Úterý 04. srpen 2020 04:17
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Bossa live trading

Návod na propojení Ninja Trader a Trader Workstation (TWS)

14.11.2016 10:23  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Klienti LYNX mohou využít přístupu na stovky světových burz přes celovsvětově oceňované obchodní platformy. Pokročilejší obchodníci využívají platformu Trader Workstation (TWS), zatímco občasní akcioví investoři s oblibou obchodují přes webovou platformu LYNX Basic. Investoři také mohou získat přístup k trhům přes aplikaci LYNX Trading na mobilu a tabletu.

LYNX dále nabízí i alternativu pro investory, kteří jsou zvyklí na obchodní platformu Ninja Trader a to ve formě propojení těchto platforem přes API rozhraní. Následující návod Vám představí, jakým způsobem je možné tyto platformy snadno a rychle propojit.

 

Co to je Ninja Trader?

Platforma Ninja Trader je využívána především pro intradenní obchodování futures, forex a také akcií. Jedná se především o analytický software. Populární je především u začátečníků na backtestování strategií a papertrading, které jsou nabízeny zdarma.

Ninja Trader nabízí rozsáhlé možnosti při práci s grafy, kde mimo jiné umožňuje zobrazení více grafů se stejným podkladovým aktivem na různých časových intervalech. Silnou stránkou platformy Ninja Trader je také široká škála možností pro zakreslování do grafu.

Intradenní obchodníci oceňují možnost připojení externích zdrojů dat, které se využívají pro napojení tickových dat (Kinetic, IQFeed).

Ninja Trader nabízí možnost doprogramování vlastních indikátorů v programovacím jazyku NinjaScript, který je odvozen od oblíbeného programovacího jazyku C#.

 

Nejčastější dotazy na propojení Ninja Trader a Trader Workstation (TWS)

Je možné propojit bezplatnou verzi Ninja Trader s platformou Trader Workstation?
Ano, je možné propojit i bezplatnou verzi Ninja Trader. Avšak propojení umožňuje pouze sdílení dat a neumožňuje možnost zadávání pokynů v Ninja Trader a jejich exekuci v Trader Workstation. Bezplatná verze Ninja Trader nabízí pouze sdílení reálných dat, které jsou předplaceny v Trader Workstation.

Je možné propojit Ninja Trader s demo účtem u LYNX?
Ano, Ninja Trader je možné propojit i s demo účtem u LYNX. Jestliže máte zaplacenou plnou verzi platformy Ninja Trader, můžete si ji propojit s reálným i demo účtem.

Lze sdílet zpožděná data z Trader Workstation do Ninja Trader?
Zpožděná data z Trader Workstation není možné sdílet přes rozhraní API. V Ninja Trader tak nebudou zobrazeny.

Pokud si předplatím reálná data u LYNX v platformě Trader Workstation, uvidím je i v platformě Ninja Trader?
Ano, reálná data lze sdílet přes rozhraní API a zobrazují se v platformě Ninja Trader.

Lze obchodovat přes Ninja Trader i opce?
Ne, obchodování opcí není v platformě Ninja Trader podporováno.

Je možné využívat Ninja Trader i na Mac OS?
Ninja Trader oficiálně nepodporuje operační systémy od Apple. Na internetu je několik návodů, jak spustit Ninja Trader i na Mac OS, avšak mějte na paměti, že se nejedná o podporovaný operační systém a platforma se tak může chovat nestabilně.

 

Jak nastavit propojení Ninja Trader a Trader Workstation?

Nastavení propojení probíhá v obou platformách. Nejprve je zapotřebí nastavit Trader Workstation a poté Ninja Trader.

Nastavení Trader Workstation

Otevřete si obchodní platformu Trader Workstation (LYNX Trading). V horní liště platformy zvolte v menu Editovat1 a vyberte možnost Globální konfigurace 2.

ninja-tws-01
1
2
Po rozkliknutí se Vám otevře nové okno s nastavením. V levém sloupci vyberte možnost API a Nastavení 1. Tabulku vyplňte podle vzoru na obrázku níže.

 

V tabulce zaškrtněte pouze následující pole:

 • Povolit ActiveX a Socket klienty 2
 • Nahrát otevřené objednávky při připojení 3
 • Zahrnout FX pozice při odesílání portfolia4
 • Odeslat aktualizaci stavu pro příkazy Volatility a VZF s vlaječkou „Průběžná aktualizace“ 5
 • Pole Socket port 6 ponechejte v původním nastavení (7496). Toto číslo bude použito i při nastavování v Ninja Trader.
 • Použijte záporná čísla pro spojení automatických příkazů 7
 • Allow connections from localhost only 8. Zobrazená Důvěryhodná IP se poté bude nastavovat také v Ninja Trader a je nezbytné, aby obě nastavení byly shodné.

Poté se ujistíme, že všechna další pole jsou odškrtnutá a potvrdíme kliknutím na Použít 9.

ninja-tws02
1
2
3
5
4
6
7
8
9
Dále přejdeme v levém menu do sekce Zobrazit a vybereme Nastavení 1. Zajímá nás pole Text titulního sloupce 2, ve kterém musí být uvedeno „Interactive Brokers Trader Workstation“.

 

ninja-tws-03
1
2
3
 Jestliže máte vše nastaveno dle popisu výše, uložte nastavení kliknutím na OK 3.

 

Nastavení Ninja Trader

Nyní si otevřete platformu Ninja Trader a v horním menu rozklikněte záložku Tools1 a zvolte položku Account Connections 2

ninja-tws-04
1
2
Zobrazí se nová tabulka Account Connection Set Up, ve které kliknete na tlačítko Add 1.

 

ninja-tws-05
1
Zobrazí se nové okno Connection Options, jehož úvodní obrazovka říká Create a new connection v překladu Vytvoření nového připojení. Klikněte na Next (Další) 1 .

 

ninja-tws-06
1
V dalším kroce vyplníte Connection name (Jméno připojení), kam zadáte „Interactive Brokers“ 1. Dále zvolíte protistranu pro připojení označenou jako Provider a vyberete „InteractiveBrokers“ 2. Zálohové připojení dat (Backup datafeed connection) nenastavujeme a pole Connect on startup neboli připojení při spuštění zůstane odškrtnuté. V sekci Historical Data zaškrtnete Use InteractiveBrokers servers 3, čímž dáte najevo, že chcete využívat historická data ze serverů Interactive Brokers. Pokud je vše nastaveno, klikněte na Next (Další) 4.

 

ninja-tws-07
1
2
3
4
 V další tabulce se nastavují podrobnosti propojení Ninja Trader s Trader Workstation. Postupujte krok po kroku následovně.

 

 • User name 1: Přihlašovací jméno pro LYNX účet. Vyplnění je dobrovolné, ale doporučujeme přečíst upozornění nad obrázkem.
 • Password 2: Heslo Vašeho LYNX účtu. Dobrovolné vyplnění.
 • Host 3: Ponechte předvyplněnou IP adresu, která musí odpovídat důvěryhodné IP adrese zobrazující se v okně API nastavení, jež se nastavuje v platformě Trader Workstation.
 • Log level 4: Ponechejte volbu Error
 • Port 5: Ujistěte se, že předvyplněná hodnota odpovídá hodnotě z API nastavení v Trader Workstation zobrazené pod označením Socket port. 
 • Client ID 6: Nevyplňujete.

V pravém sloupci je mnoho možností, jejich vysvětlení je níže:

 • Trigger after hours 7: Zaškrtněte toto pole, pokud si přejete, aby se vyplňovaly obchody i mimo hlavní obchodní hodiny.
 • Auto logon 8: Umožní Ninja Trader automatické přihlášení do Trader Workstation.
 • Run-time pop up handling 9: Vypíná automatické zobrazení vyskakovacích oken v Trader Workstation.
 • SSL 10: Umožňuje vypnout zabezpečení Secure Login System (SLS), které je využíváno při přihlašování do platformy Trader Workstation.
 • Local OCO simulation 11: Povoluje Ninja Trader používat příkaz jeden-ruší-všechny. Doporučujeme neaktivovat tuto funkci, jelikož při propojení by nefungovala správně.
 • Use user settings 12: Umožňuje Ninja Trader využívat uživatelských nastavení platformy Trader Workstation. Doporučujeme zaškrtnout tuto funkci.
 • Trade Currencies (FX) 13: Zaškrtnutím této volby bude povoleno obchodovat na forex trhu.

Mějte na paměti, že pokud vyplníte uživatelské jméno (User name) 1 a heslo (Password) 2, poskytnete své přihlašovací údaje k účtu LYNX třetí straně, čímž se vystavujete riziku zneužití přístupu k Vašemu účtu. Doporučujeme neposkytovat přihlašovací údaje žádným třetím stranám.

Po vyplnění všech položek pokračujte kliknutím na Next (Další) 14.

ninja-tws-08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dále se zobrazí okno s informacemi ohledně nově vytvářeného připojení. Překontrolujte informace a v případě, že je vše v pořádku, klikněte na Finish.

 

Poté Vám vyskočí okno s Disclaimer, které upozorňuje na nesrovnalosti platforem Trader Workstation a Ninja Trader ohledně forexových pozic. Po přečtení potvrďte kliknutím na OK 1.

ninja-tws-09
1
Pokud jste vše nastavili až k tomu bodu, pak jsou obě platformy připravené na vzájemné propojení.

 

Propojení Ninja Trader a Trader Workstation (TWS)

Propojení zahájíte v platformě Ninja Trader, kde v horním menu v záložce File 1 zvolíte Connect 2 a vyberete Interactive Brokers 3.

ninjatws-10
2
3
1
Jestliže je vše nastaveno správně, uvidíte v levém dolním rohu panelu Ninja Trader zeleně svítit Connected – Interactive Brokers 1.

 

ninja-tws-11
1
Svíti-li Vám zeleně Connected, platformy jsou propojené. Ninja Trader je však zatím propojen zatím pouze na úrovni dat. Nyní je ještě nezbytné nastavit investiční účet, ze  kterého chcete obchodovat. Před tímto krokem doporučujeme nejdříve vyzkoušet napojení přes demo účet, kde si vyzkoušejte, zda obě platformy fungují bez problémů.

 

Nyní vyberete účet, ze kterého chcete obchodovat tak, že nejprve kliknete na File1 v horním menu Ninja Trader Control Center a zrušíte zaškrtnutí u položky Global Simulation Mode 2. Tím dojde k umožnění výběru obchodního účtu.

ninja-tws-12
1
2
Nyní můžete volit mezi jednotlivými účty. Volbu mezi nimi je možné provádět v jednotlivých panelech Ninja Traderu kliknutím do kolonky Account 1 a vybráním preferovaného účtu 2. Na obrázku níže je volba účtu z okna grafu. Účet Sim101 je defaultně přednastavený simulační účet Ninja Trader. Druhý zobrazený účet DU231104 je číslo propojené demo účtu u LYNX.

 

ninja-tws-13
1
2
Jestliže jste se úspěšně dostali až k tomuto bodu, jsou platformy správně propojeny a je možné začít obchodovat přes Ninja Trader s tím, že exekuce obchodů bude provedena na Vašem LYNX účtě prostřednictvím platformy Trader Workstation.

 

Obchodování přes Ninja Trader

Aby práce s oběma platformami mohla fungovat bez potíží, je nutné nejprve spustit platformu Trader Workstation (LYNX Trading) a přihlásit se do ní. Teprve po přihlášení je možné spustit platformu Ninja Trader. V té se připojte dle návodu výše na účet Interactive Brokers.  Po připojení je možné začít zadávat obchody v Ninja Trader.

Je důležité mít na paměti, že je nezbytné mít neustále spuštěné obě platformy. Pokud by byla platforma Trader Workstation vypnuta, spojení by se přerušilo a nebylo by možné exekuovat obchody.

Když zadáte příkaz přes Ninja Trader, objeví se Vám v platformě Trader Workstation v záložce API 1.

ninja-tws-14
1
Jestliže budete mít jakékoliv potíže při propojení platforem Ninja Trader a Trader Workstation (LYNX Trading), kontaktujte LYNX na bezplatné lince 800 877 877 nebo e-mailem na info@lynxbroker.cz.

The post Návod na propojení Ninja Trader a Trader Workstation (TWS) appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Na úhradu měsíčních škod Smartwings loni Boeing vydělával každé necelé čtyři hodiny. I proto jeho akcie po Trumpově uzemnění
  Americký prezident Donald Trump včera večer oznámil, že i Spojené státy se přidávají k většině zemí, které uzemní letadlo Boeing 737 MAX 8. Akcie Boeingu ale po jeho oznámení překvapivě posílily. Podstatná část trhu přitom mínila, že americké uzemnění letadel „uzemní“ právě také akcie věhlasného výrobce letadel. Jenže žádný volný pád ani náhodou nenastal. Navzdory mediální vřavě kvůli dvěma haváriím uvedeného typu boeingu v poměrně krátkém časovém sledu přidávají akcie výrobce letadel jen za letošní rok šestnáct procent.
 • Na USDCAD se začíná tvořit zajímavá resistence, TA
  Jedna rychlá poznámka k měnovému páru USDCAD. Ten se včera téměř ukázkově odrazil od resistence v podobě únorového high, jehož význam tímto rozhodně narůstá.
 • Na USDJPY bol dnes prelomený dlhodobý klesajúci trend. Otvára sa priestor pre rast (TA,D1)
  A je to tu. Klesajúca trojuholníková formácia (resp. klesajúci trendový kanál, v závislosti od uhla pohľadu) na USDJPY, ktorá sa čím ďalej, tým viac zatvárala a znižovala tak volatilitu na páre, dnes padla. Konkrétne bola prelomená jej horná, klesajúca hrana. Súboj o silnejšiu technickú formáciu vyhrala okrúhla hranica 100 USD. Prelomenie tejto hornej hrany okamžite poslalo USDJPY nahor. JPY je dnes najslabšia z popredných mien a z technického hľadiska jej oslabovanie môže pokračovať ďalej. Ďalšími hranicami, ktoré by mohli tento rast pribrzdiť sú rezistencia okolo úrovne 103, pri ktorej sa zastavil posledný rast, a úroveň 23,6% Fibonacciho ústupu, ktorá sa nachádza okolo 105,5:
 • Na USDJPY vznikla krátkodobá trojuholníková formácia (TA D1,H4)
  Dolár-jen sa aj naďalej nachádza v klesajúcom kanáli. Naposledy sa od jeho hornej hranice odrazil po júlovom zasadnutí Bank of Japan, ktorá nepriniesla očakávané stimuly:
 • Na úvod týdne akcie v černém
  Americké akcie si v úvodní seanci tohoto týdne polepšily. Průmyslový Dow Jones vzrostl o 0,2 %, index S&P 500 o 0,7 % a technologický Nasdaq přidal dokonce 0,9 %. Geopolitické napětí se mírně uvolnilo, když americký prezident Donald Trump uvedl, že jednání s čínskými zástupci ohledně obchodní dohody postoupila a k případným podpisům by mohlo dojít příští měsíc v Chile. S optimismem trhy přijaly i zprávy z britských ostrovů ohledně chystaného brexitu.
 • Na úvod týdne zklamala Čína, eurodolar ale pod velký tlak nedostala
  Nová domácí data ráno ukázala, že ceny výrobců dál stagnují. Z nákladové strany tedy žádné známky inflačních tlaků, co...
 • Nával optimismu vystřelil akcie k výšinám
  Evropské akcie prožily velmi úspěšnou seanci, když index Stoxx 600 v závěrečných minutách obchodování roste o 1,4 %. Důvodem k optimismu byly hospodářské výsledky několika firem. Například akcie ropného producenta BP rostou o téměř pět procent díky číslům, která překonala očekávání za podpory rostoucí produkce. Překvapením byly i výsledky dánského klenotníka Pandora a hlavně příslib managementu na rozdělení 4 mld. DKK mezi akcionáře. Akcie firmy vylétly o více jak 16 %.
 • Na varování Fedu reagují trhy korekcí
  Očekává se, že evropské akciové indexy ve středu otevřou níže a zareagují tak na varování Fedu, že hos...
 • Na včerejší výplach v USA zatím Asie ani Evropa nenavázaly, pomohly zprávy z Číny
  Po včerejším výplachu v USA se dnes situace na trzích začíná znovu postupně uklidňovat. Svou roli rozhodně sehrávají nízké objemy a skutečnost, že jsou dnes v USA kvůli státnímu smutku trhy uzavřeny. Pozitivní dopad ale mají i zprávy z Číny, odkud po několikadenním „podivném“ mlčení přišly dnes ráno informace o tom, že země začne s implementací dohody, kterou uzavřeli v sobotu americký a čínský prezident a zároveň bude pokračovat v přípravě podkladů, které by měly v nadcházejících 90 dnech připravit půdu pro širší dohodu mezi oběma zeměmi.
 • Na velký den KB a CETV šla Erste proti všem. Moneta strašpytlem před výsledky
  Čtvrtek na pražské burze byl dnem výsledků Komerční banky a mediální skupiny CETV. Prvně jmenovaná se poklesu nevyhnula, druhá ano. Proti celému trhu dokázaly svým růstem kráčet akcie Erste. Před výsledky, které budou zveřejněny zítra ráno, naopak citelně ztratila banka Moneta.
 • Návrat akcií, pokles dluhopisů a zlata, zájem o dolar. Pozitivní sentiment se drží, ale dál nenarůstá
  Dnešní obchodování na hlavních trzích nejvíce ovlivnil pokles obav z americko-čínské obchodní války. Názory se posouvají směrem k tomu, že na poslední várku cel z obou stran nakonec nemusí dojít a že americkým cílem bylo hlavně donutit Čínu jednat a připravit si pro to vlastní pozici.
 • Návrat averze k riziku posouvá evropské indexy na dosah srpnového low
  Úterní seance je sice opět bez zajímavého makra, ale na její vážnosti to zatím rozhodně neubírá. Po včerejším klidném ...
 • Návrat dolaru a další mírné zisky pro korunu
  Koruna začíná týden dalším menším posílením a dostává se těsně pod 25,80. Kurz klesl po vyšších údajích o výrobních cenách; běžný účet ho zajímat nebude. Nadále probíhá diskuse o rychlosti utahování úrokových sazeb a tu zřejmě příliš nenaruší ani plánované parlamentní volby. Pro korunu představují volby malé riziko.
 • Návrat k řecké drachmě – Rozetnutí gordického uzlu, nebo cesta do pekel?
  Desetileté manželství z rozumu, které Řecko uzavřelo s eurem, může podle posledn...
 • Návrat menových vojen
  Banky sa tešia z rastúceho realitného trhuAmerické banky JP Morgan Chase (+1,01%) a Goldman Sachs (+4,06%) včer...
 • Návrat optimismu táhne Čína. Pochybnosti o obchodních jednáních či sazbách trhy netrápí
  Po slabším včerejšku se na hlavní finanční trhy vrací pozitivní nálada, se kterou ožívá i poptávka po riziku. Využívají toho k růstu asijské a později i evropské akcie. Americké dluhopisy ztrácely už včera a dnes se konsolidují. To sledujeme také na dluhopisech v Evropě.
 • Návrat optimismu trochu využil dolar, koruna nikoli
  V dnešním obchodování na hlavních trzích se zrcadlí opětovné upevňování optimismu, a to i bez podstatných zpráv, které bychom mohli rozebírat. Dá se předpokládat příznivý vliv snižování počtu nových případů nákazy koronavirem, stále je tu důvěra v podpůrné kroky čínské vlády, a dokonce se spekuluje, že čínská centrální banka brzy znovu sníží úrokové sazby.
 • Návrat primitivní ekonomiky
  Léta chybné politiky nám způsobila problémy se závislostí na USD Silnější dolar omezuje budoucí růst, ceny komodit a ...
 • Návrh EK ohľadne ratingových agentúr
  EK navrhuje, aby investori ktorí budú poškoden&...
 • Návrh EU ohledně Kypru způsobil na trzích paniku
  Kyperská vláda bude dnes v parlamentu hlasovat o kontroverzním plánu zdanění bankovních vkladů v rámci...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new