Středa 24. července 2024 20:33
reklama
FTMO král
reklama
Purple trading AI
reklama
Swissquote Bank
reklama
FTMO férovost

Víte, co jsou to blue chip akcie a jak je poznáte?

Napsal:   Sekce: Akcie

S pojmem blue chip akcie se jistě setkal každý, kdo se zajímá o investování do akcií. Jako blue chip akcie jsou obvykle obecně označovány akcie velkých, známých a finančně stabilních společností, které často patří mezi lídry v daném odvětví. Zajímá vás, jaká kritéria musí daná společnost splňovat, aby její akcie byly blue chips?Odkud pochází pojem blue chip

Pojem blue chip pochází z pokeru, kde jsou pojmem blue chips označovány modré žetony s nejvyšší hodnotou.

Termín blue chips byl poté z pokeru přenesen do finančního světa, označení blue chip pro akcie poprvé použil v roce 1923 finanční novinář Oliver Gingold ve svém článku pro magazín Dow Jones Customer's Afternoon Letter.

Od té doby, tedy už 100 let, se pojem blue chip používá pro označení akcií společností, které jsou považovány za cenné a atraktivní pro investory, stejně jako pokerové blue chips jsou cenné pro hráče pokeru.


Oficiální seznam blue chip akcií

Pokud budete pátrat, které akcie se považují za blue chips, žádný oficiální seznam bohužel nenajdete. Pátrala jsem, zdali třeba neexistuje jednoznačná a obecně přijímaná definice, co musí daná společnost splňovat za kritéria, aby její akcie byly považovány za blue chips. Ani takovou jednoznačnou definici jsem bohužel nenašla. Zařazení akcií do elitního blue chips klubu tak může být v řadě případů subjektivní.

Jaké společnosti mají blue chip akcie?

Na obecné rovině panuje shoda, že jako blue chip akcie se označují akcie společnosti, která splňuje určité znaky. Které znaky to jsou?

 • Vysoká tržní kapitalizace: jako blue chip se uvádí „Large Cap“ společnosti, tedy takové společnosti, které mají tržní kapitalizací nad 10 miliard dolarů. Patří sem samozřejmě i „Mega Cap“ společnosti, které mají tržní kapitalizaci nad 200 miliard dolarů.
 • Dlouhodobost a stabilita, lídr odvětví: blue chips společnosti bývají již zavedené a stabilní společnosti, často fungující několik desítek let, někdy dokonce i více než 100 let. Ve svém oboru bývají buď lídr nebo jsou v první trojce daného oboru či odvětví.
 • Finanční stabilita: blue chip společnosti mají často silnou finanční pozici, stabilní cash flow a mívají nízké zadlužení. Tyto společnosti mají schopnost odolávat ekonomickým cyklům a často dokážou udržet svou tržní pozici i v době recese nebo výkyvů trhu. Na trhu však nic není záruka, řada blue chip společností svoje elitní postavení ztratila.
 • Konzistentní zisky a dividendy: Tyto společnosti mají často stabilní a konzistentní růst zisků a vyplácí svým akcionářům dividendy, tedy podíly na zisku. Výplata dividend je ale jedno z kritérií, které se zdroj od zdroje liší, někdo do blue chips řadí i společnosti, které dividendy nevyplácí.
 • Silná značka: Tyto společnosti jsou často celosvětově známé a mají silnou značku, která je spojována s kvalitou, spolehlivostí a důvěryhodností.
 • Likvidita na trhu: Blue chip akcie jsou zpravidla obchodovány s vysokou likviditou na burze a ve velkých objemech, což znamená, že je snadné tyto akcie koupit nebo prodat bez významného vlivu na cenu.

Jako blue chips jsou označovány akcie společností jako je Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson nebo Procter & Gamble, ale celá řada dalších. Za blue chip se zpravidla označují akcie obsažené v americkém akciovém indexu Dow Jones Industrial Average a akcie tvořící přední příčky akciového indexu S&P 500.

Definice blue chip akcií podle Geraldine Weissové

Jeden z minulých blogů jsem věnovala dámě jménem Geraldine Weissová, která v roce 1966 založila investiční newsletter s názvem Investment Quality Trends, který mimochodem stále vychází (https://www.iqtrends.com).

Kromě vydávání newsletteru také Geraldine napsala několik knih, kde jednoduše, strukturovaně, a hlavně čtivě popisuje svoji investiční strategii, podle které úspěšně investovala několik desítek let.

Investiční strategií Geraldiny Weissové bylo nakupovat akcie společností, které vyplácí stabilní dividendy a výši dividendového výnosu používala i pro určení okamžiků pro nákup či prodej akcií.

Geraldine a její tým se soustředili výhradně na blue chip akcie a mě velmi zaujalo, že v jedné ze svých knih uvádí konkrétní kritéria, která musí společnost splnit, aby byla kvalifikována do elitního klubu blue chips.

Mimochodem pokud vás zajímá, jak Geraldine Weissová používala výši dividendového výnosu pro určení okamžiků pro nákup či prodej akcií, tak si buď můžete přečíst její knihu „The Dividend Connection: How Dividends Create Value in the Stock Market“, která rozhodně stojí za přečtení, nebo se můžete těšit na seriál o dividendovém investování, který pro vás na fxstreet.cz připravujeme a kde se této strategii budeme také věnovat.


Jaká jsou kritéria, aby společnost byla přijata do klubu blue chips

Pojďme si stručně popsat, jaká je definice blue chip společnosti podle Geraldiny Weissové:

1.      Společnost musí vyplácet dividendy a zároveň dividendy pravidelně navýšila nejméně 5x za posledních 12 let.

2.      Společnost musí vyplácet dividendy nepřetržitě nejméně po dobu 25 let.

3.      Společnost by měla mít S&P Global rating kategorii A.

4.      Společnost by měla mít minimálně 5 000 000 akcií, které jsou veřejně dostupné pro obchodování na burze, což umožní, že akcie takové společnosti mají dostatečnou likviditu a mohou je nakupovat institucionální investoři.

5.      Akcie dané společnosti drží nejméně 80 institucionálních investorů.

6.      Nejméně 7x za posledních 12 let společnost vygenerovala vyšší zisky než v předchozím roce.

Společnost, která splňuje výše uvedená kritéria, je zařazena do klubu blue chips a je tedy zvažována jako možná investice.

Je zajímavé, že tato kritéria Geraldine Weissová vytvořila v 70. letech, jsou ale stále aktuální a její následovníci v Investment Quality Trends dle této strategie nadále úspěšně investují.


Kde najít blue chip akcie

Blue chip akcie jsou obecně považovány za stabilní a relativně bezpečné investice, které mají potenciál dlouhodobého růstu a mají své místo v portfoliu dlouhodobých investorů.

Abyste vypátrali blue chips, rozhodně není nutné, abyste sami pracně procházeli přes 15 000 akcií kotovaných na americké burze, jak to dělal tým Geraldiny Weissové. Stačí do Googlu zadat blue chips stocks a vyjede vám řada seznamů se společnostmi, jejichž jména určitě znáte.

Seznam kritérií od Geraldiny Weissové ale můžete brát jako inspiraci a můžete si podle tohoto seznamu udělat tzv. double check akcií, které vám vyjedou v seznamech blue chips na internetu.


Zajímá vás, jak si udělat rychlou amatérskou analýzu sami?

Pokud vás zajímá, jak si můžete sami udělat jednoduchou amatérskou analýzu podle kritérií ze seznamu Geraldiny Weissové, můžete číst dál.

Zajímalo mě, zda například Coca-Cola Company, která je obecně brána jako jasný příklad blue chip akcie, splňuje kritéria podle Geraldiny Weissové. K analýze Coca-Cola Company jsem používala údaje, které zdarma najdete na https://www.nasdaq.com po zadání tickeru dané akcie a údaje běžně dostupné na internetu.

Ráda bych zdůraznila, že nejsem profesionální analytik, takže řádky níže prosím berte pouze jako ukázku toho, že i amatér si řadu zajímavých údajů může zjistit sám, když ví, kde hledat.


Splňuje Coca-Cola Company kritéria blue chips?

Pojďme se podívat, jak si vedla Coca-Cola Company ve všech šesti kritériích.

Když na stránkách https://www.nasdaq.com zadáte ticker KO, vyjede vám následující základní stránka:Kde si ověříte kritérium č. 1 a č. 2 týkající se dividend

Kritérium č. 1 stanoví, že společnost musí vyplácet dividendy a zároveň dividendy pravidelně navýšila nejméně 5x za posledních 12 let; kritérium č. 2 stanoví, že společnost musí vyplácet dividendy nepřetržitě nejméně po dobu 25 let.

Dividendy a jejich historii najdete v levém menu pod názvem Dividend History.


Údaje o vyplacených dividendách na stránkách Nasdaq sahají až do roku 1995, pokud byste chtěli jít ještě dále do minulosti, na stránkách https://investors.coca-colacompany.com/stock-information/dividends najdete historii dividend až do roku 1987.

Kritéria č. 1 i č. 2 Coca-Cola splňuje naprosto s přehledem:

- Coca-Cola dividendy vyplácí nepřetržitě od září roku 1987 a dokonce vyplácela dividendu i v těžkých letech 2000, 2008 a 2009, kdy řada společností musela výplatu dividend přerušit.

- Když se podíváme na výši dividendy, zjistíme, že Coca-Cola dividendy pravidelně každý rok navyšuje. V roce 2012 sice snížila dividendu z 0,51 dolarů na polovinu, na 0,255 dolarů, to ale bylo způsobené rozdělením akcií v poměru 2:1 (pozn. jedná se o tzv. stock-split: kdo měl před stock-splitem jednu akcii, po stock-splitu měl akcie dvě). Výše dividendy na jednu akcii se tedy fakticky nezměnila.


Kde si ověříte kritérium č. 3 - S&P Global rating

Údaje o S&P Global rating nejsou na https://www.nasdaq.com dostupné, najdete je ale běžně na internetu. K datu psaní tohoto blogu má Coca-Cola Company rating A+, tedy i toto kritérium bez problémů splňuje.


Kde si ověříte kritérium č. 4 a č. 5

Kritérium č. 4 stanoví, že společnost by měla mít minimálně 5 000 000 akcií, které jsou veřejně dostupné pro obchodování na burze, což umožní, že akcie takové společnosti mají dostatečnou likviditu a mohou je nakupovat institucionální investoři.

Kritérium č. 5 stanoví, že akcie dané společnosti drží nejméně 80 institucionálních investorů.

Oba údaje najdete na https://www.nasdaq.com pod položkou Institutional Holdings. Počet akcií, které jsou veřejně dostupné pro obchodování na burze, najdete pod názvem Shares Outstanding, počet institucionálních investorů vyjádřených v procentech najdete pod názvem Institutional Ownership a počet institucionálních investorů vyjádřených v absolutních číslech najdete pod názvem Total Institutional Shares.


Z údajů můžeme zjistit, že aktuální počet akcií je 4,325 miliard, z toho 70,52 % drží institucionální investoři. Celkový počet institucionálních investorů uvedený v části Active Positions ve sloupci Holders činí 3 037 investorů.

I kritéria č. 4 a 5 tedy Coca-Cola Company splňuje s přehledem.

Mimochodem pokud vás zajímá, kteří konkrétní institucionální investoři akcie Coca-Coly drží, jejich seznam najdete na stejné stránce Institutional Holdings o něco níže.

Na obrázku níže je seznam prvních 10 největších institucionálních investorů, kteří aktuálně vlastní akcie Coca-Cola Company:Kde si ověříte kritérium č. 6

Poslední kritérium č. 6 stanoví, že nejméně 7x za posledních 12 let společnost vygenerovala vyšší zisky než v předchozím roce.

Údaje o ziscích tolik let dozadu na stránkách Nasdaq.com nenajdete, veřejně dostupné údaje jsou ale například na stránkách www.macrotrends.net. Pokud na těchto stránkách zadáme ticker KO, což je ticker akcií Coca-Cola, vyjedou nám roční zisky na akcii, které se zobrazují pod ukazatelem EPS (Earnings per Share):

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/KO/cocacola/eps-earnings-per-share-diluted

Když se podíváme na historii EPS (neboli zisk na jednu akcii) od roku 2011 do roku 2022, zjistíme, že hodnoty EPS byly meziročně vyšší oproti předchozímu roku jenom 5x, a to v letech 2012, 2015, 2018, 2019 a 2021. Kritérium č. 6 tedy Coca-Cola nesplňuje.Jak Coca-Cola Company dopadla?

Nesplnění jednoho kritéria ze šesti za mě osobně neznamená, že společnost jako je tato nepatří do klubu blue chip akcií. Já osobně Coca-Colu pořád za člena elitního klubu rozhodně beru.


Závěr

V průběhu mini amatérské analýzy akcií Coca-Coly jsem si uvědomila, že kritéria Geraldiny Weissové jsou vlastně velmi jednoduchý návod na základní fundamentální analýzu akcií. V té většina investorů tápe (naprosto oprávněně), protože hodnot ve fundamentální analýze, které můžete detailně zkoumat, je tolik, že se v tom běžný investor ztratí.

Pokud tedy zvažujete dlouhodobé investice do akcií, možná stojí za to „proklepnout si“ kandidáty do vašeho portfolia podle kritérií Geraldiny Weissové, protože i toto malé domácí cvičení vám rozhodně přinese větší vhled, než kdybyste akcie koupili jen tak.

Hodně štěstí a dobré obchody!

Marika Čupa

Hodnocení článku:
Klíčová slova: FXstreet | Nasdaq | Dow Jones | Apple | Analytik | Dividendy | Recese | Daně | Obchodování na burze | Akcie | Blue chip | Cap | Cash flow | Stock | Dow Jones Industrial | Large Cap | Investice | Investor | Investování | Likvidita | Rating | S&P 500 | Split | Ticker | Tržní kapitalizace | Obchodování | Investoři | Blue chips | Zisk | EPS | Analýzy | Dlouhodobé investice | FXstreet.cz | Investice do akcií | Investiční | Investování do akcií | Market | Portfolia | Pro investory | Prodej akcií | Shares | Zisky | ROCE | Burze | Investment | Stock market | Microsoft | Finanční stabilita | Earnings | Bezpečné investice | S&P Global | S&P | Kapitalizace | Nakupovat akcie | Institucionální investoři | Akcie společnosti | Výplata dividend | Růst zisků | Likvidita na trhu | Vlastní akcie | Výše dividendy | Blue chip akcie | Na burze | Běžný investor | Cvičení | Total | Stabilní společnosti | Konzistentní zisky | Obchody | Stabilita | Vyplácet dividendy | Růst | Potenciál | Údaje | Procter & Gamble | Zadlužení | Výplata | Akcie Coca-Cola | Johnson & Johnson | Počet akcií | Coca-Cola | Akcie Coca-Coly | Macrotrends | Macrotrends.net | Prodej | KO | Coca-Cola Company | Odvětví | Štěstí | Společnosti | Marika Čupa | Gamble | Společnost | | Dow Jones Industrial Average | Akcie Coca-Cola Company | Dividends | CZ | Dobré obchody | Quality Trends | Dlouhodobost | Vice | Co jsou to blue chip akcie | Co jsou to blue chip | Pojem blue chip | Seznam blue chip akcií | Vysoká tržní kapitalizace | Zisky a dividendy | Silná značka | Definice blue chip akcií | Definice blue chip | Geraldine Weissová | Termín blue chips | Investment Quality Trends | Dividend History | Institutional Holdings | Total Institutional Shares | Institutional Shares | Analýzy akcií | Analýzy akcií Coca-Coly | Mega Cap | Blue chips stocks | Hodnoty EPS | Ticker akcií | Earnings per Share | Zisk na jednu akcii |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Vím, co nechci, ale nevím, co chci – aneb, jak v tradingu neuspět
  Základem úspěchu a neúspěchu je nastavení naší mysli. Vítězové totiž mohou být i ti, kteří se nacházejí "zdánlivě" v pozici poraženého, protože jsou schopni si z dané situace odnést to nejlepší pro sebe. Jak dosáhnout introspekce v osobním rozvoji se dočtete v tomto článku.
 • Víme, kdo bude nový CEO Twitteru! | Investiční Memento #32
  Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 32. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
 • VIP seminář: Interbank indikátor zdarma
  Vážení tradeři a návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
 • VIP seminář: Interbank indikátor zdarma, poslední volná místa!
  Vážení tradeři a návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
 • VIP zóna - agresivní obodování - výsledky inst. objednávek za únor
  Tak jako i minulé dva měsíce, tak i nyní pro vás máme výsledky obchodování institucionálních objednávek. Tyto objednávky jsou každý den zveřejňovány pro členy VIP zóny a v tomto článku pro vás máme nejen výsledky klasického agresivního obchodování...
 • VIP zóna - Cesta ke štěstí?
  Chtěl bych úplně na začátek předeslat fakt, že se nejedná o marketingový článek ani o návod, ale čistě o mojí vlastní úvahu nad tím proč má zdejší VIP zóna opravdu smysl. Také tu budu prezentovat obchodní přístup, který popírá jakékoliv seriozní přístupy k tradingu, takže pokud toto bude číst nějaký skutečný trader, tak se mu asi bude otevírat kudla v kapse, pardon. :-)
 • VIP zóna na surovo - výsledky inst. objednávek za leden
  Přináším kompletní surové výsledky institucionálních objednávek z VIP zóny za měsíc leden 2016 a jeden z možných způsobů, jak je lze ziskově obchodovat...
 • Viry, panika, karanténa a trading
  Čekal jsem, že se zde s tímto tématem objeví článek, zatím však nic,možná jen kolega MiTrade toto téma nakousl. Zkusil jsem tedy něco napsat něco napsat.
 • Víš kdo je nepřítelem Tvého úspěchu v tradingu?
  Trading je multidisciplína, která v sobě zahrnuje mnoho objektivních a mnoho subjektivních atributů. Od nálady samotného tradera, přes brokery, rozhodnutí centrálních bankéřů, lidí, kteří nakupují rohlíky až k náladám traderů ostatních.
 • Vitajte na novom maxime – S&P 500
  Budeme takýto článok čítať tento týždeň? Ja si myslím, že áno. Poďme sa na to pozrieť prečo?
 • Víte, jak na křížové páry? | TimeFrame výhled (20.3. - 26.3. 2023)
  Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jaké změny proběhly s křížovými páry v tabulce?
 • Víte, jak používáte svoji psychiku?
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se můžeme snažit racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • Víte, kdy investor prodělá nejvíce peněz? "Když si myslí, že…“
  V tradingu se velmi často stává, že když si obchodník něco myslí, skončí to špatně. Lepší je v takových případech počítat do desíti a až poté začít obchodovat.
 • Vítězové a poražení: Euro a DAX zaznamenaly masivní pohyby opačnými směry
  Evropská centrální banka sice depozitní sazbu snížila, očekávání trhů však byla nastavena velmi ambiciózně, a to nejen na poli depozitních sazeb. Ze záporné hodnoty -0,20 % se sazba posunula pouze o jednu desetinu procentního bodu níže na -0,30 %, konsensus ale počítal s poklesem o 1,5 – 2 desetiny, tedy do pásma -0,35 až -0,40 %.
 • Vítězství Trumpa bude znamenat radost v USA, obavy v Evropě
  Zatím předvolební průzkumy mírně favorizují Donalda Trumpa. Spoléhat se na ně se však nevyplácí. V případě vítězství Joea Bidena se dočkáme pouze prodloužení dosavadního stylu vedení americké politiky. Tento styl, stejně jako Joe Biden, má své nejlepší léta za sebou. Výrazné změny můžeme proto očekávat pouze od Donalda Trumpa. Co čekat od akciových trhů v případě Trumpova vítězství?
 • V jaké době to žijeme?
  Pro nás, dříve narozené, ne však ještě staré, je až s podivem, kam za posledních několik málo desetiletí dospěla veškerá technika. Osobně si vzpomínám na seriál "Profesionálové", který běžel v Československé televizi v osmdesátých letech. Tam měl Cowley, na zadním sedadle červeného Fordu Granada, k dispozici telefon. Vždy, když telefonoval, tak vytáhl sluchátko jako z telefonní budky a my jsme z toho byli, jako desetiletí, úplně u vytržení. O "cihlách", tedy vysílačkách, které používali Bodie a Doyle ani nemluvím. Ti nemuseli mít ani ono sluchátko a byli neustále on-line.
 • V jaký okamžik byste měli přestat obchodovat?
  Derivátové trhy, ke kterým lze podle určitých měřítek řadit i forex, jsou ze své podstaty více volatilní a obchodování na nich je hektičtější, než je tomu na tradičních akciových trzích. V důsledku toho může být snadné takříkajíc uvíznout v určité situaci. Když se obchodníci nechají unést, mohou se odklonit od své osvědčené obchodní strategie, a to bývá často kamenem úrazu. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak si definovat, kdy v daný obchodní den máme s tradingem skončit.
 • Vlastní AOS
  Zkoušel jsem naprogramovat vlastní obchodní systém do AOS. Stručný popis a výsledek můžete vidět níže. Co na to říkáte?
 • Vlastní AOS II
  Tak jsem vylepšil vzorec pro výpočet objemu lotů. Trochu jsem strategii upravil a chtěl bych se podělit o výsledky za 2 roky zpětného backtestu na historických datech. Jinak mám tento systém spuštěný na demu, zde vydělal minulý týden 3500 USD (vklad 50 000). Bylo by to lepší, kdybych si nehrál na vševědoucího a nezavíral některé pozice předčasně. Nyní jsem ještě spustil systém na mikroúčtu.
 • Vlastní obchodní názor
  Poslední dny se celkem bavím při pročítání diskusního vlákna EUR/USD. A proč?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost