Neděle 29. listopad 2020 13:44
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Dukascopy

Jak založit alternativní investiční fond dle §15 ZISIF?

23.08.2018 09:04  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Mezi tradery a investory, kteří začali obchodovat na burze se svými prostředky, se často stává, že jejich výsledky a schopnosti lákají další investory a vzrůstá poptávka po informacích, jak legálně spravovat cizí peníze.

Mnoho investorů, kteří se zajímají o formy kolektivního investování, si oblíbili možnost založení alternativního fondu dle §15 Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedná se o českou alternativu odpovídající v USA známé a oblíbené možnosti založení family & friends účtu.

Tato forma se vyznačuje přednostmi, které jsou pro správce kapitálu mnohdy klíčové.  Patří mezi ně snadná dostupnost, administrativní nenáročnost, rychlost založení, nízké počáteční i udržovací náklady. Čtěte dále a představíme vám, jak je možné tento fond založit a jaká platí pravidla pro jeho fungování.

LYNX Pro - Broker pro asset managery, fondy a další profesionální klienty

Proč právě fond dle §15 ZISIF?

Jedná se o nejméně nákladnou a na zřízení nejrychlejší formu kolektivního investování v českém legislativním prostředí, která vyhovuje naprosté většině zájemců o správu kapitálu.

Zákon vyžaduje registraci fondu u ČNB a omezuje veřejnou nabídku fondu. Tento typ fondu můžete registrovat jak na fyzickou, tak právnickou osobu se sídlem v ČR. Vzhledem k rizikům a odpovědnostem spojeným se správou je nejčastěji využívaná registrace na společnost s ručením omezeným.

Alternativní fond dle paragrafu 15 je často využívanou variantou správy majetku, a to díky své jednoduchosti, nízké administrativě a rychlosti procesu registrace u ČNB. Tento fond se liší např. od fondu kvalifikovaných investorů zejména tím, že není dohlížen ČNB, nemá depozitáře a nesmí být veřejně nabízen. Fond je určen pro omezený počet investorů s blízkou osobní vazbou. Česká legislativa tak cílí na vytvoření podobné struktury jako jsou oblíbené Family & Friends účty v USA.

1. krokv procesu založení fondu je určení společnosti, na kterou bude fond registrován. Nejčastěji využívanou formou je společnost s ručením omezeným. Buď lze využít společnosti stávající nebo lze založit společnost novou. Lze využít i společnost založenou na klíč.

Založení společnosti zabere okolo jednoho týdne od dodání všech potřebných dokumentů a složení základního kapitálu. Cena se různí napříč trhem a odvíjí se od času, který tomu chcete věnovat. Ceny začínají na 10.000 Kč, avšak renomovaná advokátní kancelář bude samozřejmě účtovat více.

Co je to veřejná nabídka?

Omezení veřejné nabídky znamená, že správce fondu podle §15 ZISIF může své služby nabízet pouze individuálně, nikoliv veřejně (např. na webu či v médiích). Pojem veřejnost a veřejné nabízení by měl být vykládán v souladu se stanovisky ČNB k této problematice.

Fond může mít své webové stránky, kde informuje o své osobě. Veřejně dostupné webové stránky by však neměly vybízet ke vstupu do alternativního fondu.

2. krok v procesu založení fondu je zřízení Legal Entity Identification (LEI) čísla, což si můžete buď vyřídit sami přes Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) nebo lze tento krok svěřit společnosti LYNX, která svým klientům LEI číslo zprostředkuje.

Cesta přes CDCP je rychlejší, obvykle trvá kolem 14 dnů. LEI číslo je důležité pro otevření brokerského účtu a lze jej vyřizovat souběžně se žádostí o zápis k ČNB. Poplatek CDCP je okolo 2.000 Kč.

Popis strategie a činnosti fondu

Než požádáte o registraci alternativního fondu u ČNB, musíte mít vytvořenou a popsanou investiční strategii, která se dokládá k registraci.

Strategií se rozumí popis aktivit, které bude fond vykonávat se svěřenými prostředky za účelem dosažení zisku. Investiční strategie mohou být velmi různorodé, od pořízení a správy nemovitostí, přes algoritmický futures trading, dlouhodobá akciová portfolia až po diskréční obchodní strategie na forexu apod.

3. krokem v procesu založení fondu je žádost o registraci u ČNB, což je obvykle proces trvající do 30 dnů od dodání veškerých potřebných informací. Zejména je potřeba dodat popis strategie, informace o jednateli a o zakladateli. Jakmile žadatel splňuje všechna kritéria, může elektronicky zažádat o zápis do registru ČNB prostřednictvím datové schránky ČNB nebo přes elektronickou podatelnu ČNB. Tento krok je vyřízen zpravidla 30 dní od podání kompletní žádosti.

Cena registrace včetně dokumentace závisí na kvalitě a obsahu vámi požadované smluvní dokumentace a pohybuje se od 50.000 do 150.000 Kč při využití služeb advokátní kanceláře.

Kapitál fondu a jeho omezení

Alternativní fond nemá stanovenou minimální výši vlastního kapitálu. Kapitál, který bude fond spravovat, bude zpravidla svěřený investory. Fond je oprávněn spravovat prostředky investorů, ale nesmí je získávat pomocí veřejné nabídky. Akvizice kapitálu může být prováděna průběžně po celou dobu činnosti fondu.

Ustanovení §15 ZISIF limituje maximální velikost fondu, a to podle využití pákového efektu. V případě, že je pákový efekt využíván, může mít fond maximální aktiva ve výši €100 mil. Pokud pracuje pouze s vlastním kapitálem, pak je strop ve výši €500 mil.

4. krokem v procesu založení fondu je vedení účetnictví a podávání přiznání k dani z příjmů právnickýchosob jako u každé společnosti. V případě fondu dle §15 ZISIF je navíc povinnost jednou ročně reportovat ČNB objem spravovaného majetku.

Reporting alternativního fondu dle §15

Subjekty registrované u ČNB dle §15 ZISIF jsou povinny dle §4 odst. 2 vyhlášky č. 249/2013 Sb. plnit informační povinnost, reportováním následujících výkazů:

 • OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ (ROFOS10) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
 • OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“ (ROFOS13) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
 • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS36) – roční báze, do 30.1 následujícího roku
 • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS37) –roční báze, do 30.1 následujícího roku

Reporting je plněn prostřednictvím webových stránek ČNB v sekci sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS) – https://apl.cnb.cz/ewi/.

Více podrobných informací o legislativě spojené se správou majetku srovnatelnou s obhospodařováním je dostupných na webových stránkách ČNB na následujícím odkazu.

exclamationamrk-75x75

Jak založit fond přes §15 ZISIF?

Díky více než 10 rokům na trhu v několika evropských zemích má společnost LYNX bohaté zkušenosti s poskytováním řešení a poradenství v této oblasti. Díky vzrůstající poptávce po službách tohoto typu společnost LYNX vytvořil nové oddělení LYNX Pro, které se na tento segment trhu specializuje.

Klientům dokážeme pomoci se všemi kroky od založení s.r.o., zajištění registrace až po otevření a nastavení obchodního účtu dle požadavků klienta.

Pokud máte zájem o více informací či osobní schůzku, obraťte se zkušené LYNX Pro specialisty na pro@lynxbroker.cz nebo na telefonním čísle +420 234 262 555.

Broker pro profesionální a institucionální klienty

LYNX Vám zajistí komplexní služby v oblasti založení fondu, nastavení účtu dle Vašich potřeb a nejširší nabídku trhů a instrumentů v ČR.

Více o LYNX Pro

Článek byl po právní stránce redigován AK SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.

The post Jak založit alternativní investiční fond dle §15 ZISIF? appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jaký má dopad včerejší posílení švýcarského franku?
  Švýcarská centrální banka SNB včera doslova a do písmene šokovala celý svět. Bezpečný přístav světových měn, švýcarský...
 • Jaký typ tradera jste?
  Správná volba obchodního stylu, který nejvíce vyhovuje vaší osobnosti, pomůže omezit emocionální obtíže, s nimiž se obchodníci často setkávají. Pochopení těchto strategií vám pomůže najít takovou, které nejlépe odpovídá vaší osobnosti, časovým a finančním možnostem. V tradingu využívají obchodníci řadu strategií, které pomáhají posilovat jejich postavení na trhu. Každý obchodník má však svůj vlastní obchodní styl, který je determinován chováním, znalostí trhu a zkušenostmi, instinkty, povědomím o makroekonomických událostech a technické analýze. To a další aspekty obchodování jsou propojené v jeden celek a tvoří váš specifický styl přístupu k trhu. Projděte si Bossa průvodce typologie tradera a začněte obchodovat způsobem, který vám nejvíce sedí.
 • Jaký vliv bude mít klesající cena kávy na akcie Starbucks?
  Bude prudký pokles cen kávy Arabica pokračovat? Cena kávy Arabica klesla aktuálně na hodnotu 91 centů. Je to nejméně od prosince roku 2005. Mnozí producenti kávy ji nyní prodávají téměř na úrovni nákladů. Dá se proto předpokládat, že ceny by se mohly brzy stabilizovat.
 • Jak začít investovat a mít jistotu, že hned neprodělám?
  Stále více začínajících investorů se zajímá o akcie, ETF a další přímé investice. Patria Finance připravila jedinečnou akci, jak na burzy vstoupit s jistotou a bez obav.
 • Jak začít investovat a mít jistotu, že hned neprodělám?
  Stále více začínajících investorů se zajímá o akcie, ETF a další přímé investice. Patria Finance připravila jedinečnou akci, jak na burzy vstoupit s jistotou a bez obav.
 • Jak začít investovat v roce 2019 – akcie, burza a forex
  Žádný učený z nebe nespadl. Pokud máte v plánu zhodnotit své úspory prostřednictvím investování na burze, je dobré se dostatečně připravit. Investování s sebou nese riziko, můžete přijít nejen o celé své úspory, ale také o více, pokud se rozhodnete pro rizikové obchodování na páku.
 • Jak zadat pokyn z Breakout Trader snadno a rychle?
  Investiční newsletter Breakout Trader dostávají klienti Lynx každé úterý v podvečer. V jeho rámci získají 5 investičních analýz, z nichž se dvě týkají amerických akcií, jedna německé akcie, jedna evropské akcie a poslední se týká vybraného ETF. Analýzy se opírají o technickou analýzu. Součástí je jasně stanovená úroveň vstupu i úrovně výstupu na cílové ceně i stop-loss. V roce 2013 portfolio složené z těchto analýz dosáhlo výnosu 45 % a od roku 2014 již bylo k polovině února dosaženo 50% zisku.
 • Jak zahýbalo s komoditním trhem dění na Kypru?
  Krize v eurozóně se tento týden opět dostala do popředí a hlavním zdrojem nejistoty na světových trzích se stal Kypr. A tato nejistota se pak odrazila i na komoditních trzích. Pod horší výhled pro Evropu se ale podepsaly i indexy nákupních manažerů a vůbec nejhorší data dorazila z Francie. Ukazuje to na změnu trendu. Dříve byl totiž velký rozdíl jen mezi bohatým severem a chudým jihem, teď se začíná projevovat také rozdíl mezi klíčovými státy Evropské unie – Francií a Německem. Větší nervozitě na globálních trzích pomohly zabránit indexy nákupních manažerů v Číně a Spojených státech, které oba rostly.
 • Jak zachránit českou ekonomiku? Třeba i „shazováním peněz z vrtulníku"
  Kvůli koronaviru právě nastává historicky mimořádný propad objemu výdajů a útrat v české ekonomice. Peníze se zkrátka přestaly v podstatné míře „točit“ ruku v ruce s tím, jak jsme podstatnou část ekonomiky „vypnuli“. „Vypnuli“ jsme jak firmy zdravé, tak nemocné. Při očistné krizi odcházejí z byznysu ty nemocné. Nyní hrozí, že odejdou všechny. Sebelepší a sebeefektivněji hospodařící restaurace nemohla s ničím takovým počítat. Nemohla se na to připravit. Neměla žádný varovný signál, že se něco takového může blížit.
 • Jak zajistit akcie při korekci trhu?
  Propad na trzích v předcházejících týdnech skončil minulý pátek a hlavním americkým indexům se již podařilo vrátit výše. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite včera dokonce zažily nejziskovější den roku. Poslední korekce nebyla ničím nezvyklým. Index S&P 500 odepsal ze svého maxima méně než 190 bodů neboli necelých 9,5 %. Vzniklá panika na trzích byla umocněna nedostatečnou volatilitou a nízkým objemem obchodů v týdnech předcházejících korekci. Jinými slovy investoři zapomněli, jaké to je, když trhy chvíli padají.
 • Jak zásadní je setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem?
  Tillersonovo „okopírování“ dřívějšího výroku čínského prezidenta vnímá čínský státní tisk jako podporu nového modelu významných mocenských vztahů (jak je formuluje Čína). To stojí v protikladu k politice Obamovy vlády, která v Asii takto nikdy postupovat nechtěla. Mezi Pekingem a Washingtonem nicméně zůstávají sporné body, co se obchodu týče.
 • Jak získat peníze zpět, když nakupujete online v těchto 386 obchodech
  Nakupujete online? Známe způsob, jak jednoduše a zdarma získáte pokaždé zpět až 15% z ceny nákupů formou hotových peněz. Pokud nakupujete na webech jako např. AliExpress, DámeJídlo, Mall, Zoot, Booking, Kasa, Tchibo, Pilulka, Invia, Kiwi, Euronics, mBank, VašeČočky, AVG-antivirus, Košík a dalších více než 380 obchodech, pak pro vás máme zaručený tip.
 • Jak získat povinné ručení se slevou až 70% a pěkným dárkem k tomu?
  Platit za pojištění nepotěší snad nikoho a navíc to znamená nepříjemný výdaj z rozpočtu. Třeba platit velké částky za své auto, na které musíte mít sjednané povinné ručení pro případ, že způsobíte někomu nehodu či škodu. My vám teď ukážeme, kde zaplatíte nesrovnatelně méně a zároveň získáte výrazně více. Jak tedy platit až o 70% méně?
 • Jak získat VIP zónu na 3 měsíce zdarma?
  Víte, jak můžete získat VIP zónu od společnosti FXStreet.cz na 3 měsíce zdarma? Stačí využít akce, kterou pro forexové obchodníky připravila společnost BOSSA. Vzhledem k tomu, že BOSSA má za cíl kontinuálně vzdělávat a posouvat dále své klienty, a to nejen začátečníky, ale i pokročilé tradery, nabízí možnost bezplatně využít vzdělávacího servisu VIP zóny FXStreet.cz.
 • Jak změní tvrdý brexit Velkou Británii a zbytek světa?
  Pokud jednání mezi Velkou Británií a EU ztroskotají, což zatím vypadá velmi pravděpodobně, 1. duben 2019 bude mít pro běžné občany Britských ostrovů velmi nepříjemné důsledky. Dotkne se téměř každého aspektu běžného života. Jedinou záchranou by bylo dosažení dohody s EU, ale Britové, zdá se, nedokážou dosáhnout dohody ani sami mezi sebou…
 • Jak změny sazeb ovlivňují trh?
  Vzhledem k zásadním změnám na trzích doporučují analytici Dukascopy sledovat naplánované makroekonomické události, jak tomu bylo v minulém týdnu.
 • Jak zůstat pozitivní
  Existuje hodně způsobů, jak si uchovat pozitivní energii a nepřijít o ni. K životu ale patří i smutek který nijak...
 • Jak zůstat pozitivní
  Existuje hodně způsobů, jak si uchovat pozitivní energii a nepřijít o ni. K životu ale patří i smutek který nijak...
 • Jamajská koalícia by bola pre nemeckú ekonomiku dobrá správa
  Ako najpravdepodobnejšia sa v Nemecku podľa povolebných vyjadrení javí byť koalícia „Jamajka“, ktorá by bola popri Merkelovej CDU zložená aj z liberálnej strany FDP a strany zelených. Takáto koalícia by mohla priniesť určitú zmenu v domácej ekonomickej politike. Programové zhody naznačujú, že v rámci budúcej koalície by sa mohli riešiť nasledujúce témy:
 • James Hughes, Chief Market Analyst v Alpari
  Světové trhy v průběhu týdne celkově vykazovaly vzestupnou tendenci. Na některých trzích bylo možné...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral dax new