Sobota 11. červenec 2020 07:08
reklama
Bossa live trading
reklama
Dukascopy
reklama
Bossa live trading

XTB o regulaci ESMA

Napsal:   Sekce: Regulace forexu

Rok 2018 bude extrémně důležitý pro evropský forexový trh. Již 1. 7. začnou platit první omezení evropského regulačního orgánu ESMA týkající se obchodování opcí, a od 1. 8. vstoupí v platnost i omezení týkající se obchodování ostatních finančních instrumentů.

Produktová intervence ESMA představuje dalekosáhlé regulace, které mohou ovlivnit trh forexového obchodování v Evropě i v nadcházejících letech. Za prvé, tyto regulace vypadají většinou jako omezení a z pohledu obchodníka to je právě tak. Pro mnoho brokerských domů tyto změny představují enormní výzvy, ale silné společnosti jako XTB mohou vlastně z takové situace těžit. Tato analýza uvádí přehled regulací, jejich možný dopad na forexový trh i na samotné XTB.

Co je ESMA?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (The European Securities and Markets Authority) má za cíl ochranu investorů a zajištění integrity, stability a hladkého fungování finančních trhů. Protože forexový trh tvoří významnou část světa finančních trhů, je přirozené, že je také v hledáčku evropského regulátora. Regulace ESMA musí být aplikovány v každé zemi Evropské unie, a jsou proto v centru pozornosti také skupiny XTB. Připomeňme, že XTB zaujímá významný podíl na trhu v řadě evropských zemí, např. v České republice, Polsku, Španělsku, Portugalsku, Francii, Německu či Rumunsku.

Čeho se regulace týkají?

ESMA zavádí nový mechanismus nazvaný produktová intervence, jehož cílem je ochrana drobných investorů. Často se o regulacích hovoří jako o omezení finanční páky, ale v dokumentu publikovaném orgánem ESMA je mnohem více:

Intervence zavádí absolutní zákaz binárních opcí, které jsou pokládány za příliš komplexní pro drobné investory. Pro XTB je tato změna pouze druhotného významu, také z důvodu omezení nabídky opcí v minulých letech a zavedení nové nabídky fyzických akcií a ETF v posledním roce.

Další změny se týkají CFD instrumentů, stěžejní nabídky XTB. Maximální finanční páka byla zastřešena na 1:30, avšak pro mnoho instrumentů je omezení výraznější, až k 1:2. Páka 1:30 byla vyhrazena pro hlavní měnové páry (majors), 1:20 pro ostatní měnové páry, zlato a hlavní akciové indexy, 1:10 pro ostatní akciové indexy a ostatní komodity, 1:5 pro ostatní nespecifikované instrumenty a 1:2 pro CFD na kryptoměny. Průzkum provedený polským webem comparic.pl ukázal, že přes 90 % traderů je proti těmto omezením.

ESMA informovala, že obdržela kolem 18 500 odpovědí na svou výzvu, podat připomínky k navrženým omezením, a že většina této enormní sumy přišla od individuálních investorů a obchodníků. Z toho vyplývá, že změny nejsou vítané tradingovou komunitou a nebudou v jejich prospěch. Tyto změny budou vyžadovat vyšší kapitál pro udržení obvyklé tržní expozice a ve srovnání s dalšími možnostmi zhodnocování kapitálu to bude více nákladné. XTB považuje tyto změny za příliš radikální a potenciálně kontraproduktivní. Pokud se obchodníci rozhodnou opustit jurisdikci EU ve snaze najít lepší obchodní podmínky, mohou skončit bez jakékoli ochrany.

Další je pravidlo minimálního vkladu, podle kterého bude pozice uzavřena, pokud hladina vkladu poklesne pod 50 % původní hodnoty, a to pro každý obchodní účet zvlášť. XTB považuje tuto hladinu za uskutečnitelnou, ale příliš obecnou.

Produktová intervence zavádí povinnou ochranou před negativním zůstatkem. To znamená, že ztráta drobných investorů nemůže překročit jejich vklad. XTB stojí plně za tímto návrhem a reálně tento postup zavedla již před nařízením ESMA.

Regulace také omezuje poskytování pobídek, které mohu být nabízeny ve spojení s CFD instrumenty. I když XTB s tímto nařízením principiálně souhlasí, vedení společnosti vidí řadu výhod v poskytování benefitů pro upevnění dlouhodobého vztahu mezi brokerem a jeho klienty. A nakonec, intervence standardizuje upozornění na rizika. XTB plně stojí za tímto návrhem, který přináší zvýšení transparentnosti.

Vyplatí se zůstat s evropským brokerem?

Jednoduše ano. Ačkoliv obchodování CFD s evropským brokerem bude vyžadovat vyšší vklad, investoři by měli dát vždy na první místo bezpečnost. XTB zdůrazňuje, že někteří brokeři nabízející atraktivní obchodní podmínky, nemusí být regulovaní a peníze investorů tak mohou být pod vysokým rizikem. Dále i když má broker licenci, prostá vzdálenost a rozdíl v regulaci a dohledu mohou způsobit, že obchodník nebude schopen vymoci svá práva. Navíc nikde mimo Evropu nezíská ochranu před negativním zůstatkem.

Tyto regulace shodně vymezují hrací pole pro brokerské domy v Evropě. Každý broker bude muset dodržovat tato pravidla. "Je naší povinností zajistit ty nejlepší služby a obchodní platformy. Chceme naše klienty ujistit, že XTB je regulovaný broker, který poskytuje bezpečnost každému investorovi," řekl Filip Kaczmarzyk, člen představenstva XTB.

Současně XTB vidí jako problematické neregulované brokery, kteří nabízejí své služby v Evropě ze zemí mimo EU. Mnoho takových společností používá agresivní marketingové a obchodní taktiky a nabízí vidinu rychlých zisků, ale ve skutečnosti nabádá klienty k podstoupení nadměrného rizika. Tyto společnosti mají škodlivý vliv na integritu finančních trhů v Evropě a jejich aktivity by měly být přezkoumány orgánem ESMA.

Dobře si ověřte licenci brokera

Jak vidíte, investování s důvěryhodným a regulovaným brokerem by mělo být prioritou pro každého tradera. XTB vždy radí ověřit licenci brokera nejen na jeho webu, ale i na stránkách regulátora. Navíc by si měl obchodník ověřit, že broker není na tzv. warning listu. Investoři by si měli být vědomi toho, že rozdílné licence znamenají rozdílnou úroveň jejich bezpečnosti. Některé offshorové  licence mohou poskytovat méně ochrany než licence brokerů v EU.

Vyšší páka pro profesionální tradery

Je důležité mít na paměti, že omezení představená orgánem ESMA se vztahují na drobné, neprofesionální investory. Klienti brokerských domů se však mohou stát tzv. profesionálním obchodníkem. Sama ESMA zdůrazňuje tuto možnost ve svém prohlášení:

“Pokud chcete zachovat obchodování CFD bez omezení páky, které je součástí produktové intervence, nebo chcete pokračovat v obchodování binárních opcí, můžete se obrátit na svého brokera a zvážit možnost stát se profesionálním obchodníkem,“ doplňuje ESMA v otázkách ohledně produktové invervence.

K tomu, aby se drobný investor mohl stát profesionálním obchodníkem, musí být splněny alespoň 2 ze 3 podmínek:

1) Klient realizoval minimálně 10 transakcí v průměru za poslední 4 čtvrtletí, v minimální hodnotě 50 000 EUR.

2) Klient má finanční aktiva v hodnotě alespoň 500 000 EUR.

3) Klient má minimálně roční zkušenost z finančního sektoru na pozici vyžadující znalost finančních trhů.

ESMA připomíná, že ačkoliv profesionální klienti nebudou mít omezenou finanční páku, vzdávají se ochrany, kterou získávají drobní neprofesionální investoři. Kromě ochrany negativního zůstatku, kterou XTB poskytuje všem klientům, profesionálním i neprofesionálním.

Může XTB získat na regulacích ESMA?

Vedení XTB počítá s dočasným poklesem objemů, ale současně je přesvědčeno o životaschopnosti odvětví v delším časovém horizontu. Především v průběhu času klienti upraví své obchodní strategie. Dále XTB očekává konsolidaci evropského trhu.

Regulace ESMA mohou učinit prostředí méně atraktivní pro společnosti, které mají zájem o rychlý profit a nemají stabilní zákaznickou základnu. Společnosti se širokou investiční nabídkou a kvalitní diverzifikací mohou získat výhodu v tomto procesu a zvýšit svůj podíl na trhu. Vedení XTB si je vědomo těchto příležitostí a má v tomto směru ambiciózní cíle.

Největší výzvou jak pro tradery, tak pro brokerské domy v Evropě jsou omezení finanční páky. Obchodníci budou nuceni zajistit vyšší vklad pro každou transakci a upravit podle toho své obchodní metody. „Co se týká forexového trhu v Evropě, může to znamenat začátek konsolidace, kde společnosti s dobrou diverzifikací nabídky (geografickou i produktovou), jako XTB, mají největší pravděpodobnost setrvat,“ říká Omar Arnaout, CEO XTB.

Nejen forex – XTB představilo fyzické akcie a ETF

XTB považuje za nezbytné nabídnout investorům široký výběr investičních příležitostí v jediné obchodní platformě. Takové řešení zajišťuje nejen komfort, ale také kapitálovou efektivitu. Investoři nejsou nuceni převádět prostředky z jednoho účtu na druhý, aby mohli investovat do akcií, ETF nebo derivátů. S tímto vědomím XTB představilo akcie z 16 významných akciových trhů spolu s fyzickými ETF. Tyto trhy zahrnují NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, Deutsche Boerse a mnohé další. To umožní investorům vytvořit zajímavá, dobře diverzifikovaná portfolia. Vedení XTB je přesvědčeno, že takto široká nabídka spolu s technologicky vyspělými obchodními systémy jsou budoucností tradingu a investování. 

„Našim klientům nabízíme více než 1 500 akcií z 16 hlavních akciových trhů. Navíc jsme představili ETF a v nabídce je více než 200 fondů. To umožňuje investorům aplikovat rozličné obchodní strategie při použití jedné integrované obchodní platformy. To sníží náklady a čas potřebný k realizaci jednotlivých transakcí,“ doplňuje Omar Arnaout, CEO XTB, a uzavírá „V současné době mohou všichni klienti XTB realizovat 5 transakcí za měsíc zcela zdarma, do maximální nominální hodnoty 30 000 EUR.“

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Vývoj USD/CHF
  V tomto článku sa pozrieme na vývoj USD/CHF na hodinovom grafe. Graf sa ocitol blízko silnej supportovej hranice 0.9435 po prekonaní hranice smerom na predaj možeme očakávať silný shortový trend až po najbližšiu hranicu 0.9394. Ale ak sa pohne graf do longovej pozície po prekonaní tunela a najbilžšej hranice 0.9491 očakávame nákupnú náladu trhu. Nasledujúce hranice smerom na nakup sú - 0.9533, 0.9573
 • Vývoj ve způsobu obchodování
  Script, nastavení, obchodování, nástroje, trading, platforma, MT4, indikátory...
 • Vzájemná propojenost mezi finančními trhy
  Pokud si myslíte, že obchodování na forexu je zaměřeno pouze na jeden měnový pár nebo jeden měnový trh, bude pro vás tento článek nad míru přínosný. Na finančních trzích totiž existuje závislost mezi jednotlivými trhy. Žádná aktiva se neobchodují izolovaně. Téměř vždy tak budete moci najít vztah mezi chováním jednoho finančního trhu vůči jinému. Toto je základní princip obchodování na finančních trzích, bez ohledu na to, zda obchodujete na forexu nebo s akciemi nebo jinými deriváty.
 • V zajetí intradenního šumu
  „Intradenní obchodování je takové malé swingové obchodování“ - četl jsem nedávno na jednom tradingovém fóru. Je mi jasné, že jsou obchodníci, kteří, stejně jako já, takový názor nemají, ale přece jen bych rád upozornil na to, co považuji v přístupu k intradenním tradingu za důležité.
 • Vzdělání tradera halo tady
  Květy máku odkvetly a makovice brzy dozrají budou plné máku ptáte se co je toto za úvod.
 • Vzestup japonské inflace tlačí USD/JPY níže
  O japonský jen (JPY) s příchodem léta klesl zájem. Žádná silná prohlášení centrálních bankéřů nebo vysoká volatilita – pohyb USD/JPY se uklidnil a japonský jen se dostává na mírně silnější úrovně, za což vděčí postupnému návratu inflace.
 • Wall Street, história, povery...
  V tomto „sviatočnom“ a odľahčenom článku nájdeš priame, alebo latentné podnety ako vylepšiť obchodovanie. Vzdelávacia a praktická hodnota je samozrejmosťou. Niečo aj na úsmev či pohľad na rituály a povery pri obchodovaní.
 • Wall street s Obamou jeho vítězství neslavila
  Akciové indexy včera na Obamovo znovuzvolení reagovaly nejprve mírným růstem, v odpoledních hodinách však začaly výrazně ztrácet a v USA již indexy zakončily středeční seanci s více než dvouprocentní ztrátou.
 • Webinář s Ondřejem Hartmanem u Bossy zdarma
  Společnost Bossa připravila pro všechny, které zajímá obchodování na forexu, vzdělávací cyklus seminářů a webinářů s Ondřejem Hartmanem z FXstreet.cz. Ve středu 17. května proběhl první úspěšný webinář, na němž Ondřej povídal o tom, jak on sám začal obchodovat na forexu. Diváci měli možnost nejen poslouchat a sledovat jeho prezentaci, ale s ním i aktivně komunikovat prostřednictvím chatu a ptát se na vše, co je zajímá. A dotazů bylo tedy hodně!
 • XTB Live Trading účet – Přehled obchodních výsledků
  V roce 2013 jsme začali obchodovat na účtu XTB a vysíláme od té doby naživo seance každé úterý a čtvrtek. Tento rok se pouštíme do 8. roku vysílání. Počáteční kapitál byl 20,000 $ a k dnešnímu dni se pohybujeme na částce 70,000 $, která představuje celkový výnos 235 % a průměrný měsíční výnos je 1,5 %. Každý rok projektu jsme uzavřeli v zisku a v tomto reportu se dozvíte, jak se nám dařilo v roce 2019 a jak vše zapadá do dlouhodobého konceptu tohoto unikátního projektu.
 • X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. VSTOUPIL NA VARŠAVSKOU BURZU CENNÝCH PAPÍRŮ
  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (dále “XTB? nebo “Společnost?), mezinárodní poskytovatel obchodních a investičních produktů na OTC (over-the-counter/mimoburzovním) trhu, se stal další ze společností kótovaných na hlavním trhu Varšavské burzy.
 • Yen dolů!
  V tomto článku se zběžně podíváme, jak si najít pěknou obchodní příležitost v předstihu před trhem. Možná se Vám již stalo, že jste potřebovali "sjet kopec", tzv. jet trend od samého začátku, a pochlubit se svým úlovkem třeba tady na fóru.
 • Začala na americkém akciovém trhu letní líná nálada?
  Americký akciový index S&P 500 zakončil týden silnější o 0,21 %. Jako kdyby se nic nedělo, jedna zajímavá událost se ale našla.
 • Začátečníci vybírají brokera
  V červnu 2011 se v Praze konala akce s názvem Money-Expo 2011. Sice jsme se rozhodl této akce neúčastnit, ale nakonec jsem tam byl jenom ve foyer hotelu.
 • Začátek prázdnin v býčím módu
  Americký akciový index S&P 500 ve zkráceném obchodním týdnu posílil o 1,52 %. Začátek července si akcioví optimisté nenechali pokazit celními přestřelkami ani opatrným postojem Fedu k dalšímu vývoji ekonomiky.
 • Začátek trendu k silnějšímu USD?
  Pojďme se podívat na USD...
 • Začátek výsledkové sezóny a Janet Yellenová poslaly americké akcie na rekordy
  Americké akcie mají za sebou solidní týden, v jehož závěru index S&P 500 nejprve ve čtvrtek koketoval s nejbližší silnou rezistencí, aby ji v pátek nechal za sebou a uzavřel na novém historickém maximu.
 • Začátky jsou krušné
  Začátky mého obchodování, které nejsou jednoduché, ale při dodržování určitých pravidel ne nestravitelné.
 • Začíná se na americké burze formovat sestupný trend?
  Americký akciový index S&P 500 za uplynulý týden ztratil 0,61 %, i tak má ale za sebou nejsilnější první pololetí od roku 2013. Poslední červnový týden byl nebývale volatilní, i tak ale dlouhodobý výhled zůstává beze změny.
 • Začnite obchodovať index Nasdaq
  Jedným z najobľúbenejších inštrumentov na obchodovanie je americký index Nasdaq 100. Ako sa odlišuje od ostatných známych indexov a prečo je zaujímavou voľbou pre krátkodobé obchodovanie a tiež dlhodobé investovanie? Aj na to sa pozrieme v tomto článku.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx