Středa 01. únor 2023 20:53
reklama
Instaforex Kraľovanský webinar
reklama
Dukascopy forex
reklama
Purple Trading Tržní fundamenty
reklama
Instaforex krypto

Úvod do harmonických formací a AB=CD

07.07.2014  Autor: Michal Kraus  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Základem harmonických formací je dobře známá Fibonacciho posloupnost, jež patří mezi nejpoužívanější nástroje technické analýzy. Právě poměry mezi jednotlivými tržními pohyby nám poskytují informaci o možném budoucím vývoji a lokaci vstupu do trhu. Výjimečnost harmonické analýzy je v samotné harmonii, tedy v souladu mezi jednotlivými impulsy a korekcemi. Nespornou výhodou je také univerzalita této analýzy, může být použita na jakýkoliv instrument (forex, akcie, komodity), který vaše obchodní platforma obsahuje, i na jakýkoliv časový rámec (time frame).

Trocha historie

Historie těchto formací sahá do první poloviny 20. století, kdy ji jeden z průkopníků technické analýzy H. M. Gartley popsal ve své knize „Profits in the stock market.“ Gartley byl jeden z prvních obchodníků, jenž definoval praktické využití trendových linií (AB=CD) a formaci známou jako „Gartley“ či „222“. Gartley popsal AB=CD jako pohyb jedním směrem doprovázený korekcí a následně pohybem daným směrem o přibližně stejné vzdálenosti a rychlosti. Z této definice plyne, že harmonické formace využívají nejen poměry vzdáleností mezi jednotlivými body, ale také časový vztah. Zde je ovšem potřeba říci, že nic není zcela ideální a zřídka kdy lze pozorovat AB=CD, kde by úsek mezi vytvořením AB a CD byl zcela identický. Elementární znalostí při používání harmonických formací je správná identifikace dvou impulsních pohybů doprovázených korekcí.

Struktura formace

Tato kapitola předpokládá alespoň základní znalost používání Fibonacciho instrumentů v platformě MetaTrader. Je-li vám tato metoda cizí, tak doporučuji začít u těchto článků:

Formace AB=CD se skládá ze tří pohybů, a to konkrétně: AB, BC a CD, přičemž AB a CD jsou impulsní pohyby a BC je korekcí prvotního impulsu. Korekční pohyb BC se musí utvořit v rozpětí mezi 38,2 – 88,6 impulsu AB. Pozor tedy na často využívanou Fibonacciho hladinu 23,6, která není používána při harmonickém obchodování. Ideálně se však bod C bude nacházet mezi úrovněmi 61,8 a 78,6 AB. Pro změření korekce používáme nástroj „Fibonacci Retracement.

Další premisou formace je, že po vzniku korekce (bod C) se trh vydá ve směru impulsu (AB), přičemž z logiky věci plyne, že dojde k překonání bodu B, a začne se tak tvořit nové minimum, případně maximum. Jakmile dojde k překonání bodu B, můžeme začít uvažovat o konstrukci formace AB=CD.

Celou situaci si můžeme názorně ukázat i na reálných ukázkách.
Podmínky platnosti AB=CD

Tak jako většina formací, které byly doposud objeveny technickou analýzu, má i AB=CD daná pravidla, která musejí být bezpodmínečně splněna, aby byla formace platná.

 • Pohyb BC nesmí překonat bod A, tedy úroveň 100 procent při Fibonacciho návratu. Logicky by pak pohyb BC nebyl korekčním, ale naopak novým impulsem.
 • Pohyb CD musí překonat bod B.

Konstrukce a projekce bodu D

1) Prvním krokem ke správnému určení formace AB=CD je poznání impulsu AB. Ten je v ideálním případě přímým pohybem jedním směrem bez výraznějších korekčních svíček či konsolidací. Pro méně zkušené obchodníky může jako pomůcka k poznání pohybu AB sloužit následující obrázek. Při důkladném prostudování je vidět, že bod A byl de facto nižším minimem a zároveň bod B vytvořil vyšší maximum. Z toho plyne minimálně krátkodobá změna trendu. (Pozor! Z čistě teoretického hlediska takováto situace není podmínkou a autor ji uvádí jen pro zjednodušení).


2) Po identifikaci pohybu AB je potřeba změřit korekci bodu C, která poslouží k projekci bodu D. Zde stačí natáhnout Fibonacciho úrovně návratnosti mezi body A a B.

3) Na názorném příkladu je vidět korekce k 61,8 procentům. To je klíčové pro určení přibližné lokace reverzního bodu D. Jeden ze zakladatelů harmonického obchodování Scott Carney uvádí ve své knize Harmonic Trading: Volume One tyto hodnoty:


První sloupec popisuje možnou hloubku korekce bodu C. Druhý sloupec pak v reakci na první stanovuje projekční hodnoty pohybu BC, které poslouží k určení lokace bodu D. Červeně jsou vyznačeny ideální hodnoty.

4) Na prezentovaném příkladu je vidět korekce přibližně k úrovni 61,8. Z výše uvedené tabulky vidíme, že bod D by měl ležet v blízkosti úrovně 1,618 projekce BC. Není nic jednoduššího než opět využít Fibonacciho úrovně, tentokrát však na pohyb BC.


5) Vzhledem k tomu, že se málokdy setkáme s naprosto přesnou korekcí (myšleno bod C), tak bychom projektovali bod D poněkud nepřesně. Při pohledu na obrázek, kde se měřila hloubka korekce, je vidět, že trh dosáhl hladiny 61,8, nicméně ji ještě o několik bodů překonal, přičemž se nedotkl úrovně 78,6. To znamená, že korekce nebyla přesně 61,8 procent a projekce 1,618 BC také není zcela přesná. Proto musíme sáhnout ještě po jednom nástroji, který nám pomůže vytvořit potencionální reverzní zónu (PRZ).

6) Není nic jednoduššího, než pomocí trendové linie spojit bod A s bodem B (vždy spojujeme minimum a maximum pohybu) a překopírovat si trendovou linii k bodu C. Tato extrémně jednoduchá pomůcka má kromě změření délky AB a následného promítnutí této vzdálenosti, ještě jednu klíčovou výhodu, kterou je změření sklonu, respektive rychlosti pohybu. Na začátku jsme definovali AB=CD jako pohyb přibližně stejně dlouhý za přibližně stejný čas. Zde tak můžeme vidět, že trh urazil danou vzdálenost v přibližně stejném čase, než začal měnit směr. Spojením projekce BC a překopírováním trendové linie vznikla PRZ, což je místo, kde je významná šance na změnu trendu.Obchodování

Formace AB=CD neslouží jako signál pro nákup či prodej!!! Pomáhá však předurčit potencionální hladinu změny trendu. Proto může sloužit jak obchodníkům, kteří čekají na dosažení PRZ a následný vstup do obchodu, ale i těm, co již v obchodě jsou a neví, kam umístit Profit Target.

Jak již bylo řečeno, samotná formace AB=CD nám pouze určí PRZ. V této zóně je pak potřeba pozorně sledovat tzv. Price Action. Jako ideální signál pak poslouží svíčkové formace v podobě např. Pin Barů, Outside Barů nebo Inside Barů. Tyto svíčky nám vždy pomohou nastavit Stop-Loss úroveň. Otázkou zůstává, kam umístit případný Profit Target?

To nám znovu napoví Fibonacciho úroveň, tentokrát ji použijeme na celý pohyb A až D. Prvním cílem je hladina 61,8 následovaná hladinou 78,6. Konzervativnější obchodníci mohou při dosažení hladiny 38,2 posunout SL na vstupní úroveň (Break-Even).Závěr

Dnešní článek odkryl základní prvek harmonických formací, kterým se budeme věnovat i v dalších vzdělávacích článcích ze série technické analýzy. Pohyb AB=CD nás bude doprovázet ve všech zbylých článcích, a i proto je nejdůležitějším stavebním kamenem.

Michal Kraus
Tým FXstreet.cz

Zdroj: Harmonické formace, Harmonic trading, Forex harmonic

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  harmonic 01082011-2.png
  Indikátor pro Harmonic trading
  Užitečný indikátor ZUP určený pro Harmonic trading - obchodování harmonických formací.
  USDJPY_D1_Fib_Retracement_Stop_loss-09062014-ilus.png
  Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
  fibonacci 12052014-ilu.png
  Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
  Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.
  fibonacci 1.png
  Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

 • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
  Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
 • Říjen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc říjen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
 • Srpen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc srpen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
 • SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
  SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
 • SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
  V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.
 • Staňte se poskytovatelem strategií na forexu
  Dlouhodobé působení na trhu měnových párů je snem mnoha začínajících i pokročilých obchodníků. Jakmile si obchodníci projdou velmi trnitou cestou začátků na forexu, získají větší množství vzdělání, zkušeností a schopností, dostávají se čím dál blíže jejich vytouženému cíli.
 • Statistika obchodů
  Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
 • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
  V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
 • Široký pohled na vzájemné korelace
  Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
 • Trading strategie - obchodování seancí
  Dnešní článek připravil forexový obchodník, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.
 • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
  Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
 • Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
  Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za červen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za červenec
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za květen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za srpen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Výsledky obchodování za březen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, pro které připravujeme každý den expertní výhledy v naší VIP zóně. V tomto článku si tyto exkluzivní obchodní příležitosti ukážeme.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Výsledky obchodování za červen
  Měsíc červen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Výsledky obchodování za červenec
  Měsíc červenec pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc.
 • VIP zóna FXstreet.cz: Výsledky obchodování za duben
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, pro které připravujeme každý den expertní výhledy v naší VIP zóně. V tomto článku si tyto exkluzivní obchodní příležitosti ukážeme.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy forex