Akcia Týždňa: Chubb Limited

07.03.2019 19:18  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Sumár:

-Chubb Limited (CB.US) je jednou z najväčších poisťovacích spoločností

-Spoločnosť prekonáva konkurentov

-Najnižšie kombined ratio a najvyšší podiel poistných prémií na celkových tržbách

-Ďalší rekordný rok v dosiahnutých výnosoch

-Významný podiel v prvej čínskej spoločnosti poskytujúcej finančné služby

-Kĺzavé priemery postupne vytvárajú golden cross pattern

Investovanie je v podstate hra, ktorej cieľom je nájsť najatraktívnejší obchod s najvyšším pomerom výnosu a rizika. Vytváranie nadpriemerných výnosov vždy patrilo medzi priority investorov, ale v posledných 10-tich rokoch sa dostalo do popredia riadenie a znižovanie rizika. Zatiaľ čo sa všetci snažia vyhnúť riziku, existuje skupina, ktorá profituje z nakupovania rizika – poisťovne. V tomto článku sa bližšie pozrieme na aktivity spoločnosti Chubb Limited, jednu z najväčších realitných poisťovní a na to, ako sa jej darí v konkurenčnom boji.


Akciový index S&P 500 a S&P 500  insurance index (poisťovne), sa počas poslednej dekády pohybovali takmer rovnako. Korelácia medzi týmito dvoma indexmi sa narušila po amerických voľbách v roku 2016. Poisťovne v posledných 12-tich mesiacoch prekonávali výnosy trhu. Zdroj: XTB Research

Rok 2018 je za nami, zamerajme sa na rok 2019

V roku 2018 sa americkým poisťovniam darilo. Robustný hospodársky rast a zlepšovanie sa trhu práce prispelo k rastu hodnoty investičného portfólia spoločnosti. Navyše monetárne uťahovanie vykonávané Fedom v roku 2018, vo vysokej miere podporilo návratnosť investícii s fixným výnosom. Napokon, minulý rok bol charakteristický nízkou úrovňou kompenzácií, čo umožnilo poisťovniam dosiahnuť vyšší zisk. Tento vývoj pomohol celému odvetviu dosiahnuť solídne hospodárske výsledky. Podobné faktory, ktoré pomohli dosiahnuť spoločnosti solídne výsledky v roku 2018, predstavujú hrozbu pre rok 2019. FED pristúpil k prerušeniu reštriktívnej monetárnej politiky a nízka úroveň nezamestnanosti by mohla predražovať pracovnú silu, keďže nezamestnanosť v poisťovníctve v USA je len na úrovni 1,9%. To však bude mať vplyv na celé odvetvie nie na konkrétne spoločnosti.

Vybrané finančné údaje spoločnosti Chubb Limited a jej hlavných konkurentov. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Silná pozícia medzi hlavnými konkurentmi

Predtým ako prejdeme k podrobnejšej analýze spoločnosti Chubb Limited, porovnáme túto spoločnosť s jej konkurentmi. Pri pohľade na tabuľku vyššie si môžeme všimnúť, že Chubb prekonáva konkurentov z hľadiska správy aktív, čo zobrazuje nadpriemerné RoA. Americká poisťovňa však dosahuje približne rovnaké výnosy z vlastného imania ako konkurenti. To možno vysvetliť výrazne nižším pákovým efektom spoločnosti Chubb, keďže spoločnosť mala najnižšiu úroveň zadlženia v skupine ku koncu roka 2018. Likvidita spoločnosti tiež vyzerá sľubne, keďže spoločnosť má dvakrát toľko hotovosti ako je potrebné na splatenie krátkodobého dlhu. Trhová hodnota príjmov spoločnosti Chubb je približne na úrovni jej konkurentov. Nakoniec sa pozrime na zloženie príjmov spoločnosti. Poisťovne majú dva hlavné zdroje príjmov: poistné a výnosy z investícií. Ako možno vidieť v tabuľke vyššie, spoločnosť Chubb dosahovala najvyššie príjmy z poistného v roku 2018 spomedzi konkurentov. Americká poisťovňa dosahovala najnižšie combined ratio. Čo to vlastne znamená?


V priebehu posledných 15-tich rokov spoločnosť Chubb Limited zaznamenala straty iba počas 7 kvartálov, pričom jej konkurenti zaznamenali v priemere 16 stratových kvartálov. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Z dlhodobého hľadiska dosahuje nadpriemerný rast

Combined ratio je pravdepodobne najdôležitejší finančný indikátor pri analýze poisťovní. Predstavuje súčet expense ratio (nákladový pomer) a loss ratio (pomer straty). Prvý predstavuje podiel výdavkov spoločnosti a získaných poistných prémií, zatiaľ čo druhý predstavuje percentuálny podiel výšky dosiahnutých strát (pohľadávok) a dosiahnutých prémií. Strnutie, combined ratio hovorí, koľko percent zo získaných prémií poisťovateľ buď vyplatil, alebo zaúčtoval ako výdavky za dané obdobie. Treba povedať, že combined ratio pod úrovňou 100 znamená, že spoločnosť dosahuje zisky z upisovacieho obchodu v danom období. V predchádzajúcom odseku sme zdôraznili, že spoločnosť Chubb Limited dosahovala najnižšie combined ratio spomedzi konkurentov v roku 2018. V skutočnosti,  spoločnosť prekonávala hlavných konkurentov, keďže počas posledných 15-tich rokov, combined ratio prevýšoval priemer odvetvia. Vyššie uvedený vysoký podiel príjmov zo poisťovacej činnosti, možno považovať za pozitívny aj negatívny faktor. Na jednej strane to ukazuje, že spoločnosť sa môže spoliehať na svoju primárnu činnosť, pretože dokáže generovať dostatočné príjmy zabezpečujúce kontinuálnu činnosť. Napríklad príjmy z investícii predstavujú 20%-ný podiel z celkových príjmov spoločnosti Allianz. Nemecká poisťovňa by sa mohla dostať do problémov vtedy, keď sa zmenia trhové podmienky a poklesnú výnosy ich portfólia. Na druhej strane možno tvrdiť, že vysoký podiel príjmoch z poisťovacej činnosti na príjmoch spoločnosti Chubb môže naznačovať, že investičná časť spoločnosti nedosahuje dostatočné výnosy. Zdá sa však, že toto nie je prípad spoločnosti Chubb, pretože príjmy z investícií dosahovali v roku 2018 rekordne hodnoty na úrovni 3,12 miliárd dolárov, čím dosiahli tretí rekordne rastový rok v rade.


Spoločnosť Chubb Limited zdieľa zisky s akcionármi pravidelne formou výplaty dividend. Spoločnosť presadzuje stabilnú dividendovú politiku a každoročne sa snaží zvýšiť výplatu dividend . Zatiaľ čo výnosy z dividend sa môžu zdať nízke, konštatujeme, že zisky spoločnosti sú výrazne vyššie ako dividendy, čo predstavuje istú mieru bezpečnosti v prípade, ak by došlo k zhoršeniu podnikania. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Nový smer? Čína!

Ako sme už spomínali, ekonomické zmeny môžu predstavovať problémy pre celý poisťovací sektor. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môžu poisťovne udržať tempo rastu. Jedným zo spôsobov je samozrejme expanzia na nové trhy. Toto je oblasť, kde môže Chubb v nadchádzajúcich rokoch zažiariť. Podobne ako niektoré iné poisťovne, Chubb podniká aj v Číne, prostredníctvom spoločného podniku so spoločnosťou Huatai Insurance Group. Len prednedávnom poskytol čínsky poisťovací dozor možnosť navýšenia podielu v spoločnosti Huatai z 20% na 26,2%. Na druhej strane, sa Huatai stal prvým čínsko-zahraničným holdingom poskytujúcim finančné služby. Predstavitelia spoločnosti Chubb už oznámili, že tento krok nepredstavuje koniec expanzie a budú sa snažiť o ďalší pokrok s cieľom dosiahnuť majoritu a prevziať kontrolu nad spoločnosťou Huatai Insurance Group. Kedy sa to stane a či sa to stane, bude závisieť od čínskych orgánov, ale zatiaľ môže spoločnosť Chubb profitovať zo získania vyššieho podielu v spoločnosti Huatai. Vzhľadom na to, že Čína je druhým najväčším poisťovacím trhom na svete a čoraz viac sa otvára zahraničným investorom, konkurenti spoločnosti Chubb pravdepodobne hľadajú spôsoby, ako posilniť svoju pozíciu v krajine, ale momentálne sa zdá, že Chubb v tomto smere prekonáva konkurentov. Využitie plného potenciálu čínskeho trhu môže chvíľu trvať, avšak spoločnosť Chubb Limited odmeňuje dlhodobých akcionárov solídnou dividendovou politikou.


Chubb Limited scorecard. Zdroj: Bloomberg, XTB Research


Spoločnosť Chubb Limited (CB.US) sa nezotavila z problémov, ktoré postihli globálne akciové trhy začiatkom roka 2018. Akcie sa ešte nestihli zotaviť z prepadov, počas posledných 12-tich mesiacov bránila rastu rezistencia vo forme 50-denného(zelená čiara) a 200-denného(ružová čiara) kĺzavého priemeru. Na grafe sa pomaly vytvára golden gross. Zdroj: xStation5

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Aj február ukazuje silnejšie inflačné tlaky v USA. V marci sa jadrová inflácia môže vrátiť k cieľu.
  Začnime mojimi obľúbenými ukazovateľmi – krátkodobými inflačnými tlakmi. Trojmesačná anualiziovaná jadrová inflácia vzrástla vo februári na 3,1%, polročná mierne zostúpila na 2,5%. V oboch prípadoch sa bavíme o úrovniach, ktorých sme boli svedkami naposledy v roku 2008. Medziročná jadrová inflácia ostala na úrovni 1,8%, k zaokrúhleniu na 1,9% jej však chýbali len stotinky, keďže dosiahla úroveň 1,848%. Krátkodobé inflačné tlaky však naznačujú, že by sa jadrová inflácia onedlho mohla dostať k dvojpercentnému cieľu.
 • Aká bude cena dolára či zlata za rok
  Radi by sme Vám odpovedali, kde tieto ceny budú, ale to bohužiaľ nevie nikto.
 • Aká by mohla byť inflácia v Grécku v prípade GrExitu?
  V apríli som sa v poste Najväčšie devalvácie v posledných dekádach ukazujú, že GrExit by Grécku pomohol pozrel na to, ...
 • Aká je reakčná funkcia Bank of Japan?
  V súvislosti s posilňujúcim jenom, ktorého rast nedokážu zastaviť ani verbálne intervencie, sa čoraz viac začína špeku...
 • Aká je reakčná funkcia ECB? (taper možno očakávať, keď sa inflačné očakávania priblížia k 2%)
  ECB minulý týždeň znížila objem nákupov dlhopisov z 80 mld. na 60 mld., Draghi však viackrát povedal, že to nie je „tapering“ (práve preto euro počas tlačovky zletelo). Pod týmto pojmom rozumie lineárne znižovanie objemu QE až na nulu, ktoré zatiaľ nie je v dohľade.
 • Akce centrálních bank pomohla euru
  Dnes opět proběhl short-squeeze na euru proti dolaru. Tentokrát to byl...
 • Akciám sa po inaugurácii amerických prezidentov nezvykne dariť
  Pri príležitosti dnešnej inaugurácie Trumpa za prezidenta sa na internetoch objavilo viacero zaujímavých štatistík súvisiacich s vývojom trhov po inaugurácii minulých prezidentov.
 • Akcia týždňa: AT&T
  Začiatok nového roka priniesol konečný verdikt ohľadom zlúčenia spoločností AT&T-Time Warner. V tejto analýze sa pozrieme na priebeh obchodu, ako aj na spustenie nových služieb, ktoré plánuje AT&T vďaka zlúčeniu so spoločnosťou Time Warner.
 • Akcia týždňa: BlackRock
  Masové využívanie internetu na prelome tisícročia, umožnilo mnohým investorom sprístupniť finančné trhy. Aj napriektomuto ľahšiemu prístupu však niektoré trhy zostávajú pre maloobchodných investorov nedostupné. To je dôvod, z ktorého naša akcia týždňa dokáže vyťažiť. Ako najväčší svetový poskytovateľ ETF BlackRock pomáha obchodníkom z celého sveta získať nepriamy prístup na trhy, ktoré sú kvôli regulačným otázkam buď zatvorené pre pravidelných investorov alebo sú príliš nákladné na to, aby sa priamo obchodovali. V tejto analýze sa budeme zaoberať stručnými informáciami o prvých rokoch spoločnosti, ako aj o podrobnostiach týkajúcich sa jej ETF fondov a aktívne riadených fondoch.
 • Akcia týždňa: Deutsche Bank
  To, o čom sa dlho hovorilo sa pomaly stáva realitou. Deutsche Bank a Commerzbank oznámili minulý týždeň začiatok formálnych rokovaní o fúzii. Obom spoločnostiam prudko klesali akcie. Úspech fúzie môže byť do značnej miery ovplyvnený nemeckou vládou. V tejto analýze si rozoberieme fúziu, výhody a nevýhody, ktoré sú s ňou spojené.
 • Akcia týždňa: Lyft
  Po celé desaťročia ľudia využívali prostriedky na rýchlu prepravu v mestách. V prípade, že človek nemal vlastné auto, musel sa spoliehať na verejnú dopravu, ako sú autobusy, alebo súkromné dopravné služby - taxislužby. V uplynulom desaťročí sa však v tejto oblasti toho veľa zmenilo a to najmä vďaka spoločnostiam poskytujúcim zdieľanú dopravu. Lyft sa dnes začne obchodovať na burze Nasdaq, ako prvá spoločnosť pôsobiaca v tomto obore. V tejto analýze sa pozrieme na to, čo pomohlo spoločnostiam, ktoré poskytujú služby zdieľanej dopravy prebrať podiel na trhu od taxislužieb a na aké riziká by si mali investori dávať pozor.
 • Akcia týždňa: Occidental Petroleum
  Aj keď Anadarko Petroleum (APC.US) nepatrí medzi najväčšie americké ropné spoločnosti, v súčasnosti sa o nej veľa hovorí. Je to preto, že Chevron (CVX.US) a Occidental Petroleum (OXY.US) sa chcú zlúčiť s touto spoločnosťou. V tejto analýze sa pozrieme na detaily obchodu, a na to, ako sa zmenila situácia za posledný mesiac.
 • Akcie AAPL: Sen každého technického analytika?
  AlanCollins, Partner v 3 C ANALYSIS. Jsou akcie společnosti Apple (AAPL) snem každého technického analytika? Od konce září u tohoto akciového titulu doporučujeme krátkou pozici. Zřejmý ostrov zvratu v týdenních grafech vydal signál k prodeji a jasná měsíční formace Evening Star to potvrdila.
 • Akcie a dolar zmenšují své ztráty. Absence nových znepokojivých zpráv trhům prospěla
  Spojené státy se s Čínou shodly, že budou dál jednat. Oznámila to čínská strana. Prezident Trump zopakoval, že současná situace je pro USA výhodnější než jakákoli smlouva, ale také předtím projevil víru v úspěch diskuse s Pekingem. Na druhou stranu moc nepotěšila evropská data, jmenovitě překvapivý pokles německého indexu ZEW, ale to trhy dokázaly bez větších problémů přejít.
 • Akcie aerolinek pod silným tlakem
  Na akciových trzích v posledních dnech přetrvává nerozhodnost spojená s nízkou volatilitou a úzkým cenovým rozpětím, když investoři vyčkávají na páteční vystoupení světových centrálních bankéřů. V rámci diskusního fóra na téma „Inflace a nezaměstnanost v Evropě“ vystoupí guvernér ECB (European Central Bank) Mario Draghi, guvernér Bank of England Mark Carney a guvernér Bank of Japan Haruhiko Kuroda. Nezávisle na tom v pátek promluví také guvernérka Fedu Janet Yellenová, která na ekonomické konferenci v Rhode Island bude řešit otázky ohledně výhledu americké ekonomiky.
 • Akcie aerolínií majú tendenciu po teroristických útokoch vymazávať straty
  Po teroristických útokoch zvyknú najostrejšie reagovať akcie leteckých spoločností. Podobne tomu bolo aj včera, za pos...
 • Akcie a jejich období růstu
  Akcie a jejich období růstu neustále pokračuje a ani zdaleka ještě nekončí. V současné době, v aktuálním čase právě zažíváme druhé významné a zároveň nejdelší období růstu akciových trhů. I přesto se dá v blízké době čekat, že tento akciový závod ještě bude nějakou dobu zdárně a úspěšně pokračovat.
 • Akcie: Akcie na pražské burze poprvé v průběhu pěti týdnů poklesly
  Index PX ve 20. týdnu oslabil o 11,41 bodů, nebo 1,2% na 971,37 bodů. Sedm titulů zakončilo v negativním teritoriu včele s NWR (-5,3%, 34,10 Kč), největší zisk si překvapivě připsala akcie CME (22,4%, 71,60 Kč). Objem zobchodovaných akcií vzrostl o 52,1 mil. Kč na 3,33 mld. Kč. Od počátku roku PX prohloubil ztrátu na 6,5%.
 • Akcie: Akciové trhy končí týden celkově ve ztrátách
  Evropský index Stoxx 600 končí neúspěšný týden poklesem o zhruba půl procenta. Za celý týden tak přišel již o 2,5 %. Dnes do hlubin vedly akcie finanční instituce společně s energetickými společnostmi, které padaly o jedno procento. Brzdit se je snažily telekomunikace, které jako jediné připisují výraznější zisky, a to na úrovni 0,7 %.
 • Akcie: Akciové trhy USA zamířily na jih po HDP Německa a varování Fitch
  Wall Street otevřel ve středu v mínusu, znepokojením nad vývojem v Evropě. Hlavn...

Nejčtenější zprávy

 
reklama
Bernstein Bank - seminar
 
Bossa mentoring

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
EUREUR0.00 %USAUSD2.50 %
GBPGBP0.75 %AUDAUD1.50 %
CADCAD1.75 %NZDNZD1.50 %
CHFCHF-0.75%JPYJPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
XTB-forex-ebook
reklama
3cAnalysis
reklama
LYNX kredit
reklama
Admiral Markets SE