Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Obchodovanie dát z trhu práce v USA.

Monetárna politika

Na júnovom zasadaní FED podľa očakávaní zvýšil úrokovú sadzbu (1.0 – 1.25) a neprekvapil ani pri zverejnení ekonomických projekcií. Prekvapil však jastrabo v súvislosti s projekciami úrokových sadzieb (Dot Plot), s oficiálnym avizovaním postupného ukončenia programu reinvestícii a s tým, že vidí nízku infláciu ako dôsledok dočasných faktorov.

Fed stále predpokladá tri zvýšenia sadzieb v roku 2017 a ten istý počet anticipuje aj pre rok 2018. Infláciá podľa banky v júnovej správe síce v poslednej dobe poklesla a bude ju naďalej „bližšie“ pozorovať, no centrálna banka zároveň konštatovala, že verí v silu americkej ekonomiky a trh práce na základe ktorých sa inflácia v nasledujúcich rokoch stabilizuje okolo 2 % a slabšia inflácia v poslednej dobe je dôsledkom predovšetkým dočasných faktorov.

Jastrabí Fed po zasadaní podržal aj Dudley, ktorý ako mierna holubica v radoch FOMC prekvapivo povedal, že „Sme celkom blízko plnej zamestnanosti. Inflácia je síce trochu nižšie ako by sme chceli, no myslíme si, že ak trh práce bude pokračovať v utesňovaní, mzdy budú postupne narastať a tým začne narastať aj inflácia k 2 %“.

Divergencia medzi Trhom a Fedom

Trhy na prekvapivo jastrabie zasadanie Fedu a slová Dudleyho síce reágovali, no reakcia netrvala dlho a dolár sa prestal nakupovať. Po slovách Dudleyho už ďalší rečníci z radov Fedu neboli takí optimistickí, či už vzhľadom na infláciu alebo trajektóriu zvyšovania sadzieb (Bullard,Harker, Kaplan, Kaskhari?) a USD začal oslabovať. Nasledoval prejav Yellen pred Britskou akedémiou, kde Yellen pridala prekvapujúce tvrdenie, že „inflačný naratív nie je konzistentný“ a zápisnica naposledy odhalila, že „väčšina participantov vníma súčasnú slabosť inflácie ako odzrkadlujúcu výnimočné faktory“ avšak „niekoľkí participanti vyjadrili obavu, že ? slabá inflácia môže pretrvať dlhšie“. Takto rozpoltenosť v radoch Fedu začína reflektovať situáciu na trhoch

Trhy aktuálne naceňujú len približne 60 % šancu pre ešte jedno zvyšovanie sadzieb v US do konca roka (konsenzus je december) a pre rok 2018 vidí jedno zvýšenie. FED ich predikuje pre rok 2018 tri. Táto divergencie je predovšetkým dôsledkom veľmi slabých dát inflácie (samozrejme je to aj dôsledkom neschopnosti americkej administratívy pohnúť s reformou zdravotníctva a svoje zohráva aj posun ďalších centrálnych bánk k tesnejšej monetárnej politike – BoE, ECB, BOC).

Trh práce a FED

Yellen okrem výroku už na júnovom zasadaní pripustila, že rast miezd zostáva nízky a doposiaľ sme nevideli evidentný tlak na infláciu (no stále verí vo Phillipsovu krivku – teda, že so znižujúcou mierou nezamestnanosti príde aj inflácia).

Podľa Fedu podmienky na trhu práce posiľňujú aj naďalej a zamestnanosť je blízko maximálneho udržateľného stavu (plná zamestnanosť). Aj keď vytváranie pracovných pozícií je miernejšie oproti minulému roku, stále je solídne s priemerom 160 000 vytvorených pracovných miest za mesiac od začiatku roku. Netreba zabúdať, že je to približne 50 000 až 100 000 pracovných miest na mesiac, ktoré musí pracovný trh, aby sa to negatívne neodrazilo (podľa slov Yelllen a iných členov FOMC). Posledné dáta poukázali na menší rast pracovných miest – 138 000 – oproti očakávaným 181 000, no stále to bolo pre FED postačujúce číslo.

Miera nezamestnanosti od začiatku roka poklesla o 0.5 % a v máji dosiahla 4.3 % ,čo predstavuje 16-ročné minimum. V ekonomických projekciách FED znížil očakávanú mieru nezamestnanosti v každom nasledujúcom roku a upravil o desatinu aj dlhodobý cieľ miery nezamestnanosti na 4.6 %. Pre rok 2017 očakáva, že zamestnanosť klesne na 4.3 %.


Miera nezamestnanosti v US

Miera nezmestnanosti mohla naposledy poklesnúť aj z dôvodu nižšej miery participácie, ktorá vyšla 62.7 % (predtým 62.9 %), Fed však považuje mieru participácie za stabilnú. Aj napriek starnúcej populácií sa posledné roky pohybuje stabilne, čo podľa cenrálnej banky naznačuje silný trh práce.

FED síce anticipuje ešte o niečo silnejšie podmienky na trhu práce, no tým najdôležitejším indikátorom, ktorý bude sledovať, zostáva rast miezd a s ním spojené očakávania ďalšieho posilnenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou zvýšenia domácich inflačných tlakov a teda aj jadrovej inflácie. Jadrovú infláciu zas potrebuje na to, aby mohol pokračovať v cykle utesňovania monetárnej politiky.

Posledne dáta rastu miezd vyšli opäť len mierne na úrovni 2.5 % (medián analytikov 2.6 %). A aj keď je rastúci trend v rámci rastu miezd od roku 2016 evidentný, posledné výsledky poukazujú na spomalenie.


Rast miezd v US

FED a INFLÁCIA

Inflačný cieľ FEDu je definovaný na úrovni 2 % a preferovaným indikátorom inflácie banky je PCE index (Personal consumer expenditure), banke stačí podľa posledných ekonomických projekcií vidieť v priemere 1.7 % tempo rastu cien v roku 2017, aby ešte raz v tomto roku zvýšila sadzby.

FED uznáva, že tak ako celková tak aj jadrová inflácia v poslednej dobe poklesla a nachádza sa pod 2 %. Zároveň predikuje, že v najbližšej dobe zostane pod 2 % z dôvodu dočasných faktorov. Tieto dočasné faktory reflektujú podľa Yellen dočasný prepad cien týkajúci sa „wireless telefonických služieb a preskripcie liekov“. Za pomoci silnej zamestnanosti a naďalej posilňujúceho trhu práce FED očakáva, že sa inflácia bude v strednodobom horizonte stabilizovať na úrovni 2 %. Hoci Fed považuje ekonomický výhľad za „zhruba vyrovnaný“, podľa správy bude komisia inflačný vývoj „bližšie“ monitorovať.

Posledné dáta však vyšli už tri-krát horšie a pod 2%. Naposledy sme videli infláciu meranú PCE indexom na úrovni 1.4 % (medián analytikov)

To isté možno konštatovať aj v kontexte jadrovej inflácie meranou PCE indexom. Posledne vyšla jadrová inflácia len 1.4 %.


Jadrové PCE y/y

Ak sa pozrieme na infláciu meranú cez CPI (Consumer price index), výsledky za posledné obdobie nie sú taktiež veľmi pozitívne. Celková inflácia CPI poklesla pod 2 % a poukázala na rast cien medziročným tempom 1.9 % (medián analytikov 2.0 %)a jadrová inflácia CPI prepadla na úroveň 1.7 % (medián analytikov 1.9 %), čo je najnižšia hodnota od júna 2015.


Jadrová inflácia CPI y/y

Čo sa týka inflačných očakávaní, FED vo svojich správach už dlhodobo udržuje tvrdenie, že „Na trhu založené merania inflácie ostávajú nízke, na prieskumoch založené merania dlhodobých inflačných očakávaní sú zmenené len málo“. Na trhu založené merania inflácie dosahujú niekoľkomesačné minimá, v niektorých prípadoch sme sa dostali pod úrovni spojené s Trumpovým zvolením. Na prieskumoch založené inflačné očakávania sú už dlhú dobu stabilné – 5-ročné inflačné očakávania Michiganskej Univerzity naposledy poukázali na 2.6 % (predtým 2.6 %).

Ako sú nastavené očakávania pre dnešné dáta z trhu práce?

Treba mať na pamäti, že FED môže zvyšovať sadzby až v prípade, že sa dostane do konca roka s infláciou na úroveň 1.7 % a podmienky na trhu prácu sa budú aj naďalej utesňovať. Čo sa týka inflácie, tam momentálne nie sme a trh je skeptický či sa tam vôbec dostaneme. Na druhej strane má FED do decembra dosť času aby pominuli prechodné faktory, ktoré držia infláciu. Takto dnešné dáta môžu pohnúť pravdepodobnosťou k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb do konca roka a tým aj dolárom, predovšetkým deviáciou od očakávaní spojených s rastom miezd.

NFP musia výjsť v rozsahu 50 000 – 100 000 aby bola splnené podmienka utesňovania na trhu práce a tak aj výraznejší pokles nevyhnutne nebude v konflikte s naratívom FEDu.

Miera nezamestnanosti je na svojich minimách a kým ostane v analytikmi definovanom intervala 4.1 % – 4.5 % nemala by mať veľký vplyv. Ak by skončila miera nezaemstnanosti vyššie a zároveň by poklesla miera participácie bolo by to známkou oslabovania pracovného trhu a mohlo by to byť pre USD negatívne (ideálne aj so zvyšujúcou sa podzamestnanosťou)

Ako obchodovať dáta z trhu práce?

Osobne vidím tri obchodné príležitosti:

1.

USD by sa dalo kupovať proti JPY (ako jediná banka stále nezmenila rétoriku a stále je v cykle hlboko uvoľnenej politiky a zároveň dnes zasiahla neobmedzeným nákupom 10-ročných dlhopisov na trhu) alebo AUD (RBA potvrdila len nedávno neutrálnu pozíciu a na trhoch prevláda risk off) za týchto podmienok:

a, NFP výjdu v intervale očakávaní analytikov 100 000 – 220 000 alebo vyššie.

b, Nebude sa vyskytovať medzi ostatnými dátami nejaká negatívna deviácia.

c, Priemerná hodinová mzda výjde 0.5 % m/m alebo vyššie (chcel by som 0.5 % a viac keďže sa očakáva, že dnes bude hodinová mzda kvôli kalendáru výjde lepšie)

Túto alternatívu by som však neobchodoval, keďže sa počíta s vyššími mzdami kvôli externým faktorom a zároveň sentiment nie je naklonený na stranu USD. Dôležité by v tomto prípade bola analýza od analytikov a následna by sa dalo nastúpiť po korekcii.

2.

USD by som predával proti EUR (ECB naznačila, že môže urobiť zmeny v jej QE „tapering“) alebo CAD (budúci týždeň sa očakáva, že BOC zvýši sadzby a to by malo podporovať nákupy CAD až do zasadania. Na druhej strane ťahá CAD dole ropa) za týchto predpokladov:

a, NFP by vyšli viac ako sa predpokladá ale menej ako 200 000

b, Priemerná hodinová mzda by vyšla 0.2% alebo nižšie

c, Nebude sa vyskytovať medzi ostatnými dátami nejaká pozitívna deviácia.

d, V tomto prípade by som kupoval spike do dola na EUR USD

3.

USD by som predával proti EUR za týchto predpokladov:

a, NFP výjdu v intervale očakávaní analytikov alebo nižšie

b, Priemerná hodinová mzda výjde 0.0 % alebo nižšie

c, nevyskytne sa iná pozitívna odchýlka

Prajem veľa úspechov!

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Akcioví býci zakončili nejlepší kvartál od roku 2009 stylově
  Uplynulý týden byl pro americké akcie úspěšný, index S&P 500 si připsal 1,20 % a za celé první čtvrtletí posílil o impozantních 13,07 %.
 • Akciový býk pokračuje v jízdě
  Situace na americkém akciovém trhu se nijak dramaticky nemění. Americký akciový index S&P 500 posílil za týden o 0,69 % na 2 367 bodů a posunul opět své historické maximum.
 • Akciový index DJIA a dolarový index DX (H10), jejich možný vývoj .
 • Akciový index S&P 500 dosáhl 2 000 bodů. Co teď bude dál?
  Nejširší americký akciový index S&P 500 zakončuje letní prázdniny ve velkém stylu. Poprvé v historii se mu podařilo prolomit psychologickou hranici 2 000 bodů a uzavřít nad ní. Zdá se tedy, že expanzivní monetární politika americké centrální banky (Fed) zafungovala více než výborně.
 • Aké cieľovať ZHODNOTENIE?
  Ruku na srdce milí nadšenci finančných trhov. Téma: "Zhodnotenie finančných prostriedkov" je téma, ktorá vyvoláva zimomriavky na tele aj skúseným a ostrieľaným obchodníkom. Zlato, peniaze, majetok a financie priťahujú ľudí už od dávnych dôb. Množiť, honobiť a získavať tieto prostriedky k nezávislosti, blahobytu, rešpektu, statusu a moci láka väčšinu ľudí. My obchodníci obchodujeme na finančných trhoch za účelom nadobudnutia a zhodnotenia svojich úspor a svojho kapitálu. Všetci máme určite očakávania. Niektorí obchodníci majú skromné a veľmi reálne očakávania a očakávania niektorých obchodníkov nekorešpondujú s ich skúsenosťou, znalosťami, psychickými dispozíciami a v neposlednom rade s realitou. V tomto blogu si napíšeme niečo o tom - Aké cieľovať zhodnotenie?
 • Ako efektívne využiť indikátory?
  Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
 • Ako na anti-Martingale
  V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
 • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
 • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
  Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Martin Darnady

Hodnocení autora:
Forexom žijem už 7 rokov, no sú to posledné dva počas ktorých sa analyzovaniu a obchodovaniu profesionálne venujem. Ako trader som pracoval pre spoločnosť FEBOS s.r.o. a neskôr som pôsobil ako analytik pre spoločnosť TRIM Broker a.s.. Momentálne obchodujem svoj vlastný účet a prevádzkujem svoju stránku. Ako forexový obchodník sa zameriavam predovšetkým na fundamentálnu analýzu. Mojimi článkami sa chcem podeliť o informácie z ťažšie dostupných zdrojov a ich interpretáciu. Priblížim Vám svoje vnímanie fundamentu, ako aj konkrétne idey a stratégie, na základe ktorých sám dennodenne obchodujem. Prajem všetko dobré a veľa úspechov!
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Admiral Markets SE2

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Bossa mentoring
reklama
Globtrex
reklama
Bossa mentoring