Pátek 26. únor 2021 22:39
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral Markets
reklama
Dukascopy

Ako obchodovať zasadanie BOC?

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.

Monetárna politika Bank of Canada (BOC)

BOC v roku 2015 znížila sadzby dvakrát v reakcii na agresívny pokles cien ropy (ropa je kanadským najdôležitejším exportom) a odvtedy držala monetárnu politiku celkom neutrálu s rizikom nakloneným na stranu poklesu. Až Wilkins (zástupkyňa guvernéra) v polovici júna 2017 tento trend skončila, keď  povedala „Tak ako rast pokračuje a v ideálnom zmysle sa stáva celoplošným, Rada guvernérov bude prehodnocovať či aktuálny značný stimul monetárnej politiky bude aj naďalej potrebný“.

Centrálna banka následne podľa očakávaní v júli zvýšila úrokovú sadzbu z 0.5 % na 0.75 %, no bola jastrabšia ako trh očakával. BOC odmietla priznať, že zvýšila sadzby len preto, aby negovala stimulus dvoch znížení sadzieb v roku 2015. A aj keď sa k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb nezaviazala, konštatovala, že zvýšenia sadzieb budú závislé od prichádzajúcich ekonomockých dát. BOC však zároveň potvrdila, že má silnú dôveru v „robustnú“ kanadskú ekonomiku, ktorá by mala operovať nad potenciálom a voľnú kapacitu by mala vstrebať na konci roka 2017 (oproti júnovej predikcii, ktorá hovorila o prvom polroku 2018). Centrálna banka vlastne naznačila, že bude pokračovať v ďalšom utesňovaní monetárnej politiky. Na druhej strane priznala slabšiu infláciu, no stále ju považuje len za dočasnú a projektuje jej opätovný návrat k 2 % v polovici roka 2018. Poloz tiež povedal, že BOC necieli aktuálnu, ale budúcu infláciu a naďalej „bude analyzovať krátkodobé fluktuácie, aby vedela určiť rozsah, v rámci ktorého možno ešte stále pozerať skrz slabšie dáta“.

Banka publikovala aj projekcie, kde revidovala podľa očakávaní rast smerom nahor a infláciu opačným smerom. Zopakovala, že prispôsobenie sa ekonomiky nižším cenám ropy je z veľkej časti ukončené a dodala, že silný rast z prvého kvartálu sa postupne zmierni. Ekonomika však bude bude stále rásť nad potenciálom. Podľa banky rast expanduje skrz všetky odvetvia a regióny a tak sa stáva viac udržateľným.  Hlavným motorom sú výdavky domácností, ktoré by za pomoci zlepšujúcej sa zamestnanosti a vyšších miezd mali zosťať solídne, no taktiež by sa mali zmierniť. Je to export a investície, ktoré by mali začať prispievať viac.

Ako sú nastavené očakávania pre dnešné rozhodnutie o sadzbách?

Dnes okrem textu o rozhodnutí o sadzbách neuvidíme nové ekonomické projekcie a tlačovú konferenciu, kde by mohol guvernér Poloz alebo jeho zástupkyňa Willkins bližšie vysvetliť rozhodnutie banky. Taktiež je dôležitý fakt, že po poslednom kvartálnom zasadaní banky v júli nevystupoval ani jeden z centrálnych bankárov Kanady. Túto skutočnosť niektoré investičné banky používajú ako argument, že dnes k žiadnemu zvyšovaniu nedôjde. No investičné banky, ktoré sú presvedčené, že BOC dnes zvyšovať sadzby bude hovoria o BOC ako banke, ktorá v tomto ohľade nie je spoľahlivá a nedôveruje usmerňovaniu očakávaní (forward guidance) tak, ako to robia iné banky (FED, ECB, ...). Do rovnakého súdka argumentov patrí aj ten, že dôležité kvartálne dáta - prieskum výhľadu podnikateľov - nebudú známe až do 3, októbra.

Očakávania sú trhom nastavené nasledovne:

 • Po minulotýždňovým HDP, ktoré prekonalo očakávania analytikov a samotnej centrálnej banky, sa zvýšila pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb v septembri približne na 50 % (OIS, Futures trhy podľa viacerých zdrojov odkazujú na niečo medzi 43%-56% šancu). Októbrové zvýšenie sadzieb je podľa trhu už v aktuálnej cene započítané
 • Posledný prieskum Reuters poukazuje na výrazný konsenzus analytikov pre ponechanie sadzieb na septembrovom zasadaní bez zmeny. Len 6 z 33 analytikov očakávajú zvýšenie sadzieb v septembri. A 24 z nich očakáva zvyšovanie sadzieb v októbri. Traja očakávajú zvyšovanie sadzieb až v januári
 • Po zvýšení alebo ponechaní sadzieb bez zmeny bude dôležité vyhodnotiť text doprevádzajúci rozhodnutie o sadzbách. Predovšetkým, či z neho vyplýva priestor pre ďalšie zvyšovanie sadzieb (ak sa zvýšia sadzby)

Investičné banky dávajú za pravdu trhu a sú taktiež polarizované v očakávaniach pre dnešné zasadanie. Tie, ktoré sú proti zvyšovaniu sadzieb spomínajú dôvody ako (okrem tých, ktoré boli spomenuté vyššie): Stále nedostatočná inflácia, neistota plynúca z vyjednávania NAFTA, vyšší kurz kanadského doláru.

Argumentu proti nedostatočnej inflácií možno namietať tak, že BOC už explicitne odmietla škatuľkovať zvyšovanie sadzieb len v rozsahu posledných dvoch znižovaní z roku 2015. A zároveň sa centrálna banka už jednoznačne vyjadrila, že zvýšením sadzieb sa mieri budúca inflácia a tá sa má dostaviť podľa projekcií až vo štvrtom kvartály 2017. Či by banka mala zvyšovať sadzby v septembri alebo októbri, zvyšovanie stále predbieha skutočný a predpokladný nárast inflácie. Od posledného zasadania sa inflácia stabilizovala a dokonca dva z troch preferovaných indikátorov jadrovej inflácie posilnili a za pravdu dali banke aj výsledky zložky potravín, ktorých cena konečne stúpala a tak podporila teóriu banky, že potraviny oslabovali len dočasne. Taktiež nič nenasvedčuje tomu, že by mala BOC zmeniť presvedčenie "dočasnosti slabej inlfácie".

Ekonomický vývoj od posledného zasadania taktiež podporuje dôveru BOC v robustnosť ekonomiky, keďže podmienky na trhu práce aj naďalej posilňovali, maloobchodné tržby prekvapili aj smerom do tretieho kvartálu a kvartálne HDP prekonalo očakávania 4.5 % (3.7 %), kde spotreba získala 2.6 %. BOC v poslednej správe prepdpokladala mierne oslabenie spotreby, no spotreba bola silná. Banka ďalej predpoklada, že to budú investície a export, ktoré budú pre HDP stále dôležitejším faktorom. obchodná bilancia naposledy na prvý pohľad sklamala, no pri bližšom pohľade zistíme, že to bol import, ktorý rástol na historicky najvyššie úrovne a preto deformaoval headlinové výsledky. aj keď export mierne oslabil, výsledok bol stále solídny (dnes vyšli ďalšie výsledky, a tie už neboli pozitívne, import poklesol o 2.3 % a export o 1 %).

Obavy z NAFTA už zľahčila naposledy aj Willkins a povedala, že aj napriek tomu musí banka robiť dôležité rozhodnutia . Je však pravdou, že odvtedy Trump povedal, že je pravdepodobné, že v istom momente US NAFTA vypovie, pretože zatiaľ nevidí reálnu šancu, že by sa krajiny dohodli. 15 z 25 analytikov si myslí, že by mohlo prísť z celkovému vypovedaniu NAFTA, čo by malo veľmi negatívne dôsledky pre kanadskú ekonomiku (75 % exportu Kanady smeruje do US).

Ako obchodovať Rozhodnutie sadzbách?

Je veľmi pravdepodobné, že pribilžne 50 % šanca zvyšovania sadzieb bude mať za následok volatilnú prvotnú reakciu na samotné rozhodnutie. Avšak na to, aby táto reakcia bola aj udržateľná bude trh potrebať viac.

Najdôležitejším faktorom bude rozhodnutie doprevádzajúci text, kde BOC štylizuje svoj výhľad a dotkne sa aj najdôležitých tém.

1. Ak BOC nezvýši sadzby a taktiež vyjadrí obavy o ekonomický rast pre silný  kanadský dolár a stále slabú infláciu, po prípade pridá aj obavy o NAFTA, CAD budem predávať proti GBP.2. Ak BOC nezvýši sadzby, no poukáže na zyšovanie v tomto roku CAD nebude posilňovať a pravdepodobne sa otvorí cesta miernej korekcii, no tú obchodovať nebudem.

3. Ak BOC zvýši sadzby a naznačí, že by tak mohla urobiť znova, CAD bude posilňovať a ja budem nakupovať CAD proti NZD alebo USD (na základe aktuálneho sentimentu).


4. Dokonca ak BOC zvýši sadzby a nenaznačí explicitne ďalšie zvyšovanie sadzieb, no ponechá text približne bez zmeny - teda nespomenie silný CAD alebo obavy z NAFTA alebo nezmení formuláciu pre infláciu, CAD budem nakupovať opäť proti NZD alebo USD.

5. Ak BOC zvýši sadzby a vyjadrí obavy či o infláciu, silu CADu alebo NAFTA, k udržateľnej reakcii zrejme nepríde a CAD obchodovať nebudem.

Prajem úspešné obchodovanie!

Martin

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Ako na Nový rok, tak po celý...
  ...rok, alebo, „Novoročné predsavzatia“. Pravdepodobne v každej ľudskej činnosti si jednotlivci a kolektívy dávajú viac-či-menej opodstatnené, či-už reálne, alebo menej reálne predsavzatia, výzvy, plány, ciele ... Predpokladám, že aj v našej oblasti je väčšina z nás, ktorá svoje ciele pomerne presne definuje. V nasledujúcom článku bude najdôležitejšou súčasťou môj plán MM (money manažmentu) na najbližšie 4 týždne. Money manažment, ktorý si môže každý trader prispôsobiť podľa vlastných možností a predstáv.
 • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
  Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
 • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
  Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
 • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
  Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
 • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
  Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
 • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
  Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
 • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
  V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
 • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
  Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
 • Ako platiť čo najnižšie swapy
  Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
 • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
  Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
 • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
  Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
 • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
  Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
 • Ako reagujú indexy S&P500, Dow Jones a Bitcoin na znepokojivú situáciu vo svete?
  Ako prvú vám ukážem analýzu idenxu S&P. Index dokončil poslednú piatu vlnu cyklu vo vyznačenej zóne a dosiahol tak aj nové ATH pre tento rok (cca 3338 bodov). Podľa očakávaní sa aktuálne index nachádza v korekcii resp. prvej vlne A, ktorú som rozobral do menšej podvlny ABC v krúžku. Vo vyznačenej zóne medzi impulznou vlnou 3 a 4 očakávam ustálenie a pullback vlny B. Celkový ciel pre korekciu typu ABC očakávam niekde do zóny medzi korekčnými úrovňami 0.382 a 0.5. Záleží to aj podľa toho, aký veľký bude pullback vlny B. Na základe toho budem vedieť potom presnejšie určiť dlžku korekcie.
 • Ako sa bude dariť akciovým trhom v roku 2021?
  Tento rok je pre akcie jeden z najzaujímavejších. Akcie zaznamenali vďaka príchodu koronavírusu jeden z najsilnejších poklesov, no následne jeden z najsilnejších nárastov. Aj napriek tomu, že globálna ekonomika na tom nie je najlepšie, akcie neprestávajú rásť a indexy sú v pluse dvojcifernými sumami. Ako to bude ale vyzerať budúci rok?
 • Ako sa darilo indexu S&P 500 počas najväčších pádov trhu
  Rovnako ako veľkolepé nárasty boli súčasťou trhu aj veľké poklesy. Sily podporujúce každý vzostup a pokles sú často menej zreteľné. Zoberme si napríklad pokles pri nástupe COVID-19. Napriek zaostávajúcemu ekonomickému rastu a historickej úrovni nezamestnanosti sa index S&P 500 za iba päť mesiacov vrátil späť na maximá a posilnil o 47%, a to v ohromujúcom zvrate.
 • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
  Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
 • Ako sa darilo vybraným FX párom v lete a kam majú nasmerované?
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Ako sa vtip dostal až ku Muskovi a spravil 1000% rast
  Dogecoin, známa to meme kryptomena, nemá v posledných dňoch pokoj. Okrem toho, že Musk túto kryptomenu shilluje takmer nonstop (hoci ako sám hovorí, je to zo srandy), tak sa nedávno pridali do pumpy tejto kryptomeny aj retailoví traderi z WallStreetBets, ktorých cieľ bolo dostať Dogecoin na jeden dolár. Samozrejme, že ide o nereálny cieľ (minimálne na teraz), avšak Dogecoin má za sebou suverénne najlepšie obdobie vo svojej histórii a to sa zdá, že tomu ešte nemusí byť vôbec koniec. Ku podporovateľom a shillerom tejto kryptomeny sa totižto v posledných dňoch pridali aj ďalšie dve celebrity.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
TradeStation
FxPro
UFX
reklama
BOSSA ebook analyza