Čtvrtek 23. březen 2023 16:07
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Instaforex krypto
reklama
Purple Ebook ropa
reklama
XTB konference brezen 2023

Proč pochybnosti ničí váš trading?

04.05.2015  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk

Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.

Příběh, který dobře znáte

Dnešní téma se týká každého, kdo se věnuje tradingu. Všichni se musíme vypořádat s tématem strachu, nejistoty, nejednoznačnosti chování trhů. A náš mozek nám v tom nechce pomáhat. Co je toho důvodem, to si objasníme na příběhu tradera Michaela.

Ovládněte své démony

Jak se mohl tak pozitivní psychický stav tak rychle vypařit??, lamentoval Michael.  “Když jsem dnes usedl k počítači, že budu obchodovat, byl jsem připraven. Odříkal jsem si své pozitivní afirmace a měl jsem ze sebe dobrý pocit. Seznámil jsem se s trhem a věděl jsem, co dnes budu hledat. Nyní zbývalo už jen obchodovat podle mého plánu. Najednou to začalo. Přišly pochybnosti o mé strategii – vybral jsem si opravdu dobré formace? Co když jsem ve své analýze udělal nějakou chybu? Potom jsem se snažil potlačit svou nervozitu, ale když jsem začal vyhodnocovat vstup do obchodu, úplně jsem zatuhl. Obchod mi utekl. A samozřejmě proběhl tak, jak jsem plánoval. Nicméně já jsem pokračoval v tomto chování – začal jsem si to vyčítat, dokonce jsem se proklínal. Šlo to se mnou prostě s kopce. Bylo to, jako by mě zasáhla nárazová vlna, a pro tento den jsem skončil. Začal jsem si říkat ´Co je se mnou špatně? Proč si tohleto dělám?´ ?

Obchodujete svou psychologii

Zní vám problém tohoto tradera povědomě? Co se stane, když vám obchod takto vybouchne jen proto, že vás nerozhodnost připraví o kontrolu nad vaší myslí a zničí vaši schopnost obchodovat podle plánu? A co s tím můžete udělat? Předpokládáme zde samozřejmě, že trader obchodoval úspěšně na demo účtu. V jádru tohoto problému je souhra mezi vaší metodikou a psychologií řízení rizika. Jak je možné, že toho o tradingu tolik víte, a přesto v žáru okamžiku začnete dělat špatná obchodní rozhodnutí?

To, co nevíte o svém mozku, vám při tradingu škodí

Vaši schopnost obchodovat kazí v první řadě to, že nechápete, jak váš mozek zvládá strach. Mozek se vyvinul tak, aby se snažil o naše přežití ve světě, který už ale neexistuje. V tom starodávném světě číhalo nebezpečí za každým rohem. Vyvinuli jsme si obezřetnost vůči všem nebezpečím, která na nás číhala v tomto dávno zaniklém světě.

Nejistota vytváří nejednoznačnost a nejednoznačnost znamená zmatenost. Naši předkové se naučili dávat rovnítko mezi zmatenost a strach. A tak jsme získali dispozice k tomu, abychom přijímali jakékoliv vysvětlení, které nás osvobodí od nejednoznačnosti a vrátí nám jistotu zpět. Ve skutečnosti pak pro nás není důležité, jestli ono vysvětlení je pravdivé. Cílem je dostat se z alarmující situace. Lidský mozek si tak vyvinul schopnost negativně vyhodnocovat okolnosti pro přežití v nemilosrdném světě. Všimněte si, jak moc se to podobá tradingu.

Naše touha po přežití nás v tradingu blokuje

Přirozeně jsme si vyvinuli dovednosti pro přežití a negativní vyhodnocování jakékoliv situace, ve které cítíme nejistotu. Tato vlastnost, založená na světě, ve kterém žili naši předkové tak dávno před námi, se stala součástí našeho lidství. Vyhnout se nebezpečí bylo pro lidi mnohem důležitější než s ním bojovat. Lidé nebyli ani zdaleka vybaveni na to, aby byli konfrontováni se silnějšími, většími, rychlejšími a nebezpečnějšími zvířaty. Toto naše zaměření na vyhýbání se nebezpečím se usadilo v našem mozku. Nakonec to lidstvu pomohlo vyvinout se a ovládnout svět.

Žijeme v jiném světě než naši předkové

Problém je, že sklon vyhodnocovat negativně různé situace vznikl dávno před tím, než jsme si jako lidstvo vyvinuli sofistikovaný psychologický potenciál. A náš postaru naprogramovaný mozek stále vnímá nejistotu tak, jak jsme ji vnímali v dávných dobách: Nejistota = Fyzické ohrožení. Problém je, že lvi, tygři a medvědi už jsou dávno pryč, ale náš mozek je nastaven na to, že je stále hledáme, kdykoliv cítíme nejistotu. A tak vznikly reaktivní vzorce myšlení, které se spouštějí, když je přítomna nějaká nejistota a nejasnost. Trading těmto dávným nejistotám poskytuje dostatek munice.

Náš mozek není na trading přirozeně připraven

Váš mozek se vyvinul tak, aby vám pomáhal přežívat krátkodobé fyzické ohrožení v nejistém a nepřátelském světě. Nikdy ale nebyl vyvinut pro psychologicky nejistý svět tradingu. Pravděpodobnost přežití nám svět vnutil jednoduše tím, že jsme v něm žili. V tradingu jste se rozhodli žít ve světě, kde musíte řídit nejistotu a riziko, abyste přežili. A přesto mozek zaměřený na přežití (který sdílíme se svými předky ještě z dob jeskynních lidí) se stále snaží této nejistotě vyhýbat.

Jaký to vše má vliv na váš trading?

Jak se to tedy projeví v tradingu? Pokud se vám stalo, že jste se cítili paralyzováni, když jste měli kliknout a vstoupit do obchodu, pokud jste zažili paniku, když jste byli v obchodě, nebo pokud jste obchodovali impulsivně, pak jste byli svědky toho, jak biologické sklony vašeho mozku překonaly sílu vaší mysli. Takto se projevují biologické vzorce, které přebírají kontrolu nad vaším myšlením. Dokud nepřerušíte tyto mechanismy, budete upadat do destruktivního chování.

Nebojuj a neutíkej

Proto je pro vás jako tradera tak důležité naučit se ovládat svůj starodávný vzor chování „bojuj, nebo uteč“. Jinak se tento vzor, dokud se jej nezbavíte, obrátí proti vám a vašemu tradingu. Zrušení spojení mezi nejistotou a strachem a přecvičení se na řízení rizika ve stavu nejistoty a pravděpodobnosti se pak stane cílem psychologického vývoje.

Skrytá přesvědčení, která popíráte, vás v tradingu poškodí

Vraťte se k příběhu z úvodu dnešního článku o traderovi, kterému se spouštěly pochybnosti o sobě a o své metodice. Všimněte si, že dokud nebyl vystaven ohrožení, neměl žádný problém. Poté, co vstoupil do prostředí nejistoty a nejednoznačnosti v tradingu, byly výsledkem pochybnosti. Pro jeskynního člověka je toto ohrožením jeho života. Pro tradera to znamená strach ze ztráty. Problém je v tom, že bez ohledu na efektivnost jeho metodiky vnímá jeho jeskynní mozek nejistotu na trzích jako ohrožení života, zatímco jeho mysl se snaží řídit riziko.

Když emoce ovládají naši mysl

Problém je tedy v tom, že emocionální mozek se zmocní moderního, myslícího mozku. To riziko není ve skutečnosti biologickým ohrožením, je to psychologické ohrožení. Je to sebeomezující přesvědčení tradera, že je nedostatečný, nedůležitý, nezaslouží si nebo je bezmocný. Jeskynní mozek toto bude vždy vnímat jako ohrožení života. A z těchto sebeomezujících přesvědčení ohledně schopnosti přežít v tomto světě vyplývají traderovy posuzující a hodnotící názory na jeho schopnost uspět v tradingu.

Z těchto omezujících přesvědčení o sobě samém pak vychází myšlenkový život tradera. Tyto myšlenky jsou ve skutečnosti hlasem hluboko skrytých sebeomezujících přesvědčení.

Hlas vašich myšlenek

Běží vám také hlavou tyto vysoce emocionálně nabité myšlenky, když obchodujete? A jak je nazýváte? Já dávám přednost označení „interní dialog“. Tak mnohem lépe pochopíme svou mysl, se kterou přicházíme do tradingu. Poodstupte si a naslouchejte konverzaci, kterou vedete sami se sebou. V první řadě rozlišujte mezi strachem, obavami, znepokojením a ostražitostí.

Jejich chemie může být podobná, ale myšlení (sada přesvědčení) se velmi liší. Dokud okolnosti, kterým čelíte, nejsou přímým ohrožením života tady a teď, nejsou strach a obavy emočními stavy, které se hodí pro nestranný trading. Pokud tedy obchodujete se strachem nebo obavami, už jste v podstatě utrpěli ztrátu, nebo jste přinejmenším naladěni na to, abyste nevydělali. Vaše myšlenky budou orientovány na to, abyste se vyhýbali ohrožení – ne na to, abyste řídili riziko. Pamatujte si, že váš „jeskynní mozek“, pokud se aktivuje, je mnohem silnější než vaše mysl.

To „“, kterým popisujete sami sebe, je pouze označením interních konverzací v mysli, na které se upíná vaše mysl. Stejně tak jako se tyto intenzivní vnitřní konverzace mohou nabít strachem a obavami, mohly by být zaměřeny na disciplínu a nestrannost. Je potřeba mít dovednost zvládat významy, které jsme si spojili s emocemi. To osvobodí mysl od strachu a dovolí vám volit si stav své mysli, se kterým vstoupíte do tradingu. To neznamená, že budete bez emocí. Spíše to znamená, že vy sami si budete volit emoce a stav mysli, se kterými budete obchodovat.

Obchodování bez emocí

Když někdo říká, že obchoduje bez emocí, ve skutečnosti tím míní, že obchoduje z emocionálního stavu nestrannosti. Nestrannost, nezaujatost a čisté logické myšlení jsou prostě emoční stavy, které ovlivňují rozhodnutí, která činíte. Pro úspěch v tradingu se tedy musejí kultivovat. Abyste docílili disciplíny a nestrannosti, budete ale muset zrušit spojení mezi strachem a nejistotou. Abyste to docílili, budete muset transformovat svá omezující přesvědčení o sobě samých, která dávají vzniknout vaší interpretaci nejistoty. Dokud budete k nejistotě přistupovat se strachem, nebudete schopni zvládat riziko nejistoty z disciplinovaného a nestranného stavu mysli.

Řízení stavu mysli a navyšování nebo ztrácení kapitálu

Říká se, že trading je převod kapitálu z jedněch rukou do druhých. Když emocionálně zvládáte strach a obavy, stane se obchodování s disciplinovanou a nestrannou myslí reálnou možností. V takovém případě je stav vaší mysli velmi odlišný od stavu mysli 95 % traderů, kteří obchodují se strachem. V tomto strachu se začínají chovat iracionálně. Vy jste ve stavu disciplinovanosti ve výhodě a můžete využít davovou mentalitu strachu.

Součástí strategie (metodiky) lva, který je na lovu, je vzbuzovat strach a vytvářet paniku ve stádu pakoňů. Když totiž jejich jednání ovládne strach, začnou pakoně dělat chyby a zvyšuje se jejich šance na to, že ve hře lovce a kořisti prohrají.

To samé se děje v tradingu. Pokud přistupujete k nejistotě v tradingu s pochybnostmi o sobě a se strachem, udělá z vás vaše mysl kořist (tj. budete v tradingu ztrácet). Ti, kdo v tradingu dokážou řídit stav své mysli, budou naopak jednat cíleně (tj. budou vydělávat).

Sebeomezující přesvědčení – poznejte své démony

Za předpokladu, že vaše metodika funguje a vy jste si uvědomili, že to je vaše psychika, co vám nabourává úspěch v tradingu, ptejte se sami sebe, co jsou vaše sebeomezující přesvědčení, která vám brání využít svou obchodní výhodu. To je ta nejmocnější otázka, kterou si můžete klást, když se snažíte vyladit svou psychiku pro maximální výkon v tradingu. Je to to, co vás odliší od myšlení davu, od stáda, které obchoduje z pozice strachu.

Vaše emoce a myšlenky při tradingu vás dovedou k vašim démonům, které jste nechtěli vidět. Trading vás bude pokořovat, dokud se nepropracujete svými strachy. Vaši psychologičtí démoni budou vždy mít prospěch z vašich nepodložených, nepravdivých sebehodnocení o vaší neschopnosti, nedůležitosti, bezcennosti a bezmocnosti. Zažíváte je ve svých emocích a ve svých myšlenkách. Když se jim odvážně postavíte, osvobodíte se od nich. Vyhýbání se těmto démonům vás drží v jejich zajetí.

To je cesta tradera. Poznej sám sebe.

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  trading-643722_1280-16032015-2.jpg
  Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  psychologie-penize-10102014.png
  Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
  psychologie tradingu 25082014-3.png
  Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
  psychologie-forex-15062014-1.png
  Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
  pribeh penez 17022014-2.png
  Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  trading psychologie 03112013-2.png
  Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Postupná cesta k profesionálnímu tradingu
  Je běžně mylnou představou, že profesionální dovednosti či znalosti v určité oblasti, ať už se jedná o obchodování na finančních trzích či o sport, jsou vrozenou vlastností pro pár vyvolených jedinců. Toto myšlení předpokládá, že jsme buďto odborníci nebo ne a tím pádem pro nás neexistuje způsob, jak potřebné dovednosti získat, pokud se s nimi nenarodíme.
 • Pracujte na sebedůvěře v tradingu
  V dnešním článku se podíváme na to, jak si budovat sebedůvěru v tradingu. Sebedůvěra je totiž nedílnou součástí úspěšného obchodování. Zjistíme také, co ji podkopává a jak se tomu vyhnout.
 • Praxe vás učí konzistentnosti, nikoliv dokonalosti
  Jedním z poměrně hojně rozšířených omylů je, že cvičením a praxí se stáváte stále dokonalejšími. Ono je to poměrně pochopitelné, protože v našem běžném životě se obvykle procvičováním zdokonalujeme a zlepšujeme. Nicméně v tradingu bohužel procvičování a praxe nezaručuje automaticky to, že se budete posouvat kupředu a neustále zlepšovat.
 • Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
  Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.
 • Proč bychom si měli stanovit maximální denní ztrátu
  Každý z nás během určitého časového období v obchodování určitě cítil potřebu obchodovat více, i když výsledná ztráta za obchodní den překročila výši obvyklé denní ztráty. Primárním cílem totiž bylo snížit předchozí ztráty a nejlépe obchodní den zakončit ještě v plusu. Bohužel tento cíl obvykle nebývá naplněn a pro obchodníka tak den končí ještě větší ztrátou. Pokud je toto i váš případ, pokračujte ve čtení. V dnešním článku si popíšeme, proč je důležité během našeho obchodního dne dodržovat určité limity.
 • Proč bychom si měli zapisovat své pocity z obchodování?
  Zapisování obchodních statistik je v tradingu výborná věc, která nás může posunout výrazně vpřed. Nicméně, pouhá čísla nám nemusí odhalit celý příběh, jak na tom s obchodováním reálně jsme. Pokud jste si v tradingu vědomi, že děláte něco neustále špatně, může být skvělou pomůckou psychologický deník, do kterého si zapisujeme své pocity a emoce. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme jak na to.
 • Proč je nuda v tradingu důležitá?
  Pokud naše obchodování probíhá podle obchodního plánu a tudíž správně, měla by to být po nějaké době jaksi nuda. Po většinu času bychom během obchodování neměli dělat vůbec nic (myšleno aktivně zasahovat do obchodu) a tuto nečinnost si dokonce užívat, protože „znuděný“ obchodník zpravidla bývá úspěšný obchodník. Nuda v tradingu obvykle znamená, že jsme schopni z dlouhodobého hlediska profitovat. Ziskový obchodník ještě před zapnutím svého počítače přesně ví, co udělá, pokud v trhu nastane situace A, B nebo C. A to protože má plán a ví, jak na vzniklé situace reagovat. Obchodování se tak časem stává v podstatě nudným.
 • Proč nedodržujete svůj obchodní plán?
  Stále se zdůrazňuje, jak je důležité dodržovat svůj obchodní plán, abychom dokázali být dlouhodobě ziskoví. Připravit si takový plán je tou snazší částí, ale dodržovat jej, to už se snáz řekne, než udělá. V dnešním článku si popíšeme pár důvodů, proč má většina traderů problém s dodržováním plánu.
 • Proč nemůže každý riskovat stejně?
  Jedna z nejčastějších otázek ve světe tradingu je, kolik procent nebo jakou částku z obchodního kapitálu by měl obchodník riskovat na jeden obchod. Obvyklou odpovědí na různých diskuzních fórech je jedno až dvě procenta, zatímco agresivnější tradeři doporučují risk až pět procent. Každý obchodník by měl pochopit, že risk na obchod je subjektivní záležitostí. Existují určitá základní pravidla, která je dobré dodržovat, ale z dlouhodobého hlediska je stále výhodnější zohlednit vaše osobní preference.
 • Proč opět odevzdáváme své zisky?
  Jistě všichni znáte situaci, kdy se vám nějakou dobu dařilo a pak jste o všechen nashromážděný zisk velmi rychle přišli. Buď jste měli několik úspěšných obchodů za sebou, nebo se vám podařil ten jeden obchod roku, na který každý z nás přirozeně čeká. Ať už se vám to podařilo jakkoliv, je psychicky velmi náročné a frustrující, když opět o tento poctivě nashromážděný zisk rychle přijdete. Tento článek by měl přinést nápady a zamyšlení, jak s tímto chováním nadobro skoncovat a jak se tedy vyhnout tomu, abyste svůj zisk opět trhu vrátili.
 • Proč používat psychologický deník
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, proč bychom si měli vést psychologický deník. Pokud si již pečlivě vedete obchodní deník, tak pro sebe děláte určitě dobrou věc. Je však nutné poznamenat, že čísla jsou pouze čísla, která nám nepoví celý příběh, který stojí za konkrétním obchodem. Pokud o sobě víte, že děláte stejné chyby, ale nevíte, co za nimi stojí, je pravděpodobně ten správný čas zavést si také svůj psychologický deník.
 • Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
 • Proč uzavíráme ziskové obchody příliš brzy?
  Ptali jste se někdy sami sebe, proč uzavíráte ziskové obchody netrpělivě příliš brzy před stanoveným Profit-Targetem a naopak naprosto trpělivě necháváte dojít ztrátu až na Stop-Loss? Přemýšleli jste někdy, proč cítíte napětí a touhu uzavřít obchod dříve, než dojde k Profit-Targetu? V dnešním článku se podíváme na zoubek tomuto tradingovému nešvaru.
 • Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
  Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.
 • Procházíte některou ze 4 fází ztrát při obchodování?
  Ačkoli je ztráta normální součástí obchodního procesu, je to něco, s čím má mnoho obchodníků - nováčků i profesionálů - potíže.
 • Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování
  Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
 • Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
  Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.
 • Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
  Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?
 • Psychologie Profit-Targetu
  Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.
 • Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
CMS Forex
ACM
ThinkMarkets
reklama
Instaforex Autochartist nove