Pátek 19. duben 2024 11:13
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader

Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)

31.01.2022  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.

Každá cenová akce (Price Action) vypráví příběh. Jinak tomu není ani u Pin Baru. Pro správné pochopení si tvorbu této svíčky můžeme rozdělit na dvě fáze.

V první fázi cena překonává S/R úroveň (support nebo rezistenci). Na našem příkladu níže je to support. Breakoutovým obchodníkům se aktivují prodejní (sell) příkazy. V první fázi můžeme nabýt dojmu, že dochází k nějakému významnému zvratu ve vývoji ceny.

Ve druhé fázi je prvotní pokles ceny vyrovnán opačným pohybem. Naakumulované obchodní příkazy umístěné pod supportem jsou vyplněny a cena na příkladu níže pokračuje zpět směrem vzhůru. Svíčka je uzavřena na úrovni ceny otevírací. Vytvořený dlouhý stín naznačuje falešné proražení supportu. K žádnému zvratu nedochází a cena následuje původní trend až k nejvyšší rezistenci. Pin Bar patří mezi reverzní svíčkové formace.


Princip vzniku Pin Baru máme upřesněný. Nyní, než budeme pokračovat, si vyjasníme jeden technický detail. V době, kdy Martin Pring tento pattern prezentoval, většina obchodníků používala sloupcové grafy. Proto na prvním obrázku je také tento druh grafu a technický originál této svíčky. V dnešní době většina obchodníků používá svíčkové grafy. Jsou snadno čitelné a estetičtější. Technicky je označení Pin Bar na svíčkovém grafu nesprávné a někteří obchodníci při prezentaci tuto svíčku označují, jako svíčku „odmítnutí“ neboli „Rejection Bar“. Drtivá většina obchodníků přenesla název patternu ze sloupcového grafu na graf svíčkový. My s tím nebudeme mít také žádný problém, protože na jeho využití to nemá žádný vliv.


Na grafu najdeme dva druhy Pin Baru. Podle sentimentu je dělíme na medvědí a býčí. Podle toho, kteří obchodníci měli za dané období převahu. Býčí Pin Bar signalizuje nákup. Medvědí Pin Bar signalizuje prodej.

Anatomie Pin Baru

Cenový pattern Pin Bar tvoří tři svíčky. Levé oko (první švícka), nos (druhá svíčka) a pravé oko (třetí svíčka). Ve třetí svíčce obchodníci vstupují do obchodu. Pro levé oko a nos platí určitá pravidla.

Levé oko

Tato první svíčka může mít podobné rozpětí jako druhá svíčka. Na obou stranách se mají nacházet pouze drobné, nebo žádné stíny. Tělo této první svíčky má být býčí (rostoucí) pro pattern medvědí Pin Bar a medvědí (klesající) pro býčí Pin Bar.

Nos

Pro tuto svíčku (samotný Pin Bar) platí také určitá pravidla. Některá se vztahují pouze k samotnému charakteru svíčky a některá se zaměřují na vztah k první svíčce. Tělo svíčky Pin Bar by mělo zabírat maximálně 30 % rozpětí celé svíčky (svíčka má tedy malé tělo a dlouhý nos). Tělo medvědího Pin Baru by mělo být umístěno v horní části předchozí svíčky a tělo býčího Pin Baru by mělo být umístěno v dolní části předchozí svíčky. Dokonalé Pin Bary mají barvu těla jako samotná svíčka, jak můžete vidět na obrázcích níže (tedy býčí Pin Bar má býčí tělo a medvědí Pin Bar má medvědí tělo). Celé tělo svíčky se nachází uvnitř předchozí svíčky. Stín levého oka není moc podstatný. Nos Pin Baru z větší části vyčnívá ze svíčky levého oka.Kvalitu Pin Baru je možné také hodnotit podle charakteru samotného nosu. Můžeme určit tři druhy kvalitního nosu. Nejkvalitnější nos dle struktury svíčky je označený písmenem A. Všechny zobrazené Pin Bary mají ukázkový nos. U první svíčky si však můžeme všimnout detailu a to, že na tělo nenavazuje žádný opačný stín (knot). Svíčka s drobným opačným stínem (B) je považována za trochu méně kvalitní pattern a v případě, že je tento opačný stín výrazný, nemusí být svíčka za Pin Bar vůbec uznána. A Pin Bar, který má otevírací cenu i tu zavírací na stejné hodnotě je považován spíše za Doji - nerozhodnou svíčku. To znamená, že není patrné, zda časové období ovládli býci nebo medvědi. V tomto případě se doporučuje počkat na další svíčku, která o sentimentu rozhodne.Evoluce svíčky

Možná se zamyslíte nad tím, proč je kvalita Pin Barů popsaných v odstavci výše nastavena takto a proč by tomu tak skutečně mělo být. Patrně se tyto informace běžně na internetu nedočtete. Tak jsem šel cestou vlastního výzkumu a došel k závěru, že na tuto otázku nám může odpovědět evoluce svíčky. Jednoduše řečeno vývoj ceny na nižším časovém rámci odpovídající danému období. Jako konkrétní příklad mohu uvést denní svíčku (D1) a její historii (vývoj) zobrazenou na 1hodinovém grafu (H1).

Na obrázku níže vidíme vývoj svíčky na nižším časovém rámci, řekněme na čárovém grafu, který se může vyvíjet třeba takto. V příkladu jsou vybrány tři typy medvědích Pin Barů. Označení písmeny souhlasí s obrázkem „Příklady kvalitních nosů“. Z ukázky vyplývá, že pouze v případě Pin Baru (A) se zavírací cena nachází pod intradenní S/R zónou. Je patrné, že dalšímu klesání ceny nebrání žádná intradenní S/R úroveň. Jedno ze základních pravidel Price Action obchodníků je neobchodovat proti S/R úrovním.Jak obchodovat Pin Bar?

Existuje řada strategií, jak vstupovat do trhu po vytvoření Pin Baru. Zde je ta nejjednodušší možnost. V případě medvědího Pin Baru zadáváme do trhu prodejní příkaz. Obvykle sell-stop pod nejnižší cenu svíčky. Samozřejmě existuje více strategií. Stop-Loss se nastavuje nad nejvyšší cenu svíčky. V případě býčího Pin Baru je postup stejný, jen chronologicky opačný. U některých obchodních strategií může být čekající příkaz umístěn do poloviny rozpětí svíčky nebo na open svíčky.Závěr

Strategie založená na Pin Barech bývá někdy prezentována jako vhodná pro začátečníky, díky relativně snadnému rozpoznání tohoto svíčkového patternu v grafu. Osobně si ale myslím, že obchodník musí získat kvalitní vzdělání a dostatečné množství zkušeností. V praxi od některých pravidel vztahujících se k charakteru Pin Baru pravděpodobně ustoupíte a naopak možná jiná zavedete.

Úspěšné obchodování Pin Baru nestojí ani tak na jeho rozpoznání v grafu, jako spíše na tom, kde v grafu se nachází. Obchodovat každý Pin Bar nalezený v grafu zcela jistě neprospěje vašemu obchodnímu účtu. Je nutné správně přečíst sentiment trhu. Jak již určitě tušíte, tak k zobchodování Pin Baru bude potřeba více informací, které nám poskytne vývoj ceny v grafu. O tom si povíme příště.

Přeji všem úspěšné obchody!

Jan

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\inside-bar-31052021-12.jpg
  Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
  fx trader.jpg
  Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
  trader fx1.jpg
  Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
  chart trading.jpg
  Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
  pinocchio.gif
  Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Čtěte více

 • Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
 • Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
 • Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
 • Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
 • Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
 • Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
 • Obchodování Price Action – Inside Bar
  Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.
 • Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
 • Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
 • Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
 • Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
 • Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.
 • Prosinec 2023 s VIP zónou: Závěr roku přinesl slušné zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
 • Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
  Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
 • Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
  Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
 • Příklad breakout systému
  Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.
 • Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část
  Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.
 • Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
  V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.
 • Purple Strike Indikátor
  Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
 • Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
  Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader