Čtvrtek 05. srpen 2021 06:07
reklama
Purple Trading Ebook 5 strategii
reklama
Admiral Markets new demo
reklama
Admiral Markets new demo

Perpetuálne bondy a štátny dlh

Napsal:   Sekce: Investování

Perpetuálne dlhopisy ma oslovili hneď keď som ich pred niekoľkými rokmi objavil a doteraz som poriadne nepochopil, prečo sú takpovediac exotickým inštrumentom a nie sú oveľa viac rozšírené. Myslí, že určite stojí za to zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli využiť tento zaujímavý typ cenných papierov, napríklad na financovanie štátneho dlhu.

Existuje možnosť ako zachrániť súčasný finančný systém, bez toho aby to bežný človek nepocítil vo zvýšenej miere negatívne? Bez finančnej represie vo forme vysokej inflácie a obmedzovania finančnej slobody cez CBDC? Aj keď sa považujem za fanúšika kryptomien, stále verím, že aj súčasný fiat systém sa dá zachrániť a koniec koncov je to v našom záujme aby sa súčasný systém nezrútil a dokázal čoraz lepšie koexistovať s krypto svetom.

Menová sloboda

Verím, že by mala byť sloboda v tom, aké peniaze môže človek používať a vlastniť. To však neznamená, že štát si nebude môcť naďalej pýtať dane vo svojej fiat mene (aj keď napríklad Švajčiarsko nás už nejaký čas presviedča o tom, že dane sa dajú vyberať aj v bitcoine). Čím viac daní sa podarí reálne vybrať od daňovníkov používajúcich cudzie meny a kryptomeny, tým vyšší bude dopyt po domácej mene a potenciálne bude rásť aj jej hodnota. Relatívne vysoký výber daní od daňovníkov z krypta, kde štátna moc môže často sledovať peňažné toky ale nie vždy dokáže zhabať finančné prostriedky, by svedčil o celkovo dobrom nastavení daní. Nasvedčovalo by to tomu, že ľudia si chcú v danej krajine splniť daňovú povinnosť a mať jednoducho pokoj a zároveň to pre nich nie je príliš veľa peňazí, nie je to príliš zložité a pravdepodobne vidia nejaké výsledky a nemajú pocit, že by tie peniaze vyslovene hádzali do kanála.


Dlhové riziko súčasného fiat systému

Na to aby to takto mohlo fungovať však potrebujeme aby boli obidva systémy, fiat aj krypto, stabilné a funkčné. Pri fiat menách je momentálne jedným zo známych potenciálnych rizík dlhová kríza. Centrálne banky držia reálne sadzby veľmi nízko, podľa mnohých sú úplne odtrhnuté od reality, ale treba povedať, že keby centrálne banky nenakupovali štátne a korporátne dlhopisy (a tým spôsobom nedržali ich výnosy tak umelo nízko), mnohé subjekty by mali problém pri vyššom úročení refinancovať a následne servisovať dlhopisy s končiacou dobou splatnosti.


Celkové dlhy centrálnych bánk a korporácií sú tak obrovské, že by sme sa už konečne mali prestať hrať na to, že sa ten dlh niekedy splatí a priznať si aká je pravda. Že sa to iba nabaľuje a nabaľuje a výraznejší rast úrokových sadzieb by mohol priniest veľmi veľa bankrotov. Ak sa na to celé dokážeme pozerať s nadhľadom, môžeme sa pokúsiť oprášiť jeden starší typ cenných papierov, ktorý by nám teoreticky mohol pomôcť dostať sa z tohto začarovaného kruhu. Perpetuálny dlhopis. 


Čo je perpetuálny dlhopis?

Perpetuálny dlhopis nemá presne určenú splatnosť ale je jednoducho “navždy” a stále vypláca kupón. Teoreticky môže byť perpetuálny dlhopisy za vopred stanovených podmienok vykúpený alebo emitent môže prestať zvládať obsluhovať dlh alebo môže prestať existovať, čo je však rizikom aj pri klasických bondoch.

Nájdu sa však aj naozaj staré perpetuálne dlhopisy, ktoré doteraz vyplácajú kupón. Najstarší známy perpetuálny bond, ktorý stále vypláca kupón vydala v roku 1648 holandská vodohospodárska spoločnosť Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, dnes Stichtse Rijnlanden. Dlhopis je od roku 2003 majetkom Yale University a je vystavený v Yale’s Beinecke Rare Book & Manuscript Library, ktorej predstavitielia v rokoch 2003 a 2015 cestovali do Holandska a nechali si vyplatiť kupón za posledné roky, dokonca minimálne v roku 2003 profesor Geert Rouwenhorst zobral dlhopis so sebou.


Obrázok: news.yale.edu

Rovnako ako pri normálnych dlhopisoch so splatnosťou napríklad 10 rokov, aj pri perpetuálnych dlhopisoch poznáme obyčajné s fixným kupónom, tiež floating-rate bondy naviazané na EURIBOR alebo inú referenčnú sadzbu, teoreticky môže byť naviazaný na infláciu ako TIPS v USA a index-linked GILTs v UK. Predstavivosti sa medze nekladú. Myslím, že by sa dalo skúsiť postupne vydať menšie emisie rôznych druhov štátnych perpetuálnych dlhopisov a jednoducho sledovať aký bude mať trh o ne záujem a ako ich ocení. Pre dlhopisové fondy by mohol byť perpetuál od spoľahlivého emitenta veľmi hodnotným aktívom,
ktoré by zabezpečovalo pravidelný fixný príjem na veky vekov. 


Riziko refinancovania

Ako som už spomínal vyššie, obrovským problémom sú staré dlhy, ktoré sa zakaždým splatia novou emisiou, čím vyššie sú výnosy, tým viac za to dlžník zaplatí. A nielen to, narastať môže aj istina. Ako? Napríklad sa môže stať že štát má 100 miliónovú emisiu dlhopisov ktorej končí splatnosť a chce to refinancovať novou emisiou. Dajme tomu, že končiaca emisia mala kupón 2% a predala sa za nominálnu hodnotu, a keďže medzitým rástli sadzby, nová emisia má kupón 2,5%, nominálna hodnota je stále 100 ale dlhopisy sa vydražia za 95. Štát nedostane 100 miliónov ale iba 95, na ktorých bude platiť vyšší kupón a potrebuje si požičať alebo nájsť niekde inde ďalších 5 miliónov aby splatil starú emisiu. Pri perpetuálnych dlhopisoch by riziko refinancovania úplne odpadlo. 


Perpetuálne dlhopisy v praxi

Ak by sme teraz začali postupne okrem klasických dlhových cenných papierov štátu emitovať aj perpetuálne dlhopisy, v priebehu 10 rokov by sme vedeli mať podstatnú časť štátnych dlhopisov perpetuálnych, na ktorých by bolo treba iba platiť kupón a nemuseli by sa nikdy splatiť, čo by výrazne uľahčilo plánovanie rozpočtu. Finančné inštitúcie pritom používajú aj perpetuálne bondy a sú to asi jedny z posledných dlhopisov s relatívne rozumným výnosom, ako sa môžete presvedčiť sa na nasledujúcich príkladoch perpetuálnych dlhopisov Prudential a Deutsche Bank, alebo v tomto bohužiaľ niekoľko rokov neauktualizovanom ale stále veľmi bohatom zozname.

Prvým príkladom je dolárový perpetuálny dlhopis britskej spoločnosti Prudential. Má fixný ročný kupón 4,375% s kvartálnym vyplácaním a emitent môže dlhopisy vykúpiť na piate výročie emisie, 20.10.2021, a pri každej ďalšej výplate kupónu za 100% nominálnej hodnoty. Aktuálna indikatívna cena je 100,43, čo je veľmi blízko nominálnej hodnote 100 a teda ani ročný výnos 4,356% nie je veľmi odlišný od kupónu. Najbližšia výplata kupónu bola v utorok 20.7. a keby sme mali spoľahlivý graf (bohužiaľ OTC), na ex-dividend day by sme mohli sledovať rovnaký pokles ceny ako pri akciách, keď sa obchodujú prvý deň bez nároku na dividendu.

Druhým príkladom je perpetuálny dlhopis Deutsche Bank z roku 2014 s 6% ročným kupónom do 30.4.2022, kedy môže emitent vykúpiť dlhopisy a zároveň sa na najbližších 5 rokov zmení úročenie nevykúpených bondov na 4,698% + 5-ročný eurový interest rate swap (aktuálne pod -0,3), konkrétne “ISDAFIX2” v Reuters systéme, a takto to bude pokračovať naďalej v 5-ročných cykloch. Momentálne sa by sa mal dať tento dlhopis kúpiť za cenu okolo 102,4, čo predstavuje current yield 5,86% a yield to worst (yield to maturity, ak by dlhopis maturoval ) vychádza zhruba 2,8%.

Prvý z týchto dlhopisov sa dá nakúpiť v minimálnej nominálnej hodnote 200 000 USD a ďalej v násobkoch tisíc dolárov a do druhého z nich sa dá investovať od 100 000 EUR v násobkoch 100 000, čiže sa nejedná o inštrumenty pre drobných maloobchodných investorov, tieto dlhopisy sa obchodujú pri veľkom stole.

Ako ste si mohli všimnúť, obidva z nich sú v rámci seniority označené ako subordinated, resp. junior subordinated, čo znamená, že v prípade platobnej neschopnosti by boli veritelia vyplácaní úplne na konci a na strane 27 prospektu dlhopisu Deutsche Bank je popísaný aj prípadný odpis dlhu, o čom svedčí aj rating v neinvestičnom špekulatívnom pásme BB- od S&P a Fitch. Dlhopis Prudential je na tom nad hranicou investičného pásma o niečo lepšie (BBB+ od S&P a BBB od Fitch) ale tiež to nie je žiadna sláva. To však nemusia byť vlastnosti prípadných nových štátnych perpetuálnych dlhopisov.


Obrázok: badmoneyadvice.com


Ako by mohli vyzerať štátne perpetuálne dlhopisy

Ak sa teda bavíme o naozaj dlhodobých dlhopisoch u ktorých nevieme, či tú istinu vôbec chceme niekedy splatiť alebo ju pred sebou iba tlačiť ako hovnivál, mohol by byť prvý zvolávací dátum napríklad po 10 rokoch a celé by sa to opakovalo v 10-ročných cykloch. Vedel by som si predstaviť aj zložitejší systém s x-ročnými cyklami od prvého zvolávacieho dátumu, kde by mohol emitent pri každej výplate kupónu navyšel splatiť y% zo zvyšnej nominálnej hodnoty dlhopisu.

Napríklad by bol dlhopis perpetuálny s fixným kupónom s kvartálnym vyplácaním a možným spätným vyplatením najskôr po 30 rokoch, ktorý by bolo potom možné plne splatiť každých 10 rokov, a počas výplaty kupónu vykupovať do výšky 10% zostávajúcej nominálnej hodnoty za jeden rok. Ak by emitent nevykúpil dlhopisy na konci tridsiateho roku, tridsiaty prvý rok by mohol vykúpiť naspäť 10% nominálnej hodnoty dlhopisu. Ďalší rok by mohol vykúpiť 10% z tých zvyšných 90% a tak ďalej, plne ho vyplatiť bude možné až na štyridsiate a každé ďalšie desiate výročie dlhopisu.

Ďalším zaujímavým nástrojom by mohlo byť (obchodovateľné) právo držiteľa čiastočne vykúpeného dlhopisu, na prednostné naplnenie dlhopisu naspäť do 100% pôvodnej nominálnej hodnoty za pôvodných podmienok, v prípade, že by chcel dlžník emitovať nový dlhodobý dlh. Niečo ako prednostné právo na kúpu nových akcií pre existujúcich akcionárov pred širokou verejnosťou.

Štandardizácia dlhopisov by umožnila obchodovať perpetuálne dlhopisy podobne ako dnes sa obchodujú spolu bondy s rovnakým dátumom splatnosti, len by sa spolu obchodovali dlhopisy, ktoré v určitý dátum teoreticky môžu byť splatené ale nemusia. Ak by však niekde nabrali odvahu spraviť rýdzi perpetuálny dlhopis, bez ustanovení ohľadom potenciálneho výkupu (čo by nemal byť problém, lebo emitent ich môže teoreticky vykúpiť priamo z trhu -  ako spätný odkup akcií), bolo by veľmi jednoduché sledovať aktuálny ročný výnos na dlhopisoch. Nebol medzi jednotlivými dlhopismi by nebol prakticky žiaden rozdiel okrem kupónu a mohli by sa obchodovať všetky spolu. To by malo takmer určite pozitívny vplyv na koncentráciu likvidity a bolo by ťažšie manipulovať trh ako teraz, keď sa každá splatnosť obchoduje samostatne.


Záverečné zhrnutie

Som presvedčený, že doplnenie zaužívaných štátnych dlhopisov s určitou splatnosťou o nové perpetuálne dlhopisy (so serióznymi podmienkami a ratingom) by bolo v prospech trhu s dlhopismi, v prospech investorov a tiež v prospech bežných ľudí, ktorí jediné čo od bankárov chcú je slobodný a stabilný finančný systém. Tak prečo to s perpetuálnymi dlhopismi jednoducho neskúsiť?

Michal Lukáč

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Páteční růst ponechal býky ve hře, výhled je ale stále negativní
  Americký akciový index S&P 500 uzavřel týden slabší o 0,24 %, nebýt pátečního výrazného posílení, byla by ztráta citelnější.
 • Páteční výplach poslal americké akcie do ztráty, obchodní války pokračují dalším tvrdým kolem
  Od pondělí do čtvrtka se na trzích vlastně nic výrazného nedělo. Index S&P 500 posiloval i ztrácel v poměrně širokém denním rozpětí, ale vždy při nízkých objemech obchodů. V pátek se ovšem kvůli novým clům ze strany Číny a další dávce kritiky Donalda Trumpa na adresu Fedu propadl o 2,59 % při silném objemu obchodů. Výsledkem je sytě červená týdenní svíčka s hodnotou -1,44 %.
 • Páteční výprodej pokazil radost z nových historických maxim v USA
  Svíčka zkráceného obchodního týdne se tentokrát nezelená, je na červené nule. Index S&P 500 za čtyři obchodní dny odepsal 0,17 %.
 • Pattern 123 na EUR/USD a iné výhľady
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. V tomto blogu sa bližšie pozrieme na EUR/USD, GBP/JPY a CHF/JPY z daily timeframe, kde vidím možnosť ako sa napojiť do trendu na EUR/USD a ako sa zviezť na novom trende na GBP/JPY a CHF/JPY.
 • Päť týždňov klesania na akciových trhoch
  Akciové indexy v Európe a USA klesajú piaty týždeň po sebe a priebeh dnešného obchodovania zatiaľ iba potvrdzuje obraz nálady na trhoch za posledný mesiac.
 • PBOC zahájila cyklus zvyšování sazeb
  PBOC (People's Bank of China - centrální banka Číny) v úterý nečekaně zvýšila své dvě hlavní úrokové sazby - sazbu pro vklady a sazbu pro půjčky a to o 25 bodů na úroveň 2,50% a 5,56%.
 • Peníze = Droga?
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • "Peníze štěstí nepřinesou…"
  Tak přesně tohle slýcháme tak často, že je to až hanba. Také to, že nejdůležitější je zdraví a rodina. A potom také to, že peníze přinášejí jen starosti a problémy. Prostě lidé mají z nějakého důvodu negativní vztah k penězům. Proč se potom tedy diví, že je nemají, to mi zůstává záhadou.
 • Peníze z vrtulníků už padají
  Úrokové sazby už jsou ve Spojených státech, eurozóně i v Japonsku na nule nebo i pod ní. Nákup aktiv v rámci kvantitativního uvolňování jede na plný výkon. Zdálo by se, že hlavním světovým centrálním bankám zbývá pro znovunastartování ekonomik už jen „shazovat peníze z vrtulníku“, tj. připisovat ničím nekryté nové peníze přímo na bankovní účty občanům, aby bylo za co utrácet.
 • Pepik 2016 - Co bylo a co bude?
  Následující text nepojednává o ničem zásadním a důležitém, je to jen souhrn aktuálně nahromaděných tužeb, myšlenek a zkušeností.
 • Perspektivní investice a výhled pro rok 2021
  Rok 2020 je za námi a doufejme, že snad nastal konec horších časů a začalo se blýskat na ty lepší. Co tedy můžeme nyní od roku 2021 očekávat a na jaké faktory si letos dávat pozor, to vše a mnohem více se můžete dočíst v dnešním pokračování níže.
 • Pěti drobnými krůčky se americké akcie posunuly o procento výše
  Americký akciový index S&P 500 ve všech pěti obchodních seancích uplynulého týdne posílil, byť někdy velice skromně. Celkem je z toho po týdenním zakolísání opět zelená svíčka a zapsaných +1,16 %.
 • Pět kroků, jak se stát traderem
  Český překlad anglického článku "The 5 steps to becoming a trader". Článek pojednává o psychologii tradingu, rozděluje cestu tradera na pět částí, ve kterých je popsán přibližný průběh každé z nich. Tato cesta je samozřejmě pro každého zcela individuální, ale řekl bych, že každý se určitě v nějakém bodě najde.
 • Pět let poté, co Mario Draghi svým projevem zachránil eurozónu
  Tři slova Maria Draghiho (whatever it takes) před 5 lety změnila vývoj evropské dluhové krize. Jenom pár dní před zahájením letních olympijských her v Londýně řekl šéf Evropské centrální banky (ECB) na Globální investiční konferenci, že banka udělá vše v rámci svého mandátu, aby zachovala euro. Následně dodal: "Věřte mi, bude to stačit." ("Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.") A skutečně to stačilo.
 • Pět nejčastějších dotazů, které nám kladou obchodníci k nové regulaci trhů ESMA
  Ještě nám zbývají 3 týdny do zavedení nové regulace finančních trhů ESMA. Už od 1. srpna se dramaticky mění podmínky obchodování pro investory i brokery. Denně dostáváme desítky dotazů k novým podmínkám a rozhodli jsme se, že odpovědi na ty nejčastější zveřejníme.
 • Pět největších traderových brzd (aneb jak vyrazit na cestu úspěchu) - část druhá
  V obecných článcích o psychologii tradingu často čteme o zásadách, které musíme dodržovat, abychom se přiblížili k profitabilnímu tradingu. Stále dokola je nám předkládáno, že musíme dodržovat Money Management, nastavovat Stop-Lossy, nezapomínat na psychologii tradingu, neustále zdokonalovat strategii, nicméně málokdo nám už sdělí, jakého chování se vyvarovat, abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, odbrzdili se a vydali se konečně na svoji traderskou dráhu.
 • Pět největších traderových brzd - část první
  V obecných článcích o psychologii tradingu často čteme o zásadách, které musíme dodržovat, abychom se přiblížili k profitabilnímu tradingu.
 • Pět největších traderových brzd - část třetí
  V obecných článcích o psychologii tradingu často čteme o zásadách, které musíme dodržovat, abychom se přiblížili k profitabilnímu tradingu. Stále dokola je nám předkládáno, že musíme dodržovat Money Management, nastavovat Stop-Lossy, nezapomínat na psychologii tradingu, neustále zdokonalovat strategii, nicméně málokdo nám už sdělí, jakého chování se vyvarovat, abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, odbrzdili se a vydali se konečně na svoji traderskou dráhu.
 • Pět nezbytných funkcí pro intradenní obchodníky v obchodní platformě SaxoTraderGO
  Jaké jsou nejužitečnější funkce platformy pro intradenní obchodníky? V tomto článku najdete pět nejdůležitějších funkcí.
 • Pět nezbytných funkcí pro swingové obchodníky v obchodní platformě SaxoTraderGO
  Jaké jsou nejvhodnější funkce platformy pro swingové obchodníky? V tomto článku najdete pět nejdůležitějších funkcí, včetně přehledných videí.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
GCI Financial
Oanda
AETOS
reklama
Purple Trading Jaroslava Tupého