Úterý 01. prosinec 2020 09:15
reklama
Dukascopy
reklama
Bossa live mentoring
reklama
RoboMarkets webinare

Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Obchodovanie dát z trhu práce v USA.

Monetárna politika

Na júnovom zasadaní FED podľa očakávaní zvýšil úrokovú sadzbu (1.0 – 1.25) a neprekvapil ani pri zverejnení ekonomických projekcií. Prekvapil však jastrabo v súvislosti s projekciami úrokových sadzieb (Dot Plot), s oficiálnym avizovaním postupného ukončenia programu reinvestícii a s tým, že vidí nízku infláciu ako dôsledok dočasných faktorov.

Fed stále predpokladá tri zvýšenia sadzieb v roku 2017 a ten istý počet anticipuje aj pre rok 2018. Infláciá podľa banky v júnovej správe síce v poslednej dobe poklesla a bude ju naďalej „bližšie“ pozorovať, no centrálna banka zároveň konštatovala, že verí v silu americkej ekonomiky a trh práce na základe ktorých sa inflácia v nasledujúcich rokoch stabilizuje okolo 2 % a slabšia inflácia v poslednej dobe je dôsledkom predovšetkým dočasných faktorov.

Jastrabí Fed po zasadaní podržal aj Dudley, ktorý ako mierna holubica v radoch FOMC prekvapivo povedal, že „Sme celkom blízko plnej zamestnanosti. Inflácia je síce trochu nižšie ako by sme chceli, no myslíme si, že ak trh práce bude pokračovať v utesňovaní, mzdy budú postupne narastať a tým začne narastať aj inflácia k 2 %“.

Divergencia medzi Trhom a Fedom

Trhy na prekvapivo jastrabie zasadanie Fedu a slová Dudleyho síce reágovali, no reakcia netrvala dlho a dolár sa prestal nakupovať. Po slovách Dudleyho už ďalší rečníci z radov Fedu neboli takí optimistickí, či už vzhľadom na infláciu alebo trajektóriu zvyšovania sadzieb (Bullard,Harker, Kaplan, Kaskhari?) a USD začal oslabovať. Nasledoval prejav Yellen pred Britskou akedémiou, kde Yellen pridala prekvapujúce tvrdenie, že „inflačný naratív nie je konzistentný“ a zápisnica naposledy odhalila, že „väčšina participantov vníma súčasnú slabosť inflácie ako odzrkadlujúcu výnimočné faktory“ avšak „niekoľkí participanti vyjadrili obavu, že ? slabá inflácia môže pretrvať dlhšie“. Takto rozpoltenosť v radoch Fedu začína reflektovať situáciu na trhoch

Trhy aktuálne naceňujú len približne 60 % šancu pre ešte jedno zvyšovanie sadzieb v US do konca roka (konsenzus je december) a pre rok 2018 vidí jedno zvýšenie. FED ich predikuje pre rok 2018 tri. Táto divergencie je predovšetkým dôsledkom veľmi slabých dát inflácie (samozrejme je to aj dôsledkom neschopnosti americkej administratívy pohnúť s reformou zdravotníctva a svoje zohráva aj posun ďalších centrálnych bánk k tesnejšej monetárnej politike – BoE, ECB, BOC).

Trh práce a FED

Yellen okrem výroku už na júnovom zasadaní pripustila, že rast miezd zostáva nízky a doposiaľ sme nevideli evidentný tlak na infláciu (no stále verí vo Phillipsovu krivku – teda, že so znižujúcou mierou nezamestnanosti príde aj inflácia).

Podľa Fedu podmienky na trhu práce posiľňujú aj naďalej a zamestnanosť je blízko maximálneho udržateľného stavu (plná zamestnanosť). Aj keď vytváranie pracovných pozícií je miernejšie oproti minulému roku, stále je solídne s priemerom 160 000 vytvorených pracovných miest za mesiac od začiatku roku. Netreba zabúdať, že je to približne 50 000 až 100 000 pracovných miest na mesiac, ktoré musí pracovný trh, aby sa to negatívne neodrazilo (podľa slov Yelllen a iných členov FOMC). Posledné dáta poukázali na menší rast pracovných miest – 138 000 – oproti očakávaným 181 000, no stále to bolo pre FED postačujúce číslo.

Miera nezamestnanosti od začiatku roka poklesla o 0.5 % a v máji dosiahla 4.3 % ,čo predstavuje 16-ročné minimum. V ekonomických projekciách FED znížil očakávanú mieru nezamestnanosti v každom nasledujúcom roku a upravil o desatinu aj dlhodobý cieľ miery nezamestnanosti na 4.6 %. Pre rok 2017 očakáva, že zamestnanosť klesne na 4.3 %.


Miera nezamestnanosti v US

Miera nezmestnanosti mohla naposledy poklesnúť aj z dôvodu nižšej miery participácie, ktorá vyšla 62.7 % (predtým 62.9 %), Fed však považuje mieru participácie za stabilnú. Aj napriek starnúcej populácií sa posledné roky pohybuje stabilne, čo podľa cenrálnej banky naznačuje silný trh práce.

FED síce anticipuje ešte o niečo silnejšie podmienky na trhu práce, no tým najdôležitejším indikátorom, ktorý bude sledovať, zostáva rast miezd a s ním spojené očakávania ďalšieho posilnenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou zvýšenia domácich inflačných tlakov a teda aj jadrovej inflácie. Jadrovú infláciu zas potrebuje na to, aby mohol pokračovať v cykle utesňovania monetárnej politiky.

Posledne dáta rastu miezd vyšli opäť len mierne na úrovni 2.5 % (medián analytikov 2.6 %). A aj keď je rastúci trend v rámci rastu miezd od roku 2016 evidentný, posledné výsledky poukazujú na spomalenie.


Rast miezd v US

FED a INFLÁCIA

Inflačný cieľ FEDu je definovaný na úrovni 2 % a preferovaným indikátorom inflácie banky je PCE index (Personal consumer expenditure), banke stačí podľa posledných ekonomických projekcií vidieť v priemere 1.7 % tempo rastu cien v roku 2017, aby ešte raz v tomto roku zvýšila sadzby.

FED uznáva, že tak ako celková tak aj jadrová inflácia v poslednej dobe poklesla a nachádza sa pod 2 %. Zároveň predikuje, že v najbližšej dobe zostane pod 2 % z dôvodu dočasných faktorov. Tieto dočasné faktory reflektujú podľa Yellen dočasný prepad cien týkajúci sa „wireless telefonických služieb a preskripcie liekov“. Za pomoci silnej zamestnanosti a naďalej posilňujúceho trhu práce FED očakáva, že sa inflácia bude v strednodobom horizonte stabilizovať na úrovni 2 %. Hoci Fed považuje ekonomický výhľad za „zhruba vyrovnaný“, podľa správy bude komisia inflačný vývoj „bližšie“ monitorovať.

Posledné dáta však vyšli už tri-krát horšie a pod 2%. Naposledy sme videli infláciu meranú PCE indexom na úrovni 1.4 % (medián analytikov)

To isté možno konštatovať aj v kontexte jadrovej inflácie meranou PCE indexom. Posledne vyšla jadrová inflácia len 1.4 %.


Jadrové PCE y/y

Ak sa pozrieme na infláciu meranú cez CPI (Consumer price index), výsledky za posledné obdobie nie sú taktiež veľmi pozitívne. Celková inflácia CPI poklesla pod 2 % a poukázala na rast cien medziročným tempom 1.9 % (medián analytikov 2.0 %)a jadrová inflácia CPI prepadla na úroveň 1.7 % (medián analytikov 1.9 %), čo je najnižšia hodnota od júna 2015.


Jadrová inflácia CPI y/y

Čo sa týka inflačných očakávaní, FED vo svojich správach už dlhodobo udržuje tvrdenie, že „Na trhu založené merania inflácie ostávajú nízke, na prieskumoch založené merania dlhodobých inflačných očakávaní sú zmenené len málo“. Na trhu založené merania inflácie dosahujú niekoľkomesačné minimá, v niektorých prípadoch sme sa dostali pod úrovni spojené s Trumpovým zvolením. Na prieskumoch založené inflačné očakávania sú už dlhú dobu stabilné – 5-ročné inflačné očakávania Michiganskej Univerzity naposledy poukázali na 2.6 % (predtým 2.6 %).

Ako sú nastavené očakávania pre dnešné dáta z trhu práce?

Treba mať na pamäti, že FED môže zvyšovať sadzby až v prípade, že sa dostane do konca roka s infláciou na úroveň 1.7 % a podmienky na trhu prácu sa budú aj naďalej utesňovať. Čo sa týka inflácie, tam momentálne nie sme a trh je skeptický či sa tam vôbec dostaneme. Na druhej strane má FED do decembra dosť času aby pominuli prechodné faktory, ktoré držia infláciu. Takto dnešné dáta môžu pohnúť pravdepodobnosťou k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb do konca roka a tým aj dolárom, predovšetkým deviáciou od očakávaní spojených s rastom miezd.

NFP musia výjsť v rozsahu 50 000 – 100 000 aby bola splnené podmienka utesňovania na trhu práce a tak aj výraznejší pokles nevyhnutne nebude v konflikte s naratívom FEDu.

Miera nezamestnanosti je na svojich minimách a kým ostane v analytikmi definovanom intervala 4.1 % – 4.5 % nemala by mať veľký vplyv. Ak by skončila miera nezaemstnanosti vyššie a zároveň by poklesla miera participácie bolo by to známkou oslabovania pracovného trhu a mohlo by to byť pre USD negatívne (ideálne aj so zvyšujúcou sa podzamestnanosťou)

Ako obchodovať dáta z trhu práce?

Osobne vidím tri obchodné príležitosti:

1.

USD by sa dalo kupovať proti JPY (ako jediná banka stále nezmenila rétoriku a stále je v cykle hlboko uvoľnenej politiky a zároveň dnes zasiahla neobmedzeným nákupom 10-ročných dlhopisov na trhu) alebo AUD (RBA potvrdila len nedávno neutrálnu pozíciu a na trhoch prevláda risk off) za týchto podmienok:

a, NFP výjdu v intervale očakávaní analytikov 100 000 – 220 000 alebo vyššie.

b, Nebude sa vyskytovať medzi ostatnými dátami nejaká negatívna deviácia.

c, Priemerná hodinová mzda výjde 0.5 % m/m alebo vyššie (chcel by som 0.5 % a viac keďže sa očakáva, že dnes bude hodinová mzda kvôli kalendáru výjde lepšie)

Túto alternatívu by som však neobchodoval, keďže sa počíta s vyššími mzdami kvôli externým faktorom a zároveň sentiment nie je naklonený na stranu USD. Dôležité by v tomto prípade bola analýza od analytikov a následna by sa dalo nastúpiť po korekcii.

2.

USD by som predával proti EUR (ECB naznačila, že môže urobiť zmeny v jej QE „tapering“) alebo CAD (budúci týždeň sa očakáva, že BOC zvýši sadzby a to by malo podporovať nákupy CAD až do zasadania. Na druhej strane ťahá CAD dole ropa) za týchto predpokladov:

a, NFP by vyšli viac ako sa predpokladá ale menej ako 200 000

b, Priemerná hodinová mzda by vyšla 0.2% alebo nižšie

c, Nebude sa vyskytovať medzi ostatnými dátami nejaká pozitívna deviácia.

d, V tomto prípade by som kupoval spike do dola na EUR USD

3.

USD by som predával proti EUR za týchto predpokladov:

a, NFP výjdu v intervale očakávaní analytikov alebo nižšie

b, Priemerná hodinová mzda výjde 0.0 % alebo nižšie

c, nevyskytne sa iná pozitívna odchýlka

Prajem veľa úspechov!

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Ako efektívne využiť indikátory?
  Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
 • Ako funguje Greenshoe opcia
  Česká zbrojovka čoskoro vstupuje na pražskú burzu a neklamným znakom, že pôjde o veľké IPO je aj to, že firma si vyhradzuje právo pri vysokom záujme poskytnúť až o 15% viac akcií ako je hodnota úpisu. Môžeme teda hovoriť o tzv. “Greenshoe” opcii, ktorá je zaujímavým nástrojom na ochranu záujmov väčšiny účastníkov IPO a v tomto krátkom článku som sa rozhodol priblížiť vám celý tento mechanizmus.
 • Ako hlboko môže klesnúť DAX 30?
  Trhy reagujú na koronavírus celkom výrazne a niet sa čomu diviť. Úrady robia všetko preto aby zastavili šírenie tejto nákazy, čo sa už viditeľne odráža na ekonomike. Mnoho ľudí sa dostáva do karantény a nepracuje, tovar stojí na mieste a začínajú sa rátať straty. Ako hlboko môže počas obdobia koronavírusu klesnúť index DAX 30?
 • Ako je na tom Bitcoin, dominancia a kapitalizácia altcoinov?
  Ahojte trejderi dnes sa pozrieme na 3 základnég rafy, ktoré sledujem každý deň aby som si urobil väčší obrázok ohľadne trhu kryptomien.
 • Ako je na tom nemecká ekonomika a čo to znamená pre DAX?
  Inštitút ifo ako jedna z najrešpektovanejších inštitúcií v Európe vydáva známy index podnikateľskej klímy, okrem toho však publikuje aj viaceré iné reporty a analýzy. Čo hovoria o ekonomickom vývoji v Nemecku a aký dávajú celkový obraz? Pozrime sa na to bližšie a povedzme si aký to môže mať stredno a dlhodobý vplyv na index DAX.
 • Ako na anti-Martingale
  V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
 • Ako na investovanie či obchodovanie komodít
  Spôsobov ako obchodovať či investovať na finančných trhoch je mnoho, no každé finančné aktívum je niečím výnimočné. V čom sú iné komodity? Ak je človek dostatočne znalý, skúsený a trpezlivý, tak na nich môže robiť zaujímavé výnosy, pretože tak ako aj iné finančné aktíva, tak aj komodity sú cyklické a to znamená, že pri správnom načasovaní vstupu do trhu sa dá urobiť veľké zhodnotenie investície. Medzi komodity patrí napríklad ropa, zemný plyn, zlato, platina, kukurica, pšenica či bavlna.
 • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
  Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
 • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
  Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
 • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
  Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
 • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
  Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
 • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
  V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
 • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
  Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
 • Ako obchodovať zasadanie BOC?
  Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
 • Ako platiť čo najnižšie swapy
  Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
 • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
  Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
 • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
  Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
 • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
  Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com