolaru posílit o téměř 3 %. Ostatně proti americkému dolaru posílily všechny světové měny, nejméně pak kanadský dolar, který vykázal růst pouze 0,57 %. Nyní si již pojďme shrnout červencové dění na vybraných finančních instrumentech.
 • Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
  V měsíci červnu byl opět nejsilnější měnou americký dolar, který těží především ze současné krize v akciovém segmentu, jež se nachází na pokraji tzv. bear marketu (silný medvědí/prodejní trh). Jedinou měnou, která svou výkonností dokáže dolaru konkurovat, je švýcarský frank, který vykázal růst vůči americkému dolaru 0,01 %. Oproti minulému měsíci se nejslabší měnou stal australský dolar, který vůči USD ztratil 5,61 % a dále novozélandský dolar, který smazal zisk z minulého měsíce, díky poklesu o 4,99 %.
 • Měsíční report finančních trhů (červen 2023)
  Měsíc červen byl na měnových trzích poměrně jednoznačný. Až na japonský jen došlo v červnu ke globálnímu oslabení amerického dolaru. Nejsilnější měnou se stal kanadský dolar, který dokázal posílit vůči svému americkému konkurentovi o 2,72 %. Naopak nejslabší japonský jen odepsal vůči americkému dolaru dalších 3,12 % ze své hodnoty. Komoditní trhy nevykázaly žádné zásadní změny a drží si své trendy z minulého měsíce. Ovšem na akciovém indexu S&P 500 se dějí velké věci. Pojďme se proto podívat blíže na ty nejdůležitější obchodní instrumenty.
 • Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
  V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
 • Měsíční report finančních trhů (duben 2023)
  Po turbulentním březnu jsme byli v dubnu svědky spíše tržní stagnace a to především na měnových trzích, které se pohybovaly do strany. Naproti tomu komoditní trhy toho během dubna stihly daleko více. Zlato a stříbro vytvořily svá letošní maxima a ropa po testu dlouhodobých minim výrazně posílila. Akciový index S&P 500 v závěru měsíce zvýšil svojí volatilitu, což může být reakce na probíhající zveřejňování kvartálních hospodářských výsledků. Na měnových trzích se role nejsilnější měny ujal švýcarský frank, který posílil vůči americkému dolaru o 2,8 %. Nejslabší měnou se stal japonský jen, který oslabil o 4,01 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj konkrétních finančních instrumentů.
 • Měsíční report finančních trhů (květen 2022)
  Měsíc květen se nesel ve znamení korekčních pohybů, které v tomto měsíci korigovaly trendové pohyby, kterých se obchodníci dočkali minulý měsíc, díky silnému americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v květnu stal australský dolar, který vykázal posílení vůči dolaru americkému o 2,32 %. Druhou nejsilnější měnou se stal švýcarský frank s 2,26 % a v jeho těsném závěsu je euro, které posílilo o 2,23 %. Naopak nejslabší měnou se v květnu stal japonský jen, který sice posílil o 0,21 %, ale i tak se jedná o nevýraznou tržní korekci.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB Ondřej Hartman