Sobota 19. říjen 2019 04:25
reklama
XTB strategie
reklama
XTB strategie
reklama
Globtrex

Rozhovor se společností E4U - zkušení investoři nezapomínají mít v portfoliu obnovitelné zdroje energie

27.06.2011 09:31  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Rozhovor se společností E4U a.s.
 
*  Dobrý den, v poslední době začal úpis akcií vaší společnosti na sekundárním trhu. Jaký je současný vývoj úpisu akcií? Jak velký je o vaše akcie zájem?

Rozprodaná je již téměř polovina nabízeného množství, toto tempo se dalo očekávat. Obnovitelné zdroje energie má dnes ve vyspělých evropských zemích v  portfoliu v nějaké formě každý zkušený investor, v České republice jsme první, kdo s veřejnou nabídkou tohoto typu přichází.

 ?        Jaká je aktuální cena akcie a jaké máte hrubé odhady reálné hodnoty akcie do budoucna?

Akcie o nominální hodnotě 100 Kč je v současné době v mimoburzovní nabídce za cenu 80 Kč. Cílem je vyplácet pravidelně a dlouhodobě většinu zisku akcionářům, aniž by se zásadním způsobem měnila (nahoru nebo dolů) fundamentální hodnota společnosti. Tedy jednoduše řečeno: nadprůměrné dividendy při zachování hodnoty majetku v portfoliu.

?        Profilujete se tedy jako dividendový titul. Jakou výši dividendy předpokládáte a kdy ji budete akcionářům vyplácet?

Letos to bude 7% dnešní nabídkové ceny, tedy 7% z 80 Kč. Jedná se o rozdělení doposud nerozděleného zisku, nerozdělený zisk se tím nevyčerpá. V podstatě již dnes máme na stejně velkou dividendu splatnou v roce 2012. Při modelování budoucnosti pracujeme s rezervami, dlouhodobě vidíme možnost platit spíše 8% ročně, aniž by  klesala vnitřní hodnota firmy jako takové.

 ?        Je jedním z Vašich cílů i vstup na pražskou burzu cenných papírů? Kdy tento krok plánujete?

Bez zbytečného odkladu po upsání emise. Prospekt cenných papírů schválený Českou národní bankou byl vypracován i pro případné přijetí na burzu cenných papírů Praha. Signál od našich akcionářů je jednoznačný. Preferují listovanou společnost,  proto přání vidět akcii na burze vyhovíme.

?         Výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů je jedno z nerjychleji vyvíjejících se odvětví. Jak se tomuto sektoru daří na světových burzách?

Se slovem burza je podvědomě spojeno aktivní obchodování a cenové fluktuace. U dlouhodobého provozování výroben elektrické energie se ovšem jedná o relativně velmi konzervativní byznys.

Nejvíce investičních nástrojů podobného typu je na německém trhu a tyto nástroje vůbec nejsou obchodovatelné na burze. V německém pojetí jsou pro tento typ investic masově využívané komanditní společnosti. Investoři - komanditisté - dostávají předem definovaný podíl na zisku a ve své investici jsou zavřeni na dlouhou dobu - třeba dvacet let. Vědí, že mají nadprůměrný výnos a nechtějí vidět tržní fluktuace.  Reklama s tím spojená zní: vydělávejte nezávisle na burzovních pohybech.

Ovšem tento německý model nemá v České republice tradici a takto dlouhodobé investiční horizonty by čeští investoři asi přece jenom neakceptovali.  Proto jsme po důkladné analýze zvolili cestu akciové společnosti, jejíž akcie budou snadno převoditelné burzovním obchodem. Není ale ani zde za normálních okolností důvod k velkým cenovým fluktuacím.

 ?        Výnos plynoucí z vašich akcií je tedy úzce propojený s úspěšností jednotlivých projektů. Jaké projekty do budoucna plánujete?

Historicky provozujeme dvě fotovoltaické elektrárny na jižní Moravě o celkovém výkonu 4,4 MWp. Výběr dalších projektů do portfolia bude mít dvě kritéria: výnosnost a technologická stabilita. Tímto úpisem chceme mimo jiné upozornit na to, že v oblasti výroby zelené energie existují technologie, které jsou při správném použití již dnes zcela životaschopné bez státních dotací, bez jakýchkoliv subvencí. Tímto myslíme výrobu tepla ze slunečního záření, tepla využitelného pro vytápění budov. Slunce v létě ohřívá vodu, teplo je ,skladováno' v podobě horké vody v tepelných nádržích (po dobu týdnů až měsíců) a následně spotřebováváno  převážně v zimních měsících.

 ?        Je tato technologie vyzkoušená?

Není to atomová fyzika. V České republice staví první projekty tohoto typu technici partnerské firmy BARX ENERGY, která tuto technologii nejen aplikuje, ale posouvá technologicky mnohem dále.

Navštívili jsme s techniky této firmy řadu projektů, např. v rakouském Grazu, kde jsou s tímto velmi daleko, nebo např. v německém Mnichově. Ve zcela luxusní části města, vedle olympijského stadionu je 320 bytů z plných 50% v zimě vytápěno vodou ohřívanou převážně sluncem v létě. 6.000 kubíků horké vody je skladováno v podzemní nádrži. Z pohledu návštěvníka je nádrž kopec, na němž je dětské hřiště, v zimě se na něm sáňkuje, zároveň slouží jako protihluková bariéra oddělující obytnou zónu od vozovky. Panely nevidíte, jsou na střechách, tedy na místě, které prakticky jinak využít nelze.

?        Je to ekonomické?

Máme závěrečnou zprávu stavby, která odráží i techniku i ekonomiku. Bez subvence by to čistě z ekonomického hlediska nezvládli - tenkrát. Prioritou ale také nebyla ekonomická návratnost, nýbrž ukázat, že to bez problémů funguje.   Výhřevny, které se staví v České republice  společnost BARX ENERGY dnes,  jsou vyřešeny nákladově-technologicky tak, že dávají smysl pro všechny, spotřebitele i investory. Není zde třeba hodného strýčka, který bude ,dotovat'. Je to čistý, velmi konkurenceschopný byznys s ohromným potenciálem.

?        Výhřevny budov na solární pohon ale nejsou dnes v portfoliu E4U, že?

Nejsou. Pilotní projekty se staví z kapitálu zkušených investorů a za účasti banky. Cílem  úpisu E4U a.s. bylo a je: dát relativně malý balíček akcií na trh, akcií, jejichž výnos je zcela kryt výrobou a upozornit na skutečnost, že česká veřejnost se může na tomto trendu dnes a v budoucnu podílet. Opravdu si myslíme, že není nutné, aby se projekty tohoto typu stavěli v České republice z kapitálu německého, holandského, ruského. Akvizice nových projektů do portfolia E4U a.s. bude financována navyšováním základního kapitálu společnosti a vydáváním nových akcií v České republice. Do portfolia ale smí vstupovat pouze zcela funkční a osvědčené projekty, aby nebyla ohrožena schopnost firmy průběžně generovat zisk.

?        Dotkl se vaší společnosti obrat vlády v otázce zdanění solárních elektráren, když na ně uvalila 26%ní daň?

Stát v minulosti vytvořil relativně atraktivní prostředí pro solární byznys. Investoři přišli a postavili výrobny. Logicky, kde je výnos, jsou i investoři. Zavedením srážkové daně stát porušuje (dle názoru nejen našeho, ale i mnoha právních specialistů) vlastní zákony, vlastní slib investorům.

Jednoho projektu v portfoliu E4U se srážková daň netýká, neboť byl připojen v roce 2008, jednoho se týká. Proto je akcie nabízena s diskontem 20%,  je to zohlednění politického rizika.

V budoucnosti se chceme  zaměřovat na projekty, které jsou zcela konkurenceschopné bez zapojení státu. Chceme pracovat s technologiemi, které umí žít na konkurenčním trhu. Víme, že to je a bude možné.

?        Německo v nedávné době rozhodlo o uzavření svých jaderných elektráren do roku 2022. Je toto možné vnímat jako jistý růstový potenciál vašich akcií?

Nová energetická koncepce Německa se rodí již léta, je to centrální téma německé politiky.  Němci vždy museli dovážet primární zdroje, tedy ropu, plyn i uhlí a uran. Zažili si naplno ropné šoky 70. let, kdy v určité dny v týdnu nesměli jezdit autem (nebyl benzín). Proto byli, jsou a budou  tahouny v oblasti inovací a využitelnosti obnovitelných zdrojů. V České republice se na toto díváme trochu rozpačitě. Němci ale mají opravdu promyšlenou energetickou koncepci a vědí, co dělají. Nejedná se o emoce ,zelených' nebo radikálních environmentalistů. Německá koncepce nevychází z emocí, ale má zcela racionální jádro a točí se především a především kolem peněz. Je za tím zcela racionální výpočet typu: co zaplatím dnes - co dostanu v budoucnosti. 

Pro akcie našeho typu je to jasný signál, že o kvalitní technologie a projekty nebude nouze, což víme a vidíme již dnes.

 Zdroj: Finance.cz

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Rozhodnutie o clách zlepšilo náladu na trhoch
  Akciové trhy aj napriek slabý makroekonomickým dátam pokračujú druhý deň v rade v oživení. Nálada na akciových trhoch sa výrazne zlepšila po tom, čo Donald Trump odložil rozhodnutie o clách na dovoz automobilov do USA o 6 mesiacov. Toto rozhodnutie má obzvlášť pozitívny vplyv na európske akciové trhy. Nemecký akciový index DE30 zaznamenal prudký nárast o 1% a EU50 o 0,8%. V USA, USFANG zaznamenal nárast o 1,3%. Táto správa je pozitívna, ale na druhej strane to môže znamenať, že Trump očakáva predĺženie konfliktu s Čínou.
 • Rozhodnutie RBNZ o menovej politike
  Novozélandská ekonomika by mala tento rok zaznamenať ročný rast na úrovni 3,7 %. Globálne finančné podmienky ostávajú veľmi uvoľnené...
 • Rozhodnutí Fedu a BoE o sazbách ve středu zájmu
  Rostoucí obavy o celosvětový hospodářský růst dostávají finanční trhy do obtížné situace a v posledních letech zavádějí strategii "in-and-out". Nicméně vzhledem k pozitivnímu vývoji vztahů mezi Čínou a USA, počínaje redukcí celních tarifů pro výrobce automobilů v USA, prvním nákupem amerických sójových bobů za několik měsíců a konče propuštěním finanční ředitelky společnosti Huawei, zůstává výhled pro akcie atraktivní. Nicméně ekonomické výsledky Číny, které poukazují na zpomalení růstu, nadále přinášejí problém investorům a nedávné hlasování poslanců britského parlamentu proti premiérce Mayové také nepomáhá. Turecký ekonomický výhled zůstává nejasný, jelikož rozhodnutí Turecké centrální banky o udržení základní sazby beze změn po dobu druhého po sobě jdoucího období může tureckou liru zatížit.
 • Rozhodnutí o Sýrii může přinést negativní vliv na akciový trh.
  Minulý týden byl plný makroekonomických statistických údajů, které přinášejí turbulencí na trzích, a jsme stali svědk...
 • Rozhodnutí RBNZ snížit sazby o 50bp. spustilo výprodej na NZD, klesá také AUD
  Novozélandská centrální banka dnes ráno překvapila investory snížením úrokových sazeb o půl procenta, zatímco konsenzus počítal s pouze čtvrtprocentním snížením. Banka zároveň zveřejnila holubičí komentář. Během tiskové konference následně guvernér Orr nevyloučil možnost dalšího snižování sazeb a použití neortodoxních nástrojů pro další uvolňování. Zároveň uvedl, že sazby mohou být sníženy až do záporných úrovní.
 • Rozhovor: Cena bitcoinu se může rychle propadnout třeba i o polovinu. Má ale budoucnost
  Dnes jsem měl na aktualne.cz online rozhovor, kde jsem zodpovídal dotazy čtenářů na téma bitcoin. Bylo jich hodně. Mrknout můžete tady.
 • Rozhovor k talianskemu referendu a bankám (HN Televízia)
  Vo štvrtok som bol v HN Televízii na rozhovor k talianskemu referendu a bankám, nižšie je link so záznamom. Titulok je trochu zvláštny, asi sme sa nepochopili?
 • Rozhovor: O záchrane dvoch talianskych bánk
  Celé sa to udialo takto. Tieto dve menšie banky (Banco Popolare di Vicenza a Banca Veneto) boli európskymi regulátormi viacnásobne vyzvané, aby si doplnili kapitál, keďže nespĺňali pravidlá kapitálovej primeranosti. Keďže o ich akcie nebol záujem a nedokázali nájsť investora, tak Rezolučná rada minulý piatok vyhlásila, že tieto banky sú insolventné a prestane im poskytovať likviditu, teda požičiavať peniaze. Vzhľadom na to, že podľa tejto rady neboli pre európsky finančný systém dôležité, tak nebolo potrebné využiť európsky mechanizmus na sanácie bánk, pri ktorom musia prispievať aj veritelia, a majú prejsť likvidáciou podľa talianského práva.
 • Rozhovor pre HN TV o švajčiarskom referende za zákaz pre banky tvoriť peniaze
  Švajčiari prišli s občianskou iniciatívou, ktorá by mala zakázať bankám tvoriť peniaze. Rozprával som sa o tom v HN TV...
 • Rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem
  FXstreet.cz udělal nedávno rozhovor s celosvětově známým ekonomem a školitelem v oblasti tradingu Billem Hubardem, který je častým...
 • Rozhovor s pánom Bittnerom
  Tradingu sa na Slovensku venuje veľa ľudí a v strednej a východnej Európe v tejto oblasti podniká veľa firiem.
 • Rozhovor s týmem Patria Forex: Naše analýzy pomáhají vydělat velmi zajímavé peníze investorům s železnou disciplínou
  Investice na měnových trzích se mezi investory těší značné oblibě. Důvodem je dostatečná likvidita, možnost obchodovat zajímavé objemy skrze pákový efekt, a také praktická šance zkombinovat poznatky technické a fundamentální analýzy. Investiční úspěch pak záleží na disciplíně, správném money-managementu a v neposlední řadě také na času, který investor tvorbě vhodné obchodní strategie věnuje. Jednou z možností, jak se dlouhému a náročnému procesu vyhnout je následovat strategie oddělení Patria Forex, které pravidelně přináší analýzy nejen na vybrané měnové páry, ale také komodity. Otázka každého opatrného investora pak bezesporu zní – jak jsou tyto obchodní strategie úspěšné? Právě na toto téma se zástupci týmu Patria Forex rozpovídali pro náš web.
 • Rozhovor v HN: O európskych ochranných clách na oceľ
  Od roku 2016 je EÚ čistým importérom ocele. V minulom roku sa jej doviezlo o zhruba 3 mil. ton viac ako sa vyviezlo. Pre samotnú sebestačnosť by však clá nemali predstavovať problém, importy predstavovali menej ako 2% celkovej spotreby. Navyše, clá sa netýkajú všetkých kategórií ocele a týkajú sa len importov, ktoré presiahnu priemer importov z posledných troch rokov.
 • Rozhovory mezi USA a Čínou, MPC Fedu má náskok
  Optimismus, že se čínsko-americká obchodní jednání stáčejí správným směrem, umožnilo finančním trhům minulý týden uzavřít v kladné oblasti. Poslední výzva nad současným stoupajícím trendem by však měla být potvrzena již ve středu 30. ledna 2019, kdy čínský vicepremiér Liu He a jeho delegace a Washington budou intenzivněji pokračovat v obchodních rozhovorech. Celosvětový posun měnové politiky velkých centrálních bank překvapil trh. Zatímco pokračující zpomalení růstu a politické problémy by při pohledu do budoucna mohly zatížit příjmy firem.
 • Rozhovory uviazli
  Z posledných skúseností je ťažké pov...
 • Rozjeté akcie trochu přibrzdila ECB, eurodolar pokračuje na cestě dolů
  Akcie v Evropě dopoledne nabraly zisky, ze kterých následně trochu slevily - průměrně rostou asi o 0,8 procenta. Podobné je to na Wall Street, která po silném úvodu zůstává 0,8 pct nad včerejším závěrem. Slušnou dnešní poptávku zařídil zejména optimismus o dalším vývoji obchodní války. Čína nechce dál hrotit vzniklou situaci a připravuje se jednání na září. Naproti tomu naděje, že by se podařilo rychle odbourat oznámená cla, je podle nás malá, ale trhům i zamezení další eskalaci nyní evidentně stačí.
 • Rozkolísaný týden je u konce
  Hlavním faktorem, který hýbal trhy v tomto týdnu, byly bezesporu komentáře ohledně obchodní politiky. Začátek týdne byl ovlivněn celními protiopatřeními Číny na zvýšené tarify na dovoz jejího zboží do Spojených států v předchozím týdnu, následně ale pak z úst Donalda Trumpa přišla mírnější slova ohledně toho, že počká se zvyšováním cel na dovoz aut do té doby, než se nedosáhne obchodní dohody s Evropskou unií a Japonskem. Dnes ráno ale čínská média informovala o tom, že čínští zástupci možná nebudou chtít pokračovat ve vyjednáváních se Spojenými státy, což opět přililo olej do ohně. Trhy tak v průběhu týdne byly poměrně dost rozkolísané. Evropa přesto končí v ziscích přes půl procenta, naopak Amerika zřejmě uzavře tento týden v červeném.
 • Rozkol medzi euroskupinou a MMF
  V týchto dňoch vyvrcholil už dlhšie trvajúci spor MMF s euroskupinou, ktorý sa týka navonok len Gr...
 • Rozloučíme se dnes s QE? Zasedání Fedu a RBNZ, analýza amerického dolaru a EUR/USD
  Hlavní událostí dnešního dne bude ukončení 2denního zasedání americké centrální banky (Fed), na němž by ba...
 • Rozpačité akcie, rostoucí výnosy. Závěr týdne ovlivnila nová data i slabé firemní výsledky
  Z evropských makrodat opět udělaly špatný dojem indexy PMI, a to hlavně v Německu, Itálii a Británii. Dopad byl znát u italských akcií a dluhopisů nebo u libry. Inflace v eurozóně naopak překvapila vyššími hodnotami v případě jádrového indexu.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama