Sobota 19. říjen 2019 04:25
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
Purple trading VIP

Rozhovor: O záchrane dvoch talianskych bánk

30.06.2017 16:50  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Bol som v HN TV na rozhovore o talianskych bankách.

Mal som k tomu celkom zaujímavú prípravu, pripájam ju nižšie:

Prečo taliani potrebovali súhlas EK k prijatiu ozdravných opatrení?

Celé sa to udialo takto. Tieto dve menšie banky (Banco Popolare di Vicenza a Banca Veneto) boli európskymi regulátormi viacnásobne vyzvané, aby si doplnili kapitál, keďže nespĺňali pravidlá kapitálovej primeranosti. Keďže o ich akcie nebol záujem a nedokázali nájsť investora, tak Rezolučná rada minulý piatok vyhlásila, že tieto banky sú insolventné a prestane im poskytovať likviditu, teda požičiavať peniaze. Vzhľadom na to, že podľa tejto rady neboli pre európsky finančný systém dôležité, tak nebolo potrebné využiť európsky mechanizmus na sanácie bánk, pri ktorom musia prispievať aj veritelia, a majú prejsť likvidáciou podľa talianského práva.

Hoci na európskej úrovni tieto banky neboli systémovo dôležité, tak pre Taliansko boli. A tak Taliansko namiesto toho, aby ich poslalo do bankrotu, požiadalo EK o povolenie bankám pomôcť. Sú tu určité pravidlá o férovej hospodárskej súťaži, štáty len tak nemôžu dotovať súkromné firmy, a tak na to potrebovali nejaké povolenie. Odôvodnenie bolo také, že ich bankrotom by sa ohrozila ekonomická situácia v regióne Veneto. A to z toho dôvodu, že talianske banky mali vo zvyku predávať ľuďom bankové dlhopisy namiesto terminovaných vkladov a tieto dlhopisy nespadajú pod garanciu, tak by prišli o peniaze bežní ľudia. EK považovala tieto pravidlá za odôvodnené a tak túto pomoc povolila.

Aký je mechanizmus ozdravných opatrení?

Intesa, ktorá je matka našej VUB banky, kúpi tieto dve banky za jedno euro. Talianska vláda jej dá 4,8 mld. eur, aby jej po tejto transakcii neklesol ukazovateľ kapitálovej primeranosti. Navyše jej poskytne garanciu 12 mld. eur pre prípadné straty z nebonitných úverov, ktoré tieto banky majú vo svojich knihách. Očakáva sa, že tieto straty budú podstatne nižšie, ako 12 mld., čo znamená, že štát by to malo vyjsť na menej ako 17 mld. eur, o ktorých sa hovorí. Vyzerá to byť výhodný deal, akcie Intesy vzrástli od začiatku týždňa o 7,5 pct. (pričom Taliansky akciový index rástol o jedno percento). Touto fúziou sa navyše pre Intesu vytvára priestor pre úspory, taliani sú v EÚ po Španieloch druhí v počte pobočiek na hlavu. Na 100 tis. ľudí ich majú 50, u nás je to 28. A tieto predmetné banky ich mali ešte viac.

Koľko stála záchrana bánk doteraz?

Taliansko svoje banky počas krízy absolútne neriešilo. Len problém odsúvalo. Možno mu to ušetrilo nejaké peniaze, bankový systém je však zaplavený nebonitnými úvermi, aktuálne spadá 20% z objemu úverov do kategórie nebonitných. A to je jeden z dôvodov, prečo sa Taliansku ekonomicky aktuálne nedarí – takýto vysoký objem nebonitných úverov obmedzuje schopnosť bánk požičiavať. Trpí tým predovšetkým podniková sféra, ktorá má problém dostať sa k úverom.

Do minulého roka to bolo 8 mld. Na prelome roka sa riešila banka Monte Dei Paschi di Siena, do ktorej mal štát naliať 6,6 mld. EUR. Neviem presne, či už táto transakcia prebehla. A teraz sa hovorí spolu s garanciami o sume niečo cez 17 mld. Dohromady to teda dáva niečo vyše 30 mld. eur. V porovnaní s Talianskym HDP je to zhruba 2% HDP. Napríklad Írsko do svojich bánk nalialo tretinu HDP, Grécko a Cyprus zhruba pätinu. Ešte aj pri Nemecku či Rakúsku sa bavíme o vyššej sume.

Prečo sú talianske banky v problémoch?

Talianska banková story je úplne iná ako vo zvyšku Európy. Kým IE, ES banky ťahali nadol hypotéky, GR, CY štátne dlhy, tak v Taliansku je to dlhodobá ekonomická stagnácia. Problémové sú predovšetkým podnikateľské úvery, ktoré banky rozdávali s tým, že ekonomika bude rásť. Ona však bohužiaľ takmer 20 rokov nerastie a týmpádom majú podnikatelia problém zarobiť na ich splácanie. Už pred krízou bol objem nesplatených úverov v ITA neobvykle vysoký (nad 6 pct), a kríza to ešte viac skomplikovala.

Po druhé je to nefunkčné súdnictvo. Úver je klasifikovaný ako nebonitný, kým súd nerozhodne o bankrote. A v Taliansku trvá v priemere takéto rozhodnutie súdu 7,5 roka, čím sa predlžuje doba vysporadúvania.

Ono to aktuálne nevyzerá, že by sa mala situácia výraznejšie zlepšiť. Možnože Taliansko bude rásť o niečo rýchlejším tempom, ale dôvody prečo nerastie ostávajú. Politický systém bráni výraznejším reformám. Taliansku ekonomiku ťaží množstvo neproduktívnych štátnych podnikov, v ktorých sa topia peniaze, nefunkčné súdnictvo, vysoká administratíva, málo flexibilný trh práce .

Čo bude ďalej?

Pokiaľ nebude Talianska ekonomika rásť, tak je možné očakávať, že pomalým tempom budú pribúdať nebonitné úvery. Veľké banky sú v pohode, Unicredit nedávno bez problémov vydal akcie v objeme 13 mld. eur, keby bol v problémoch, tak sa mu to nepodarí, čiže tu by som to nejako neriešil. Keď tak, tak sa do problémov budú dostávať malé regionálne banky, a to ešte menšie ako tieto o ktorých je dnes reč. A modus operandi je už stanovený – Európsky dohľad dá ruky preč, že sa nejedná o dôležité banky, Taliansko požiada o výnimku a EK mu ju dá a Taliansko do nich naleje peniaze.

Aktuálne je v tom rekapitalizačnom fonde 20 mld. eur. Tie sa zrejme aktuálnymi transakciami vyčerajú, resp. väčšina, závisieť bude od toho, koľko z tých garancií pre Intesu sa využije. Je teda reálne, že ešte budú Taliani musieť navýšiť tento záchranný fond. Ale bavíme sa o desiatkach mld. eur. Možno bude treba max 20-30 mld. eur, čo sú oproti tomu, aké peniaze išli na banky inde drobné a Taliansko by nemalo mať  problém si požičať, keď ECB garantuje jeho dlh.

Je tento postup správny?

Z môjho pohľadu najväčším problémom tohto celého riešenia je obchádzanie pravidiel bankovej únie. Tie hovoria, že na záchrane bánk by sa mali spolupodieľať aj nadriadení veritelia. A Taliani stále dostávajú výnimku. Pri záchrane Monte Dei Paschi využili preventívnu rekapitalizáciu, teraz využili to, že banky nie sú systémovo dôležité. Tieto pravidlá majú dva účely – 1) šetriť verejné zdroje. 2) a to je väčší problém – vrátiť disciplínu na trhy. Pretože počas finančnej aj dlhovej krízy sa stala investícia do nadriadeneného bankového dlhu takmer bezrizikovou. Keď bola banka v problémoch, tak dostala úver od ECB a keď bola vo veľkých problémoch, tak do nej nalial peniaze štát. O peniaze prišli akcionári, ale nie veritelia. A týmpádom nefungoval tlak na zodpovednejšie hospodárenie, keďže veritelia by si za vyššie riziko pýtali vyššie úroky a nútili by tým banky aby si dávali pozor komu požičiavajú. A zatiaľ mám dojem, že z týchto pravidiel bolo poskytnutých viac výnimiek, ako bola ich normálna aplikácia.

Áno, Taliani majú špecifický problém – nadriadené dlhopisy sa zrejme nemorálne predávali bežným ľuďom ako ekvivalent vkladov. Ale to sa dá riešiť inak, napr. tak, že by prebehol normálne proces ozdravenia podľa pravidiel, teda by o peniaze prišli aj nadriadení veritelia. Ale bežní ľudia by boli kompenzovaní, ako u nás pri váhostave, a tí, čo vedeli do čoho idú pri platili plné náklady. To, že európska komisia a bankový regulátor pripúšťa takéto riešenie, aké bolo prijaté, tak tým robí z bankovej únie trhací kalendár. Niečo ako sú pravidlá na dlhy a deficity, ktorých dodržiavanie je skôr dobrovoľné ako povinné.

Napríklad, niečo podobné sa udialo začiatkom mesiaca v Španielsku. ECB povedala, že odpojí od likvidity Banco Popular. Tú následne prebrala Banco Santander, a to bez toho, aby jej štát dal čo i len jedno euro. Dokonca Santander vydal pre financovanie tejto transakcie vydal nové akcie v objeme 7 mld. eur. Ja sa pýtam, že prečo to tak nemohlo byť v Taliansku? Nuž, politické záujmy vyhrali nad zdravým rozumom. A toto je celý problém bankovej únie, teda jej rezolučného piliera, ktorý má riešiť čo s problémovými bankami.

Čo to bude znamenať pre Slovensko?

Toto nie je slovenský problém. Naše banky sú silno kapitálovo vybavené, a keď sa bavíme o Intese ako matke VÚB, tak to vyzerá, že tá na tom celom ešte aj zarobí. Keď sa nás to nejako má dotknúť, tak skrz z toho pohľadu, že nemôžeme očakávať, že banková únia bude fungovať normálne, keď sa v nej udeľujú samé výnimky, čo bude zrejme tlmiť efektivitu bankového sektora v eurozóne, a to predovšetkým v periférii EÚ.

Doplnkové otázky

Nebude potrebné do talianskych bánk naliať viac, hovorí sa o nesplatených úveroch v objeme viac ako 300 mld. eur.?

Toto číslo je zavádzajúce. Áno, banky majú v súvahách nebonitné úvery v objeme viac ako 300 mld. eur, ide však o to, že banky majú voči 80% z nich odložené rezervy. Ako som už spomínal, tak nebonitný je úver dovtedy, kým sú nerozhodne o bankrote. Čiže pri väčšine z nich sa čaká na rozhodnutie súdu. Banky sa ich pred rozhodnutím súdu môžu zbaviť len tým, že ich predajú. A pre takýto typ aktíva v EÚ neexistuje nejaký veľký trh. ECB hovorí o tom, že by sa mal nejaký vytvoriť, ale tieto veci v Európe trvajú?

Nehrozí v krajine realitná bublina? Taliansko je jedno z posledných miest na svete, kde by človek hľadal realitnú bublinu. Taliani si radšej kúpia drahé topánky a oblek a budú bývať u mamičky. ITA má dlh k HDP na úrovni 42%, čo je skutočné nízke číslo. U nás je to okolo 39% a to ešte veľká časť ľudí býva v nehnuteľnostiach, ktoré odkupovali po páde socializmu za zlomok trhovej hodnoty, takže to bude rásť ďalej a ten strop bude u nás ďaleko vyšší.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Rozhodnutie FOMC o menovej politike
  Včera prebehlo zasadnutie FOMC. Okrem vyhlásenia FOMC boli zverejnené aj projekcie ekonomiky, základnej úrokovej sadzby a bola aj konferencia...
 • Rozhodnutie FOMC o menovej politike
  Dnes večer bolo zverejnené rozhodnutie FOMC o úrokovej miere. Podľa očakávaní FOMC ponechalo úrokovú mieru v pásme 0.2...
 • Rozhodnutie FOMC o menovej politike
  Včera rozhodol Fed o menovej politike. Objem QE bol podľa očakávaní znížený na 15 mld. USD mesačne z 25 mld. mesačne. Fed tiež ponechal...
 • Rozhodnutie o clách zlepšilo náladu na trhoch
  Akciové trhy aj napriek slabý makroekonomickým dátam pokračujú druhý deň v rade v oživení. Nálada na akciových trhoch sa výrazne zlepšila po tom, čo Donald Trump odložil rozhodnutie o clách na dovoz automobilov do USA o 6 mesiacov. Toto rozhodnutie má obzvlášť pozitívny vplyv na európske akciové trhy. Nemecký akciový index DE30 zaznamenal prudký nárast o 1% a EU50 o 0,8%. V USA, USFANG zaznamenal nárast o 1,3%. Táto správa je pozitívna, ale na druhej strane to môže znamenať, že Trump očakáva predĺženie konfliktu s Čínou.
 • Rozhodnutie RBNZ o menovej politike
  Novozélandská ekonomika by mala tento rok zaznamenať ročný rast na úrovni 3,7 %. Globálne finančné podmienky ostávajú veľmi uvoľnené...
 • Rozhodnutí Fedu a BoE o sazbách ve středu zájmu
  Rostoucí obavy o celosvětový hospodářský růst dostávají finanční trhy do obtížné situace a v posledních letech zavádějí strategii "in-and-out". Nicméně vzhledem k pozitivnímu vývoji vztahů mezi Čínou a USA, počínaje redukcí celních tarifů pro výrobce automobilů v USA, prvním nákupem amerických sójových bobů za několik měsíců a konče propuštěním finanční ředitelky společnosti Huawei, zůstává výhled pro akcie atraktivní. Nicméně ekonomické výsledky Číny, které poukazují na zpomalení růstu, nadále přinášejí problém investorům a nedávné hlasování poslanců britského parlamentu proti premiérce Mayové také nepomáhá. Turecký ekonomický výhled zůstává nejasný, jelikož rozhodnutí Turecké centrální banky o udržení základní sazby beze změn po dobu druhého po sobě jdoucího období může tureckou liru zatížit.
 • Rozhodnutí o Sýrii může přinést negativní vliv na akciový trh.
  Minulý týden byl plný makroekonomických statistických údajů, které přinášejí turbulencí na trzích, a jsme stali svědk...
 • Rozhodnutí RBNZ snížit sazby o 50bp. spustilo výprodej na NZD, klesá také AUD
  Novozélandská centrální banka dnes ráno překvapila investory snížením úrokových sazeb o půl procenta, zatímco konsenzus počítal s pouze čtvrtprocentním snížením. Banka zároveň zveřejnila holubičí komentář. Během tiskové konference následně guvernér Orr nevyloučil možnost dalšího snižování sazeb a použití neortodoxních nástrojů pro další uvolňování. Zároveň uvedl, že sazby mohou být sníženy až do záporných úrovní.
 • Rozhovor: Cena bitcoinu se může rychle propadnout třeba i o polovinu. Má ale budoucnost
  Dnes jsem měl na aktualne.cz online rozhovor, kde jsem zodpovídal dotazy čtenářů na téma bitcoin. Bylo jich hodně. Mrknout můžete tady.
 • Rozhovor k talianskemu referendu a bankám (HN Televízia)
  Vo štvrtok som bol v HN Televízii na rozhovor k talianskemu referendu a bankám, nižšie je link so záznamom. Titulok je trochu zvláštny, asi sme sa nepochopili?
 • Rozhovor pre HN TV o švajčiarskom referende za zákaz pre banky tvoriť peniaze
  Švajčiari prišli s občianskou iniciatívou, ktorá by mala zakázať bankám tvoriť peniaze. Rozprával som sa o tom v HN TV...
 • Rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem
  FXstreet.cz udělal nedávno rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem, který je častým...
 • Rozhovor se společností E4U - zkušení investoři nezapomínají mít v portfoliu obnovitelné zdroje energie
  V Česku je E4U první, kdo s veřejnou nabídkou tohoto typu přichází. Rozprodaná je již téměř polovina nabízeného množství dividendových akcií, uvedl Aleš Jelínek.
 • Rozhovor s pánom Bittnerom
  Tradingu sa na Slovensku venuje veľa ľudí a v strednej a východnej Európe v tejto oblasti podniká veľa firiem.
 • Rozhovor s týmem Patria Forex: Naše analýzy pomáhají vydělat velmi zajímavé peníze investorům s železnou disciplínou
  Investice na měnových trzích se mezi investory těší značné oblibě. Důvodem je dostatečná likvidita, možnost obchodovat zajímavé objemy skrze pákový efekt, a také praktická šance zkombinovat poznatky technické a fundamentální analýzy. Investiční úspěch pak záleží na disciplíně, správném money-managementu a v neposlední řadě také na času, který investor tvorbě vhodné obchodní strategie věnuje. Jednou z možností, jak se dlouhému a náročnému procesu vyhnout je následovat strategie oddělení Patria Forex, které pravidelně přináší analýzy nejen na vybrané měnové páry, ale také komodity. Otázka každého opatrného investora pak bezesporu zní – jak jsou tyto obchodní strategie úspěšné? Právě na toto téma se zástupci týmu Patria Forex rozpovídali pro náš web.
 • Rozhovor v HN: O európskych ochranných clách na oceľ
  Od roku 2016 je EÚ čistým importérom ocele. V minulom roku sa jej doviezlo o zhruba 3 mil. ton viac ako sa vyviezlo. Pre samotnú sebestačnosť by však clá nemali predstavovať problém, importy predstavovali menej ako 2% celkovej spotreby. Navyše, clá sa netýkajú všetkých kategórií ocele a týkajú sa len importov, ktoré presiahnu priemer importov z posledných troch rokov.
 • Rozhovory mezi USA a Čínou, MPC Fedu má náskok
  Optimismus, že se čínsko-americká obchodní jednání stáčejí správným směrem, umožnilo finančním trhům minulý týden uzavřít v kladné oblasti. Poslední výzva nad současným stoupajícím trendem by však měla být potvrzena již ve středu 30. ledna 2019, kdy čínský vicepremiér Liu He a jeho delegace a Washington budou intenzivněji pokračovat v obchodních rozhovorech. Celosvětový posun měnové politiky velkých centrálních bank překvapil trh. Zatímco pokračující zpomalení růstu a politické problémy by při pohledu do budoucna mohly zatížit příjmy firem.
 • Rozhovory uviazli
  Z posledných skúseností je ťažké pov...
 • Rozjeté akcie trochu přibrzdila ECB, eurodolar pokračuje na cestě dolů
  Akcie v Evropě dopoledne nabraly zisky, ze kterých následně trochu slevily - průměrně rostou asi o 0,8 procenta. Podobné je to na Wall Street, která po silném úvodu zůstává 0,8 pct nad včerejším závěrem. Slušnou dnešní poptávku zařídil zejména optimismus o dalším vývoji obchodní války. Čína nechce dál hrotit vzniklou situaci a připravuje se jednání na září. Naproti tomu naděje, že by se podařilo rychle odbourat oznámená cla, je podle nás malá, ale trhům i zamezení další eskalaci nyní evidentně stačí.
 • Rozkolísaný týden je u konce
  Hlavním faktorem, který hýbal trhy v tomto týdnu, byly bezesporu komentáře ohledně obchodní politiky. Začátek týdne byl ovlivněn celními protiopatřeními Číny na zvýšené tarify na dovoz jejího zboží do Spojených států v předchozím týdnu, následně ale pak z úst Donalda Trumpa přišla mírnější slova ohledně toho, že počká se zvyšováním cel na dovoz aut do té doby, než se nedosáhne obchodní dohody s Evropskou unií a Japonskem. Dnes ráno ale čínská média informovala o tom, že čínští zástupci možná nebudou chtít pokračovat ve vyjednáváních se Spojenými státy, což opět přililo olej do ohně. Trhy tak v průběhu týdne byly poměrně dost rozkolísané. Evropa přesto končí v ziscích přes půl procenta, naopak Amerika zřejmě uzavře tento týden v červeném.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets