Neděle 19. leden 2020 07:51
reklama
reklama
BOSSA ebook
reklama

Rozhovor pre HN TV o švajčiarskom referende za zákaz pre banky tvoriť peniaze

07.01.2016 10:37  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Švajčiari prišli s občianskou iniciatívou, ktorá by mala zakázať bankám tvoriť peniaze. Rozprával som sa o tom v HN TV, tu je odkaz na rozhovor:

Je to zaujímavá téma, ktorá si vyžaduje dlhšie vysvetlenie a preto pridávam aj moju prípravu na rozhovor, z ktorej samozrejme množstvo neodznelo, možno už len preto, že som si narýchlo nespomenul:

Vysvetlite ako fungujú takzvané frakčné či čiastočné rezervy v dnešnom bankovníctve?

Funguje to tak, že v podstate všetky peniaze, mimo hotovosti, sú v podstate len záväzkami bank voči klientom. A to záväzkami, že si ich banka klientovi na žiadosť a) zmení na hotovosť, b) vykoná platbu. Dôvod, prečo to tak funguje je, že banky nemajú časovo zosúladené aktíva a pasíva. V ľudskej reči to znamená to, že kým napríklad väčšina vkladov do bank je buď na bežných účtoch, resp. na terminovaných účtoch s možnosťou vypovedania, tak na druhej strane banky požičiavajú dlhodobo, napr. na hypotéky.

Keby to malo fungovať tak, že banky požičiavajú vklady ľudí, tak aby si niekto mohol zobrať hypotéku povedzme na 30 rokov, tak by tak niekto musel rovnaký objem peňazí vložiť bez toho, aby si ich tých 30 rokov mohol vybrať, chodili by mu maximálne splátky.

Tento časový nesúlad bankový systém obchádza tak, že nepožičiava vklady ľudí, a ani peniaze, ktoré im dodá centrálna banka ako si niektorý myslia, ale peniaze vytvára v podstate zo vzduchu vo forme ako nový záväzok, ktorý si opäť môžete zameniť za hotovosť, alebo poslať niekomu inému na účet.

A v takomto systéme nie je možné držať 100 pct. rezervy. 100 pct rezervy by fungovali tak, že banky by v podstate slúžili ako sejf, kde si vložíte peniaze, aby ste ich nemali doma a úverovanie by fungovalo tak, že by ste chceli dajme tomu investovať, tak by ste vložili bez možnosti vypovedania peniaze do banky na dajme tomu 10 rokov a ona by ich niekomu požičala, čiže by bola len akýsi sprostredkovateľ a nie aktívny hráč na úverovom trhu.

Švajčiari chcú referendum o tom, aby komerčné banky už nemohli požičiavať elektronické peniaze. Mali by mať všetky peniaze kryté vkladmi. Je to realizovateľný nápad alebo iba zbožné želanie aktivistov?

Nemyslím si, že to je úplne nerealizovateľný nápad. Nedávno prišla pracovná skupina na Islande s celkom racionálnym návrhom, ako by takýto finančný systém mohol vyzerať. Peniaze v bankách by sa presunuli na účet centrálnej banky, čiže právomoc pripisovať peniaze na nich by mala len ona. A robila by to v rámci svojho inflačného cieľa, teda pokiaľ by usúdila, že každý mesiac je potrebné dať každému povedzme 5 EUR, bez ohľadu na to, koľko na ňom má, tak by mu ich pripísala. V podstate by peniaze vznikali ako aktívum, nie ako dlh, čiže v tomto smere by bol ten systém stabilnejší. Navyše by bolo rozdeľovanie nových peňazí rovnomerné, čiže spravodlivejšie ako v súčasnosti. Islanďania dali ešte ďalšie návrhy, ako by mohli ísť peniaze do obehu, napr. výdavkami na infraštruktúru, splácaním štátneho dlhu, pôžičkami firmám, a o spôsobe prerozdeľovania nových peňazí by rozhodoval parlament. Toto nepovažujem za najšťastnejšie, možno v Islandských pomeroch by to fungovať mohlo, ale u nás by to zrejme parlament neprerozdeľoval spravodlivo, takže podľa mňa je jedinou logickou formou ako by to mohlo fungovať, spomínaná občianska dividenda.

Čo sa týka Švajčiarov, tak to bude zrejme nejaká hard-core liberálna iniciatíva, nemyslím si, že to prejde. Ostatne prednedávnom zrejme rovnaká skupina spravila referendum na to, aby tvorilo 20 pct. aktív centrálnej banky zlato a bolo to odmietnuté drvivou väčšinou voličov .

Aké rezervy sú podľa vás ideálne, aby sa bankový systém nezrútil?

Ja si nemyslím, že otázka stojí takto. Takto by stála otázka, keby tu neboli centrálne banky. Tie sú totiž schopné dodávať v prípade potreby bankám rezervy, či už cez pôžičky, alebo nákupom aktív, teda QE. Čiže je to možné povedať, že centrálne banky tento systém súkromných peňazí držia pokope. V prípade problémom sa totiž snažia zabezpečiť to, aby bol povedzme kurz medzi bankovými záväzkami, teda elektronickými peniazmu a hotovosťou 1:1, teda to, čo považujeme za samozrejmosť. Pretože keď banka skrachuje a nezachráni ju štát, tak ten kurz nie je 1:1, zažili to napríklad na Cypre, kde sa po sanácií strát z vkladov nad 100 tis. klienti menili záväzky banky za hotovosť v kurze 1:0,525.

A samozrejme, tento systém nie je ktovieakto stabilný. Už len to, že banky sú zvyknuté, že centrálna banka príde na pomoc, vytvára motiváciu úverovať viac, než je zdravé. Samozrejme po kríze došlo k novým reguláciám, ktoré sa to snažia obmedzovať, kapitálové požiadavky sú vyššie, takisto boli stanovené limity na iných bankových ukazovateľoch a je potrebné povedať, že zatiaľ vo väčšine popredných ekonomík nie sme svedkami nejakej novej masívnej úverovej expanzie a to aj napriek tomu, že úrokové sadzby sú minimálne. Ale čo nebolo, môže časom prísť?

MoMo tvrdí, že hotovosť dnes predstavuje iba desať percent peňazí, 90 percent tvoria elektronické peniaze, ktoré vyrábajú súkromné ​​banky. Je to všade tak?

Všade nie, keď bol niekto v rozvojovej Ázii, alebo Afrike, tak vidí, že to sú prevažne hotovostné ekonomiky. V podstate aj Grécko je už pomerne hotovostnou ekonomikou, naopak na Islande sa hotovosť takmer vôbec nepoužíva, takže samozrejme existujú regionálne rozdiely.

Podľa obhájcov 100% krytia úverov sa tým zabráni tvorbe finančných bublín, znížila by sa ekonomická nestabilita a znížila by sa výšku verejného dlhu. Aké iné pozitíva a negatíva vidíte v navrhovanom systéme?

1) Ten systém by bol stabilnejší. 2) centrálna banka by mala priamu kontrolu nad množstvom peňazí v obehu 3) Ako pozitívum by som ešte označil to, že z tvorby peňazí by mohli benefitovať aj občania, keby boli tvorené napr. formou občianskej dividendy. V súčasnosti z toho benefitujú banky, čo povedzme si na rovinu nie je úplne najspravodlivejšie, a aj vzhľadom na to, akú úroveň ochrany požívajú. Čiže by bol spravodlivejší.

Negatívum je zase v tom, že by sa brutálne obmedzil úverový trh.A je možné, že takýto rigídnejší systém vy bránil pokroku a ekonomickému rastu, čo by bola obrovská nevýhoda. Toto negatívum by mohli vykryť 2 faktory: 1) keďže by sa peniaze tvorili ako aktívum, a nie ako dlh, tak by nebola až taká potreba pre vyšší dlh; 2) firmy by museli viac kapitálu získavať cez akcie a dlhopisy, nie skrz bankové úvery. Ďalšie negatívum je to, že peniaze na bežných účtoch by zrejme neboli úročené.

Mnohí o systéme, kedy sa prejde zo súkromných na verejné peniaze, uvažujú o systéme, ktorý by mal byť inflačný, pretože vláda by mala motiváciu povedať centrálnej banke, aby tlačila toľko peňazí, ako chce ona. To ale môže aj dnes, nič nebráni vláde, pokiaľ má dostatočný mandát povedať, aby jej doniesla desaťtisíc dodávok plný 500euroviek, ktoré by následne rozdávali na ulici občanom. Čiže aj ten súčasný systém, a aj systém verejných peňazí záleží na nezávislosti centrálnej banky. Ona, a nie vláda by totiž rozhodovala, koľko peňazí je potrebné vytvoriť, aby bol dosiahnutý jej mandát. Čiže by som netvrdil, že tento systém by bol inflačný, všetko závisí o d nezávislosti CB. Nemyslím si teda, že by takýto systém bol viac zneužiteľnejší ako súčasný.

Čo by to znamenalo pre úroky a celý úverový trh?

Úverový trh by v súčasnej podobe neexistoval. Tu už sme hodne v teoretickej rovine, ale prebiehal by zrejme dvoma kanálmi. Ten prvý by bol bankový, kde by banky slúžili ako sprostredkovateľ. Dajme tomu že by ľudia vkladali do bánk peniaze na 10 rokov bez toho aby si ich mohli vybrať a banky by im našli niekoho, kto si chce požičať, zrejme s tým, že by ohodnotili jeho bonitu a žili by z nejakých sprostredkovateľských poplatok. 

Ten druhý by bol niečo čo dnes nazývame tieňovým bankovníctvom, dajme tomu by boli fondy, kde by ľudia mohli dávať peniaze a tie by požičiavali ďalej. Tieto fondy by mohli byť otvorené, teda do obmedzenej miery by mohli v obmedzenej miere vyplácať peniaze aj na požiadanie. Rozdiel medzi nimi a súčasnými bankami by bol ten, že ich záväzky by nemohli fungovať ako obeživo, lebo by neboli akceptované, takže by nemohli tvoriť peniaze.

A samozrejme, úroky by boli podstatne vyššie, keďže tá ponuka peňazí na úverovom trhu, ktorá je dnes neobmedzená, by sa brutálne obmedzila.

Ste za to, aby sa to zaviedlo?

Monetárny systém nie je niečo, s čím by sa malo hala-bala experimentovať. To čo som povedal tu, je značne teoretické a určite sa nájdu mnohí, čo so mnou súhlasiť nebudú, takže nikto nemôže vedieť, že ako to vypáli. Čiže kým to ako tak funguje, by som bol skôr proti.

Ale zase nepovažujem 100 pct rezervy za totálnu hlúposť. Čiže asi priestor pre takéto niečo sa otvorí, pokiaľ sa finančný systém v nejakej krajine zrúti, tam sa priestor pre takéto experimenty otvorí. Ostatne nie je náhoda, že zatiaľ najkomplexnejší návrh prišiel z Islandu, ktorý si v roku 2008 prešiel totálnym kolapsom bankového systému. A pokiaľ by sa ukázalo, že to funguje, čo ja povedať neviem, tak by som zrejme nebol proti. 

Ešte by som dodal na záver jeden point, a to je, že podľa mňa nie je úplne nereálne ani to, že sa v budúcnosti prejde na nejaký hybrid súčasného systému a systému verejných peňazí. A to z toho dôvodu, že dnešné dostávanie peňazí do obehu závisí vo veľkej miere od toho, koľko si ľudia zoberú úverov, a to sa bavíme predovšetkým o hypotékach. A do toho nám vstupuje nepriaznivá demografia, pokiaľ si bude menšie percento ľudí brať hypotéky, a to kvôli demografii, tak centrálne banky budú mať problém dosahovať svoje inflačné ciele. Viď. Japonsko, kde z môjho pohľadu kvôli katastrofálnej demografii centrálna banka nedokáže dostať do obehu toľko peňazí, koľko by chcela. A potom budú mať na výber, buď zmenia svoje inflačné ciele, alebo prejdú na nejaké aleternatívne nástroje dostávania peňazí do obehu, ako napríklad skrz spomínanú občiansku dividendu.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Rozhodnutie FOMC o menovej politike
  Dnes večer bolo zverejnené rozhodnutie FOMC o úrokovej miere. Podľa očakávaní FOMC ponechalo úrokovú mieru v pásme 0.2...
 • Rozhodnutie FOMC o menovej politike
  Včera rozhodol Fed o menovej politike. Objem QE bol podľa očakávaní znížený na 15 mld. USD mesačne z 25 mld. mesačne. Fed tiež ponechal...
 • Rozhodnutie o clách zlepšilo náladu na trhoch
  Akciové trhy aj napriek slabý makroekonomickým dátam pokračujú druhý deň v rade v oživení. Nálada na akciových trhoch sa výrazne zlepšila po tom, čo Donald Trump odložil rozhodnutie o clách na dovoz automobilov do USA o 6 mesiacov. Toto rozhodnutie má obzvlášť pozitívny vplyv na európske akciové trhy. Nemecký akciový index DE30 zaznamenal prudký nárast o 1% a EU50 o 0,8%. V USA, USFANG zaznamenal nárast o 1,3%. Táto správa je pozitívna, ale na druhej strane to môže znamenať, že Trump očakáva predĺženie konfliktu s Čínou.
 • Rozhodnutie RBNZ o menovej politike
  Novozélandská ekonomika by mala tento rok zaznamenať ročný rast na úrovni 3,7 %. Globálne finančné podmienky ostávajú veľmi uvoľnené...
 • Rozhodnutí Fedu a BoE o sazbách ve středu zájmu
  Rostoucí obavy o celosvětový hospodářský růst dostávají finanční trhy do obtížné situace a v posledních letech zavádějí strategii "in-and-out". Nicméně vzhledem k pozitivnímu vývoji vztahů mezi Čínou a USA, počínaje redukcí celních tarifů pro výrobce automobilů v USA, prvním nákupem amerických sójových bobů za několik měsíců a konče propuštěním finanční ředitelky společnosti Huawei, zůstává výhled pro akcie atraktivní. Nicméně ekonomické výsledky Číny, které poukazují na zpomalení růstu, nadále přinášejí problém investorům a nedávné hlasování poslanců britského parlamentu proti premiérce Mayové také nepomáhá. Turecký ekonomický výhled zůstává nejasný, jelikož rozhodnutí Turecké centrální banky o udržení základní sazby beze změn po dobu druhého po sobě jdoucího období může tureckou liru zatížit.
 • Rozhodnutí o Sýrii může přinést negativní vliv na akciový trh.
  Minulý týden byl plný makroekonomických statistických údajů, které přinášejí turbulencí na trzích, a jsme stali svědk...
 • Rozhodnutí RBNZ snížit sazby o 50bp. spustilo výprodej na NZD, klesá také AUD
  Novozélandská centrální banka dnes ráno překvapila investory snížením úrokových sazeb o půl procenta, zatímco konsenzus počítal s pouze čtvrtprocentním snížením. Banka zároveň zveřejnila holubičí komentář. Během tiskové konference následně guvernér Orr nevyloučil možnost dalšího snižování sazeb a použití neortodoxních nástrojů pro další uvolňování. Zároveň uvedl, že sazby mohou být sníženy až do záporných úrovní.
 • Rozhovor: Cena bitcoinu se může rychle propadnout třeba i o polovinu. Má ale budoucnost
  Dnes jsem měl na aktualne.cz online rozhovor, kde jsem zodpovídal dotazy čtenářů na téma bitcoin. Bylo jich hodně. Mrknout můžete tady.
 • Rozhovor k talianskemu referendu a bankám (HN Televízia)
  Vo štvrtok som bol v HN Televízii na rozhovor k talianskemu referendu a bankám, nižšie je link so záznamom. Titulok je trochu zvláštny, asi sme sa nepochopili?
 • Rozhovor: O záchrane dvoch talianskych bánk
  Celé sa to udialo takto. Tieto dve menšie banky (Banco Popolare di Vicenza a Banca Veneto) boli európskymi regulátormi viacnásobne vyzvané, aby si doplnili kapitál, keďže nespĺňali pravidlá kapitálovej primeranosti. Keďže o ich akcie nebol záujem a nedokázali nájsť investora, tak Rezolučná rada minulý piatok vyhlásila, že tieto banky sú insolventné a prestane im poskytovať likviditu, teda požičiavať peniaze. Vzhľadom na to, že podľa tejto rady neboli pre európsky finančný systém dôležité, tak nebolo potrebné využiť európsky mechanizmus na sanácie bánk, pri ktorom musia prispievať aj veritelia, a majú prejsť likvidáciou podľa talianského práva.
 • Rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem
  FXstreet.cz udělal nedávno rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem, který je častým...
 • Rozhovor se společností E4U - zkušení investoři nezapomínají mít v portfoliu obnovitelné zdroje energie
  V Česku je E4U první, kdo s veřejnou nabídkou tohoto typu přichází. Rozprodaná je již téměř polovina nabízeného množství dividendových akcií, uvedl Aleš Jelínek.
 • Rozhovor s pánom Bittnerom
  Tradingu sa na Slovensku venuje veľa ľudí a v strednej a východnej Európe v tejto oblasti podniká veľa firiem.
 • Rozhovor s týmem Patria Forex: Naše analýzy pomáhají vydělat velmi zajímavé peníze investorům s železnou disciplínou
  Investice na měnových trzích se mezi investory těší značné oblibě. Důvodem je dostatečná likvidita, možnost obchodovat zajímavé objemy skrze pákový efekt, a také praktická šance zkombinovat poznatky technické a fundamentální analýzy. Investiční úspěch pak záleží na disciplíně, správném money-managementu a v neposlední řadě také na času, který investor tvorbě vhodné obchodní strategie věnuje. Jednou z možností, jak se dlouhému a náročnému procesu vyhnout je následovat strategie oddělení Patria Forex, které pravidelně přináší analýzy nejen na vybrané měnové páry, ale také komodity. Otázka každého opatrného investora pak bezesporu zní – jak jsou tyto obchodní strategie úspěšné? Právě na toto téma se zástupci týmu Patria Forex rozpovídali pro náš web.
 • Rozhovor v HN: O európskych ochranných clách na oceľ
  Od roku 2016 je EÚ čistým importérom ocele. V minulom roku sa jej doviezlo o zhruba 3 mil. ton viac ako sa vyviezlo. Pre samotnú sebestačnosť by však clá nemali predstavovať problém, importy predstavovali menej ako 2% celkovej spotreby. Navyše, clá sa netýkajú všetkých kategórií ocele a týkajú sa len importov, ktoré presiahnu priemer importov z posledných troch rokov.
 • Rozhovory mezi USA a Čínou, MPC Fedu má náskok
  Optimismus, že se čínsko-americká obchodní jednání stáčejí správným směrem, umožnilo finančním trhům minulý týden uzavřít v kladné oblasti. Poslední výzva nad současným stoupajícím trendem by však měla být potvrzena již ve středu 30. ledna 2019, kdy čínský vicepremiér Liu He a jeho delegace a Washington budou intenzivněji pokračovat v obchodních rozhovorech. Celosvětový posun měnové politiky velkých centrálních bank překvapil trh. Zatímco pokračující zpomalení růstu a politické problémy by při pohledu do budoucna mohly zatížit příjmy firem.
 • Rozhovory uviazli
  Z posledných skúseností je ťažké pov...
 • Rozjeté akcie trochu přibrzdila ECB, eurodolar pokračuje na cestě dolů
  Akcie v Evropě dopoledne nabraly zisky, ze kterých následně trochu slevily - průměrně rostou asi o 0,8 procenta. Podobné je to na Wall Street, která po silném úvodu zůstává 0,8 pct nad včerejším závěrem. Slušnou dnešní poptávku zařídil zejména optimismus o dalším vývoji obchodní války. Čína nechce dál hrotit vzniklou situaci a připravuje se jednání na září. Naproti tomu naděje, že by se podařilo rychle odbourat oznámená cla, je podle nás malá, ale trhům i zamezení další eskalaci nyní evidentně stačí.
 • Rozkolísaný týden je u konce
  Hlavním faktorem, který hýbal trhy v tomto týdnu, byly bezesporu komentáře ohledně obchodní politiky. Začátek týdne byl ovlivněn celními protiopatřeními Číny na zvýšené tarify na dovoz jejího zboží do Spojených států v předchozím týdnu, následně ale pak z úst Donalda Trumpa přišla mírnější slova ohledně toho, že počká se zvyšováním cel na dovoz aut do té doby, než se nedosáhne obchodní dohody s Evropskou unií a Japonskem. Dnes ráno ale čínská média informovala o tom, že čínští zástupci možná nebudou chtít pokračovat ve vyjednáváních se Spojenými státy, což opět přililo olej do ohně. Trhy tak v průběhu týdne byly poměrně dost rozkolísané. Evropa přesto končí v ziscích přes půl procenta, naopak Amerika zřejmě uzavře tento týden v červeném.
 • Rozkol medzi euroskupinou a MMF
  V týchto dňoch vyvrcholil už dlhšie trvajúci spor MMF s euroskupinou, ktorý sa týka navonok len Gr...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy