Pondělí 06. prosinec 2021 22:08
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaMarkets
reklama
Dukascopy krypto
reklama
InstaMarkets

Forex: Vysoký stav devizových rezerv ČNB a jeho možný dopad na budoucí vývoj kurzu české koruny

25.10.2021 16:20  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Česká národní banka se rozhodla po devíti letech obnovit program odprodeje části výnosů z držby devizových rezerv, a to s účinností od ledna 2022. Celkový objem devizových rezerv v bilanci centrální banky činil ke konci loňského roku zhruba 3,5 bil. CZK, tedy cca 60 % českého nominálního HDP. Vlivem výnosu z držby cizoměnových aktiv se navíc tento objem dále zvyšuje i přesto, že ČNB již na devizovém trhu neintervenuje. Loňský celkový výnos ve výši přibližně 100 mld. CZK je však v porovnání s hodnotou obchodů na korunovém trhu relativně malý. Centrální banka navíc nyní nechce používat kurz pro měnově politické účely. Prodeje devizových rezerv ze strany ČNB tak sice mohou přispět k rychlejšímu posilování koruny, a to i působením psychologického efektu, tento vliv však zřejmě nebude nikterak silný.

Devizové rezervy České národní banky (ČNB) v době jejího kurzového závazku platného od listopadu 2013 do dubna 2017 výrazně vzrostly. Centrální banka totiž prostřednictvím nákupů eur uměle oslabovala českou korunu, když její kurz nenechala posílit pod hranici 27 EUR/CZK. Důvodem byly silné dezinflační tendence, či dokonce hrozba deflace, spojené s útlumem ekonomiky, proti kterým ČNB již nemohla bojovat pomocí standardního snížení měnově-politických úrokových sazeb. Ty totiž koncem roku 2012 dosáhly technické nuly, která v případě základní repo sazby činila 0,05 %, a na řadu tak přišel nekonvenční nástroj ve formě devizových intervencí.

Po počátečním oslabení koruny o zhruba 5 % stačil ČNB z velké části pouze slovní závazek, přibližně od poloviny roku 2015 však byla donucena opět aktivněji vstoupit na devizový trh a intervenovat proti posilující koruně. To je vidět z níže uvedených grafů vývoje devizových rezerv. Ty konkrétně zachycují jejich objem v tzv. konvertibilních měnách (v bilanci centrální banky převažují aktiva denominovaná v eurech), tedy bez zohlednění stavu rezervních prostředků u Mezinárodního měnového fondu, rezerv ve formě zlata a dalších z hlediska důležitosti spíše okrajových položek celkových devizových rezerv. V září letošního roku činil podíl rezerv v konvertibilních měnách na celkovém objemu tuzemských devizových rezerv cca 90 %. Zatímco v letech 2013 a 2014 rostly devizové rezervy v eurech meziročními tempy poblíž 20 % (rychlejší růst rezerv v korunách v roce 2013 přesahující 30 % byl dán silnou reakcí finančních trhů na kurzový závazek ČNB), v roce 2015 a 2016 jejich růst zrychlil ke 40 % a v roce 2017 pak dokonce nad 50 %. Výrazný nárůst tempa nákupu deviz centrální bankou na začátku roku 2017 souvisel se spekulacemi finančního trhu na konec kurzového závazku. Objem devizových rezerv v konvertibilních měnách se za celou dobu kurzového závazku zečtyřnásobil.

S odezněním nejsilnějších dopadů koronavirové pandemie se ČNB rozhodla po devíti letech obnovit odprodej části výnosů z devizových rezerv s účinností od ledna 2022. Centrální banka již v minulosti program odprodejů devizových rezerv měla, před spuštěním kurzového závazku ho však ukončila. Jeho hlavním smyslem bylo zpomalit růst rezerv z důvodu jejich výnosu. Objem rezerv v bilanci centrální banky se totiž stále zvyšuje, a to i přesto, že k intervencím na devizovém trhu už nedochází. Za roky 2019 a 2020 se jejich objem zvýšil v souhrnu o dalších přibližně 10 % a podle posledních dostupných údajů za září letošního roku vyšplhal na zhruba 3,4 bil. CZK (necelých 60 % nominálního HDP za rok 2020), což byl již pětinásobek roku 2012. Důvodem jsou především kapitálové zisky a také běžné výnosy ve formě dividend a kupónů plynoucí centrální bance z držby finančních aktiv. Od října 2017 se totiž ČNB rozhodla rozdělit devizové rezervy na dvě časti, spočívající v tzv. likviditní a investiční tranši. Zatímco devizové prostředky v likviditní tranši slouží ke standardním měnově-politickým účelům (především k případným korekcím měnového kurzu, či ke krytí nedostatku deviz v ČR) a zahrnují krátkodobé instrumenty peněžního trhu (nadpoloviční podíl tvoří cizoměnová depozita u zahraničních centrálních bank), ty v investiční tranši se centrální banka rozhodla investovat na kapitálových trzích (zejména do státních dluhopisů a z části také do akciových indexů) za účelem realizace zisku. Tržní hodnota likviditní tranše představovala ke konci loňského roku 36 % celkové hodnoty devizových rezerv, zbytek připadal na tranši investiční (podíl investiční tranše se přitom v průběhu času zvyšuje, když v říjnu 2017 byl poměr obou tranší 1:1). Z hlediska výnosu nesla likviditní tranše v roce 2020 záporný průměrný úrok ve výši -0,33 % p.a., když 80 % těchto finančních prostředků bylo alokováno na eurovém peněžním trhu. Investiční tranše nesla na druhou stranu průměrný kladný výnos 4,79 %, díky kapitálovým ziskům z dluhopisových a akciových portfolií (akcie tvořily 20 % investiční tranše, zbytek připadal na dluhopisy). K tvorbě devizových rezerv však dochází také v důsledku konverze finančních prostředků při čerpání fondů EU, kterou ČNB pro český stát provádí. V tomto ohledu lze pravděpodobně čekat v následujících letech významný příspěvek.

Ve vztahu k odprodeji části devizových rezerv se aktuálně hovoří pouze o prodeji výnosů z držby devizových rezerv, stejně jako tomu bylo v minulosti. To jsou výše zmíněné výnosy z držby dluhopisových a akciových portfolií, které při celkovém objemu 3,5 bil. CZK devizových rezerv v konvertibilních měnách ke konci roku 2020, při podílu investiční tranše ve výši 64 % a průměrném výnosu 4,79 % p.a., činily za celý loňský rok přibližně 100 mld. CZK. To je ve srovnání s hodnotou obchodů na korunovém trhu poměrně nízká částka. Denní objem obchodů s korunou se totiž jen na spotovém trhu pohybuje v rozmezí od 300 do 700 mil. EUR, což při současném kurzu poblíž 25,40 EUR/CZK činí 7,6 až 17,8 mld. CZK. Zmíněný roční výnos ve výši 100 mld. CZK navíc zahrnuje jak kapitálové zisky, tak i běžné výnosy z kupónů a dividend, když údaje pro jednotlivé skupiny výnosů nejsou k dispozici. V případě, že by centrální banka prodávala pouze devizy plynoucí z běžných výnosů, byl by dopad na korunový trh ještě výrazně nižší. Především kapitálové zisky z dluhopisového portfolia přispěly k účetnímu zisku centrální banky v loňském roce ve výši 91,7 mld. CZK. Kladný hospodářský výsledek roku 2020 sloužil k úhradě části kumulované ztráty z předchozích let, která se tak snížila na -37,5 mld. CZK.

Rozpouštění vysokého a nadále rostoucího stavu devizových rezerv ČNB může v následujících letech přispět k rychlejšímu posilování české koruny, je však stále spojeno s řadou otázek. Zatím to vypadá, že centrální banka zřejmě nebude chtít použít kurz koruny jako nástroj pro utažení měnové politiky, ač by to v aktuální situaci vysokého podílu dovážené inflace nemuselo být z faktického úhlu pohledu úplně od věci. Tempo snižování stavu devizových rezerv by tak bylo pravděpodobně velmi pozvolné, aby nedošlo k významným výkyvům kurzu koruny. Ve vztahu k odprodeji devizových rezerv je také otázkou, zdali centrální banka nebude chtít zároveň plně vyrovnat výše zmíněnou ztrátu z předchozích let, což by velikost odprodejů snižovalo. A nakonec, vzhledem k rostoucím tržním úrokovým sazbám a významné alokaci investiční tranše do dluhopisových instrumentů, se pravděpodobně značně sníží zisky plynoucí z držby těchto aktiv. Ty bude v korunovém vyjádření snižovat i obnovené posilování české koruny. Zároveň nepředpokládáme, že by ČNB prodávala výnosy z předchozích let, které již zřejmě na kapitálovém trhu reinvestovala. Ač tedy k nějakým tlakům na silnější korunu z titulu odprodeje devizových rezerv ČNB může v budoucnu dojít, a to i vlivem psychologického efektu přítomnosti centrální banky na devizovém trhu, tento vliv pravděpodobně nebude nikterak silný.

Autor: Martin Gürtler, Komerční banka

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Forex: Výrobní aktivita v ČR brzdí
  Index nákupních manažerů v září klesl na hodnotu 58,0 bodů z předchozích 61,0 bodů, což bylo velmi blízko očekávání analytiků a stále nad padesátibodovou hranicí oddělující expanzi od kontrakce. Index PMI tak klesl podobně jako v eurozóně či v Německu a z hlediska úrovně se nachází mírně pod nimi.
 • Forex: Výrobní aktivita v ČR brzdí více, než se čekalo
  Index nákupních manažerů v říjnu klesl na hodnotu 55,1 bodů z předchozích 58,0 bodů, což bylo pod všemi odhady analytiků. Výsledek je stále nad padesátibodovou hranicí oddělující expanzi od kontrakce, ale jeho úroveň je nadhodnocena problémy v subdodávkách, které vedou k protahování dodavatelských termínů.
 • Forex: Výrobní aktivita v USA rychle roste
  ADP report o zaměstnanosti v soukromém sektoru USA v srpnu podobně jako v předešlém měsíci zklamal. Počet vytvořených pracovních míst ve výši 374 tisíc byl výrazně pod odhadem trhu, který čekal 625 tisíc. Nicméně k podobnému zklamání došlo i minulý měsíc, přičemž nakonec data z trhu práce ukázala zlepšení nad odhady. Co naopak dnes překvapilo výrazně pozitivně, byl ISM index aktivity ve výrobním sektoru USA za srpen. Od toho se všeobecně čekal pokles z vysokých úrovní, nicméně jeho úroveň se ještě zvýšila. Akciový trh v USA i v Evropě opět povyrostl. Dolar proti euru oslabil k 1,184 USD/EUR.
 • Forex: Výroky z ECB ovlivňují očekávání na zasedání příští týden
  Dnes promluví další členové ECB a naladí tak na zasedání ECB příští týden. Z druhé strany oceánu se ozve šéf americké centrální banky. Finanční trh v USA vyčkává na zítřejší zveřejnění dat z trhu práce. Koruna zůstává pod vlivem pandemie slabší.
 • Forex: Výsledek jednání ČNB s korunou nijak nepohnul
  Dnešní den byl ve znamení zastavení pádu eura, který jsme pozorovali v prvních dvou pracovních dnech tohoto týdne. Přispělo k tomu zklidnění výprodejů na globálních akciových trzích. Dopolední data předběžných PMI z eurozóny nezklamala, varovný prst ale zvedla. Zatímco potěšilo další zlepšení nálady průmyslníků, a pro nás je důležité, že i těch německých, sektor služeb se opětovně obává, že na něj druhá vlna covid-19 dopadne. Po katastrofální letní sezónně by to totiž pro mnoho firem zejména z turistického sektoru mohlo být smrtelné. Euro tak dnes svůj pád zastavilo, výraznějších zisků jsme se ale nedočkali.
 • Forex: Výsledek polského průmyslu za leden je příslibem i pro česká data
  Po včerejším posílení pod hladinu 25,70 CZK/EUR se dnes kurz pod touto hladinou stabilizoval. Ovšem stejně jako včera byl i dnes na trhu minimální zájem o obchodování. Bez výraznějšího pohybu dnes byl i kurz maďarského forintu. Jedinou měnou regionu, která oslabila, byl polský zlotý se ztrátou zhruba třetiny procenta. A to navzdory příjemnému překvapení, které přinesla lednová data tamní průmyslové produkce. Ta jsou zároveň příslibem pro to, že pravou nohou vstoupili do nového roku i čeští průmyslníci.
 • Forex: Výsledek tranše TLTRO a lepší maloobchodní tržby v USA euru neprospěly
  V průběhu dnešního obchodování euro vůči dolaru ztratilo 0,5 %, když oslabilo až na úroveň 1,2377 EUR/USD. Důvodem byl především horší...
 • Forex: Výsledky HDP regionální měny ignorovaly
  V Polsku a Maďarsku byla dnes zveřejněna data o růstu HDP v Q4 18. Maďarská ekonomika překonala očekávání a přidala 5 % meziročně a 1,1 % mezikvartálně. Detailní strukturu zatím neznáme, nicméně podle statistického úřadu k růstu nejvíce přispěla oblast služeb a maloobchodu. Podle ministra financí Vargy ekonomice pomohlo uzavření šestileté dohody s odbory, která zaručí zvyšování minimální mzdy výměnou za daňové úlevy pro zaměstnavatele. Díky vládní podpoře výstavby bydlení velmi dobře prosperuje i stavební sektor. Udržet dynamiku HDP alespoň 2 pb nad úrovní EU se vláda podle jeho slov bude snažit i nadále. Polský růst HDP naopak zklamal a za tržními očekáváními zaostal. Detailní struktura však bude zveřejněna až na konci února. Podle informací, které jsou zatím k dispozici, zklamaly především investice a čistý export přispěl negativně.
 • FOREX: Výsledky nedělních německých parlamentních voleb pro trhy asi nebudou šokem
  Dnešní ekonomický kalendář obsahuje skoro výhradně údaje PMI indikátorů. Ty by měly spíše sílit a potvrdí, že je v silách ekonomiky eurozóny letos vzrůst o 2,2 %. Středoevropský kalendář dnes opět neobsahuje žádná důležitá data, která by mohla přinést impulzy do obchodování. Těmi asi nebude ani zveřejnění ratingu českého dluhu od Moody?s a proticyklické kapitálové rezervy od ČNB. Víkendové dění nerozčeří asi ani výsledky německých parlamentních voleb. Zajímavější dění tam nastane až při skládání vládní koalice.
 • Forex: Vysoká důvěra německých podnikatelů se mírně sníží
  Ifo index podnikatelské důvěry v Německu v srpnu pravděpodobně mírně klesl z důvodu menšího optimismu ohledně blízké budoucnosti. Od zveřejnění objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA za červenec čekáme růst, a to i v segmentu motoristickém. Kromě toho, že trh stále sleduje rizika související s covidem, vyčkává nyní především na zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole, které se uskuteční na konci týdne.
 • Forex: Vystoupení Janet Yellen nakonec překvapení nepřineslo
  Na trhu se společnou evropskou měnou byla včera patrná nervozita spojená s vystoupením guvernérky Fedu Yellen před senátní...
 • Forex: Výstupy Fedu nepřekvapily svým mírně jestřábím tónem
  Kurz hlavního měnového páru se po včerejším zasedání amerického Fedu posunul na své minimum od loňského...
 • Forex: Vyšetrovanie Goldman Sachs prinieslo výpredaje do regiónu V4
  Posledný obchodný deň minulého týždňa oslabovali všetky meny regiónu V4, pričom dôvodom bola negatívna nála...
 • Forex: Vyšší dolarové sazby s největší pravděpodobností až příští rok
  Americký dolar doplatil na zklamání, které přinesla zářijová data z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst...
 • Forex: Vyšší inflace koruně na silnější úrovně nepomohla
  Květnová inflace překvapila růstem 0,7 % m/m a 2,9 % y/y. O dvě desetiny překvapila nejen trh ale i centrální banku. Náš výhled, že centrální banka bude muset kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům v domácí ekonomice sáhnout k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, tak zůstává stále v platnosti. Rizikem je především vývoj v zahraničí, který by mohlo vést ke zpomalení globální poptávky a tím i horší výkonnosti české ekonomiky.
 • Forex: Vyšší inflace koruně nepomohla k novým ziskům
  Spotřebitelská inflace v červnu meziměsíčně zpomalila o pět desetin na 0,2 % m/m a meziročně se tak dostala na 2,7 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Výsledek překonal květnovou prognózu ČNB o tři desetiny, nicméně podle nás to nebude znamenat pro bankovní radu nutnost reagovat na nejbližší srpnovém jednání. V dalších měsících očekáváme, že sestupný trend inflace bude pokračovat. Náš původní odhad pro tento rok počítal s průměrnou inflací na úrovni 2,5%. Nicméně aktuální vývoj naznačuje o pár desetinek vyšší číslo.
 • Forex: Vyšší inflace korunu nerozhodila
  Uplynulý týden byl na ekonomické události spíše skoupý a příliš akční tak nebyla ani česká měna. Navzdory menším výkyvům se tak na jeho začátku i konci obchodovala shodně poblíž EUR/CZK 25,70. Jedinou významnější tuzemskou kurzotvornou událostí byl páteční údaj o růstu spotřebitelských cen za leden. Ten sice přinesl překvapení, když namísto trhem vyhlíženého poklesu na 1,7 % přinesl nadále svižných 2,2 %, nicméně reakce koruny byla jen velmi omezená. Investorům tak patrně neušlo, že se na pozorované cenové dynamice významně podílely tradičně volatilní ceny potravin. Zároveň nelze nezmínit zápis z únorového zasedání bankovní rady ČNB, který byl zveřejněn taktéž v pátek, a ze kterého plyne, že bankéři sice nevylučují zvyšování sazeb již v letošním roce, nicméně přistupují k této variantě s nejvyšší opatrností.
 • Forex: Vyšší inflace k posílení koruny nakonec nevedla
  Včerejší den byl na ekonomické události bohatý, navíc s potenciálem posunout korunu ke slabším úrovním v případě nečekaně vysokého propadu cen...
 • Forex: Vyšší inflace pomohla koruně posílit
  Akciové trhy si dnes připisují další zisky. Větších impulsů se trhům nedostalo, nicméně pozitivně působí opatrný přístup centrálních bank vůči ukončování měnových stimulů, čehož dokladem bylo i včerejší zasedání ECB. Euro dnes během dne proti dolaru mírně posílilo, ale později se vrátilo zpět k 1,1830 EUR/USD. Průmyslové ceny v USA v srpnu opět výrazně povyrostly. Meziměsíční zdražení činilo 0,7 %, což bylo jen nepatrně nad odhady. Meziroční tempo růstu amerických výrobců se tak zvýšilo na 8,3 %.
 • Forex: Vyšší inflace posílila korunu jen na chvilku
  Dnes zveřejněný investorský ZEW index v srpnu klesl ve složce hodnotící výhled výrazně pod odhady. V subindexu hodnocení současných podmínek došlo ke zlepšení, i když to mírně zaostalo za očekáváním. Nicméně nálada na globálních trzích zůstává pozitivní, když akciové trhy jsou podporovány pozitivní sezónou zveřejňování korporátních výsledků. Akciové trhy v USA i Evropě dnes rostou. Dolar vůči euru mírně posílil.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaMarkets