Sobota 01. duben 2023 03:36
reklama
Instaforex Autochartist nove
reklama
The Trading Pit
reklama
The Trading Pit
reklama
Instaforex krypto

Hedging v praxi aneb klidné spaní

Napsal:   Sekce: Pro tradery

Pokud bychom hedgování měli shrnout do páru klíčových slov, vyjádřil bych se jasně, snižování rizika. To je v podstatě myšlenka všech strategií zajištění (dále jen hedging). Jak rád říkám, Websterova definice hedgingu zní: pozice účastníka trhu neboli také obchodníka s cílem snížit jeho vystavení rizika cenovým pohybům a volatilitě celkově. Je dobré mít nějaké zkušenosti s korelací instrumentů na trhu, k tomuto tématu se budu brzy věnovat v dalších článcích. Tak to na úvod a pojďme do praxe.“Letecká” katastrofa

Například, nejmenovaná letecká společnost je vystavena kolísání cen pohonných hmot související s náklady na podnikání. Taková letecká společnost se může rozhodnout koupit futures na ropu, aby zmírnila riziko zvyšování cen pohonných hmot, což by jim umožnilo soustředit se na jejich hlavní činnost přepravu cestujících. Ano hloupý příklad v době koronaviru, kdy je letecké cestování omezeno. Ale i přes dočasná omezení kvůli koronaviru, mohou zajišťovat tak svou expozici vůči cenám pohonných hmot. Kdyby někoho zajímalo, tak celková finanční ztráta pro letecký průmysl je ve výši přibližně 370 miliard dolarů, přičemž letiště a poskytovatelé letových navigačních služeb ztratili dalších 115 miliard, respektive 13 miliard,“ uvedla ICAO v tiskovém prohlášení. Malinko jsem odbočil od tématu, ale jaký je nejlepší scénář pro leteckou dopravu? V nejoptimističtějším scénáři se podle ICAO očekává, že do června roku 2021 se počty cestujících celosvětově zotaví na 71 procent jejich úrovně z roku 2019 (nebo 53 procent pro mezinárodní a 84 procent pro vnitrostátní lety). Pesimističtější scénář předpokládá pouze 49% oživení (26% pro mezinárodní a 66% pro domácí). Pro představu jednoduchý graf počtu letů 2019 - 2020.


(http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-aviation-industry-impact-and-policy-responses-26d521c1/)

Pojďme si o hedgingu říci více. V tomto smyslu je obchodník, co používá hedging opačným typem obchodíka proti spekulantovi. Jak jsem již poznamenal, hedging má za úkol snížit nebo odstranit riziko. To je v rozporu se spekulanty, kteří přebírají cenové riziko, jsou aktivnější k riziku a v naději, že dosáhnou zisku. Existuje však způsob, jak mít svůj dort a v klidu si ho sníst. Existují vůbec ztrátové strategie a techniky hedgování, při kterých budete mít v portfoliu pozice se záměrem profitovat, ale také zmírníte své riziko? Zatímco není vůbec možné odstranit všechna rizika, odpověď je ano.

Existuje řada různých forem hedgování, jejichž cílem je zaměřit se v různé míře na snížení rizika. Skutečným trikem jakékoli techniky hedgování na forexu je zajistit, aby obchody, které zajišťují vaše riziko, nezničily váš potenciální zisk. První forma hedgování, kterou bych rád zmínil, je hledat tržně neutrální postavení diverzifikací rizika. To je systém, co se nazývá "přístup hedgeových fondů". Vzhledem k jeho složitosti se nezaměřujeme příliš podrobně na specifika, ale místo toho se budeme zabývat obecnou mechanikou.

Neutrální postavení hedgeových fondů na trhu díky diverzifikaci

Hedgeové fondy využívají schopnost jít do longu i shortu a hledají zisky, zatímco jsou vystaveny jen minimálnímu riziku. Jádrem strategie je zaměřování cenové asymetrie. Obecně řečeno, taková strategie si klade za cíl udělat dvě věci:

 1. zabránit expozici tržnímu riziku obchodováním s více souvisejícími instrumenty
 2. využít asymetrie v ceně za zisk.

Strategie se opírá o předpoklad, že se ceny nakonec vrátí k průměrnému zisku, protože trh má tendenci vln. Jinými slovy, tato strategie je formou statistické arbitráže, což je u některých brokerů zakázáno. Obchody jsou koncipovány tak, aby měly celkové portfolio co nejvíce tržně neutrální. To znamená, že kolísání cen má jen malý vliv na celkový zisk a ztrátu. Dalším způsobem, jak to popsat, je to, že se držíte proti volatilitě trhu. Klíčovým přínosem dané strategie je, že je přirozeně vyvážená. Teoreticky i prakticky, by vás mělo chránit před různými riziky. No jo, ale v praxi je však velmi obtížné neustále udržovat trh v neutrálním stavu a proč? Zde je důležitá, v úvodu zmíněná potřeba korelace. Korelace mezi nástroji může být ze začátku dynamická, než najdete tu pravou notu, aby vám hrála melodie, kterou byste potřebovali.

Dalším úkolem je reagovat na informace včas a bez výrazných transakčních nákladů. Hedgeové fondy mají tendenci tyto strategie používat tak, že používají velké množství akcií. U akcií existují jasné a snadné společné vztahy, které působí ve stejném odvětví. Určit tak blízké společné znaky s měnovými.

Použití opcí v hedgování

Dalším způsobem hedgingu je strategie použití derivátů, které byly původně vytvořeny s tímto výslovným účelem. Opce jsou jedním z těchto typů derivátů a vynikajícím nástrojem pro zajištění rizik. Opce je typ derivátu, který účinně funguje jako pojistná smlouva a jako taková má mnoho využití, pokud jde o hedgování. Opce jsou samotně velmi složitý předmět, ale pokusím se to udržet na základní a pochopitelné úrovni. Abychom mohli diskutovat o tom, jak opce mohou pomoci s naším hedgingem cizí měny, musíme si připomenout malou terminologii. Nejprve je třeba definovat, co je FX Opce. FX Opce je dobrá, ale nekupuje se a neprodává se jako je to u měnovou páru na forexu. Stanovuje se pevná cena v určitou dobu v budoucnu. Právo koupit se nazývá "call" možnost (Opce). Právo na prodej se nazývá "put" Opce. Pevná cena, při níž opce opravňuje k nákupu nebo prodeji, se nazývá realizační cena. V budoucnu se termín určuje jako datum vypršení platnosti neboli expirace.

Například: máme 1,3900 GBP/USD "call", právo koupit jeden lot GBP/USD na 1,3900. Cena opce se řídí nabídkou a poptávkou, jako u všech obchodovaných instrumentů na konkurenčním trhu.

Můžeme však uvažovat, že hodnota Opce se skládá ze složky vnitřní hodnoty. Vlastní hodnota opce je vcelku domněnka, jak moc to stojí za to, když se opce uplatní na trhu. Call Opce bude mít pouze skutečnou hodnotu, pokud její ceny za provedení jsou nižší než aktuální cena podkladového aktiva. Opačný proces je pro možnost "put". Put Opce nabyde skutečné hodnoty, pokud její realizační cena je vyšší než aktuální cena podkladového aktiva. Opce s vlastní hodnotou větší než 0 je "in the money". Pokud je vnitřní hodnota opce 0, říká se, že je "out of money". Cena opce však často překročí její vnitřní hodnotu. Proč tomu tak je? Opce nabízí kupujícímu ochranné výhody. Prostě obchodníci jsou ochotni zaplatit přidané množství časové hodnoty. Když jde vše, jak má, tak čím více času zbývá na vypršení platnosti Opce, tím větší je časová hodnota.

Vezmeme si již zmíněný instrument GBP/USD na úrovni 1,3900. Spotový kurz GBP/USD je základním trhem. Pokud je náš instrument GBP/USD obchodován na úrovni 1,3730, Opce je "out of money" a její skutečná hodnota je 0. Pokud však GBP/USD vystoupne na úroveň 1.4050, má naše opce hodnotu 150 pipů. Je to proto, že kdybychom tuto možnost využili, mohli bychom koupit GBP / USD za 1.2900, cvičnou cenu call opce, To by nám umožnilo prodávat za podkladovou cenu 1,3050 za zisk 150 pipů.

Podívejme se nyní na to, jak můžeme využít Opce jako součást hedgingu. Zajímavostí opce je její asymetrie změny ceny, když trh stoupá nebo klesá. Call opce zvýší hodnotu, pokud trh stoupá. Pokud však trh klesne, cena opce může být nižší než 0. To znamená, že pokud jste call, máte neomezený vzestup s přísně omezenými nevýhodami. To otevírá dveře mnoha možnostem, pokud jde o vaši hedgingovou strategii. Podívejme se na jednoduchý příklad call opce jako ochranu proti cenovým šokům neboli zvýšené volatilitě. Řekněme, že máme long pozici AUD/USD, pozici, kde je možné nyní profitovat z pozitivního rozdílu úrokových sazeb mezi Austrálií a USA (dále jen SWAP). Pokud je například u long pozice hodnota SWAPu +0,17 pipů, znamená to, že každý den, kdy jste v obchodu, získáváte profit. Pozice vás však také vystavuje cenovému riziku. Pokud se měnový pár pohybuje nahoru, můžeme to napsat jako dokonalou situací, ne špatným scénářem je situace, kdy se vytvoří kanál do strany trhu.


(MT5 AUD/CAD 19.3.2021)

Pokud je však náš čistý pohyb nižší než průměr 0,17 pipů za den, utrpíme ztrátu. Tady v tomto scénáři je náš skutečný zájem prudký pokles, který by mohl výrazně převážit všechny zisky z pozitivního SWAPU. Tak jak zmírnit toto cenové riziko? Jedním ze snadnějších způsobů je koupit AUD/USD, pozici, která je "out of money". Její cenu bude tvořit pouze časová hodnota. Čím víc "out of money", tím budete muset zaplatit menší cenu za "put". Rizikem put je to, že máte fixní cenu, tj. poplatek, který zaplatíme. Ale zaplacení, poskytuje ochranu proti ostrým pohybům směrem dolů. Řekněme, že jste stejně jako já, 17.3. koupili jeden lot AUD/CAD, když cena byla 0,96839. Pozice šla s mou strategií pozitivního SWAPu. Chtěli byste se však chránit před rizikem prudkého medvědímu pohybu. Rozhodneme se, že nejlepším způsobem, jak zajistit riziko, je koupit si "put" Opci. Kupujeme na 0,96839 s expirací na ceně 0,97839. Po uplynutí této doby bude mít hodnota 0,96839 dolarů nějakou cenu, pokud index klesne pod tuto hladinu…

Put pozicí, jsme snížili maximální ztrátu na long pozici na pouhých 100 pipů. Je to proto, že vnitřní hodnota začíná růst, jakmile trh klesne pod svou realizační cenu. Celkovou nevýhodou je 100 pipů mezi longem a expirací, plus náklady na put. Jinými slovy, celkem 161 pipů. Níže uvedený diagram ukazuje výkon strategie proti expiraci:


Můžeme si představit, že cena opce je ekvivalentní pojistnému a v návaznosti na tuto analogii můžeme uvést fakt, že rozdíl mezi realizační cenou a úrovní long pozice, je trochu jako odpočitatelnost pojistné smlouvy. A co je na tom nejlepší? Býčí postup nemá žádný limit. Dokud AUD/CAD neustále stoupá, budete stále profitovat. Chcete-li pokračovat v našem příkladu, tak řekněme, že AUD/CAD klesne na 0,94825 po uplynutí platnosti. Na longu jsme ztratili 275 pipů. Ale náš putt AUD/CAD má hodnotu 175 pipů. Proto jste ztratili pouze 100 pipů. Přidejte v první řadě cenu opce ve výši 61 pipů a vaše ztráta je 161 pipů. Bez ohledu na to, jak daleko AUD/CAD klesá, toto číslo se nikdy nezvyšuje. Nyní zvažte, že AUD/CAD stoupne na 7750 při expiraci. Na vaší dlouhé pozici vytvoříte 150 pipů, ale vaše opce stojí 61 pipů. Celkově vytváříte zisk, což je 89 pipů.


Závěr

Hedging je vždy něco jako smysluplný vyrovnávací akt, hedging omezuje riziko, ale kompromis je v tom, že to ovlivňuje také potenciální zisk. Jak jsem již zmínil, existují obchodníci, co používají hedging, aby snížilo riziko na 0%. Tenhle druh obchodníků, a to jsem jich poznal za svou kariéru tucty, se vzdali své šance na získání spekulativního zisku výměnou za odstranění jejich cenové expozice. Spekulanti tohle moc rádi nedělají. Hedging pro ně znamená, že si zachovají určitý prvek potenciálu k zisku a jejich strategie obsahuje určité kompromisy z hlediska sníženého zisku výměnou za ochranu proti poklesům. Opce jsou velmi užitečným hedgovým nástrojem, jak jsme se mohli přesvědčit z článku, tak složitost naznačuje, že jsou vhodnější pro obchodníky s pokročilejšími znalostmi.

Aleš Hála

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Grafy S&P 500 a Bitcoin sa rozišli. Ktorý z nich klame?
  Dnes sa pozrieme na graf S&P 500 a Bitcoinu. Je o nich známe, že prevažne zachovávajú pozitívnu koreláciu. Posledné týždne tomu tak nie je. Je to tým, že sa Bitcoin definitívne odpútal od akciových trhov alebo je problém niekde inde?
 • Grayscale bude nakupovať aj ďalšie kryptomeny
  Spoločnosť Grayscale, ktorá je najväčším poskytovateľom kryptomenových fondov pre inštitucionálnych investorov iba dnes oznámila, že svoju ponuku rozširuje hneď o 5 kryptomenových fondov. Celkovo tak bude ponúkať už 14 kryptomenových fondov, pričom podľa oznámenia spred niekoľkých týždňov je jasné, že toto číslo ani zďaleka nie je finálne. Naopak je možné, že nové fondy budú teraz pribúdať čoraz častejšie, keďže bolo na oficiálnom zozname, z ktorého má Grayscale vyberať, viac ako 20 rôznych kryptomenových projektov. Prvých 5 sa pritom už dočkalo svojej slávy.
 • Grayscale vlastní viac ako 500 000 BTC
  V posledných dňoch nerastie výrazne iba cena Bitcoinu. Grayscale Investments, spoločnosť ponúkajúca rôzne produkty a služby spojené s kryptomenami, zažíva celý rok rast svojho AUM (assets under management – spravovaných aktív). Posledné týždne sú ale extra pozitívne z pohľadu tejto spoločnosti, keďže sa môže tešiť narastajúcemu záujmu o kryptomeny zo strany inštitucionálnych investorov. To spôsobuje, že Grayscale dokupuje stále viac a viac kryptomien do svojho portfólia, ktoré sa vďaka tomu už dostalo nad hranicu 10 miliárd dolárov. Obrovskú zásluhu na tom má ale najmä Bitcoin, ktorého časť v tomto portfóliu tvorí viac ako 85 %.
 • Grid Trading – moderní způsob obchodování
  Obchodování typu „Grid“ je převratnou obchodní technikou, která se snaží těžit z formování nových trendů. Na rozdíl od jiných profesionálních strategií, není při obchodování s mřížkovou strategií Grid potřeba analyzovat možný budoucí trendový vývoj, jelikož strategie v základu počítá s oběma variantami trendového vývoje. To znamená, že počítá tedy jak s růstem, tak i s případným poklesem ceny, díky čemuž se i v tomto případě Grid značně liší od mnohých jiných obchodních strategií.
 • Halo vs. Stop-Loss (SL)
  Používání, nebo nepoužívání SL je velké a nikdy nekončící téma. Už jsem slyšel nebo četl myriádu důvodů, proč SL nepoužívat. Některé dávaly smysl větší, některé dávaly smysl menší a některé dokonce žádný. I přesto skutečnost je taková, že bez používání SL v tradingu nepřežijeme.
 • Hasit, i když nehoří
  Americká centrální banka (Fed) na svém středečním zasedání dle očekávání zvýšila úrokové sazby do rozpětí 1,00 – 1,25 %. Co se však nečekalo, byl veskrze pozitivní a optimistický pohled členů Fedu na budoucí vývoj americké ekonomiky i inflaci. Centrální bankéři tak stále plánují letos ještě jedno zvýšení sazeb a konkrétně již představili plán, jakým způsobem se budou zbavovat dluhopisů nahromaděných během tří programů kvantitativního uvolňování.
 • HDP překvapil v USA i v Česku
  Hrubý domácí produkt (HDP) za druhé čtvrtletí dominuje trhům. Včerejší čísla ze Spojených států vyšla v reálném vyjádření výrazně pod odhady, i když stále šlo o raketových 6,5 % anualizovaně (cca 1,6 % mezičtvrtletně). Nominální HDP se zvýšil o 13,0 % anualizovaně, růst se tak více koncentroval do cenové složky a méně do té reálné, což je s ohledem na obecný nedostatek zboží a materiálu logické.
 • HDS 1.0
  ...aneb hrajeme si s EXCELEM a jeho využití na FOREXU. V dnešním článku představím zajímavý obchodní systém.
 • Hedge – 13. komnata tradingu
  Nedělní zamyšlení o hedgingu. Možná trocha inspirace pro někoho, kdo se jím čerstvě zabývá.
 • Hedging pro začátečníky
  Pokud se pohybujete ve světě investic, nebo obchodujete na finančních trzích, určitě byste vždy měli hledat způsoby, jak eliminovat nebo alespoň minimalizovat svá rizika. Zřejmě nejhorší varianta je, když jako obchodník a investor budete úplně ignorovat veškeré hrozby, které nám při obchodování na finančních trzích hrozí. V tomto článku se dozvíte o jednom ze způsobů ochrany proti rizikům.
 • Hedgujete? Neplaťte zbytečně!
  Během svého studia na VŠ jsem pracoval pro FX brokera, kde jsem nasbíral docela dost zkušeností. Říkal jsem si, že by bylo fajn se občas s něčím podělit s forex komunitou a jako první věc mě napadla správná metoda hedgingu a hlavně uzavírání hedgovaných pozic. Ptal jsem se traderů okolo a skoro jsem nenatrefil na někoho, kdo by tento způsob znal, tak snad tento článek někomu pomůže.
 • Hesla na zamyšlení...
  Poznámky před obchodováním:
 • História, výnosy a prepady Bitcoinu
  Než sa vrhneme do toho podstatného, tak si najprv objasnime čo tie kryptomeny vlastné sú. Kryptomeny sú digitálne platidlo založené na kryptografii s cieľom zvýšiť bezpečnosť pri platbe a tú zaisťuje fakt, že transakcie sa uskutočňujú na decentralizovanej databáze zvanej Blockchain. Je to alternatíva fiat mien ako napríklad euro, americký dolár či japonský jen. Kryptomeny začali v roku 2009, kedy bol vytvorený Bitcoin. Odvtedy ubehlo 11 rokov a je možné v tomto odvetví vidieť značný rozvoj.
 • Historická maxima indexu S&P 500 jsou na dohled
  Americký akciový index S&P 500 zaznamenal třetí týdenní růst v řadě, tentokrát o 0,51 %. V závěru týdne mu pomohl úspěšný start výsledkové sezóny.
 • Historicky slabé září zakončily americké akcie na rekordech, výsledková sezóna je za dveřmi
  Americký akciový index S&P 500 v posledním zářijovém týdnu posílil o 0,69 % a uzavřel zářijové obchodování na historickém maximu.
 • Historie a implementace Bitcoinu
  Žijeme ve světě, který se neustále vyvíjí a to s sebou přináší nové technologie. Pokrok ve světě technologií nabral na obrátkách a spousta věcí je zastaralá, nebo se už vůbec nevyužívá. Jaký pokrok přináší právě „technologie blockchainu“ a v čem je tahle technologie inovativní?
 • Historie forexového obchodování
  Forexové obchody, tedy obchody na měnovém trhu nejsou nikterak novou záležitostí. Určitá forma obchodu s měnami zde byla prakticky od vynalezení platidel obecně. Vždy bylo nutné směňovat peníze, platidla a další cenné kovy za zboží či jiné komodity. Už od samého počátku barterové směny byla nutné směna i za peníze či různá platidla. Postupem času, kdy se již začaly místo plátna, kůže a dalších podobných platidel využívat mince, se začal rozvíjet nejen obchod ale i směna mincí mezi sebou.
 • Historie Forexu: Od zlatého standardu až po současnost
  Peníze, jakožto platidlo, procházely v historii určitým vývojem, který v průběhu staletí zcela transformoval základy, na kterých byly postaveny. Zatímco dříve fungovala platidla na takzvaném „Zlatém standardu“, tak dnes již naopak fungují na zcela odlišném principu. A právě například „Zlatý standard“, měnové transformace a ještě mnohem více, tak to bude naším dnešním hlavním tématem.
 • Historie se opakuje, ale nikdy ne stejně
  Dnešní blog je pokračování blogu s názvem „Kam až trhy padnou?“, potěšily mě pozitivní reakce na článek a někteří zmiňovali, že by rádi pokračování. První článek jsem napsala úmyslně hodně obecně a každému, kdo přemýšlí nad tématem cyklů a dlouhodobého výkonu trhu, je jasné, že na reálném trhu rozhodně věci nechodí takto ukázněně. Tak kdo má chuť, pojďme se ponořit o něco více do šířky i do hloubky.
 • Hľadáte obchodné príležitosti? Nezabudnite sa pozrieť na exotiky!
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Veľmi kvalitné obchodné signály vznikli na menových pároch EUR/PLN a USD/SGD, no na USD/HUF sa tiež rysuje. Bližšie sa na ne pozrieme z weekly a daily timeframeov.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Tickmill logo