Neděle 09. srpen 2020 10:03
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral spread new

Obchodujte s Forexem jako profesionál

05.02.2018 15:18  Autor: TopForex  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Nevíte, jak začít? Prostudujte si základní pojmy z Forexu

Forex je zkratka z anglického pojmu Foreign Exchange, ale používá se i zkratka FX nebo měnový či devizový trh. Na forexovém trhu dochází k výměně jedné měny za druhou s cílem vložené investice. Obchoduje se zde 5 dní v týdnu 24 hodin denně. Za jeden den se zobchoduje přibližně 6 bilionů amerických dolarů.

Výhody Forexu oproti jiným trhům

Likvidita
Jde vůbec o nejlikvidnější trh. Prakticky není možné, abyste nenašli nabídku pro svůj dotaz nakoupit nějakou měnu, nebo naopak poptávku po měně, kterou chcete prodat.

Nízká volatilita
Kurzy se zpravidla nemění skokově během jednoho obchodního dne o více než 15 %. V době ohlášení Brexitu 14. 6. 2016 se kurz GBP/USD propadl z 1,49989 na 1,32263, tedy o 11,8 %. (Pozor, pokles kurzu o 11,8 % může forexovému obchodníkovi způsobit vážné ztráty, obzvlášť, když obchoduje „na páku“).

Trh není řízen žádnými orgány a nepodléhá spekulacím
Žádný spekulant není dostatečně velký, aby mohl ovlivňovat devizový kurz. Jediný, kdo si to může dovolit, jsou centrální banky, ale intervence nemohou trvat donekonečna.

Neexistence insider tradingu
Na trhu s akciemi může mnohem snáze docházet (a to i přes různé zákazy) k obchodování na základě tajných informací. Například ředitel podniku a dalších 10 členů představenstva ví, že firma bude muset ohlásit neočekávaně vysokou ztrátu. A vědí to několik měsíců dopředu. Pokud kdokoliv z představenstva tuto informaci oznámí svému příteli a ten zaspekuloval na pokles (jakkoli je to trestné), projeví se to na kurzu akcií dané firmy ještě před ohlášením akcí.

Co jsou to měnové páry?
Měny jsou vždy obchodovány v tzv. měnových párech. Proč to tak je? Představte si, že jdete na trh a chcete nakoupit potřebné potraviny. Jejich hodnota bude vyjádřena v měně, kterou se platí na daném trhu (v České republice to bude česká koruna). Jelikož na Forexu potřebujeme vyjádřit hodnotu měny, potřebujeme k tomu jinou měnu.

Na to, abyste jednu měnu mohli nakupovat, potřebujete nutně druhou měnu (nebo teoreticky zboží, které dovezete do země, v níž se s požadovanou měnou obchoduje). Měnový pár je označován zkratkami měn (např. EUR je euro, USD je americký dolar) oddělenými lomítkem.

Měny v měnovém páru jsou tedy dvě a dělí se na „základní“ a „denominační“. Základní měna je měna, která je prostředkem obchodu a je vždy uváděna vlevo. Základní měnu nakupujeme nebo prodáváme za denominační měnu. Ta je vždy uváděna napravo za lomítkem.

Například při obchodech s měnovým párem EUR/USD nakupujeme dolar za euro nebo prodáváme euro za dolar. Protože se většinou jako základní měna uvádí měna silnější, můžete se pro základní měnu také setkat s označením pro základní měnu. Jsou však případy, kdy se silnější měna uvádí jako denominační (AUD/USD, NZD/USD nebo USD/CAD).

Pozice
Pozice na trhu označuje stav Vašich transakcí a Vaše momentální vystavení riziku poklesu nebo růstu kurzů měn. Otevřená pozice znamená, že jste uskutečnili nákup nebo prodej určité měny, ale zatím jste ji neuzavřeli. Znamená to, že jste vystaveni riziku změny kurzu.

Obchodování dlouhé a krátké pozice
Klient může na základě svých individuálních očekávání na trhu otevřít dlouhou nebo krátkou pozici.

Dlouhá pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva vzroste, klient může otevřít pozici „koupit“ (také známou jako „dlouhá“ – v angličtině long). Dlouhou pozicí klient otvírá obchod, kterým spekuluje na růst ceny finančního nástroje.

Příklad dlouhé pozice
Pokud se klient domnívá, že zlato pravděpodobně posílí vůči dolaru, může se rozhodnout koupit CFD na zlato (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje/neprodává skutečnou komoditu, ale spekuluje pouze na pohyb ceny podkladového aktiva).

Krátká pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva klesne, může klient otevřít pozici „prodat“ (také známou jako „krátká“ – v angličtině short). Krátkou pozicí klient otevře obchod, kterým spekuluje na pokles ceny finančního nástroje.

Příklad krátké pozice
Pokud se klient domnívá, že ropa pravděpodobně klesne vůči americkému dolaru, může se rozhodnout prodat CFD na ropu (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje/neprodává skutečnou komoditu, ale spekuluje pouze na pohyb ceny podkladového aktiva).

Kurz
Cenou, za kterou se nakupuje nebo prodává základní měna, je tzv. kurz. Kurz se při obchodování uvádí na více desetinných míst, zpravidla na čtyři, nebo dokonce na pět míst. Výjimkou jsou měnové páry, kdy existuje výrazný rozdíl mezi hodnotou základní a denominační měny.

Pip
Jeden z nejčastějších pojmů typických pro obchodování na Forexu je pip. Jde o jednotku, v níž se vyjadřuje pohyb kurzu měnového páru.
FNapříklad: „Včera se euro-dolar pohnul o 40 pipů.“ U většiny měnových párů se za pip označuje velikost 0,0001. Počet pipů tedy vyjadřuje pohyb na čtvrtém desetinném místě. Pokud byl kurz EUR/USD 1,21315 a říkáme, že se pohnul o 40 pipů, jeho výsledná hodnota je 1,21715 nebo 1,20915. V prvním případě euro posílilo vůči dolaru o 40 pipů, v druhém případě euro oslabilo vůči dolaru o 40 pipů. Všimněte si, že pip je vždy vyjádřen denominační měnou. V našem případě má 1 pip měnového páru EUR/USD hodnotu 0,0001 dolaru.
Abyste mohli mít neustále pod kontrolou svůj zisk nebo ztrátu, je vždy nutné mít na paměti hodnotu pipu.

Počítání hodnoty pipu
Vezměme si, že nakoupíte 100 000 britských liber za americký dolar (tedy 1 standardní lot). Zapomeňte pro následující příklad na ceny Bid a Ask. Kurz, za který jste nakoupili, měl hodnotu 1,2164. Nyní se kurz zvýší o jeden pip na 1,2165 a vy za tuto cenu prodáte. Jaký bude Váš zisk? Na obchodě získáte 10 dolarů.
Nakoupili jste 100 000 liber, což Vás vyšlo na 121 640 dolarů. Vzápětí jste je prodali zpět do dolarů a získali jste 121 650 dolarů. Rozdíl mezi cenou, za kterou jste prodali, a cenou, za kterou jste nakoupili, je 121 650 – 121 640, tedy 10 dolarů. Protože kurz vzrostl o jeden pip a my jsme obchodovali se 100 000 librami (tedy s jedním lotem), je těchto 10 dolarů hodnota jednoho pipu.
Jeden pip má vždy hodnotu, která se vypočítá jako objem transakce dělené 10 000. V našem případě 100 000 děleno 10 000 = 10. Jelikož obchodujeme pár GBP/USD, je to 10 dolarů (nezapomínejte, že druhá z měn v páru, tzv. denominační měna, vždy vyjadřuje hodnotu obchodu). Hodnotu jednoho pipu třeba mít na mysli, sledujeme-li vývoj kurzu.
Pokud obchodujeme s většími objemy (i díky páce), hodnota pipu může být velmi vysoká. Proto se dá na forexovém trhu rychle vydělat, ale i ztratit.

Lot
Dalším frekventovaným pojmem je lot. Lot je ve financích označení standardizovaného objemu finančního instrumentu obchodovaného na daném trhu. Obchodované množství se neuvádí v počtu kusů, například akcií na akciovém trhu, ale právě v lotech. Přičemž je na každém trhu stanoveno, kolik je jeden lot. Loty se používají především proto, aby se zabránilo manipulaci s velkými čísly.
Jako příklad si představte, že pořádáte letní koncert a nakupujete opravdu hodně alkoholu. Když budete objednávat piva, nebudete mluvit o objednávce 10 000 piv, ale objednáte si 100 pivních sudů. Lot na finančním trhu je obdobou sudu na trhu s pivem. Na Forexu má jeden lot hodnotu 100 000 jednotek základní měny. Jako příklad si představte, že měnový pár EUR/USD má jeden lot hodnotu 100 000 eur. Tento lot bývá někdy označován jako standardní lot. Hodnota nákupu jednoho lotu se rovná nákupu za 100 000 eur × kurz dolarů.

Bid, Ask a Spread
Pokud se pustíme do obchodování na finančním trhu, zjistíme, že u každého měnového páru obchodní platforma nabízí 2 ceny – Bid a Ask. Bid znamená nejvyšší možnou cenu, za kterou je momentálně možné na trhu prodat aktivum, které vlastníte. V případě měnového páru EUR/USD je to cena v dolarech, za kterou můžete prodat svá eura.
Ask je naopak nejnižší možná cena, za kterou můžete dané aktivum nakoupit. V našem případě cena v dolarech, za kterou můžete nakoupit eura.

Slovem spread se označuje rozdíl mezi cenou Bid a Ask. Spread (nebo jeho větší část) je ziskem brokera. Pokud byste v jednom okamžiku nakoupili a hned prodali, ztratíte částku, která bude rovna rozdílu mezi cenou Bid a Ask, tedy spreadu, protože tento rozdíl zadržel broker jako provizi za zprostředkování obchodu.

Páka
Páka na forexovém trhu činí obchodování zajímavějším, ale i rizikovějším. Je to nástroj, který dělá z Forexu příležitost pro velmi rychlé zisky, ale na druhou stranu také ztrátu peněz. Pokud klient vložil 1000 USD a předpokládáme, že jeho míra pákového efektu je 1:50, nejvyšší částka, se kterou může obchodovat, je 50 000 USD. Poměr 1:50 znamená, že za účelem otevření pozice je počáteční marže padesátkrát (50x) nižší než velikost transakce.

K tomu, abyste mohli zobchodovat 100 000 dolarů, totiž na Forexu nepotřebujete mít celou částku. Pro uzavření obchodu Vám totiž stačí mít třeba jen 1 %, ale i méně z celkového objemu. Jak je to možné? Váš broker Vám totiž může půjčit.

Příklad páky
Představte si, že obchodujete s měnovým párem EUR/USD. Uskutečníte nákup 100 000 eur při kurzu například 1,0982 a použití páky 100: 1, stačí Vám však pouze 1 098,2 dolarů, a ne 109 820 dolarů. Když vzroste kurz na 1,1000, vyděláte 18 pipů × 10, tedy 180 dolarů, což je zhruba 16,4 %. Průměrná denní fluktuace je na Forexu 50 až 60 pipů v klidnějších dnech, ve volatilních však může vyskočit až 100 pipů a více.
Pokud by ve výše uvedeném příkladu kurz poklesl o 60 pipů, proděláte 600 dolarů, tedy více než polovinu své investice. Proto je potřeba naučit se techniky, jak pracovat s omezováním případných ztrát, například používáním „Stop-Loss“ příkazů.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Obchodujeme DAX30 23.9.
  DAX30Německý akciový index DAX30 se pohybuje v horní třetině růstového kanálu. Předpokládáme, že pokud neprorazíme ses...
 • Obchodujeme DAX 30.6.
  DAXNěmecký akciový index DAX jak jsem včera předpokládali šel pohybem do strany UP. Až teprve dnes DAX prorazil spodní...
 • Obchodujeme DAX 4.7.
  Německý akciový index DAX zahájil týden těsně od pátečního closse. Jak je z grafu patrno zatím se drží v růstovém kanálku, který jak jsme psali minulý týden očekáváme, že bude brzy opuštěn směrem na jih a index bude testovat low po Brexitu a reagovat na snížený rating EU. Ovšem příslib ECB o nalévání EUR do ekonomiky může hnát DAX opět k horní červené TL, která je tažena z hight 10.4.2015 přes vrchol z 30.11.2015. Tato TL se aktuálně nachází nad kursem 10500 čímž bychom překonali hight před britským referendem. Náš výhled je nakloněn spíše variantě poklesu než dosažení nových vrcholů.
 • Obchodujeme DAX 5.7.
  Německý akciový index DAX plní naší včerejší vizi v možném pohybu a proražení spodní TL růstového kanálu. Předpokládáme jak jsme uváděli již včera, že bychom mohli jít testovat low po vyhlášení Brexitu.
 • Obchodujeme DAX 7.7.
  DAXNěmecký akciový index DAX od našeho avizovaného poklesu při proražení spodní TL růstového kanálu klesl o 400 pips a...
 • Obchodujeme DAX 8.7.
  Německý akciový index DAX je prakticky na stejných hodnotách jako včera. Předpokládáme, že se dnes ještě udržíme v klesajícím kanále a index bude lehce klesat od horní TL tohoto knálu. Ovšem nevylučujeme ani proražení a zasažení hodnoty kursu 9711,6, spíše se, ale přikláníme k poklesu k hodnotě 9200.
 • Obchodujete fundamenty? Pokud ano, zaměřte se na USA
  Máme pro vás jednu zajímavou zprávu z USA a jednu nezajímavou z eurozóny. Obě dvě v jednom grafu. Mnozí z vás možná zn...
 • Obchodujete s trendem pomocí indikátoru ADX
  Řada investorů i burzovních spekulantů ráda obchoduje trendové vstupy a často hledají nástroj, který jim pomůže správně poznat, zda v trhu trend je či nikoliv, případně jak je silný.
 • Obchodujte binární opce ziskově s BERSI Scalp
  Binární opce jsou jedním z několika druhů obchodování na burze. To ví téměř každý obchodník. Obchodování binárních opcí se ale na rozdíl od obchodování CFD kontraktů vyznačuje naprostou jednoduchostí.
 • Obchodujte DAX až 55 dní bez spreadu
  Poskytujeme jedny z nejlepších obchodních podmínek na intradenní obchodování indexu DAX. S námi můžete obchodovat instrument DAX30 se spreadem 1 pip od 8:00 do 22:00. V září máte možnost zúčastnit se naší nové kampaně a ušetřit více – nabízíme obchodování indexu DAX „bez spreadu*!"
 • Obchodujte volatilitu trhů úspěšně. Výběr nejlepších opčních strategií na VIX
  Volatilita je při obchodování na burze bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů. Zejména pro obchodování s opcemi je volatilita klíčovým ukazatelem.
 • Obchody na pražské burze byly dnes proti průměru dvojnásobné
  Objem obchodů s akciemi na pražské burze dnes byl 1,327 miliardy Kč, což je více než dvojnásobek průměrného obchodu za poslední rok. Důvodem byly podle analytiků oslovených ČTK výrazné obchody s akciemi O2 CR a Moneta Money Bank v souvislosti se změnami v indexu MSCI. Moneta je v něm zařazena nově, O2 CR tam překvapivě zůstala.
 • Obchody na pražské burze v pololetí klesly o 15 procent
  Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy v letošním 1. pololetí činily 78,52 miliardy Kč a proti stejnému období loňského roku klesly o 14,53 procenta. BCPP o tom dnes informovala ČTK.
 • Obchody s akciemi Monety dnes osmkrát převýšily průměr
  Obchody s akciemi Moneta Money Bank dnes přesáhly 1,63 miliardy Kč, což je zhruba osminásobek průměru za poslední měsíc. ČTK to řekl analytik Patria Finance Václav Kmínek. Kurz akcie klesl o téměř 1,8 procenta na 83,55 Kč.
 • Obiloviny prudce zdražují. Významným faktorem je špatné počasí v USA
  Ceny obilovin rostou, skupinu vede nejvíce kukuřice. Tento nárůst představuje oživení po pondělních minimech vyvolaných obchodní válkou. Růst je způsoben opožděným setím ve Spojených státech a krytím krátkých pozic. Negativní vliv na poptávku po těchto komoditách může mít v budoucnu také epidemie prasečí horečky v Číně.
 • Obiloviny spadly z nebe, pšenice ztrácí v červenci téměř pětinu ceny
  Vývoj cen obilovin byl v posledních týdnech extrémně volatilní. Po dlouhodobém poklesu přišel v červnu prudký růst, kt...
 • Objednávky ani obavy z peněžního trhu nenarušují klidné obchodování
  Sváteční závěr roku je na plno tady. Do nového týdne jdeme zřejmě podobně jako většina trhu s tím, že na programu nejsou nové motivy k pohybu či významné rizikové faktory a na slabé likviditě by nemělo docházet k větším akcím.
 • OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ DLOUHODOBÉ SPOTŘEBY KLESLY
  Objednávky na zboží dlouhodobé spotřeby v USA klesly v měsíci červeneci o 7.3% a tak vyvolaly další sporné otázky o to...
 • Objednávky počítačov v USA sú na nových minimách. Akcie ich výrobcov patria k rizikovejším
  Dnešné objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA ukázali ďalší prepad objednávok počítačov (a príslušenstva). V júni dosiahli nové objednávky objem 1,68 mld. USD, čo bolo o 9,1 % menej ako pred mesiacom a o 19,1 % menej ako pred rokom. V historických tabuľkách sa jedná o najnižší objem odkedy sú počítače a príslušenstvo vykazované ako samostatná kategória (t.j. od roku 1992):
 • Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby jsou posledním ukazatelem před zveřejněním amerického HDP za 3. čtvrtletí
  Včera jsme byli svědky prvního, ale neúspěšného pokusu o prolomení hranice 1200 v S&P500. ...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy