Neděle 26. červen 2022 06:13
reklama
Purple broker v ziskovosti
reklama
Vantage
reklama
Coinfy
reklama
Coinfy

Iron Condor: strategie pro netrendující trhy

01.11.2017 14:07  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Chcete spekulovat na to, že cena zůstane v určitém pásmu? Potom můžete využít strategii Butterfly o které jsme psali v minulém článku. Je tu ale ještě jiná možnost. Tou je opční strategie Iron Condor.

Té se budeme věnovat v tomto článku. Po jeho přečtění byste měli mít dobrou představu co tato strategie obnáší, kdy ji použít a jaké má výhody a nevýhody.

Také si ukážeme, co byste měli dělat v případě, že cena opustí vám zvolené pásmo.

Strategie Iron Condor

Iron Condor se skládá ze dvou vertikálních spreadů, tedy ze 4 opcí. Spekulujeme tím na to, že trh zůstane v určité range v době expirace opcí. Vsázíme tedy na omezený pohyb podkladového aktiva. K realizování zisku je zapotřebí, aby cena podkladového aktiva při expiraci nepřesáhla strike ceny vypsaných call a put opcí.

Dole je příklad strategie Iron condor. V příkladu jsou uvedeny následující transakce:

 • Nákup: put opce na 35
 • Prodej: put opce na 40
 • Prodej: call opce 50
 • Nákup: call opce 55

Kdy je tato strategie zajímavá?

Myšlenka u této strategie je, že ztráta časové hodnoty (théta) vypsaných put a call opcí je rychlejší a větší než u koupených put a call opcí. Strategie iron condor je opčními investory využívána k pravidelnému (často měsíčnímu) získávání prémií s předem kalkulovaným rizikem.

Teoretický náhled na Iron Condor

Jak bylo řečeno, iron condor je opční kombinace složená ze dvou vertikálních spreadů. Prodej vertikálního put spreadu a prodej vertikálního call spreadu se stejným datem expirace ale čtyřmi rozdílnými realizačním cenami.

Prodaný vertikální put spread se skládá z put opce prodané mimo peníze, která je krytá koupenou put opcí s ještě nižší realizační cenou. U prodaného vertikálního call spreadu je call opce vypsaná mimo peníze krytá nakoupenou call opcí s vyšší realizační cenou. Vzdálenost mezi realizačními cenami vypsaných a koupených put a call opcí je stejná.

Tato opční strategie spoléhá na omezený pohyb podkladového aktiva do data expirace. Pokud cena podkladového aktiva zůstane v rozmezí vypsané call a put opce, investor si ponechává opční prémium obdržené ze spreadu jako maximální zisk. Maximální výše rizika je dána rozdílem realizačních cen call (nebo put) vertikálního spredu, který je ponížený o obdržené prémium.

Jelikož prodané opce jsou kryté stejným počtem koupených opcí, maximální ztráta opční strategie je limitována a předem známá.

Strategie popsaná výše na obrázku povede k zisku $1 z opčního prémia. Bodu break even (bod nulového zisku) je dosaženo na úrovních $39 a $51. Pokud se cena podkladového aktiva v době expirace pohybuje mezi nimi, pak je obchod ziskový.

Maximální zisk je dán obdrženým opčním prémiem $100. Jestliže by se podkladové aktivum při expiraci nacházelo pod $39 nebo nad $51, strategie by byla ztrátová. Maximální výše ztráty je $400 v případě, že cena při expirace bude pod $35 nebo nad $55.

Výhody strategie Iron Condor

 • Předem známé a omezené riziko
 • Vysoká pravděpodobnosti ziskového obchodu
 • Rozmanité možnosti řízení pozice

Nevýhody Iron Condor

 • Vyšší transakční nákady
 • Riziko vyšší potenciální ztráty

Jaké jsou nejvhodnější strike ceny a data expirace opcí pro iron condor?

Tato opční strategie je postaveny na myšlence získat opční prémium. To znamená, že čas plyne ve váš prospěch a díky rozpadu časové hodnoty opce je možné profitovat. S tímto předpokladem pak vybíráme opční striky a expirace.

Výběr strike ceny

Výběrem strike cen určíme šířku rozpětí pásma, ve kterém předpokládámě, že se bude podkladový trh v době expirace nacházet. Přirozeně, že čím širší toto pásmo je, tím větší pravděpodobnost, že trh v daném pásmu skutečně při expiraci bude. A naopak, s užším pásmem se zvyšuje riziko  toho, že v době expirace bude podkladový trh mimo tento range.

Opční prémium je tím vyšší, čím užší je zvolené pásmo. Oplátkou za to je vyšší riziko neúspěchu. Zvolíme-li pásmo široké, dostaneme nižší opční prémium, ale zase máme větší pravděpodobnost úspěchu.

Výběr expirace

Pokud jde o expirace, je vhodné volit opce s expirací do jednoho měsíce. Počítáme totiž s časovým rozpadem a théta u opcí, které jsou mají expiraci příliš vzdálenou, je minimální.

V delším časovém horizontu rovněž narůstá riziko, že trh předvěde nějaké volatilní pohyb a unikne ze zvoleného pásma. Jednoduše rečeno, za tři měsíce trh potenciálně urazí delší vzdálenost, než za 3 týdny. Iron Condor je nesměrová strategie a jakýkoliv pohyb jedním směrem není žádoucí.

Řízení pozice

Pokud se cena podkladového aktiva dostane mimo rozmezí realizačních cen prodaných opcí a expirace se blíží, řízení takové pozice může být oříškem i pro ostřílené opční investory. Jako investor máte v tomto případě následující možnosti:

 • Zavřít celou pozici;
 • Rolovat pozici;
 • Držet pozici do expirace.

Uzavření celé pozice je nejdrastičtějším a po psychické stránce i nejtěžším krokem, při kterém se ihned realizuje ztráta. Pozice je ale uzavřena a investor se již nevystavuje dalšímu navýšení ztráty, pokud by se podklad pohyboval nadále proti jeho pozici.

Při rolování pozice se aktuální pozice na opcích zavřou a otevřou se nové. Nakoupené opce budou prodány a prodané opce budou nakoupeny, a to na jiných realizačních cenách nebo expiracích. Volba rolování pozice nebo její části závisí na investorově očekávání ohledně budoucího vývoje podkladového aktiva a/nebo potenciálnímu navýšení opčního prémia z rolování.

Poslední možností jak otevřenou pozici řídit, je celou ji držet do expirace. Nevýhodou je, že gamma prudce roste s blížícím se datem expirace. Znamená to, že vliv změny ceny podkladu na cenu opcí se také prudce zvyšuje. V podobných případech je na místě zvýšená ostražitost, protože hlavní snahou investorů při obchodování Iron Condor je vyhnout se realizování maximální ztráty, která může být značně vysoká.

Praktický příklad Iron Condor: Russell 2000 ETF

Začátkem března 2014 dosáhl ETF na americký index Russell 2000 (IWM) několikaletého maxima. Tohle ETF skládající se z 2000 menších amerických firem z indexu Russell 2000 je vysoce likvidní. Opce na tento instrument jsou také hodně obchodovány, proto mají úzký spread a jsou ideálním kanditátem pro opční strategii Iron Condor.

Od březnového vrcholu se index Russell 2000 propadl o 10 %. Během pár týdnů se pokles zastavil a nastal ideální čas pro vstup pomocí této opční strategie. Pozice byla otevřena 5. května 2014. Rozpětí mezi vypsanou put a call opcí určuje výši obdrženého prémia. Čím je pásmo mezi prodanými opcemi užší, tím více prémia je možné obdržet. Zároveň však roste riziko, že v době expirace se bude cena podkladového aktiva nacházet mimo předpokládané rozmezí. Níže popsaný iron condor vhodně balancuje mezi obdrženým prémiem a výší rizika. Zmíněná strategie s podkladovým aktivem IWM se skládá z následujících transakcí:

NákupPut opce IWM červen 2014 na strike 98 ($0,45)
Prodej:Put opce IWM červen 2014 na strike ($0,75)
Prodej:Call opce IWM červen 2014 na strike ($0,45)
Nákup:Call opce IWM červen 2014 na strike ($0,15)

Celková výše obdrženého prémia z této kombinace je $0,60 (= -$0,45 + $0,75 + $0,45 – $0,15). Při zobchodování deseti iron condorů vypadala řecká písmena následovně:

DeltaGammaVegaTheta
39-21-3912

Jelikož při nákupu deseti iron condorů dochází k nákupu stejného počtu opcí jako je počet prodaných opcí a put i call opce jsou relativně daleko od aktuální tržní ceny, nachází se delta na neutrální úrovni (delta 39 je pro takovou opční kombinaci 10 iron condorů nízké číslo).

Delta se postupně mění s vývojem ceny ETF na Russell 2000, velikost její změny vyjadřuje mírně negativní gamma. Nárůst volatility má negativní vliv, což je dáno negativní, i když minimální, vegou. Pozitivní théta značí, že plynutí času do expirace má pozitivní vliv na cenu opční kombinace.Jestliže se cena podkladu bude nacházet při expiraci ve zvoleném rozmezí iron condor, opce vyexpirují bezcenné a obdržené prémium značí celkovou výši zisku.

Obdržené prémium posouvá bod nulového zisku pod vypsanou put opci na $100 a nad prodanou call opci na $118. Ziskové rozmezí tohoto iron condora je mezi $100,40 a $118,60. Koupené put a call opce limitují celkové riziko strategie.

Maximální ztráta této opční struktury je určena rozdílem realizačních cen call (nebo put) opcí, který je $3 (u call opcí je to rozdíl cen $121 a $118 a u put opcí se jedná o rozdíl cen $101 a $98). Obdržené prémium $0,60 snižuje maximální ztrátu na $2,40. Maximální ztráty je dosaženo, jestliže se cena ETF při expiraci nachází nad $121 nebo pod $98.

Vývoj ceny ETF na Russell 2000 po vstupu pokračoval k expiračnímu datu v očekávaném koridoru realizačních cen prodaných opcí. Pár dní před dnem expirace se cena nacházela na $116, což je $2 pod prodanou call opcí na $118. V situaci, kdy cena podkladu atakuje prodanou call opci, má investor na výběr z několika možností. Pokud je kombinace v zisku, může prodanou call opci nakoupit, čímž se tato pozice uzavře a zbylé opce nechá vyexpirovat.

Další možností je uzavřít celý vertikální call spread, aby nevznikla ztráta v případě, že cena podkladu bude narůstat. Další možností je držet celý spread až do expirace. Pro IWM byla cena při expiraci $118,25, hodinu před expirací bylo možné prodanou call opci koupit zpět za $0,25. Pokud by tak investor udělal a zbylé opce nechal expirovat, dosáhl by zisku $0,35 (obdržené prémium za iron condor $0,60 mínus náklady na uzavření prodané call opce $0,25). Vzhledem k potenciálnímu riziku $2,40 se jedná o zisk téměř 15 %.

Další tematické články

 • Nebojte se uplatnění opce
 • Jak na extra příjem z akciového portfolia?
 • Americký vs. Evropský typ opce

Live trading opcí

Webinář
Gabriel Jurčák

The post Iron Condor: strategie pro netrendující trhy appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Coinfy