Pátek 19. duben 2024 12:08
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)

05.11.2009  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je? Budeme-li mít na paměti staré lidské moudro platné pro všechny oblasti, že minulost dělá budoucnost, tak toto pro fundametální analýzu tak zcela neplatí. Ta by měla především ukázat současnost a budoucnost. (Na rozdíl od technické analýzy, která ukazuje chování  trhu v minulosti, kde např. předpokládáme, že trh se zastaví na nějakém supportu vytvořeném v minulosti atd.). Fundametální analýza je budoucí chování trhu, které se projeví na základě budoucích předpokládaných událostí. K jejímu vypracování se používají aktuální nebo předpokládaná data - události. Výsledek se použije pro předpověď budoucího chování trhu.

Rozlišuji události - zprávy na :

1.   Související pouze s určitým obchodovaným nástrojem - např. s měnovým párem GP/USD, např. nezaměstnanost v GBP, zasedání BCB atd.

2.   Související s více měnovými páry : EU/USD, USD/CHF a GB/USD, jako např. nezaměstnanost v Německu nebo maloobchodní prodeje v Německu atd.

3.   Související s měnovými páry obecně a to většinou prostřednictvím USD, např. nezaměstnanost v USA, jednání FEDu atd.

4.   Mající  celosvětové souvislosti, např. v r. 1991 válka v Perském zálivu o Kuvajt, nebo zasedání G 7 - G 20 atd.

Dále rozlišuji události na :

1.  Vypovídající o minulosti ( nebo o aktuální situaci) neboť čistě časově vyjádřeno přítomnost vlastně neexistuje. Např. HDP za 2 Q 09, nezaměstnanost v srpnu atd.

2.   Vypovídající o budoucím vývoji. Např. objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelská důvěra, počet stavebních povolení atd.

Dále události - zprávy rozlišuji na události důležité pro intradenní obchod.

Např. zpráva ve čtvrtek 26.9. v 10:00 o Italské obchodní bilanci nebude tak důležitá jako zpráva (také v 10:00) o Německém IFO. Kdy tato zpráva bude důležitá pro měnové páry v EU, méně důležitá pro pár GB/USD a nedůležitá pro pár USD/CD.  Bude vyjadřovat představu jejích zpracovatelů o budoucnosti. Je to tedy pro vývoj např. páru EU/USD dost důležitá zpráva. To ale neznamená, že část jejího očekávaného vlivu už trh před jejím vydáním ocenil. Přestavme si, že by byla oproti očekávání negativní - co by to asi s cenou měnového páru EU/USD, který v současnosti stále dolévá růst a již se nachází v překoupeném stavu (dle technické analýzy), udělala ? V této souvislosti doplňuji, že tzv. před zpráva - Německý ZEW, která byla uveřejněna v úterý 15.9. byla horší než se čekalo. Neberme to jako dogma i když s tím musíme počítat !! Ale nějaké překvapení v 26.9.  se může vytvořit. Bude mít tato zpráva delší vliv na chování trhu než např. měla zpráva o HDP za 2 Q 09. Rozhodně ano, (i když z krátkodobého hlediska - v řádu desítek minut jsou pohyby trhu po zprávě o HDP prudší) neboť mluví o budoucnosti, ale zpráva o HDP mluví o minulosti. Trh chce vědět co se stane v budoucnosti, vlastně se převážně obchodují očekávání. U zpráv ukazující minulost tyto mají jen velmi krátkodobý vliv, pokud jen tzv. nesrovnaly trh ( např. dlouhodobá očekávání trhu byla přehnaná a skutečnost vyjádřená nezaměstnaností nebo HDP byla horší - trh reagoval propadem, došlo ke snížení ceny na úroveň kterou trh akceptuje).

Pro intradenní obchody nejsou zprávy zase tak důležité, většinou trh už budoucí zprávu do ceny zahrnul a v okamžiku jejího uveřejnění dochází jen k porovnání výše ceny (očekávání) se zněním zprávy - fakty. Pro intradenní obchody je především důležité znát čas zprávy. Neboť v okamžiku jejího zveřejnění dochází na trhu k větším pohybům. Zároveň je nutné pro tento způsob obchodování vybrat ty nejdůležitější zprávy a to jen ty, které mají přímý vliv na obchodovaný měnový pár. Je samozřejmé, že i kdybychom věděli o všech budoucích zprávách a brali je v úvahu, tak by nešlo obchodovat, a zároveň je zřejmé, že některé  zprávy se vyskytnou nečekaně ( s těmi musí náš obchodní systém počítat).

Beru důležitost fundamentální analýzy z cca 30 - 40  % oproti technické analýze v celkovém pojetí intradenních obchodů. Nezatěžuji se s vytvářením dalekosáhlých fundamentálních analýz. Z dlouhodobé zkušenosti už vím jaké zprávy mají na trh vliv větší a jaké menší a jak se trh při jejich zveřejnění chová. Soustřeďuji se na vytřídění zpráv a zahrnutí času jejich zveřejnění do plánu na obchodní týden a den. Ve zdrojích ze kterých čerpám, bývají u většiny zpráv zveřejněny jejich předpovědi.  U důležitých zpráv se podívám na chování trhu při jejich uveřejnění v minulosti. V neděli odpoledne vypracuji kalendář zpráv na příští týden, kde je uveden : čas jejich uveřejnění, jakého páru se týkají, jak jsou důležité, jaká je jejich předpověď a jak vyzněla zpráva v min. měsíci. Tento kalendář přepíši do prográmku - Týdenní diář zpráv. Tento diář cca 1 hodinu před uveřejněním zprávy automaticky ,,vyhodí" na monitor do grafu upozornění na zprávu (důležitou pro sledovaný měnový pár) s predikcí jejího účinku na trh, toto upozornění mohu velmi jednoduše libovolně v čase posunout - opakovat. Následně se dle aktuální technické situace rozhodnu zda budu zprávu obchodovat nebo zda počkám na reakci trhu po jejím zveřejnění. (Tento systém připomínání zpráv zabraňuje abych na nějakou důležitou zprávu v zápalu boje zapomněl, nemusím se zdržovat s vyhledáváním jejích důležitých parametrů a zároveň na ni nemusím stále myslet. Vím, že se upozornění na ni objeví v pravou chvíli automaticky před očima.) 

Zprávy obchoduji třemi způsoby : (Pozor na brokerem  zvětšené limity = cca 30 - 20 min. před zprávou a někdy i spreaty = v okamžiku zprávy s trváním cca 5 - 10 min.):

1.   Vstupuji do trhu ve směru předpovědi zprávy a dle aktuální technické situace již cca 60 - 30 minut před jejím zveřejněním, za dodržení mým obchodních podmínek - obchodního systému. Jde-li trh ve směru který jsem předpověděl, posunuji STOP-LOSS ve správný okamžik a vždy dle mého obchodního systému. Ideální situace je když před zprávou už je STOP-LOSS na úrovni STARTU (vstupu do trhu). Čekající CÍL (TP) je samozřejmostí (i ten je určen dle obchodního systému). Dále už koriguji jen STOP-LOSS a jsem připraven v případě nutnosti zavřít obchod za market, nebo zvětšit CÍL.

2.  Zadávám čekají pokyn na START cca 5 - 2 minuty před zveřejněním zprávy. STOP-LOSS je  zadán jako fixní riziko. Čekající CÍL (TP) je také zadán. Dále už koriguji jen STOP-LOSS a jsem připraven v případě nutnosti zavřít obchod za market, , nebo zvětšit CÍL. Nedostane-li se trh na můj CÍL, posunuji STOP-LOSS na START a uvažuji dle vývoje situace na trhu a dle prostoru pro CÍL o jeho zvětšení. (Trh může po počáteční reakci na zprávu dělat minikorekci nebo zůstat v neutrálu aby následně pokračoval v původním směru dál.)

3.  Čekám na reakci trhu po zprávě - cca 5 minut. A zadávám ve směru ve kterém se trh rozhodl ,,usadit" nebo nastupuji do trhu po minikorekci - neutrálu - viz bod 2.

Není nutné dělat z fundamentální analýzy alfu / omegu pro intradenní obchody. Jak již jsem napsal, obchodují se očekávání a nás intradenní obchodníky hlavně zajímá čas, důležitost zprávy a jak na zprávu bude trh v souvislosti s aktuální technickou situací pravděpodobně reagovat. Uznávám, že popsat problematiku fundamentální analýzy na několika řádcích není mnoho a tato problematika by si zasloužila daleko větší místo, ale to už je mimo omezený rozsah mých článků. Opět jsem jen nadzvedl pokličku svého hrnce ve kterém ,,vařím" vše důležité pro úspěšný obchod a fundamentální analýzu považuji za jakési koření, které má obchodní polévku dochutit. Ostatní záleží na zkušenostech každého tradera a jeho schopnostech posoudit i ze zpráv a událostí to důležité a podstatné pro svůj obchodní systém, denní plán a vlastní styl obchodování.

Příště : (co další analýzy - vlivy na trh ?) Předcházející kapitola:
                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci II.
                                                          Intradenní obchodníci IV.

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
 • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
 • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
 • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
 • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
 • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
 • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
 • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
 • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost