Středa 31. květen 2023 06:13
reklama
Instaforex krypto
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex krypto

Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)

28.01.2010  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.

2. příklad obchodu - obchod na BUY :

Opět se jedná o pár GBP / USD. Jako obvykle, trh v pondělí dopoledne pokračoval ve směru ve kterém v pátek zavřel. Od rána 8.6. se trh ještě snažil tzv. " dolít pokles ". Tuto situaci podpořila i páteční zpráva o nezaměstnanosti v USA za květen. (Kdy se nezaměstnanost oproti předpokladu zvýšila jen mírně a úbytek pracovních míst byl také daleko menší než se očekávalo, to podpořilo v pátek USD v jeho růstu. Růst USD byl prodloužen v pondělí dopoledne.) Po fundamentální stránce se z GB ani z USA neočekávaly v pondělí 8.6.žádné zprávy.

Technická situace před zahájením obchodu na BUY :

Trhu začalo po průrazu trendové čáry několikaměsíčního uptrendu docházet palivo pro další pokles. K této situaci dochází poměrně často, kdy trh po průrazu trendové čáry delšího trendu, nějakou dobu ještě v novém směru pokračuje, ale potom ztratí palivo a začíná se pokoušet o návrat do předchozího velkého trendu. V grafech TF H4 a H1 je vidět, že RSI ukazuje přeprodaný trh, který už nemá ani sílu jít pod ne zase tak silný support = 1,5795.

Dále dle grafu TF M5, volba úrovní pro obchod.

Zde je lépe vidět jak se trh snaží uvedený support = 1,5795 prorazit. O to se poprvé pokoušel v cca 9:20. Trh následně začal být liknavý a v cca 10:20 se pokusil o růst. Tento růst můžeme považovat za 1. falešné vyražení z trendu !! Maximum toto falešného vyražení by bylo možné brát za 1. hranici nad kterou by bylo možné umístit START budoucího obchodu na BUY. Trh se opět vracel dolů aopakovaně se pokoušel support = 1,5795 prorazit v cca 11:15 a znovu v cca 11:35, kdy se v grafu TF M5 udělalo několik svíček ve tvaru káčy. To, že se už trh nedokázal v době od cca 11:15 do 11:35 dostat níže než byl v 9:20 a tvar svíček před 11:35, je dalším signálem, že přihořívá obrácení směru trhu. Teprve v tomto okamžiku je možné začít uvažovat a připravovat obchod na BUY. Úroveň pro START = nad max. z 10:20 na cca 1,5880, ale raději již na 1,5854. Důvod proč zadat na START raději níže (na 1,5854) je zřejmý: 1. větší profit, 2. po nějakou dobu je možné očekávat ještě liknavý trh a při tzv. startovacím riziku 30 bodů hrozí nebezpečí, že obchod zahájený na úrovni 1,5880 ( STOP - LOSS na = 1,5850) by mohl být brzo vystopován. U obchodu zahájeném na úrovni 1,5854 ( STOP - LOSS = 1,5824) je riziko podstatně menší. Na první pohled se i tento STOP - LOSS na = 1,5824 jeví moc blízko umístěný. Ale je nutné si uvědomit, že se jedná o otočení trendu do růstu po poměrně silném poklesu, kdy trh může ještě překvapit a pod jakoukoliv záminkou svůj pokles obnovit, a třeba i testovat průraz supportu = 1,5795 !! Tak proč riskovat více ? Ani umístění STOP - LOSSu pod tento support na třeba 1,5790 nic moc neřeší a neúměrně zvyšuje rizikovou částku na 64 bodů !! A to je moc.

Blízkým CÍLEM by mohla být trendová čára aktuálního dowtrendu - hnědá. Kdy čekající CÍL (TP) je umístěn na úrovni 1,5954 (bezpečně pod trendovou čáru aktuálního downtrendu). Předpokládaný profit tohoto obchodu = 100 bodů, tzv. startovací riziko = 30 bodů. Delším CÍLEM by potom mohly být supporty = 1,6271 a nebo až 1,6380. ( To už bude jasnější, jak se trh zachová při průrazu výše uvedené hnědé trend. čáry aktuálního dowtrendu a jak se bude chovat při dotyku na zakreslených klouzavých průměrech hlavně v grafech TF H 4 a H1.).

 

Situace v době zadání úrovní obchodu na BUY a jeho potvrzení :

Mezi 11:34 - 11:45 zadáváme pozice na BUY : START = 1,5854, STOP - LOSS = 1,5424 , CÍL (TP) = 1,5954 a můžeme je ihned potvrdit. Nebo můžeme s potvrzením pohodlně počkat až na cca 12:40 - 12:45 a potvrdit zadání tohoto BUY obchodu v okamžiku, kdy se na trhu vytvoří prostor pro zadání čekajících pokynů. (Mimochodem svíce v grafu TF M5 v 12:40 opět ukazuje, že trh už dolů jít nechce. ) K tomu potřebujeme jen aby trh na chvilku spadnul na úroveň 1,5743 (limit 6 bodů + spreat 4 body - u jiných brokerů budou jiné parametry). V době od 12:40 - 12:45 je několik příležitostí, kdy trh několikrát spadl až na 1,5739. V grafu TF M1 by tato situace byla vidět lépe.

Trh vyráží do růstu, aktivuje START, proráží všechny tři klouzavé průměry a rychle pokračuje v růstu. Brzo je možné bezpečně posunout STOP - LOSS z úrovně 1,5724 na úroveň STARTu. Trh stále pokračuje v růstu až do cca 13:40. Nyní začíná vykazovat známky liknavého trhu připravujícího se na otevření US burz v 14:30 NČ. V tuto chvíli je nutné posunout STOP - LOSS na úroveň = 1,5884 a tzv. uzamknout část zisku. (nebo i zavřít polovinu objemu našeho obchodu). Trh může před nebo i po 14:30 provádět nějaké větší pohyby a bylo by zbytečné o alespoň menší zisk přijít, ale na druhé straně je zde stále možnost, že se trh na náš čekající CÍL na = 1,5954 nakonec dostane. Trh se zatím neotáčí do poklesu - vytváří stále vyšší minima a RSI v grafu TF 15 (ten zde vzhledem k prostoru v článku není) ani v TF H1 neukazují na překoupený trh. Vážnější situace nastává okolo 15:20 - 15:25, kdy trh spadne na trendovou čáru aktuálního uptrendu, který právě obchodujeme, ale jen ji otestuje (neproráží ani bílou čáru klouzavého průměru), STOP - LOSS je stále na stejné úrovni = 1,5884 (bezpečně pod bílou čárou klouzavého průměru) a nachází se 10 bodů pod minimem z cca 15:25. Trh záhy opět obnovil růst a v cca 16:05 aktivoval čekající CÍL a obchod tím uzavřel.

Závěr z výše uvedeného popisu přípravy a zahájení 2. obchodu :

1. I. příležitost pro zahájení obchodu při prvním falešném vyražení se STARTem nad max. v cca 9:20 za MARKET by bylo, vzhledem k ještě nejasnému směřování trhu, unáhlené. Přesto úroveň nad uvedené max. z 9:20 by mohl být, po vyjasnění směru trhu, první tip pro START nového obchodu.

2. situace po 11:15 ukazuje, že se vyplatí vyčkat a nechat trh aby dalšími signály potvrdil úmysl otočit směr trendu. A zároveň nabídl lepší startovací pozici než po 9:20.

3. II. příležitost pro zahájení obchodu po opakovaném nevydařeném pokusu trhu o nové minimum (v cca 11:50) bylo bezpečnější než I. příležitost. I kdyby tato příležitost utekla, bylo možné zahájit obchod až po 12:40 - 12:45. Díky chování trhu se dalo počítat s tím, že se ještě alespoň o náznak poklesu bude trh pokoušet a tím vytvoří prostor pro potvrzení již zadaných úrovní pro obchod na BUY. Dokonce svým chováním v 12:40 a 12:45 trh ukázal, že definitivně o pokles ztratil zájem.

4. důležité je dobře sledovat následné chování trhu v okamžiku, kdy už trh nedokáže udělat nové další minimum.

5. je nutné si stále uvědomovat na jaké signály čekáme, a jednat až je skutečně uvidíme.

6. nenechat se strhnout ke zbrklému vstupu do trhu za MARKET bez přípravy.

7. opakuji : je nutné posuzovat trh komplexně a uvědomovat si i vlivy budoucích událostí na trh. I když se může jednat o vlivy, které budou aktuální až později.

Obchod uvedený v minulém článku a obchod v dnešním článku byl založen na dobrém sledování znaků - signálů pro obrat trendu, uvědomění si celkové situace v trhu a nalezení volného prostoru pro umístění čekajícího CÍLE. Vše bylo zahrnuto do plánu vytvářeného pro každý obchod. Důležitým prvkem bylo trpělivé vyčkávání na pravou chvíli, kdy bylo zřejmé, že trhu došlo palivo pro vytváření nových maxim / minim, a ne zbrklé posunování STOP - LOSSu.

Příště : pokračování - obnovení původního hlavního trendu po korekci.

 

Zdravím všechny,

Tomas

 

Grafy v TF H4 + H1 + M5 (pro předmět článku je část grafu umazaná a RSI je naschvál ponecháno a nemá vliv na téma článku) :


Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci XI.
                                                      Intradenní obchodníci XIII.

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
 • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
 • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
 • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
 • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
 • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
 • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
 • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
 • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
 • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
 • Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple - Panelova diskuze