Středa 26. únor 2020 00:46
reklama
Purple Trading scaner
reklama
Purple Trading scaner
reklama
XTB live trading

Rozhovor s Andy Tannerem, úspěšným obchodníkem a investorem

10.10.2011 09:20  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Forexové analýzy a zprávy   Tisk

Vzhledem k velmi úspěšné akci s Robertem Kiyosakim se do Prahy chystá další člen týmu Rich Dad. V souvislosti s touto akcí jsme připravili rozhovor s hlavním řečníkem Andy Tannerem.

Kdo je Andy Tanner?

Andy je úspěšný investor a obchodník na finančních trzích, který zároveň spravuje nemalé finanční prostředky ve své investiční společnosti. V roce 2008 pomohl společnosti Roberta Kiyosakiho Rich Dad vytvořit a spustit systém s názvem Stock Success System, který učí úspěšně obchodovat na finančních trzích a prokazatelně vychována úspěšné obchodníky. Je zastáncem moderních technik v obchodování a snaží se přesvědčit konzervativní americké investory (nejen americké), že existují i jiné možnosti, než „dávat“ peníze do podílových fondů nebo kupovat akcie, jejichž vývoj je díky stále častějším otřesům na finančních trzích nejistý a snaží se učit, že vydělávat se dá nejen na býčích ale i medvědích trzích.

Rozhovor:

FXstreet.cz: V posledních letech (nejen v USA) je znát obrovský nárůst počtu lidí, kteří začali sami aktivně obchodovat na finančních trzích (futures, forex, opce, atd.). Čím je to způsobeno a proč?

Andy: Stále více lidí zatouží po tom být přímo zapojen do správy svých investic, než kdykoli předtím. Právě nyní panuje obrovské zklamání z finančních ústavů. Pravdou je, že náklady na finanční poradenství a správu majetku v posledních letech mírně klesaly a klesal i průměrný poměr nákladů na podílový fond. Tento vývoj je však nejspíše pouze důsledkem konkurenčního boje, protože z obrovského koláče finančního sektoru se snaží ukousnout svůj díl stále více institucí.

Finanční instituce jsou však pro investory zklamáním z hlediska výsledků. Přestože náklady na tradiční finanční poradenství klesly, mnoho investorů stále nevidí žádnou hodnotu v tom, že platí za průměrné finanční poradenství (čemu já říkám standardizované investování).  Myslím si, že budeme svědky trvalého růstu počtu lidí, kteří jsou stále více frustrováni únavnými starými nápady typu koupit a držet a rozhodnou se vzít správu svých peněz do vlastních rukou. Lidé se budou chtít aktivněji zapojit do procesu utváření své vlastní finanční budoucnosti.

Samozřejmě je zde nebezpečí, že většina lidí, kteří se snaží zaujmout při svém investování aktivnější roli, nemá dostatečné finanční vzdělání na to, aby dokázali proplout těmito hlubokými vodami.  Dělám-li pohovor, točí se otázky nejčastěji kolem tématu „co bych měl právě teď nakupovat.“ Jen velmi málo lidí má opravdový zájem se zeptat „co bych se měl právě teď naučit“.  Vzdělávání a samostatná správa účtů by měly jít ruku v ruce. Jistě bychom nechtěli propustit piloty našich letadel a létat s nimi sami bez dostatečné kvalifikace.  Jistě bychom nechtěli propustit naše lékařské odborníky a začít sami provádět operace dostatečného vzdělání.  

Dnes máme internet a jiné úžasné technologie, které nám umožňují dělat více věcí samostatně než kdy předtím. Současným úkolem je získat vzdělání, které odpovídá našim nástrojům. Myslím si tudíž, že budeme svědky růstu v obou oblastech - více lidí provádějících obchody sami za sebe a také více lidí, kteří hledají možnosti finančního vzdělávání, které nebyly v tradičním školství k dispozici.

??????????????????

FXstreet.cz: Co byste doporučil začínajícímu investorovi – jak začít?

Andy: Řekl bych, že prvořadé je začít v malém.  Na tvorbu bohatství se dívám jednoduše jako na cvičení v nákupu aktiv. Každý den se snažím něco koupit. Robert Kiyosaki dělí toto úsilí do 4 oblastí:  podnikání, nemovitosti, papírová aktiva jako jsou akcie, měny, opce a komodity jako je ropa, zlato nebo stříbro.  Jednou z výhod toho, proč začít s papírovými aktivy, je to, že jsou ohromně škálovatelné. Člověk nemusí riskovat značné částky peněz, aby začal získávat zkušenosti nebo generovat zisk.  Warren Buffett může získat významnou pozici ve firmě jako je například Coca-Cola. Menší investor však může využít úplně stejné příležitosti v menším měřítku. 

Za druhé bych doporučil, aby část svého času a peněz investoval do svého finančního vzdělávání – a to dříve, než ztratí všechen čas a peníze děláním chyb.  Trhy lze přesně popsat slovy jako např. nepoddajné, rizikové a volatilní. Lidé se při těchto slovech trhu bát nemusí, ale měli by jej spíše respektovat.  Myslím si, že ve většině případů, kdy lidé utrpí významné ztráty, lze problém zpětně identifikovat jako nedostatečné vzdělání. Často mi připadá ironické, že lidé mohou přijít o 10.000, 20.000 nebo o miliony v důsledku špatných rozhodnutí na trzích a přitom celou dobu nejsou schopni vidět hodnotu investice relativně malé části svého času a peněz do finančního vzdělávání.  Doporučuji lidem nastudovat si to, čemu říkám 4 pilíře investování. Jedná se o fundamentální analýzu, technickou analýzu, strategii peněžních toků a zejména money management (řízení peněz a rizika).

????????????????.

FXstreet.cz: Jakým stylem obchodujete na trzích ve své investiční společnosti?

Andy: Jsem přesvědčen o tom, že investování je týmový sport. Pravda je, že drtivá většina mých vlastních obchodů vychází z mých vlastních úvah, což mne pochopitelně ohromně uspokojuje a naplňuje mne to štěstím.  Když obchoduji, nevolám obvykle denně makléři nebo finančnímu poradci a na svých účtech obchoduji velmi aktivně.  Mám ale členy svého týmu, kteří mi pomáhají plánovat směr, kterým se mám ubírat, v širším slova smyslu. Například každou neděli ráno mám schůzku s učitelem, abych se dozvěděl více a vylepšil si své dovednosti jakožto obchodník s opcemi apod.  Mám účetní, daňové poradce, právníky a poradce, kteří mi pomáhají vytvářet mou celkovou strategii investování a dlouhodobé cíle.  Jsem také vděčný za to, že se v tomto procesu intenzivně angažuje i moje manželka. Ve skutečnosti mě velice těší, že se do investování zapojuje stále více žen. Každý týden moje žena a já provádíme s naší vlastní účetní závěrkou to, co mnozí lidé nazývají „osobní fundamentální analýza“, aby se věci ubíraly tam, kam chceme.  Jak člověk získává zkušenosti a poznává lépe trhy, má tendenci užívat si toho, že při jednotlivých obchodech činní denně nezávislá a vlastní rozhodnutí. Investování však bude vždy kolektivní sport v širším slova smyslu, a mít ve svém kruhu kvalifikované poradce a učitele je neocenitelné.

?????????..

FXstreet.cz:  Nyní se (nejen na měnových trzích) nejvíce mluví o tom, která ekonomika spadne zpět do recese a jak to odnese eurozóna (euro) nebo USA (americký dolar)? Jak se na to díváte Vy?

Andy: Každá generace má za to, že doba, ve které žijí, je mimořádná. Pravdou je, že Vy i já žijeme v mimořádné době. Je jedinečná a bezprecedentní.  Zdá se, že neustále lámeme rekordy. Podívejte se například na celkový trend swapů úvěrového selhání u suverénního evropského dluhu nebo na to, jak Spojené státy přišly o hodnocení úvěrové spolehlivosti AAA. To vše je bezprecedentní.  Často jsem tázán na to, jak se tato situace vyvine v příštích několika letech.  Myslím si, že skvělým vzorcem pro nahlížení do budoucna je: 

politika + demografie = budoucnost.    

Nesnáze Spojených států jsou velmi jednoduché. Jejich základy jsou vytvářeny především fiskální politikou a měnovou politikou. Snížení hodnocení společnosti Standard & Poor?s hovoří naprosto jasně o tom, jaký má tato společnost názor na špatný stav fiskální politiky ve Spojených státech. Spojené státy se samy spoutaly tak těžkými politickými řetězy, že jakákoli skutečná úsporná opatření jsou stále v nedohlednu.  Měnová politika předsedy americké Federální rezervní banky Bena Bernakeho je také hlavním důvodem toho, že žijeme v bezprecedentní době.  Vezmeme tedy tyto 2 politiky, fiskální politiku a měnovou politiku, a použijeme je na demografii Spojených států.  Zřejmým problémem je demografie generace silných populačních ročníků. Fiskální politika nařizuje obrovské výdaje na různé sociální programy, na které bude mít generace silných populačních ročníků nárok v příštích několika letech. 

Tyto politiky Spojených států a tato demografie Spojených států Vám ukazují budoucnost. 

Jsem přesvědčen o tom, že nejdůležitějším číslem, které je třeba ve Spojených státech sledovat, je poměr jejich dluhu k HDP.  Vzhledem ke své masivnosti nemá americká ekonomika dle mého názoru absolutně žádnou šanci udržet demografii generace silných populačních ročníků, jakmile splní podmínky pro účast v programech nárokovatelných dávek. Měnová politika Spojených států nastavená Federální rezervní bankou slábne, protože jejím zbraním dochází munice. Kvantitativní uvolňování je asi tak vše, co jí zbývá, a jak všichni víme, toto nemůže být dlouhodobá politika, jinak dopadneme jako Japonsko.  Očekávám proto, že americký dolar bude postupně slábnout.

Pokusíme-li se uplatnit stejný vzorec, že politika a demografie rovná se budoucnost, je evropská dluhová krize dle mého názoru ještě mnohem složitější.  Máme evropskou měnovou politiku, ale máme i země s nezávislou fiskální politikou.  Pro země jako je Německo musí být obtížné muset rozhodovat o tom, zda poskytnout pomoc zemím jako je Řecko či nikoli. Z ptačí perspektiv jsou však celkové problémy podobné těm ve Spojených státech.  Po celém světě existují fiskální politiky, kde příjmová část je menší než výdajová část. To je jednoduché.  A proto očekávám, že Euro zůstane i nadále velmi ohroženo.

?????????.

FXstreet.cz: V současné době se nejvíce mluví o silně se rozvíjejících zemích jako je Čína, Indie, Brazílie atd. Jaká bude jejich budoucnost a jaké mohou nastat problémy?

Andy: Nedávno jsem si o tom zajímavě povídal s Richardem Duncanem, autorem knihy Krize dolaru. Nejtěžší věcí pro rozvojové země je infrastruktura a neexistence silné střední třídy.  Čína musí být velmi frustrována Spojenými státy, protože slábnoucí dolar není dobrý pro její obchodní přebytek, a není to ani dobrá zpráva pro Čínu jakožto držitele takového množství amerického dluhu. Čína má řadu dalších problémů, ale i přes tyto problémy bych řekl, že z rozvojových zemí má největší potenciál. Možná by bylo lepší říci, že se pravděpodobně dostane do čela jako první. Asie se poučila z několika skvělých lekcí s Hongkongem nebo dokonce ještě menším Singapurem.  Budou-li i nadále podporovat svobodné podnikání, myslím si, že je třeba si na ně dávat pozor. Ironické je, že se socialistické země snaží stále více orientovat na volný trh a volný trh ve světě se stává socialističtějším. 

?????????.

FXstreet.cz: Jaký je Váš technický názor na vývoj amerického dolaru?  

Andy: Nuže, jsou-li suverénní základy, politiky a demografie způsobem, jak se pokusit zjistit, co se pravděpodobně stane, jistě to v nás probudí více zájmu o různé technické úrovně, abychom se pokusili zjistit, kdy se věci pravděpodobně stanou.

Grafy amerického dolaru nám poskytují učebnicové a inverzní příklady toho, jak vypadají aktuální medvědí modely v grafech akcií.  Americkému dolaru jsem začal věnovat zvláštní pozornost, stejně jako mnoho investorů, když americká Federální rezervní banka oznámila své první kolo kvantitativního uvolňování. Aktuálně jsem krátkodobý býk na USD indexu a přikládám k rozhovoru i svůj graf.

Bližší informace o akci najdete na http://www.richdad.cz/

Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Rozdíl ve výnosech dluhopisů USA naznačuje recesi
  Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů dnes poprvé od krize před deseti lety klesl pod výnos tříměsíčních dluhopisů. To posiluje obavy z možného ekonomického poklesu a zvyšuje možnost, že centrální banka USA (Fed) bude muset snížit úrokové sazby, uvedla agentura Bloomberg.
 • Rozdíly v úrocích z úvěrů v eurozóně rostou
  Rozdíly v úvěrových nákladech firem v jednotlivých zemích eurozóny se ke konci minulého roku znovu...
 • Rozhodnutí Fedu nesnížit nákupy dluhopisů bylo těsné
  Překvapivé zářijové rozhodnutí americké centrální banky (Fed) nezahájit omezování podpory ekonomiky bylo...
 • Rozhodnutí FEDu o nákupu dalších dluhopisů poslalo USD níž
  Včerejší vyhlášení FEDu a dopad na trh. Dnešní inflační report z Británie
 • Rozhodnutí Fedu stáhlo evropské akcie na úroveň roku 2016
  Rozčarování nad rozhodnutím americké centrální banky (Fed) ohledně úrokových sazeb způsobilo dnes výprodej na evropských akciových trzích. Některé stěžejní indexy se tak dostaly až na dvouleté minimum. Poklesem zahájily obchodování také akcie v USA. Trh se obává, že přísnější měnové podmínky by mohly utlumit hospodářský růst, který i bez toho již slábne. Pod hranici tisíce bodů se dnes poprvé od 24. července 2017 dostal index pražské burzy PX.
 • Rozhodnutí MPC těsné; na řadě je FOMC
  Americký dolar (USD) se obchoduje mírně slabší proti všem hlavním měnám a evropské akciové trhy...
 • Rozhodnutí o Řecku prý musí být v neděli
  Prezidenti a premiéři všech 28 zemí Evropské unie se v neděli sejdou kvůli řecké krizi, řekla německá...
 • Rozhodnutí o Řecku ukáže, že krize skončila
  Ministři financí zemí platících eurem dnes svým rozhodnutím o ukončení třetího záchranného programu pro Řecko dokážou, že se evropská finanční krize stává minulostí. Při příchodu na jednání takzvané euroskupiny to novinářům řekl komisař pro hospodářské a finanční otázky, daně a cla Pierre Moscovici. Jednoznačně přitom dával najevo, že dnes čeká kladná rozhodnutí v oblastech, které je ještě třeba uzavřít, než se Řecko po 20. srpnu po osmi letech finančně postaví na vlastní nohy.
 • Rozhodující den pro Fed
  Z pohledu na volatilitu eurových měnových párů a ropy bychom ani nepostřehli, že se včera konaly dvě velké...
 • Rozhodující týden pro EUR/USD
  S postupným zveřejňováním ekonomických dat, která kvůli americkému vládnímu shutdownu neviděla světlo...
 • Rozhovor s makléřem Patria Forex - vyhněte se chybám při obchodování!
  Obchodování na forexovém trhu, zvláště v době zvýšené volatility, přináší možnost atraktivních zisků, ale...
 • Rozhovory kolem Řecka stále pokračují
  Mezinárodní věřitelé nejednají s Řeckem o prodloužení záchranného programu do podzimu. Rozhovory se...
 • Rozhovory o brexitu začínají, téměř rok po britském referendu
  Vyjednavači Evropské unie a Velké Británie se dnes v Bruselu poprvé sejdou, aby probírali podobu odchodu ostrovní země z bloku. Jednání o takzvaném brexitu začínají skoro rok od chvíle, kdy o konci v unii rozhodli Britové v referendu.
 • Rozhovory o TTIP jsou prý mrtvé
  Hlavní obchodní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa prohlásil rozhovory o volném obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií za mrtvé. Informoval o tom dnes list Financial Times na svých internetových stránkách. Plánovaná dohoda s názvem Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) měla odstranit některé zbývající překážky v obchodních vztazích mezi EU a USA.
 • Rozhovory USA s Čínou povzbudily burzy
  Nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že prodlouží termín pro zvýšení cel na čínský dovoz dosud stanovený na 1. března, povzbudilo část asijských akciových trhů i čínský jüan. Index šanghajské burzy Shanghai Composite si kolem 7:45 SEČ připsal 5,5 procenta na 2954,43 bodu a je nejvýše za více než půl roku. Čínský jüan stoupl vůči dolaru na tzv. onshorovém, tedy domácím, trhu o 0,6 procenta na 66730 CNY za dolar. Byl tak na svém sedmiměsíčním maximu.
 • Rozhýbou dnešní data americký dolar?
  Spojené státy americké během dnešního dne zveřejní dva důležité fundamenty. Ve 14:15 SELČ bude nejprve zveřejněna březnová statistika počtu nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru (ADP report) a následně v 16:00 SELČ index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor (index PMI - ISM). Nicméně investoři vyčkávají především na zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky (Fed), na kterém došlo ke zvýšení úrokových sazeb. Ten bude zveřejněn ve 20:00 SELČ.
 • Rozpadem eurozóny by Německo ztratilo 10 % HDP
  Rozpad eurozóny by pro Německo znamenal ztrátu až deseti procent hrubého domácího produktu.
 • Rozpad eurozóny prý nehrozí
  Pravděpodobnost rozpadu eurozóny se po schválení nového záchranného programu pro Řecko dostala...
 • Rozpočet EU musí řešit obranu a inovace
  Nový rozpočet Evropské unie by měl podpořit hlavně obranu, vědu, digitální inovace a řešení migrace. Shodly se na tom Německo a Itálie, řekla dnes v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová po setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim. Ten prohlásil, že v Itálii po březnových volbách vznikne stabilní proevropská vláda.
 • Rozpočet EU neprošel, bude se o něm ještě jednat
  Evropský parlament dnes odmítl návrh dlouhodobého rozpočtu Evropské unie do roku 2020, na jehož...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama