Pondělí 25. září 2023 23:05
reklama
Instaforex ebook
reklama
Purple Trading Market Profile
reklama
Purple Trading Market Profile
reklama
XTB Ondřej Hartman

Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu

08.08.2022  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.

A vzhledem k tomu, že portál FXstreet.cz je již 13 let největší centrálou pro československé investory a tradery, tak se na nás obrací každý měsíc několik čtenářů s žádostí o radu či o pomoc ve vztahu k jejich využívané makléřské (brokerské) společnosti. Poslední dobou bohužel tento počet narůstá a přibývá případů, kdy lidé přišli o peníze vinou neseriózních brokerských společností.

A proto jsme oslovili známou a úspěšnou advokátní kancelář ARROWS, která má s řešením podobných problémů velké zkušenosti. Připravili jsme tedy pro naše čtenáře sérii článků na toto téma a dnes je tady pilotní díl. Věříme, že to přispěje nejenom ke všeobecné osvětě, ale zároveň to pomůže všem, kteří už se do podobné nepříjemné situace dostali.

V posledních letech, alespoň před příchodem onemocnění covid-19, zažívala naše společnost poměrně silný ekonomický růst. Mnoho domácností bylo schopno ušetřit významnou část svých finančních příjmů, což přirozeně vedlo k zájmu jednotlivců o možnosti, jak tyto volné prostředky zhodnotit. Ruku v ruce s tímto jevem získávalo na popularitě i investování volných peněžních prostředků prostřednictvím různých investičních platforem a zprostředkovatelů, které byly stále dostupnější široké veřejnosti. Široká veřejnost dosáhla o možnosti investování prostřednictvím tzv. „brokerů“ i slušného povědomí. V tomto ohledu nelze opomenout ani strmý růst kryptoměn, který pokračoval dokonce napříč „covidovým obdobím“. Shrnuto podtrženo, lidé měli co investovat, věděli kde a věděli (tedy spíše se domnívali), že je takto možné rychle a snadno zbohatnout.

Poptávka retailových investorů (resp. spotřebitelů, domácností) po investování prostřednictvím kapitálových (ale i alternativních) trhů tak v posledních několika letech významně narostla. Není proto překvapivé, že i osoby (obchodníci s cennými papíry dle dikce zákona o podnikání na kapitálovém trhu) zprostředkovávající investování na kapitálovém trhu do vybraných finančních instrumentů zareagovaly na zvýšený počet spotřebitelů toužících zhodnotit své úspory. Bohužel, ne vždy se tak děje k dobru jednotlivců nic netušících o investování finančních prostředků, a bohužel ani o tom, jak rychle a snadno je lze ztratit.

Právě této otázce se věnuje tento článek. V oblasti kapitálového trhu se totiž stále více střetáváme se situacemi, kdy jednotliví retailoví investoři musí čelit obdobným praktikám, které využívali podvodní obchodníci na speciálně pořádaných akcích či v rámci podomního prodeje. Tehdy se prodávaly vysavače, hrnce či jiné spotřební zboží a jejich prodejci byli později označováni jako „šmejdi“. „Šmejdy“ se podařilo zejména díky novelizacím příslušných zákonů a dozorové činnosti České obchodní inspekce z velké části vymýtit. Netrvalo však příliš dlouho a obdobné praktiky se rozrostly právě na kapitálovém trhu (respektive se projevily v plné nahotě, když se enormně zvýšil zájem lidí o tyto služby).

Praktiky „šmejdů“ přitom zůstaly obdobné. Nejprve získají (za úplatu?) osobní údaje o spotřebitelích v rozsahu jméno, příjmení a telefonní číslo. Prvním kontaktem s potenciální obětí je telefonický rozhovor, prostřednictvím kterého zaskočení spotřebitelé dostanou nabídku na rychlé a snadné zbohatnutí prostřednictvím „vhodného“ investování a za pomoci rad poskytovaných „odborníky“ v oblasti. Navazuje emailová komunikace a zaslání nabídky na uzavření smlouvy o investičním zprostředkování (ať je nazvána jakkoliv). Takovou smlouvu je možné akceptovat (a tím i smlouvu uzavřít) prostřednictvím internetu, neboť taková smlouva nevyžaduje písemnou formu. Spotřebiteli a nyní již retailovému „investorovi“ je přidělena konkrétní osoba ze zaměstnanců obchodníka s cennými papíry, která mu v průběhu celého obchodování (investování úspor) poskytuje investiční rady.

To by samo o sobě nebylo nic špatného, avšak tito poradci doporučují zcela nezkušeným spotřebitelům obchodovat často výlučně s tzv. finančními rozdílovými smlouvami neboli contracts for difference (CFD). Podstata CFD spočívá v tom, že účelem není nákup a následné držení tzv. podkladového aktiva (například akcie, měnového páru, komodity), ale pouze smlouva (závazek) mezi investorem a brokerem. Pokud cena podkladového aktiva vzroste, je broker povinen vyplatit spotřebiteli rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud cena podkladového aktiva klesne, je naopak rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou povinen zaplatit investor. Brokeři „šmejdi“ (pozor, samozřejmě existují i seriózní brokeři) logicky chtějí, aby jejich klienti byli ve ztrátě, neboť takto realizují zisk. Odborně se takovým neseriózním brokerům říká „market makeři“, tedy oni drží spekulativní pozice proti svým klientům.

A proto je dobré raději hledat brokery typu ECN či STP, tedy takové brokery, kteří nejsou s klientem ve střetu zájmu a posílají objednávky svých klientů přímo do mezibankovního trhu.

Investování prostřednictvím CFD kontraktů se neodlučitelně pojí s využitím tzv. finanční páky. To znamená, že v poměru k investované částce může zisk ale i ztráta být několikanásobně vyšší, a to v závislosti na velikosti finanční páky.

Poté, co spotřebitel uzavře smlouvu s brokerem a je mu přidělen konkrétní „investiční poradce“, rozjede se kolotoč telefonických rozhovorů, v rámci kterých jsou nabízeny obchody s CFD kontrakty za využití finanční páky až 1:50. To znamená, že při koupi akcií v hodnotě 10 000 Kč ztratí investor hodnotu celého vkladu ve chvíli, kdy daná akcie poklesne o 200 Kč. Při finanční páce 1:50 je totiž zisk i ztráta 50 krát vyšší. Je evidentní, že využití takto vysokých finančních pák je extrémně rizikové a patří jen do rukou velmi zkušených investorů.

Nicméně, přidělení obchodníci dotlačí za využití velmi agresivních obchodních praktik zcela nezkušené investory k otevření obchodů s CFD instrumenty za využití velmi vysokých pák. Tyto praktiky probíhají podobnými způsoby, jaké již známe z videozáznamů z předváděcích akcí. Vždy se jedná o jedinečnou nabídku na rychlé a snadné zbohatnutí, je proto nezbytné vložit a investovat prostředky co nejrychleji a v co největším objemu. Odměnou má být „zajištění na důchod“ či příslib, že nový investor již „nikdy nebude muset do práce“. Obchodníci zároveň spotřebitele odrazují od tradičního a poměrně dobře známého nákupu a držení stabilních akcií. „To je totiž příliš zdlouhavé a nepříliš zajímavé.

Pokud se chystáte otevřít obchod s využitím finanční páky 1:50, i jen minimální pokles aktiva vede k velmi vysoké ztrátě. V takovém případě dojde zpravidla k automatickému uzavření pozice a okamžité realizaci ztráty. Nemáte tedy ani možnost vyčkat po nějakou dobu na okamžik, kdy dané (podkladové) aktivum opět zaznamená významnější růst. Nadto držení otevřených pozic s využitím páky je finančně velmi nákladné kvůli vysokým poplatkům. De facto se totiž jedná o poskytnutí úvěru za účelem nákupu podkladového aktiva.

Automatickému uzavření pozice brání v první řadě vysoký zůstatek na obchodním účtu u brokera. Je tomu tak proto, že i při významnějším poklesu ceny podkladového aktiva je na účtu nového investora stále dostatek finančních prostředků ke krytí ztrát přesahujících hodnotu vkladu. Nicméně, v takovémto případě se lze snadno dostat do extrémně vysokých ztrát dalece převyšující hodnotu investice. Pokud se vrátíme k otevřenému obchodu v hodnotě 10 000 Kč s pákou 1:50 a budeme počítat s poklesem podkladového aktiva o 10 %, výsledná ztráta dosáhne částky 50 000 Kč (10 % = 1 000 Kč, 1 000 Kč x 50 = 50 000 Kč). Jinými slovy, broker nenechá dojít ztrátu dále, než do výše volných peněžních prostředků na obchodním účtu. V opačném případě by ji po investorovi musel vymáhat soudní cestou.

Mnohé investory bohužel první neúspěch s obchodováním CFD kontraktů neodradí, ba naopak. Náhlá vysoká ztráta (která opravdu přichází v řádech minut, hodin či několika málo dní) přiměje investory akceptovat ještě rizikovější nabídky. Vysoká ztráta na obchodním účtu dále vede investory k téměř úplné ztrátě sebevědomí obchodovat samostatně a svému vlastnímu úsudku ohledně investování již nevěří či mají strach věřit.

Tohoto psychologického efektu jsou si samozřejmě školení pracovníci call center obchodníků s cennými papíry („šmejdů“) vědomi a dovedou s ním pracovat. Investor v takové situaci zpravidla obdrží „urgentní telefonát“ s vysvětlením, že „jeho obchodní účet vyžaduje okamžité řešení“. Toto řešení bohužel znamená investování do instrumentů, jejichž vývoj není snadné odhadnout či podléhá častým a velkým výkyvům – jde především o měnové páry, komodity, případně akcie menších společností, které se mohou stát předmětem spekulací. Tento způsob může vést až k úplnému vyčerpání úspor investora, který se rozhodl investovat proto, „aby mu peníze neležely na účtu“. Z pohledu druhé strany (a protistrany v obchodování) jde o maximalizaci zisku.

Většina investorů, kteří příliš důvěřovali nezvaným rádcům, se na advokátní kancelář či odborníky v oblasti podnikání na kapitálovém trhu obrací až v této fázi. Jakkoli se může situace zdát bezradnou, nabízí zákon o podnikání na kapitálovém trhu řadu instrumentů, jejichž využití může výrazně pomoci k refundaci proinvestovaných prostředků. Stejně tak je i více institucí s významnými pravomocemi, na které se může investor obrátit. Z našich zkušeností však doporučujeme svěřit tuto záležitost právníkům se zaměřením na tuto oblast, a to mj. i proto, že obchodníci s cennými papíry mívají sídlo v zahraničí, což může vymáhání škody zkomplikovat.

Na jednotlivé možnosti, jak se „šmejdům“ bránit a jak postupovat při vymáhání proinvestovaných úspor se detailně zaměříme v příštích článcích. Stejně tak tomu, jak naopak poznat brokery seriózní.

Závěr

Dejte si tedy pozor na brokery, kteří chtějí jenom krátkodobě vydělat na klientovi na poplatcích a nutí klienty do různých obchodů například po telefonu a slibují jejich „zaručené rady“, díky kterým vyděláte rychlé a velké peníze. Broker není trader a neměl by vás nutit do žádných obchodů nebo radit otevírat konkrétní obchody. Broker má být váš seriózní partner, který vám poskytne nejlepší podmínky pro obchodování, ale samotné obchody už mají být na traderovi (investorovi), tedy na vás.

Filip Žižka a Jáchym Petřík
Advokátní kancelář ARROWS
Ve spolupráci s redakcí FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Peníze | Poptávka | Daně | Rizika | Akcie | Aktiva | Broker | CFD | ECN | Investice | Investor | Investování | Komodity | Market Makeři | Měnové páry | Pozice | STP | Trader | Obchodování | Investoři | Zisk | Zkušenosti | Strach | Obchodovat | Contracts for difference | Investovat | Obchodníci | Obchodní účet | Aktivum | Uzavření pozice | Brokeři | Cena | CFD kontrakty | Ekonomický růst | FXstreet.cz | Instrumenty | Investiční | Investiční poradce | Market | Obchodníci s cennými papíry | Rozhovor | Podnikání | Swapy | Ztráty | Zajištění | Poplatky | Zákon o podnikání na kapitálovém trhu | Podnikání na kapitálovém trhu | Makléřská společnost | Investiční rady | Obchod | Zůstatek | Kontrakty | Důchod | Ztráta | Obchodní podmínky | Spotřebitel | Komunikace | Pokles | Situace | Obchody | COVID-19 | Portál FXstreet.cz | Spekulativní pozice | Vývoj | Poradci | Spotřebitelé | Onemocnění COVID-19 | Onemocnění | Domácnosti | Růst | Poradce | Práce | Údaje | Úspory | Posílení | Velké peníze | JDE | Otevření obchodu | Covid | Zbohatnutí | Ceny | MJ | Retailoví investoři | Objednávky | Školení | Společnosti | Neúspěch | Arrows | Advokátní kancelář | Advokátní kancelář Arrows | Jáchym Petřík | Společnost | TIM | Spotřební zboží | Růst kryptoměn | Nízké poplatky | Akcie menších společností | Filip Žižka | Rizika investování | Novodobá rizika investování | Podvodní obchodníci | Šmejdi | Zajištění na důchod | Vysoká ztráta | Rizikovější nabídky | Podstata CFD | Investování úspor | Obchody s CFD kontrakty | Držení stabilních akcií | Držení otevřených pozic | Vymáhání škody | Obchod s využitím finanční páky | Investování prostřednictvím CFD | Nepříjemné situace |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\trading-1.png
  Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
  C:\fakepath\forex24.JPG
  Srovnání a hodnocení FOREX brokerů
  Správný výběr brokera je pro obchodování velmi důležitý. Na světě jsou stovky FX brokerů a jsou mezi nimi jak neseriozní firmy, tak i solidní nadnárodní společnosti. Proto je téma volby brokera velmi diskutované na všech forexových diskusních fórech. V této tabulce vám přinášíme srovnání (první svého druhu v ČR i v SR) nejčastěji používaných zahraničních i domácích brokerů. Pokud tedy s obchodováním teprve začínáte, najdete zde názory obchodníků, kteří již mají praktické zkušenosti. Pokud už patříte ke zkušeným obchodníkům, můžete se zde naopak o své zkušenosti podělit s ostatními a pomoct těm, kdo začínají a o volbě brokera se teprve rozhodují. Vysvětlení použitých zkratek najdete pod tabulkou. Po rozkliknutí názvu brokera se vám otevře detailní profil každého forexového makléře, kde na vás pak čekají další užitečné informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem brokera nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  forex3.jpg
  Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
  Broker
  Forex brokeři - jak správně vybrat
  V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
  C:\fakepath\broker.jfif
  11. část - Výběr FX brokera
  První konkrétní kroky vedoucí k vašemu úspěšnému obchodování směřují k výběru makléře - brokera. Je mnoho otázek, které musí být zodpovězeny, než se svobodně a zodpovědně rozhodnete. Nepřeberné množství makléřů a informací vám toto rozhodování neusnadňuje a proto se dnes společně podíváme na základní tematické otázky, které vám při výběru brokera pomohou.

Čtěte více

 • Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
 • Naučte se přijímat ztráty v obchodování
  Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
 • Na velikosti pozice záleží
  Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
 • Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
  Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
 • Některé mýty kolem forexového obchodování
  Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.
 • Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
  Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
 • Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
  Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout.
 • Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
  Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.
 • Nováček na forexu - jak začít
  Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
 • Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
  Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích!
 • Obchodní deník tradera a vedení statistik
  V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.
 • Obchodujte jako sniper
  Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
 • Objevte měnové indexy
  Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
 • Ochrana proti změně - Co je to Hedging (1/2)
  Za možná až tajemně znějícím slovem "hedging" se skrývá ve svém principu relativně jednoduchá činnost - ochrana proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota ochraňovaného podkladového aktiva klesla. Oním ochraňovaným aktivem může být jakýkoliv finanční instrument, měna, úroková sazba nebo cokoliv jiného.
 • Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.
 • Osobnost tradera: Hodí se k vám vaše strategie?
  Pokud začínáte s tradingem, měli byste umět identifikovat aspekty, které vás charakterizují. Mnoho začínajících obchodníků si ale mylně utváří představu, že každý trader vypadá jak z nějakého filmu o Wall Street. Hodně nových traderů tak dělají mnoho krátkodobých obchodů s cílem vydělat co nejrychleji nejvíce peněz jako je to ve filmu. Jenže tento „mindset“ vede bohužel opačným směrem.
 • Plánujte své obchody a dodržujte pravidla strategie
  Úspěšní obchodníci na finančních trzích mají opravdu pevnou disciplínu. Plánují všechny své obchody a zároveň se svého plánu drží. Může být lákavé a vzrušující obchodovat pouze podle intuice, ale pokud nemáme jasně definovaný obchodní plán, jen těžko můžeme ve světě tradingu konzistentně vydělávat peníze. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jaké faktory úzce souvisí s plánováním obchodů.
 • Používejte SL, váš účet vám poděkuje
  Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
 • Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
 • Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new